جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

معادله درجه دوم چیست؟

در این فیلم آموزشی، به معادله درجه دوم و روابط بین ریشه های آن خواهیم پرداخت. پخش ویدئو معادله درجه دوم معادله درجه دوم : فرض کنید یک معادله درجه

ادامه مطلب »

اتحاد چاق و لاغر چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع اتحاد چاق و لاغر و نکات آن خواهیم پرداخت. پخش ویدئو اتحاد چاق و لاغر چیست؟ برای اتحاد چاق و لاغر رابطه زیر را

ادامه مطلب »

روابط ریاضی دنباله هندسی

در این فیلم آموزشی، با نکات دنباله هندسی و روابط ریاضی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو روابط ریاضی دنباله هندسی در یک دنباله هندسی با قدر نسبت q ،

ادامه مطلب »

جملات مشترک دو دنباله حسابی

در این فیلم آموزشی، مبحث جملات مشترک دو دنباله حسابی آموزش داده شده است. پخش ویدئو جملات مشترک دو دنباله حسابی دو دنباله حسابی اگر یک جمله مشترک داشته باشند،

ادامه مطلب »

دنباله های حسابی خاص

در این فیلم آموزشی با دنباله های حسابی خاص شامل مجموع n جمله نخست از اعداد طبیعی، جمع اعداد فرد متوالی و جمع اعداد زوج متوالی آشنا خواهید شد. پخش

ادامه مطلب »

مجموع جملات دنباله حسابی

در این فیلم آموزشی با بخش اول فصل یک حسابان یعنی جمع جملات دنباله های حسابی آشنا خواهیم شد. پخش ویدئو مجموع جملات دنباله حسابی برای به دست آوردن مجموع

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید