جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

لغات Reading درس سوم زبان یازدهم

در این ویدئوی آموزشی با واژگان Reading درس سوم زبان یازدهم آشنا خواهید شد. پخش ویدئو Reading درس سوم زبان انگلیسی غت “imagination” به مفهوم “تصور، تخیل” می باشد. به

ادامه مطلب »

واژگان درس سوم زبان یازدهم

بهترین راه برای یادگیری واژگان جدید جمله سازی است. در این صورت لغات ملکه ذهن شما خواهند شد. در ادامه با واژگان درس سوم زبان یازدهم آشنا خواهید شد. پخش

ادامه مطلب »

کاربرد in order to

در این فیلم آموزشی، با کاربرد in order to در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. پخش ویدئو کاربرد in order to in order to در جمله زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم

ادامه مطلب »

کاربرد No

در این فیلم آموزشی، با NO و کاربردهای آن در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. پخش ویدئو No و کاربرد آن در زبان انگلیسی  No در حالت قید: به عنوان

ادامه مطلب »

افعال با to و ing

در این فیلم آموزشی، با افعال با to و ing، نکات آن و نمونه تست های آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو افعال با ing در زبان انگلیسی افعالی که

ادامه مطلب »

Pronunciation درس دوم زبان یازدهم

در این فیلم آموزشی، با Pronunciation تلفظ واژگان درس دوم زبان انگلیسی یازدهم و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو تلفظ واژگان در زبان انگلیسی زمانی که در زبان

ادامه مطلب »

افعال دو تایی (Phrasal Verbs)

در این فیلم آموزشی، با افعال دو تایی (Phrasal Verbs) و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو افعال دو تایی (Phrasal Verbs) در زبان انگلیسی چند نمونه از افعال

ادامه مطلب »

زمان حال کامل (Present Perfect Tense)

در این فیلم آموزشی، با زمان حال کامل (ماضی نقلی)، نحوه ساخت و موارد کاربرد آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو نحوه ساخت زمان حال کامل (ماضی نقلی) در زبان

ادامه مطلب »

prefix and suffix پسوندها و پیشوندها

در این فیلم آموزشی، با انواع پیشوندها و پسوندها در زبان انگلیسی به منظور ساخت اسم، فعل، صفت و قید آشنا خواهید شد. پخش ویدئو انواع پیشوندها در زبان انگلیسی

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید