جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

Recognizing Paragraph تشخیص پاراگراف

در این فیلم آموزشی، نکاتی راجع به درک مطلب و خواندن آن، همچنین Recognizing Paragraph (شناخت پاراگراف) ارائه شده است. پخش ویدئو شناخت پاراگراف (Recognizing Paragraph) در زبان انگلیسی در

ادامه مطلب »

تکنیک skimming در خواندن Reading

در این فیلم آموزشی با دو تکنیک skimming در پاسخ دهی به سوالات بخش reading آشنا خواهید شد. پخش ویدئو تکنیک skimming Skimming دارای دو هدف می باشد: 1- برای

ادامه مطلب »

زمان حال کامل (present perfect)

در این فیلم آموزشی، با گرامر زمان حال کامل (ماضی نقلی) و نمونه تست های آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو زمان حال کامل (ماضی نقلی) (The present perfect tense)

ادامه مطلب »

واژه سازی با compare

در این فیلم آموزشی، با واژه Compare و ساخت واژگان با این لغت آشنا خواهید شد. پخش ویدئو compare لغت “compare” به معنی “مقایسه کردن” است. اسم این کلمه، واژه

ادامه مطلب »

قیود محدودیت (Restricted adverbs)

در این فیلم آموزشی با انواع قیود محدودیت (Restricted adverbs) آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قیود محدودیت کننده (Restricted adverbs) قیود محدود کننده (Restricted adverbs) شامل “seldom, rarely, barely, hardly, never,

ادامه مطلب »

قیود تکرار (Adverbs of frequency)

در این فیلم آموزشی با انواع قیود تکرار (Adverbs of frequency) آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قید تکرار  (Adverbs of frequency) در زبان انگلیسی قیدهای تکرار (Adverbs of frequency) شامل واژگانی است

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید