تعیین قطبیت مولکول‌ها

در این فیلم آموزشی، درباره ی موضوع تعیین قطبیت مولکول ها توضیح داده شده است. این مبحث جز موضوعات بسیار مهم است که در سال های آینده تحصیلی نیز مورد

ادامه مطلب »

انحلال پذیری چیست؟

یکی دیگر از چالش های مربوط به حل مسئله ی محلول ها، موضوع انحلال پذیری می باشد. در این فیلم آموزشی به موضوع انحلال پذیری پرداخته خواهد شد. پخش ویدئو

ادامه مطلب »

خنثی شدن در شیمی چیست؟

در این فیلم آموزشی، درباره ی مبحث خنثی سازی توسط دو واکنش گر و خنثی شدن توضیح داده شده است. این مطلب، از موضوعات بسیار مهم و کاربردی در کنکور

ادامه مطلب »

غلظت ppm چیست؟

در این فیلم آموزشی، در مورد یکی دیگر از غلظت ها به نام غلظت ppm (قسمت در میلیون) توضیح داده شده است. پخش ویدئو غلظت PPM چیست؟ غلظت محلول: یکی

ادامه مطلب »

درصد جرمی و PPM

یکی دیگر از نمونه های غلظت، درصد جرمی و PPM می باشد. در این فیلم آموزشی، درصد جرمی و چگونگی محاسبه آن، به دست آوردن غلظت مولی از طریق درصد

ادامه مطلب »

غلظت مولی و مول

در این فیلم آموزشی، مبحث غلظت به ویژه غلظت مولی توضیح داده شده است. پخش ویدئو مفهوم غلظت در شیمی بررسی غلظت: به طور کلی نیاز است، همواره مقدار یک

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید