آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

چهار بخش زمین، هواکره

زمین به طورکلی به چهار بخش تقسیم می شود. این چهار بخش عبارتند از: هواکره، آب کره، سنگ کره و زیست کره. در این بخش به بررسی هوا کره و

ادامه مطلب »

مدل اتمی بور

در این فیلم آموزشی، مدل اتمی بور توضیح داده شده است. سپس نکات مهم به همراه نمونه تست های کنکوری ارائه شده است. پخش ویدئو مدل اتمی بور بور با

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید