جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

امتحان نهایی جغرافیا 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی خرداد 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی جغرافیا 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی خرداد 1402 با پاسخ تشریحی
امتحان نهایی جغرافیا 3 پایه دوازدهم
فهرست مطالب

امتحان نهایی جغرافیا 3 رشته علوم انسانی به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب جغرافیا 3 شامل 3 فصل و 6 درس می باشد. در این درس دانش آموزان با موضوع سکونتگاه‌های شهری و روستایی و شبکه حمل و نقل بین آنها . همچنین مخاطرات طبیعی آشنا خواهند شد. در امتحان نهایی نوبت خرداد دروس 4 تا 6 که مربوط به نیم سال دوم می باشد، تاثیر بیشتری خواهند داشت. اما در امتحان نوبت شهریور و دی تاثیر تمامی دروس تقریبا یکسان می باشد. در ادامه شما می توانید فایل پی دی اف سوالات امتحان نهایی جغرافیا رشته علوم انسانی خرداد 1402 را با پاسخنامه آن مشاهده و دانلود کنید:

سوالات امتحان نهایی جغرافیا 3 رشته انسانی خرداد 1402

1- درست یا نادرست بودن جملات زیر را با علامت (ص) یا (غ) مشخص کنید. (1 نمره)

الف) معماری و طراحی شهر، بازتاب فرهنگ و هويت شهروندان است.

پاسخ : درست (0.25)

 

ب) يکی از دلايل انحراف و پیچ و خم راه ها، جلوگیری از ايجاد ترافیک در برخی نقاط است.

پاسخ : درست (0.25)

 

ج) پوسته زمین يکپارچه نیست و در زير آن، ماده تشکیل دهنده به حالت نیمه جامد و خمیر مانند است.

پاسخ : نادرست (0.25)

 

د) پرهیز از مصرف آب های سطحی و زيرزمینی از راهکارهای مديريت خشکسالی است.

پاسخ : نادرست (0.25)

2- جاهای خالی را با عبارت مناسب كامل كنید. (1 نمره)

الف) امروزه هدف اصلی مديران و برنامه ريزان شهری، تحقق ……………… است .

پاسخ : شهر پایدار (0.25) 

 

ب) بیش از چهار هزار سال قبل، انسان ها برای حمل بار از …………….. استفاده می كردند.

پاسخ : چارپایان (0.25)

 

ج) خشکسالی، يک دوره …………… است كه طی آن يک منطقه با كمبود غیر منتظره بارش و ذخیره آبی مواجه می شود.

پاسخ : کم آبی (0.25)

 

د) در روش های سازه ای، قبل از وقوع سیل، شدت جريان بر اساس روش های ……………. محاسبه می شود.

پاسخ : هیدرولوژی (0.25)

3- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید. (1 نمره)

الف) دو مورد از دلايل اهمیت اجتماعی حمل و نقل را بنويسید.

پاسخ : جا به جا شدن بین محل كار و سکونت، دسترسی به مکان های درمانی و بهداشتی و آموزشی، شركت در فعالیت های اجتماعی، هنری و فرهنگی، امور تفریحی، گذران اوقات فراغت، ارتباط مردم و تبادل فرهنگی بین نواحی (ذكر دو مورد هرمورد 0.25)

 

ب) كدام اقدامات با توجه به ترويج فرهنگ دوچرخه سواری و گسترش آن ضرورت دارد؟

پاسخ : احداث مسیرهای ویژه دوچرخه سواری، ایجادتوقفگاه های (پاركینگ) امن دوچرخه (ذكردو مورد هرمورد 0.25)

 

ج) از سامانه موقعیت ياب جهانی، در چه اموری استفاده می شود؟(دو مورد)

پاسخ : نقشه برداری، طرح های عمرانی، كوهنوردی، عملیات امداد و نجات در حوادث مختلف (زمین لرزه ، سیل و … )، ردیابی و كنترل ترافیک (ذكر دو مورد هر مورد 0.25)

 

د) از عوامل طبیعی موثر در شکسته شدن سدها، دو مورد را بنويسید.

پاسخ : زمین لرزه، بارش بیش از گنجایش مخزن سد (ذكر دو مورد هر مورد 0.25)

4- چگونه درسامانه اطلاعات جغرافیايی پس از جمع آوری اطلاعات، قابلیت بازیابی و مشاهده هر لايه از اطلاعات وجود دارد؟ (0.5 نمره)

پاسخ : داده ها و اطلاعات به صورت لایه لایه در نرم افزار قرار می گیرند. (0.25) و با استفاده از نقشه های GIS (نقشه های هوشمند) 0.25 این امکان فراهم می شود.

5- چرا موقع اذان مغرب در شهر مشهد از شهر تهران جلوتر است؟ (0.75 نمره)

پاسخ : با توجه به حركت زمین از غرب به شرق 0.25 مناطق شرقی تر 0.25 زودتر در مقابل خورشید قرار می گیرند. 0.25 (ابتدا شهر مشهد و سپس شهر تهران مقابل خورشید قرار می گیرد، نیز مورد قبول است.)

6- چگونه می توان شبکه زهکشی سطح توده لغزشی را ساماندهی كرد؟ (0.75 نمره)

پاسخ : با اصلاح و مرمت شبکه زهکشی 0.25 آب باران كمتر نفوذ می كند 0.25 و به سرعت تخلیه می شود. 0.25

شما می توانید فایل pdf سوالات، را از لینک زیر دانلود کنید…

بخش بندی کتاب جغرافیا 3

کتاب جغرافیای دوازدهم انسانی شامل سه فصل و شش درس است. در فصل اول، موضوع سکونتگاه‌های روستایی و شهری به عنوان کانون تمرکز زندگی و فعالیت‌های جوامع انسانی مطرح می‌شود. فصل دوم به موضوع شبکه‌های حمل ونقل و ارتباط بین کانون‌های روستایی و شهری اختصاص دارد که عامل ادامە‌ی حیات و فعالیت‌های اقتصادی است. سکونتگاه‌های انسانی و شبکه‌های حمل و نقل همواره در معرض تهدید انواع مخاطرات طبیعی هستند و لازم است در پیشگیری و مقابله با این مخاطرات، مدیریت شود. پس، در فصل سوم موضوع مخاطرات طبیعی و مدیریت آنها مطرح شده است. هر سه موضوع پیوند نزدیکی با زندگی واقعی دانش آموزان دارند و مفاهیم و مهارت‌های کاربردی در زندگی را در اختیار آنها می‌گذارند.

بارم بندی امتحان نهایی جغرافیا

بارم بندی امتحان نهایی جغرافیا در نوبت خرداد نسبت به نوبت شهریور و دی تفاوت دارد. در امتحان نوبت خرداد دروس یک، دو و سه هر کدام 1.5 نمره خواهند داشت. درس چهار 3 نمره، درس پنج 5 نمره و درس شش نیز 4 نمره خواهد داشت. همچنین مهارت های جغرافیایی یک 0.5 نمره، مهارت های جغرافیایی دو، 1 نمره و مهارت های جغرافیایی سه 2 نمره را شامل می شود. به این ترتیب 5 نمره به نیم سال اول و 15 نمره به نیم سال دوم اختصاص می یابد. در امتحان نهایی نوبت شهریور و دی این بارم امتحانی به صورت تقریبا همگنی بین دروس و مهارت های جغرافیایی تقسیم شده است. همچنین هر نیم سال حدود 10 نمره خواهد داشت.

با تمرین سوالات نهایی دوازدهم جغرافیا قبل از امتحان می توانید با نقاط ضعف خود آشنا شده و آنها را برطرف نمایید.

نکاتی درباره امتحان نهایی جغرافیا

طرح پرسش در زمینه خواندن و تفسیر نمودارها و مدلها در امتحان نهایی جغرافیا بلامانع است به شرط آنکه اطلاعات حافظه ای و آمار و ارقام مندرج در آنها مبنای پرسش نباشد.

در آزمونهای کتبی پایانی، آزمون نهایی خردادماه و آزمونهای ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات، طرح هر گونه سؤال از بخش های «بیشتر بدانیم»، «بیندیشیم»، «برای مطالعه»، توضیحات و زیرنویس عکسها و نقشه ها و واژه نامۀ پیوست کتاب اکیداً ممنوع است.

در امتحان نهایی جغرافیا  حدود 20 سوال مطرح خواهد گردید و اغلب سوالات شامل چندبخش می باشد.

وقت امتحان نهایی جغرافیا حدود 90 دقیقه می باشد.

مرور و تمرین سوال های امتحانی سال های گذشته به شما در فهم بهتر مطالب و کشف نقاط ضعفتان کمک می کند.

سوالات متداول

در امتحان نهایی جغرافیا نوبت خرداد 5 نمره از محدوده آزمون نیم سال اول و 15 نمره به نیم سال دوم اختصاص می یابد. در امتحانات شهریور و دی تاثیر دروس هر دو نیم سال تقریبا یکسان در نظر گرفته می شود.

در آزمون‌های کتبی پایانی، آزمون نهایی خردادماه و آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات، طرح هر گونه سؤال از بخشهای «بیشتر بدانیم»، «بیندیشیم»، «برای مطالعه»، توضیحات و زیرنویس عکس‌ها و نقشه‌ها و واژه‌نامۀ پیوست کتاب اکیداً ممنوع است.

مدت زمان امتحان نهایی جغرافیا حدود 90 دقیقه و تعداد سوالات حدود 20 عدد می باشد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x