جستجو
Close this search box.

مجموعه سوالات امتحان نهایی دین و زندگی دوازدهم رشته انسانی

درس دین و زندگی جز دروس عمومی رشته انسانی است. کتاب دین و زندگی انسانی شباهت زیادی با کتاب سایر رشته ها دارد، اما از آن کتاب کاملتر است. این کتاب 13 فصل دارد. 6 فصل نخست مربوط به آزمون نیم سال است و برای امتحان نهایی هر 13 درس مورد ارزشیابی قرار می گیرد. البته دروس 7 تا 13 شامل سوالات بیشتری می شود.

در این پست به آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس دین و زندگی رشته علوم انسانی در سالیان اخیر دسترسی خواهید داشت. همچنین با نحوه طراحی سوالات، بارم بندی و زمان بندی امتحان، سوالات پرتکرار و … آشنا خواهید شد. برای موفقیت در امتحان نهایی درس دین و زندگی با ما همراه باشید.

آرشیو کامل مجموعه سوالات دین و زندگی امتحان نهایی پایه دوازدهم علوم انسانی

آرشیو سوالات امتحان نهایی دین و زندگی پایه دوازدهم علوم انسانی + پاسخنامه

در این بخش آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس دین و زندگی رشته علوم انسانی سالیان اخیر همراه با پاسخنامه تشریحی برای شما آماده شده است. در تقویم های امتحانی آموزش و پرورش این امتحان با نام امتحان تعلیمات دینی شناخته می شود. شما می توانید با مراجعه به صفحه مربوط به هر امتحان به محتوای آن دسترسی کامل داشته باشید. این مجموعه شامل تمامی سوالات امتحانی تعلیمات دینی رشته انسانی از دی 97 تاکنون است. شما می توانید از طریق جدول همین بخش به صورت مستقیم به سوالات دسترسی داشته باشید.

آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته انسانی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته انسانی دی 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته انسانی شهریور 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته انسانی خرداد 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته انسانی دی 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته انسانی شهریور 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته انسانی خرداد 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته انسانی دی 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته انسانی شهریور 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته انسانی خرداد 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته انسانی دی 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته انسانی شهریور 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته انسانی خرداد 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته انسانی دی 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته انسانی شهریور 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته انسانی خرداد 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته انسانی دی 1397 + پاسخ تشریحی

در امتحان نهایی دین و زندگی 3 رشته علوم انسانی، 7 نمره به دروس نیمسال اول و 13 نمره به دروس نیمسال دوم اختصاص داده شده است.

بارم بندی امتحان نهایی دین و زندگی انسانی

کتاب دین و زندگی 3 ویژه رشته علوم انسانی شامل 13 درس است که این دروس در دو بخش خلاصه می شود. در بخش نخست این کتاب که به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته علوم انسانی تدریس می شود، در 6 درس به موضوع “تفکر و اندیشه” پرداخته می شود. این 6 درس در نیمه نخست سال تدریس می گردد و محدوده امتحانی نیم سال اول را در بر می گیرد. بخش دوم کتاب “در مسیر” نام دارد و شامل 7 درس است. بخش اصلی ارزشیابی پایانی نیز به همین 7 درس اختصاص دارد. در ارزشیابی نهایی 7 نمره به 6 درس نخست و 13 نمره به 7 درس بعدی اختصاص یافته است. پس دانش آموزان رشته انسانی برای موفقیت در امتحان نهایی تعلیمات دینی باید توجه ویژه ای به دروس نیم سال دوم داشته باشند.

مدت زمان و تعداد سوالات

تعداد سوالات امتحان نهایی دین و زندگی حدود 25 سوال و وقت تقریبی آزمون 75 تا 80 دقیقه است. وقت آزمون با تعداد سوالات نسبت مستقیم دارد و در آزمون هایی که تعداد سوالات بیش از 25 باشد، زمان آزمون نیز 80 دقیقه خواهد بود.

سوالات پرتکرار امتحان نهایی دین و زندگی انسانی + پاسخ تشریحی

مرور امتحانات نهایی درس دین و زندگی سالیان گذشته نشان می دهد که علیرغم تفاوت در سوالات اما ترتیب و موضوعات سوالات امتحانی تا حدود زیادی قابل پیش بینی می باشد. طی سالیان اخیر بخش اول سوالات امتحان همواره به موضوع به تدبر در آیات و احادیث می پردازد. در این بخش معنی یک آیه به صورت مستقیم از دانش آموز خواسته می شود. همچنین مفهوم چند آیه یا حدیث از دانش اموز خواسته می شود. سوالات این بخش 2/5 تا 3 نمره دارد. در ادامه نمونه هایی از سوالات بخش تدبر در آیات و احادیث آورده شده است:

1- آیه شریفه (اِنَّ اللهَ ربّی و رَبُّکُم فَاعبُدوهُ هذا صراطٌ مستقیم) را ترجمه کنید.(1 نمره)

پاسخ : به درستی که خداوند پروردگار من و پروردگار شماست (0/5) پس او را پرستش کنید(عبادت کنید.) (0/25) این است راه راست (مستقیم.) (0/25)

خرداد 99

2- آیهقل هل یستوی الذین یعلمونَ و الذین لا یعلمونَ انَّما یتذکّرَ اولوالالباببه کدام معیار تمدن اسلامی اشاره دارد؟ (0.5)

پاسخ : عقل گرایی (خردورزی) (0.5)

دی 97

یکی دیگر از بخش های مهم سوالات امتحان دین و زندگی درستی یا نادستی گزاره ها می باشد. این بخش اصولا شامل 4 سوال و 2 نمره می باشد. در ادامه نمونه ای از سوالات این بخش بیان گردیده است:

3- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را با (ص/غ) مشخص کنید:

عادت و تکرار گناهان کبیره زمینه ساز رفتن انسان به گناهان صغیره است.

پاسخ : غ (0.5)

دی 1400

بخش دیگر سوالات پر کردن جای خالی می باشد. سوالات این بخش 2 نمره دارد که در ادامه نمونه ای از این سوالات را مشاهده خواهید کرد:

4- عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

اولین آیاتی که بر رسول خدا(ص) نازل شد درباره ……. و …….. بود

پاسخ : دانش – آموختن (0.5)

شهریور 1400

بخش پاسخ کوتاه به سوالات غالبا شامل 6 سوال و 3 نمره می باشد.نمونه هایی از سوالات این بخش در سال های گذشته در ادامه بیان شده است: 

5- چرا اگر کسی به هر علتی گناهی را انجام داد، نباید گناهش را برای دیگران بیان کند؟ (0.5 نمره)

پاسخ : زیرا با اظهار گناه زشتی آن در نظر او و دیگران از بین می رود و انجام گناه عادی جلوه می کند. (0.5)

دی 1399

6- توبه چگونه گناهان را به حسنات تبدیل می کند؟(0.5 نمره)

پاسخ : اگر با ایمان و عمل صالح همراه باشد. (0.5)

خرداد 1399

بخش سوالات چند گزینه ای هم یکی دیگر از بخش های امتحان دین و زندگی است که دانش آموز باید جواب صحیح را از بین دو یا چند گزینه انتخاب کند: 

7- در ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ:

مهم ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﮐﺎرآﻣﺪ در ﻣﯿﺎن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن:


1- اﺳﺘﺤﮑﺎم و اﻗﺘﺪار ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ

2- ﺗﺮﺳﯿﻢ ﭼﻬﺮة ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ دﯾﻦ اﺳﻼم

پاسخ : گزینه 1 (0.5)

دی 1399

سوالات کشف ارتباط در امتحان های دین و زندگی سالیان اخیر همواره وجود داشته است. ماهیت این سوالات به گونه ای است که دو ستون مفاهیم مختلف را باید به یکدیگر ارتباط دهیم. این بخش غالبا 1/5 نمره دارد.

تعریف اصطلاحات هم بخشی است که در امتحانات سالیان اخیر مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این بخش غالبا دو اصطلاح با حدود 1 تا 2 نمره مورد پرسش قرار می گیرد:

8- اصطلاحات زیر را تعریف کنید؟(0.5 نمره)

قدر و قضای الهی:

پاسخ : ﻗﺪر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻧﺪازه اﺳﺖ (0/25) ﻗﻀﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن، ﭘﺎﯾﺎن دادن، ﺣﮑﻢ ﮐﺮدن و ﺣﺘﻤﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن اﺳﺖ. (ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد 0/25)

دی 1400

یکی دیگر از بخش های مهم امتحان احکام است. در این بخش چند کار بیان می شود و دانش آموز تشخیص دهد که این کار مکروه، مستحب، حرام یا … می باشد.

بخش نهایی سوالات امتحان دین و زندگی در سالیان اخیر همواره پاسخ کامل و تشریحی به سوالات اصلی درس بوده است. این بخش تقریبا 5 نمره دارد و برخی از مفاهیم اصلی کتاب در آن مطرح می گردد:

9- به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید؟ 

موﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه زن ﭘﺲ از اﺳـﻼم را ﺷﺮح دﻫﯿـﺪ.

پاسخ : ﺑﺎ ﮔﺮوﯾﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﻼم، زن ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. ﺣﻀﻮر زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻋﻔﺎف و ﭘﺎك داﻣﻨﯽ ﺗﻮأم ﺷﺪ، راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ازدواج ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاري از زن ﻟﻐﻮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎﻧﻮن رﺷﺪ ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ، دوﺳﺘﯽ و ﻣﻮدت ﮔﺮدد و ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻓﺴﺎد و ﺑﯽ ﺑﻨﺪوﺑﺎري ﻣﺤﻔﻮظ ﻤﺎﻧﺪو ﺣﺮﯾﻢ ﻋﻔﺎف و ﻋﺰت زن ﺣﻔﻆ ﺷﻮد. (ﻫﺮ ﻣﻮرد 0/25) 

خرداد 1400

برای موفقیت در امتحان نهایی دینی باید توجه ویژه به نمونه سوالات سال گذشته (خرداد، شهریور و دی) داشته باشید.

حذفیات کتاب دین و زندگی در امتحان نهایی

ترجمه آیاتی که در مقابل صفحه قرائت و قبل از شروع درس آمده، جزء محتوای آموزشی نیست و تنها جهت آشنایی دانش آموزانی كه تمایل به دانستن مفاهیم این آیات را دارند، قرار داده شده است. از این قسمت در آزمون ها، اعم از آزمونهای كتبی در نظام آموزشی آموزش و پرورش و آزمون های ورودی دانشگاهها، نباید سؤالی طرح شود.

آیات ابتدای هر درس برای قرائت در كلاس است و تنها در ارزشیابی مستمر و پایانی نیمسال اول به صورت شفاهی از دانش آموزان پرسیده می شود و نباید هیچگونه سؤالی در امتحانات كتبی و آزمونهای ورودی دانشگاهها از این آیات طراحی شود.

قسمتهای “بیشتر بدانیم”، “پیشنهاد”، “پاورقیها”، “برداشت” و “دانش تکمیلی” فقط برای توسعه اطلاعات و كسب نمره تشویقی است و در امتحانات مستمر و پایانی و آزمونهای ورودی دانشگاهها نباید از این قسمت ها سؤال طرح شود.

بخشهای “پاسخ به یک پرسش” و “نمونه” جزء متن آموزشی است که در فرایند آموزش بایستی ارائه شود و از آن سؤال طرح می گردد.

حفظ کردن عین آیات و روایات ضروری نیست، بلکه برداشت و استنباط از آنها اهمیت دارد.

در نظر داشته باشید که کتاب درسی دین و زندگی رشته علوم انسانی متفاوت از سایر رشته های می باشد. در واقع این کتاب 3 درس بیشتر دارد.

سوالات متداول

در امتحان نهایی درس دین و زندگی 3، 7نمره به 6 درس نخست (نیمسال اول) و 13 نمره به دروس 7 تا 13 اختصاص می یابد.

در امتحان نهایی پایان سال امتحان دین و زندگی به صورت کتبی برگزار می شود و تمام 20 نمره مربوط به همان امتحان است.

حفظ کردن آیات ضروری نیست. قسمتهای “بیشتر بدانیم”، “پیشنهاد”، “پاورقیها”، “برداشت” و “دانش تکمیلی” نیز حفظ می گردد.ترجمه آیاتی که در مقابل صفحه قرائت و قبل از شروع درس آمده، جزء محتوای آمتحانی نیست.