جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

امتحان نهایی دین و زندگی 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی خرداد 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی دین و زندگی 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی خرداد 1402 با پاسخ تشریحی
امتحان نهایی دینی انسانی خرداد 1402
فهرست مطالب

امتحان نهایی دین و زندگی 3 ویژه رشته علوم انسانی صرفا به صورت کتبی و از 20 نمره می باشد. در ادامه شما می توانید سوالات امتحان نهایی دین و زندگی 3 ویژه رشته علوم انسانی خرداد 1402 را با پاسخنامه آن مشاهده کنید:

سوالات امتحان نهایی دین و زندگی 3 رشته انسانی خرداد 1402

1- ترجمه آیه شریفه “جاءكُم بَصَائِرُ مِن رَبِّکمْ؛ فَمَنْ أَبصَرَ فَلِنَفسِهِ وَ مَن عَمِيَ فَعَلیهَا “ را کامل کنید.(1 نمره)

……………………………………... پس هر كس بینا شد به نفع خودش است؛ ……………………………………… .

پاسخ : دلایل روشن از سوی پروردگارتان آمد (0.5) ؛ …………………. و هر کس نابینا شد، به ضرر اوست. (0.5)

2- درستي یا نادرستی گزار ه های زیر را با ( ص / غ ) مشخص كنید. (0.5 نمره)

الف) علی رغم از بین رفتن مصاديق شرک مثل بت و اجرام آسمانی، انسان امروزی بیشتر دچار شرک شده است.

پاسخ : ص (0.25)

 

ب) از شرايط پذيرش توحید در ربوبیت اين است كه هرگونه اثر گذاری از انسان را سلب کنیم.

پاسخ : غ (0.25)

3- جملات زیر را با كلمات مناسب تکمیل كنید. (1 نمره)

الف) خداوند كسانی كه زندگی خود را بر لبه پرتگاه بنا نهاده اند، ……………………. نامیده است.

پاسخ : ظالم (0.5)

 

ب) جمله “معبودی جز الله نیست” به معیار ……………………….. تمدن اسلامی اشاره دارد.

پاسخ : توحید یا یکتاپرستی (0.5)

4- اصطلاحات زیر را تعریف كنید. ( 2 نمره)

الف) تسویف:

پاسخ : تسویف از ماده “سوف” به معنای امروز و فردا کردن و کار امروز را به فردا انداختن است (0.5) به عبارت دیگر گناهگار دائما به خود می گوید به زودی توبه می کند و این گفته را آن قدر تکرار می کند تا اینکه دیگر میل توبه در او خاموش می شود. (0.5)

 

ب) قاعده نفی سبیل : 

پاسخ : جلوگیری از سلطه بیگانگان بر کشور در همه زمینه ها نظیر سلطه رسانه ای، ارتباطی و …. (1)

5- به سوالات زیر پاسخ كوتاه دهید. (1.5 نمره)

الف) منظور از گناهان كبیره چیست ؟

پاسخ : گناهان کبیره گناهانی هستند که آثار سوء و زیان بار آن ها به مراتب از گناهان صغیره بیشتر است. (0.5)

 

ب) مبارزه با آداب جاهلی، خرافات و جهل توسط پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، به كدام يک از معیارهای تمدن اسلامی مرتبط است ؟

پاسخ : معیار علم آموزی و خرد گرایی (0.5)

 

پ) بیت “هیچ عاقل مركلوخی را زند // هیچ با سنگی عتابی كس كند” به كدام يک از شواهد وجود اختیار در انسان اشاره دارد؟

پاسخ : مسئولیت پذیری (0.5)

6- به سؤالات زیر پاسخ كامل دهید. ( 3 نمره)

الف) سنت ابتلا و امداد عام الهی را با ذكر يک مورد از وجوه اختلاف و يک مورد از وجوه اشتراک آن ها ، با يکديگر مقايسه كنید. (1 نمره)

پاسخ : وجه اشتراک این است که هر دو سنت هم شامل انسان های نیکوکار می شود هم افراد گناهکار (0.5) و وجه اختلاف در این است که در سنت امداد عام فقط خیر و نعمت است هم در ابتلا هم خیر است هم شر. (0.5)

ب) چرا انسان موحد دارای شخصیتی ثابت و پايدار و انسان مشرک دارای شخصیتی ناپايدار است ؟ (1 نمره)

پاسخ : انسان موحد چون زندگی خود را بر اساس رضایت خداوند تنظیم کرده و پیرو فرمان های اوست، دارای شخصیتی ثابت و پایدار است. (0.5) اما در مقابل انسان مشرک در برابر امیال نفسانی تسلیم است و از طاغوت فرمان پذیری می کند لذا درونی نا آرام و شخصیتی ناپایدار دارد. (0.5)

پ) با ذكر استدلال، اثبات كنید كه ذات و چیستی خداوند قابل شناخت نیست.

پاسخ : لازمه شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی به آن است (0.5) از آنجا که ذات خداوند حقیقتی نامحدود و ذهن انسان ها محدود است (0.5) بنابراین ما نمی توانیم به ذات او احاطه پیدا کرده و او را بشناسیم. (0.5)

برای مشاهده تمامی سوالات، فایل زیر را دانلود کنید…

بخش بندی کتاب دین و زندگی 3

کتاب دین و زندگی 3 ویژه رشته علوم انسانی دو بخش دارد. این کتاب به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته علوم انسانی تدریس می شود. بخش نخست آن “تفکر و اندیشه” نام دارد و شامل 6 درس است. بخش دوم آن “در مسیر” نام دارد و 7 درس را شامل می شود.

بارم بندی امتحان نهایی دین و زندگی 3

در امتحان نهایی دین و زندگی 3 به بخش نخست کتاب که شامل 6 درس می باشد و در آزمون نیم سال اول مورد ارزیابی قرار گرفته است، 7 نمره اختصاص یافته است. بخش دوم کتاب هم که شمال 7 درس است، 13 نمره به خود اختصاص می دهد. پس برای موفقیت در امتحان نهایی این درس باید توجه ویژه ای به دروس نیمسال دوم داشته باشید.

مدت زمان و تعداد سوالات

تعداد سوالات امتحان نهایی دین و زندگی حدود 25 سوال است و وقت تقریبی آزمون 75 تا 80 دقیقه است. وقت آزمون با تعداد سوالات نسبت مستقیم دارد و در آزمون هایی که تعداد سوالات بیش از 25 باشد، زمان آزمون نیز 80 دقیقه خواهد بود.

در امتحان نهایی دین و زندگی 3 رشته علوم انسانی، 7 نمره به دروس نیمسال اول و 13 نمره به دروس نیمسال دوم اختصاص داده شده است.

نکاتی درباره امتحان نهایی دین و زندگی 3

ترجمه آیاتی که در مقابل صفحه قرائت و قبل از شروع درس آمده، جزء محتوای آموزشی نیست و تنها جهت آشنایی دانش آموزانی كه تمایل به دانستن مفاهیم این آیات را دارند، قرار داده شده است. از این قسمت در آزمون ها، اعم از آزمونهای كتبی در نظام آموزشی آموزش و پرورش و آزمون های ورودی دانشگاهها، نباید سؤالی طرح شود.

آیات ابتدای هر درس برای قرائت در كلاس است و تنها در ارزشیابی مستمر و پایانی نیمسال اول به صورت شفاهی از دانش آموزان پرسیده می شود و نباید هیچگونه سؤالی در امتحانات كتبی و آزمونهای ورودی دانشگاهها از این آیات طراحی شود.

ترجمه آیاتی که در مقابل صفحه قرائت و قبل از شروع درس آمده، جزء محتوای آموزشی نیست و تنها جهت آشنایی دانش آموزانی كه تمایل به دانستن مفاهیم این آیات را دارند، قرار داده شده است. از این قسمت در آزمون ها، اعم از آزمونهای كتبی در نظام آموزشی آموزش و پرورش و آزمون های ورودی دانشگاهها، نباید سؤالی طرح شود.

قسمتهای “بیشتر بدانیم”، “پیشنهاد”، “پاورقیها”، “برداشت” و “دانش تکمیلی” فقط برای توسعه اطلاعات و كسب نمره تشویقی است و در امتحانات مستمر و پایانی و آزمونهای ورودی دانشگاهها نباید از این قسمت ها سؤال طرح شود.

بخشهای “پاسخ به یک پرسش” و “نمونه” جزء متن آموزشی است که در فرایند آموزش بایستی ارائه شود و از آن سؤال طرح می گردد.

حفظ کردن عین آیات و روایات ضروری نیست، بلکه برداشت و استنباط از آنها اهمیت دارد.

در نظر داشته باشید که کتاب و امتحان نهایی درس دین و زندگی رشته علوم انسانی متفاوت از سایر رشته ها می باشد.

سوالات متداول

در امتحان نهایی درس دین و زندگی 3، 7نمره به 6 درس نخست (نیمسال اول) و 13 نمره به دروس 7 تا 13 اختصاص می یابد.

در امتحان نهایی پایان سال امتحان دین و زندگی به صورت کتبی برگزار می شود و تمام 20 نمره مربوط به همان امتحان است.

حفظ کردن آیات ضروری نیست. قسمتهای “بیشتر بدانیم”، “پیشنهاد”، “پاورقیها”، “برداشت” و “دانش تکمیلی” نیز حفظ می گردد.ترجمه آیاتی که در مقابل صفحه قرائت و قبل از شروع درس آمده، جزء محتوای آمتحانی نیست.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
5 Comments
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
پریا
پریا
7 ماه قبل

اینا واقعا تو امتحان دوازدهم انسانی میاد دیگه کتاب نخونیم

رضا محمدیان
مدیر
7 ماه قبل
پاسخ به  پریا

سلام این سوالات امتحان نهایی سال گذشته دین و زندگی می‌باشد. برای آمادگی در امتحان الویت همیشه خواندن کتاب دین و زندگی است.

امیر حسین
امیر حسین
6 ماه قبل

سلام
چگونه میتوانیم به طور درس به درس به سوالات امتحان نهایی دسترسی پیدا کنیم.

فاطمه
فاطمه
4 ماه قبل

برای امتحان بزرگسالان حتما باید کتاب خوند؟

رضا محمدیان
مدیر
1 ماه قبل
پاسخ به  فاطمه

خواندن مباحث مهم کتاب درسی نقش مهمی در کسب نمره مناسب دارد. نمونه سوالات صرفا برای آشنایی دانش‌آموز با شیوه طراحی سوالات امتحان نهایی دینی است.

5
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x