جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

امتحان نهایی علوم اجتماعی پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک دی 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی علوم اجتماعی پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک دی 1402 با پاسخ تشریحی
امتحان علوم اجتماعی دی 1402
فهرست مطالب

امتحان نهایی علوم اجتماعی ویژه رشته ریاضی فیزیک صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب هویت اجتماعی شامل 10 درس می باشد. در این کتاب زمینه آشنایی دانش آموزان رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک با علوم انسانی و اجتماعی فراهم می شود. موضوع و مسئله اصلی کتاب هویت اجتماعی، روایت هویت افراد و جوامع می باشد. در ادامه شما می توانید فایل پی دی اف سوالات امتحان نهایی علوم اجتماعی ویژه رشته ریاضی دی 1402 را با پاسخنامه آن مشاهده و دانلود کنید:

سوالات امتحان نهایی هویت اجتماعی رشته ریاضی دی 1402

1- جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید: (2 نمره)

الف) در كنش اجتماعی، اراده و آگاهی كنشگر ناظر به …………………….. ویژگی ها و اعمال آنها است.

پاسخ : دیگران (0.5)


ب) علومی كه درباره حق یا باطل بودن عقاید و ارزش ها داوری می كنند از دو ابزار ………………….. بهره می گيرند.

پاسخ : عقل و وحی (0.5)


ج) فرهنگ اساطيری و فرهنگ …………………. آدمی را از حقيقت جهان و خود بيگانه می كند.

پاسخ : فرهنگ دنیوی (0.5)


د) قدرتی كه بدون استفاده از تهدید و با رضایت طرف مقابل به دست می آید دارای ……………………. است.

پاسخ : مقبولیت (0.5)

2- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید. (3.5 نمره)

الف) فعاليت فردی كه با اكراه و از روی اضطرار كاری انجام می دهد؛ كنش محسوب می شود؟ چرا؟

پاسخ : بله، زیرا با اراده خود این كنش را انجام داده است. (0.5)

 

ب) برای ارزش “ثروت” یک هنجار بنویسید.

پاسخ : تلاش و كوشش برای كسب حلال و فعالیت اقتصادی (صنعت كشاورزی خدمات)، كمک به نیازمندان و دادن وام قرض الحسنه،كارآفرینی و سرمایه گذاری های مفید و مشروع …… (0.5)

 

ج) فرهنگ حق چگونه به فرهنگ واقعی وارد می شود؟

پاسخ : با عمل كردن بر اساس عقاید و ارزش های حق (0.5)

 

د) موقعيت اجتماعی افراد علاوه بر شغل تابع چه عوامل دیگری است؟ (دو مورد)

پاسخ : عواملی مانند علم، ایمان، تقوا، هنر، مهارت، احترام، ….. (0.5)

 

ه) جامعه ای كه در تعامل با جوامع دیگر به عقاید و ارزش های خود پشت كند، چه سرنوشتی دارد؟

پاسخ : دچار تحول فرهنگی می شود. (0.5)


و) كتاب های بازگشت به خویشتن و خدمات متقابل اسلام و ایران در نقد چه رویکردی نوشته شده است؟

پاسخ : رویکرد تقلیدی به فرهنگ غرب و هویت های كاذبی كه از این طریق ساخته شده بود. (یک مورد ذكر شود) (0.5)


ز) تدابير و راه حل هایی كه برای حل مشکل جمعيتی اندیشيده می شود، چه نام دارد؟

پاسخ : سیاست های جمعیتی (0.5)

3- تاثير انقلاب اسلامی براندیشمندان جهان غرب را بنویسيد.  (1 نمره)

پاسخ : انقلاب اسلامی ایران افق های جدیدی را به روی اندیشمندان جهان غرب نیز گشوده و نظریه پردازان غربی را كه طی قرن بیستم، دنیوی شدن همه فرهنگ ها را سرنوشت مشترک و حتمی بشریت می دانستند، به تأمل در نظریات پیشین خود و بازبینی آنها فراخوانده است.  (1)

4- تأثير اسلام بر هویت ایرانيان را بنویسيد. (1 نمره)

پاسخ : ایرانیان پس از آشنایی با اسلام، عناصر مشركانه و اساطیری خود را كنار گذاشتند، به تفسیر توحیدی از هویت خویش دست یافتند و با پذیرش عقاید و ارزش های اسلامی، ایران به جهان اسلام ملحق گردید و هویت ایرانی بخشی از هویت جهان اسلام شد. (1)

5- نظام های سيایي بر اساس روش تصميم گيری به چند دسته تقسيم می شوند؟ توضيح دهيد. (1 نمره)

پاسخ : با این ملاک ، نظام های سیاسی به دو دسته تقسیم می شوند: نظام هایی كه در آنها حاكم یا حاكمان براساس اهداف و اغراض و امیال خود تصمیم می گیرند؛ یعنی هر نوع تصمیمی را برای خود جایز می دانند یا آنکه حاكم یا حاكمان بر اساس حقیقت و فضیلت و با توجه به موازین عقلی تصمیم می گیرند. (1)

شما می توانید فایل pdf سوالات، را از لینک زیر دانلود کنید…

بخش بندی کتاب هویت اجتماعی

کتاب هویت اجتماعی پايە دوازدهم رشته ریاضی فیزیک در 10 درس تنظیم شده است.

این کتاب بستر مناسبی برای آشنایی شما با مباحث فرهنگ و هویت است. در این دروس می‌خوانید که انسانها براساس آگاهی، اراده و برای رسیدن به اهداف، عمل می‌کنند. آنها در ارتباط با هم فرهنگ های گوناگونی را پدید می آورند که براساس آرمان ها و ارزش های آن فرهنگ ها و همچنین مالک ها و معیارهای فطری و حقیقی قابل نقد و ارزیابی هستند. سپس با ابعاد مختلف هویت فرد و جامعه آشنا می شوید. در انتها ابعاد فرهنگی، سیاسی، جمعیتی و اقتصادی هویت ایرانی را مطالعه و بررسی می‌کنید.

هر درس، مقدمه‌ای دارد. این مقدمه‌ها نشان می‌دهند که این درس به دنبال پاسخ به چه پرسش‌هایی است. همچنین فعالیت هایی با عناوین مختلف مانند “گفت وگو کنید”، “نمونه بیاورید”، “مطالعه کنید” با هدف تحکیم و تثبیت آموخته ها وجود دارد. “بخوانیم و بدانیم”، “ببینیم و بدانیم” راهی است برای علاقه مند کردن شما به مطالعه بیشتر. تصویرها، جدول ها و نمودارها بخشی از محتوای درس هستند و به شما در یادگیری مطالب و رسیدن به اهداف درس یاری می‌رسانند. صفحه پایانی هر درس شامل سه بخش “مفاهیم کلیدی”، “خلاصه کنید” و “آنچه از این درس آموختیم” است. با تکمیل این صفحه می توانید مهارت های بسیاری کسب نمایید و توانایی های خود را ارتقا ببخشید.

بارم بندی امتحان نهایی علوم اجتماعی

همانطور که می دانید کتاب هویت اجتماعی 10 درس دارد و در امتحان نهایی از تمامی این دروس سوال مطرح می شود.بارم بندی در طراحی سوال به گونه ای است که مفاهیم نیم سال دوم اهمیت بیشتری دارد. در امتحان نهایی خرداد دروس 1 تا 5 که مربوط به نیم سال اول است در مجموع 5 نمره دارد. از هر کدام از دروس 6 تا 10 نیز 3 نمره سوال در امتحان نهایی طرح می گردد.

بارم بندی امتحان نهایی هویت اجتماعی نوبت شهریور و دی کمی تفاوت دارد. در این دو نوبت از هر کدام از دروس 1 تا 5 در امتحان 1.5 نمره و از هر کدام از دروس 6 تا 10 در امتحان 2.5 نمره سوال طرح می گردد.

مهم ترین بخش سوال های امتحان نهایی علوم اجتماعی رشته ریاضی را سوالات تشریحی تشکیل می دهد.

نکاتی درباره امتحان نهایی علوم اجتماعی

برای موفقیت در امتحان نهایی علوم اجتماعی به دروس 6 تا 10 کتاب هویت اجتماعی توجه بیشتری داشته باشید. این دروس بخش اصلی آزمون را شامل می شود.

در طراحی سوالات امتحان نهایی علوم اجتماعی تنوع زیادی وجود دارد و در مجموع حدود 15 سوال طراحی می گردد.

وقت امتحان نهایی علوم اجتماعی رشته ریاضی حدود 75 دقیقه می باشد.

مرور و تمرین سوال های امتحانی سال های گذشته به شما در فهم بهتر مطالب و کشف نقاط ضعفتان کمک می کند.

سوالات متداول

از فصل یک، دو، سه، چهار، پنج در مجموع 5 نمره و از هر کدام از فصول 6 تا 10 هر کدام 3 نمره سوال طراحی می شود.

سوالات امتحان نهایی علوم اجتماعی قالب تقریبا ثابتی دارد. تعیین درستی یا نادرستی گزاره ها، پر کردن جای خالی، چند گزینه ای، پاسخ کوتاه و پاسخ تشریحی بخش های اصلی سوالات این امتحان می باشد.

مدت زمان آزمون حدود 75 دقیقه و تعداد سوالات حدود 15 سوال می باشد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x