جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی دی 1400 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی دی 1400 با پاسخ تشریحی
امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی دی 1400 با پاسخ تشریحی
فهرست مطالب

امتحان نهایی فیزیک 3 ویژه رشته علوم تجربی به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. فیزیک 3 رشته تجربی شامل 4 فصل است. در این 4 فصل دانش آموز با سه بخش مهم و اساسی در علم فیزیک شامل مکانیک، موج و فیزیک جدید آشنا خواهد شد. در ادامه شما می توانید فایل پی دی اف سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 ویژه رشته تجربی دی 1400 را با پاسخنامه آن مشاهده و دانلود کنید:

سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 رشته تجربی دی 1400

1- با توجه به واژه های داده شده، گزاره های زیر را کامل کنید. (یک واژه اضافه است) (1 نمره)

شتاب – جا به جایی- کمتر – شکل – بیشتر

الف) پاره خط جهت داری که مکان آغازین را به مکان پایانی حرکت وصل می کند، بردار ……………….. نامیده می شود.

پاسخ : جا به جایی (0.25)

 

ب) شیب خط مماس بر نمودار سرعت – زمان در هر لحظۀ دلخواه t، برابر …………….. در آن لحظه است.

پاسخ : شتاب (0.25)

 

پ) نیروی خالص و ثابت وارد بر یک جسم می تواند سبب تغییر سرعت جسم یا تغییر ……………….. جسم شود.

پاسخ : شکل (0.25)

 

ت) معمولاً ضریب اصطکاك جنبشی میان دوسطح ……………….. از ضریب اصطکاك ایستایی میان آن دو سطح است.

پاسخ : کمتر (0.25)

2- در هر یک از پرسش های زیر، گزینۀ درست را انتخاب کنید و در پاسخ نامه بنویسید. (0.5 نمره)

الف) کدام یک از نیروهای زیر، نیروی گرانشی است که از طرف زمین به جسم وارد می شود؟

(1) نیروي مقاومت شاره   (2) نیروي کشش طناب  ( 3) نیروي وزن 

پاسخ : 3 (0.25)

 

ب) شخصی درون آسانسور روی ترازوی فنری ایستاده است. در کدام حالت، عددی که ترازو نشان می دهد از وزن شخص بیشتر است؟

(1) آسانسور ساکن باشد. 

(2) آسانسور به طرف بالا شروع به حرکت کند.

(3) آسانسور به طرف پایین شروع به حرکت کند.

پاسخ : 2 (0.25)

3- درستی یا نادرستی هر یک از گزاره های زیر را با واژه ((درست)) یا (( نادرست)) در پاسخ نامه مشخص کنید. (1 نمره)

الف) تاب خوردن کودکی که به طور دوره ای هُل داده می شود، مثالی از نوسان واداشته است.

پاسخ : درست (0.25)

 

ب) موج های پیشرونده از نقطه ای به نقطۀ دیگر حرکت کرده و انرژی را با خود منتقل می کنند.

پاسخ : درست (0.25)

 

پ) هنگام انتشار موج الکترومغناطیسی در خلأ، میدان های الکتریکی و مغناطیسی با بسامد متفاوت، تغییر می کنند.

پاسخ : نادرست (0.25)

 

ت) موج صوتی در محیط جامد نمی تواند تولید و منتشر شود.

پاسخ : نادرست (0.25)

4- الف) منشأ فیزیکی تشکیل طیف پیوسته گسیلی جسم جامد چیست؟ (0.5)

پاسخ : این طیف ناشی از برهم کنش قوی بین اتم های سازنده جسم جامد است (0.5)

 

ب) فرآیند جذب فوتون توسط اتم را توضیح دهید. (0.5)

پاسخ : هنگامی که الکترون از ترازهای انرژی پایین تر به ترازهای انرژی بالاتر برود اتم، فوتونی را که دقیقاً انرژی لازم برای گذار را دارد جذب می کند. (0.5)

 

پ) چرا هسته اتم ها در واکنش های شیمیایی برانگیخته نمی شوند؟ (0.5)

پاسخ: زیرا اختلاف بین ترازهای انرژی نوکلئون ها در هسته از مرتبۀ kev  تا مرتبۀ Mev است در حالی که اختلاف بین ترازهای انرژی الکترون ها در اتم از مرتبۀ ev است. (0.5)

شما می توانید فایل pdf سوالات، را از لینک زیر دانلود کنید…

بخش بندی کتاب فیزیک 3

کتاب فیزیک پايە دوازدهم رشته تجربی در 4 فصل تنظیم شده است.

 این کتاب شامل سه بخش اساسی مکانیک، موج و فیزیک جدید است. بخش مکانیک، از مباحث حرکت، دینامیک و حرکت دایره ای یکنواخت تشکیل شده است که دانش آموزان با مقدمات برخی از این مباحث در علوم نهم و فیزیک 1 آشنا شده اند. ضمناً بخشی از مطالب ریاضی مرتبط در سال های قبل آموزش داده شده است و بخشی نیز در سال جاری آموزش داده خواهد شد. در این فصل ها از تجزیه نیروها و مشتق استفاده نمی شود و نیروها در یک راستا و عمود برهم مورد بررسی قرار می گیرند و در فصل حرکت نیز فقط حرکت در مسیر مستقیم بررسی می شود.
بخش موج، از مباحث حرکت نوسانی، امواج مکانیکی (شامل امواج فنر، صوتی و…)
و امواج الکترومغناطیسی و نیز برهم کنش های امواج (شامل بازتاب و شکست) تشکیل شده است. بخشی از دانش مورد نیاز اولیه این قسمت در علوم دوره اول متوسطه و بخشی نیز در شیمی سال دهم مطرح شده است.

بخش فیزیک جدید، از مباحث فیزیک اتمی (شامل اثر فوتوالکتریک و فوتون، طیف خطی، مدل های اتمی و لیزر) و فیزیک هسته ای (شامل ساختار هسته و پرتوزایی طبیعی) تشکیل شده است. بخشی از دانش مورد نیاز اولیه این قسمت در علوم دوره اول متوسطه و بخشی نیز در درس شیمی سال دهم، مطرح شده است. 

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک با دو رویکرد تعیین می شود. رویکرد اول نحوه بارم بندی براساس فصل های کتاب است. بر این اساس از فصل یک 4، از فصل دو 4.25، از فصل سه 6.75 و از فصل چهار 5 نمره سوال طراحی می شود. همانطور که مشاهده می کنید بخش های نخست کتاب در امتحان نهایی بارم مناسبی دارند که اهمیت آنها را نشان می دهد.

نوع دیگر تعیین بارم بندی امتحان فیزیک براساس نوع طراحی سوال تعیین می شود. بر این اساس دانش آموز با 5 نوع سوال در امتحان روبه رو می شود.  “طراحی آزمایش” 1 تا 2 نمره، “تجزیه و تحلیل داده ها، رسم نمودار، نتیجه گیری از داده ها، پیش بینی و …” 2 تا 4 نمره، “پاسخ به پرسش های مفهومی (دانش ،کاربرد ، استدلال و قضاوت)” 4 تا 7 نمره، “توانایی حل پرسش های محاسباتی” 9 تا 11 نمره و “حل مسائل در شرایط جدید(کاربرد و استدلال)” 1 تا 3 نمره خواهد داشت.

مهم ترین بخش سوال های امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی را حل مسئله تشکیل می دهد.

نکاتی درباره امتحان نهایی فیزیک 3

در کتاب فیزیک 3 برای آموزش بسیاری از مفاهیم از تصاویر استفاده می شود. چندین سوال امتحان فیزیک نیز تصویری می باشد و دانش آموز برای پاسخ به آنها باید مباحث مربوط به آن را به خوبی فرا بگیرد.

برای موفقیت در امتحان نهایی فیزیک لازم است دآنش آموز در پاسخ به پرسش های محاسباتی مهارت بالایی داشته باشد. چون بخش اصلی سوالات امتحان نهایی را در بر می گیرد.

 از بخش های “خوب است بدانيد”، “زندگينامه دانشمندان و تاريخ علم”، “نتايج فعاليت های تحقيقی”، “واژه نامه” و “مواردی كه در پاورقي برخی از صفحه های كتاب اشاره شده است” و از “پيوست ها”، پرسش يا مسئله ای در آزمون نهایی طراحی نمی شود.

لازم است دانش آموزان در انتهای پاسخ خود یکا مورد نظر را یادداشت کنند.

وقت امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی حدود 120 دقیقه می باشد.

مرور و تمرین سوال های امتحانی سال های گذشته به شما در فهم بهتر مطالب و کشف نقاط ضعفتان کمک می کند.

سوالات متداول

از فصل یک 4، از فصل دو 4.25، از فصل سه 6.75 و از فصل چهار 5 نمره سوال طراحی می شود.

سوالات امتحان نهایی فیزیک تجربی متنوع می باشند و قدرت حل مسئله مهم ترین فاکتور برای کسب موفقیت در این امتحان است. برای آشنایی بهتر با سوالات بهتر است با نمونه سوال های سال قبل تمرین کنید.

مدت زمان آزمون حدود 120 دقیقه و تعداد سوالات حدود 20 سوال می باشد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
3 Comments
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Kia MK
Kia MK
1 سال قبل

دی 99 بارگذاری شده بجای 1400

mh p
mh p
1 سال قبل

اشتباه بارگذاری کردید

3
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x