جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی دی 1399 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی دی 1399 با پاسخ تشریحی
امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی دی 1399 با پاسخ تشریحی
فهرست مطالب

امتحان نهایی فیزیک 3 ویژه رشته علوم تجربی به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. فیزیک 3 رشته تجربی شامل 4 فصل است. در این 4 فصل دانش آموز با سه بخش مهم و اساسی در علم فیزیک شامل مکانیک، موج و فیزیک جدید آشنا خواهد شد. در ادامه شما می توانید فایل پی دی اف سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 ویژه رشته تجربی دی 1399 را با پاسخنامه آن مشاهده و دانلود کنید:

سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 رشته تجربی دی 1399

1- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را با واژه های ((درست)) یا (( نادرست)) در پاسخ نامه مشخص کنید. (1.5 نمره)

الف) شیب خط مماس بر نمودار مکان- زمان حرکت جسم در هر لحظه برابر سرعت لحظه ای است.

پاسخ : درست (0.25)

 

ب) اگر جهت حرکت متحرك تغییر کند، حرکت متحرك شتابدار است.

پاسخ : درست (0.25)

 

پ) نیروي مقاومت شاره وارد بر جسم، به تندی حرکت جسم بستگی ندارد.

پاسخ : نادرست (0.25)

 

ت) ضریب اصطکاك ایستایی معمولاً از ضریب اصطکاك جنبشی کوچکتر است.

پاسخ: نادرست (0.25)

 

ث) دوره تناوب آونگ ساده به جرم وزنۀ متصل به آونگ بستگی دارد.

پاسخ : نادرست (0.25)

 

ج) تاب خوردن کودك که به طور دوره ای هل داده می شود مثالی از نوسان واداشته است.

پاسخ : درست (0.25)

2- در هر یک از گزاره های زیر، جای خالی را با واژه مناسب پر کنید. (1 نمره

الف) طبق قانونِ ……….. نیوتون، شتاب جسم با نیروی خالص وارد بر جسم نسبت مستقیم دارد.

پاسخ : دوم (0.25)

 

ب) جهت نیروی وزن و در نتیجه شتاب گرانشی همواره به طرف …………. است.

پاسخ : زمین (مرکز زمین) (0.25)

 

پ) مسافتی که موج در مدت یک دورۀ تناوب نوسان چشمه طی می کند برابر ………… است.

پاسخ : طول موج (0.25)

 

ت) عموما ضریب شکست یک محیط معین برای نورهایی با طول موجِ کوتاه تر …………. است.

پاسخ : بیشتر (0.25)

3- اگر یک موج سینوسی از قسمت ضخیم طناب به قسمت نازك آن وارد شود، در قسمت نازك طناب هر یک از کمیت های زیر در مقایسه با موج فرودی چه تغییری می کند؟ (بخشی از موج به قسمت ضخیم بازتاب می شود). (0.75 نمره)

الف) بسامد موج بازتابیده

پاسخ : ثابت (0.25)

 

ب) طول موجِ موج بازتابیده

پاسخ : افزایش (0.25)

 

پ) تندی موج عبوری

پاسخ : افزایش (0.25)

4- تعریف کنید. (1.5 نمره)

الف) لَختی

پاسخ : خاصیتی از اجسام است که میل دارند وضعیت حرکت خود را هنگامی که نیروی خالص وارد بر آنها صفر است. (0.5)

 

ب) موج طولی

پاسخ : در این موج، جابه جایی هر جزء نوسان کننده ای از فنر (یا ماده که موج در آن حرکت می کند) در راستای حرکت موج است. (0.5)


پ) اثر فتو الکتریک

پاسخ : وقتی نوری با بسامد مناسب به سطح فلزی بتابد الکترون هایی از سطح فلز گسیل می شوند. (0.5)

شما می توانید فایل pdf سوالات، را از لینک زیر دانلود کنید…

بخش بندی کتاب فیزیک 3

کتاب فیزیک پايە دوازدهم رشته تجربی در 4 فصل تنظیم شده است.

 این کتاب شامل سه بخش اساسی مکانیک، موج و فیزیک جدید است. بخش مکانیک، از مباحث حرکت، دینامیک و حرکت دایره ای یکنواخت تشکیل شده است که دانش آموزان با مقدمات برخی از این مباحث در علوم نهم و فیزیک 1 آشنا شده اند. ضمناً بخشی از مطالب ریاضی مرتبط در سال های قبل آموزش داده شده است و بخشی نیز در سال جاری آموزش داده خواهد شد. در این فصل ها از تجزیه نیروها و مشتق استفاده نمی شود و نیروها در یک راستا و عمود برهم مورد بررسی قرار می گیرند و در فصل حرکت نیز فقط حرکت در مسیر مستقیم بررسی می شود.
بخش موج، از مباحث حرکت نوسانی، امواج مکانیکی (شامل امواج فنر، صوتی و…)
و امواج الکترومغناطیسی و نیز برهم کنش های امواج (شامل بازتاب و شکست) تشکیل شده است. بخشی از دانش مورد نیاز اولیه این قسمت در علوم دوره اول متوسطه و بخشی نیز در شیمی سال دهم مطرح شده است.

بخش فیزیک جدید، از مباحث فیزیک اتمی (شامل اثر فوتوالکتریک و فوتون، طیف خطی، مدل های اتمی و لیزر) و فیزیک هسته ای (شامل ساختار هسته و پرتوزایی طبیعی) تشکیل شده است. بخشی از دانش مورد نیاز اولیه این قسمت در علوم دوره اول متوسطه و بخشی نیز در درس شیمی سال دهم، مطرح شده است. 

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک با دو رویکرد تعیین می شود. رویکرد اول نحوه بارم بندی براساس فصل های کتاب است. بر این اساس از فصل یک 4، از فصل دو 4.25، از فصل سه 6.75 و از فصل چهار 5 نمره سوال طراحی می شود. همانطور که مشاهده می کنید بخش های نخست کتاب در امتحان نهایی بارم مناسبی دارند که اهمیت آنها را نشان می دهد.

نوع دیگر تعیین بارم بندی امتحان فیزیک براساس نوع طراحی سوال تعیین می شود. بر این اساس دانش آموز با 5 نوع سوال در امتحان روبه رو می شود.  “طراحی آزمایش” 1 تا 2 نمره، “تجزیه و تحلیل داده ها، رسم نمودار، نتیجه گیری از داده ها، پیش بینی و …” 2 تا 4 نمره، “پاسخ به پرسش های مفهومی (دانش ،کاربرد ، استدلال و قضاوت)” 4 تا 7 نمره، “توانایی حل پرسش های محاسباتی” 9 تا 11 نمره و “حل مسائل در شرایط جدید(کاربرد و استدلال)” 1 تا 3 نمره خواهد داشت.

مهم ترین بخش سوال های امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی را حل مسئله تشکیل می دهد.

نکاتی درباره امتحان نهایی فیزیک 3

در کتاب فیزیک 3 برای آموزش بسیاری از مفاهیم از تصاویر استفاده می شود. چندین سوال امتحان فیزیک نیز تصویری می باشد و دانش آموز برای پاسخ به آنها باید مباحث مربوط به آن را به خوبی فرا بگیرد.

برای موفقیت در امتحان نهایی فیزیک لازم است دآنش آموز در پاسخ به پرسش های محاسباتی مهارت بالایی داشته باشد. چون بخش اصلی سوالات امتحان نهایی را در بر می گیرد.

 از بخش های “خوب است بدانيد”، “زندگينامه دانشمندان و تاريخ علم”، “نتايج فعاليت های تحقيقی”، “واژه نامه” و “مواردی كه در پاورقي برخی از صفحه های كتاب اشاره شده است” و از “پيوست ها”، پرسش يا مسئله ای در آزمون نهایی طراحی نمی شود.

لازم است دانش آموزان در انتهای پاسخ خود یکا مورد نظر را یادداشت کنند.

وقت امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی حدود 120 دقیقه می باشد.

مرور و تمرین سوال های امتحانی سال های گذشته به شما در فهم بهتر مطالب و کشف نقاط ضعفتان کمک می کند.

سوالات متداول

از فصل یک 4، از فصل دو 4.25، از فصل سه 6.75 و از فصل چهار 5 نمره سوال طراحی می شود.

سوالات امتحان نهایی فیزیک تجربی متنوع می باشند و قدرت حل مسئله مهم ترین فاکتور برای کسب موفقیت در این امتحان است. برای آشنایی بهتر با سوالات بهتر است با نمونه سوال های سال قبل تمرین کنید.

مدت زمان آزمون حدود 120 دقیقه و تعداد سوالات حدود 20 سوال می باشد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x