جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک شهریور 1400 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک شهریور 1400 با پاسخ تشریحی
امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک شهریور 1400 با پاسخ تشریحی
فهرست مطالب

امتحان نهایی فیزیک 3 ویژه رشته ریاضی فیزیک صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. فیزیک 3 رشته ریاضی شامل 6 فصل است. در این 6 فصل دانش آموز با سه بخش مهم و اساسی در علم فیزیک شامل مکانیک، موج و فیزیک جدید آشنا خواهد شد. در ادامه شما می توانید فایل پی دی اف سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 ویژه رشته ریاضی شهریور 1400 را با پاسخنامه آن مشاهده و دانلود کنید:

 1- درستی یا نادرستی جمله هاي زیر را با علامت هاي (د) یا (ن) مشخص کنید. (1 نمره)

الف) سرعت متوسط ، یک کمیت برداري است که همواره با بردار تغییر مکان، هم جهت می باشد.

پاسخ : (د) (0.25)

 

ب) شیب خطی که نمودار سرعت – زمان را در دو لحظه به هم وصل می کند ، برابر شتاب لحظه اي است .

پاسخ : (ن) (0.25)

 

پ) عقربۀ تندي سنج خودروها ، تندي لحظه اي خودرو را نشان می دهند .

پاسخ : (د) (0.25)

 

ت) شتاب در یک حرکت ، فقط به دلیل تغییر در اندازۀ بردار سرعت ایجاد می شود.

پاسخ : (ن) (0.25)

 2– در جمله های زیر، عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کرده و در پاسخ برگ بنویسید: (1 نمره)

الف) لختی، خاصیتی در اجسام است که می خواهند وضعیت حرکت خود را (تغییر دهند – حفظ کنند) .

پاسخ : حفظ کنند (0.25)

 

 

ب) نیروی وزن یک جسم، به مکانی که جسم در آن قرار دارد، وابسته (است – نیست).

پاسخ : است (0.25)

 

 

پ) برای اعمال نیرو بین دو جسم، (باید – نیازی نیست) دو جسم در تماس با هم باشند.

پاسخ : نیازی نیست (0.25)

 

 

ت) نیروهای کنش و واکنش، اثرهای (متفاوتی – یکسانی) در اجسام ایجاد می کنند.

پاسخ : متفاوتی (0.25)

 3– به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید: (1.25 نمره)

الف) طبق کدام قانون، زاویۀ تابش همواره با زاویۀ بازتابش برابر است ؟

پاسخ : قانون بازتاب عمومی (0.25)

 

ب) در اثر تغییر تندی موج در ورود به یک محیط دیگر ، چه پدیده اي رخ می دهد ؟

پاسخ : شکست موج (0.25)

 

پ) وقتی جبهه هاي موج به ناحیۀ کم عمق ساحلی می رسند ، تندي آنها چه تغییري می کند ؟

پاسخ : کاهش می یابد (0.25)

 

ت) کمترین اختلاف زمانی بین دو صوت چقدر باشد تا پژواك صداي خود را از صداي اصلی تشخیص دهید؟ 

پاسخ : 0/1 ثانیه (0.25)

 

ث) براي ایجاد پدیده پراش ، پهناي شکاف باید از چه مرتبه اي باشد ؟

پاسخ : از مرتبه طول موج (0.25)

 3– جاهای خالی جمله های زیر را در مورد یک سامانۀ جرم – فنر ، با کلمه های مناسب تکمیل کنید: (0.75 نمره)

الف) اگر به ازاء جرم معین ، ثابت فنر را کاهش دهیم ، دورۀ نوسان ها ……………………………….. می یابد.

پاسخ : افزایش (0.25)

 

ب) وقتی سطح اصطکاک ندارد، انرژی مکانیکی سامانه، ………… می ماند.

پاسخ : ثابت (پایسته) (0.25)

 

پ) انرژی جنبشی نوسانگر در ……………، صفر است.

پاسخ : نقاط بازگشتی (0.25)

شما می توانید فایل pdf سوالات، را از لینک زیر دانلود کنید…

بخش بندی کتاب فیزیک 3

کتاب فیزیک پايە دوازدهم رشته ریاضی فیزیک در 6 فصل تنظیم شده است.

این کتاب شامل سه بخش اساسی مکانیک، موج و فیزیک جدید است. بخش مکانیک، از مباحث حرکت، دینامیک و حرکت دایره‌ای یکنواخت تشکیل شده است که دانش آموزان با مقدمات برخی از این مباحث در علوم نهم و فیزیک دهم آشنا شده‌اند. در این فصل‌ها از تجزیه نیروها و مشتق استفاده نمی‌شود و نیروها در یک راستا و عمود برهم مورد بررسی قرار می‌گیرند و در فصل حرکت نیز فقط حرکت در مسیر مستقیم بررسی می‌شود.

بخش موج، از مباحث حرکت نوسانی، امواج مکانیکی (شامل امواج فنر، صوتی و…) و امواج الکترومغناطیسی و نیز برهمکنش های امواج شامل (بازتاب، شکست، پراش و تداخل) تشکیل شده است. بخشی از دانش مورد نیاز اولیه این مباحث در علوم دوره اول متوسطه و شیمی دهم بیان شده است.

بخش فیزیک جدید، از مباحث فیزیک اتمی (شامل اثر فوتوالکتریک، طیف خطی، مدلهای اتمی و لیزر) و فیزیک هسته ای (شامل ساختار هسته، پرتوزایی طبیعی ونیمه عمر، شکافت و همجوشی هسته ای) تشکیل شده است.

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک با دو رویکرد تعیین می شود. رویکرد اول نحوه بارم بندی براساس فصل های کتاب است. بر این اساس از فصل یک 3.75، از فصل دو 4، از فصل سه 3.75، از فصل چهار 3.25، از فصل پنج 2.75 و از فصل ششم 2.5 نمره سوال طراحی می شود. همانطور که مشاهده می کنید بخش های نخست کتاب در امتحان نهایی بارم بیشتری را به خود اختصاص داده اند که نشان از اهمیت آنها دارد.

نوع دیگر تعیین بارم بندی امتحان فیزیک براساس نوع طراحی سوال تعیین می شود. بر این اساس دانش آموز با 5 نوع سوال در امتحان روبه رو می شود.  “طراحی آزمایش” 1 تا 2 نمره، “تجزیه و تحلیل داده ها، رسم نمودار، نتیجه گیری از داده ها، پیش بینی و …” 2 تا 4 نمره، “پاسخ به پرسش های مفهومی (دانش ،کاربرد ، استدلال و قضاوت)” 4 تا 7 نمره، “توانایی حل پرسش های محاسباتی” 9 تا 11 نمره و “حل مسائل در شرایط جدید(کاربرد و استدلال)” 1 تا 3 نمره خواهد داشت

مهم ترین بخش سوال های امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی را حل مسئله تشکیل می دهد.

نکاتی درباره امتحان نهایی فیزیک 3

در کتاب فیزیک 3 برای آموزش بسیاری از مفاهیم از تصاویر استفاده می شود. چندین سوال امتحان فیزیک نیز تصویری می باشد و دانش آموز برای پاسخ به آنها باید مباحث مربوط به آن را به خوبی فرا بگیرد.

برای موفقیت در امتحان نهایی فیزیک لازم است دانش آموز در پاسخ به پرسش های محاسباتی مهارت بالایی داشته باشد. چون بخش اصلی سوالات امتحان نهایی را در بر می گیرد.

مباحث مهم کتاب فیزیک دوازدهم را سه فصل نخست تشکیل می دهد که مربوط به نیم سال نخست می باشد. از این سه فصل 11.5 نمره در امتحان نهایی سوال مطرح می شود.

در طراحی سوالات امتحان نهایی فیزیک تنوع زیادی وجود دارد و در مجموع حدود 20 سوال طراحی می گردد.

وقت امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی حدود 120 دقیقه می باشد.

مرور و تمرین سوال های امتحانی سال های گذشته به شما در فهم بهتر مطالب و کشف نقاط ضعفتان کمک می کند.

سوالات متداول

از فصل یک 3.75، از فصل دو 4، از فصل سه 3.75، از فصل چهار 3.25، از فصل پنج 2.75 و از فصل ششم 2.5 نمره سوال طراحی می شود.

سوالات تنوع بالایی دارد. برای موفقیت در امتحان نهایی فیزیک لازم است دانش آموزان در حل مسئله توانمند باشند. زیرا بخش اصلی سوالات را این موضوع در بر گرفته است.

مدت زمان آزمون حدود 120 دقیقه و تعداد سوالات حدود 20 سوال می باشد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x