جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک خرداد 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک خرداد 1402 با پاسخ تشریحی
امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک خرداد 1402 با پاسخ تشریحی
فهرست مطالب

امتحان نهایی فیزیک 3 ویژه رشته ریاضی فیزیک صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. فیزیک 3 رشته ریاضی شامل 6 فصل است. در این 6 فصل دانش آموز با سه بخش مهم و اساسی در علم فیزیک شامل مکانیک، موج و فیزیک جدید آشنا خواهد شد. در ادامه شما می توانید فایل پی دی اف سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 ویژه رشته ریاضی خرداد 1402 را با پاسخنامه آن مشاهده و دانلود کنید:

1- درستی یا نادرستی جمله های زیر را با عبارت های (درست) یا (نادرست) مشخص كنيد: (0.5)

الف) در حركت با سرعت ثابت، در بازه های زمانی یکسان، اندازۀ تغيير مکان ثابت است.

پاسخ : د (0.25)

 

ب) در حركت كندشونده، بردارهای سرعت و شتاب متحرک، در خلاف جهت هم هستند.

پاسخ : د (0.25)

 

پ) تندی متوسط در حركت بر روی خط راست، برابر با نسبت جابهجایی جسم به زمان است.

پاسخ : ن (0.25)

 

ت) برای جسمی در حركت سقوط آزاد، مسافت طی شده در ثانيۀ چهارم با مسافت طی شده در ثانيۀ سوم برابر است.

پاسخ : ن (0.25)

2- در جمله های زیر، عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب كرده و در پاسخ برگ بنویسيد: (1)

الف) نيروي اصطکاک جنبشی به (ضریب اصطکاک جنبشی – مساحت سطح تماس دو جسم ) بستگی ندارد.

پاسخ : مساحت سطح تماس دو جسم (0.25)

 

ب) نيروی خالص ثابت وارد بر جسم برابر با تغيير (سرعت – تکانه) جسم تقسيم بر زمان تغيير آن است

پاسخ : تکانه (0.25)

 

پ) مسافتی كه خودرو از لحظۀ دیدن مانع تا ترمز گرفتن طی میكند، مسافت (واكنش – ترمز) نام دارد.

پاسخ : واکنش (0.25)

 

ت)مدار همگام با زمين، یعنی یک ماهواره همواره (در یک نقطۀ خاص – در نقطه های مختلف) بالاي زمين باشد.

پاسخ : در یک نقطه خاص (0.25)

3- آشکارسازی برای یک كهکشان، پدیدۀ انتقال به سرخ را ثبت كرده است.

الف) كهکشان در حال نزدیک شدن به آشکارساز است یا دور شدن از آن؟

پاسخ : دور شدن (0.25)

 

ب) بسامد نور دریافتی آشکارساز كاهش یافته است یا افزایش؟

پاسخ : کاهش (0.25)

4- الف) موتور یک سفينۀ فضایی كه در فضای تهی خارج از جو زمين و به دور از هر سياره و خورشيد در حركت است، از كار می افتد. حركت بعدی آن چگونه است؟ (1)

پاسخ : با سرعت ثابت به حركت خود بر خط راست ادامه می  دهد. (0.5)

 

ب) هنگامی كه با چکش به ميخ ضربه می زنيم، حركت چکش كند می شود. علت چيست؟

پاسخ : چون میخ هم بر چکش نیرويی در خلاف جهت وارد می كند. (0.5)

5- با استفاده از جعبۀ كلمات داده شده، جاهای خالی را در جمله های زیر پر كنيد:

گره ها، کاهش، بیشتر، پراش امواج، شکم ها، کمتر، شکست امواج، افزایش

الف) چگالی هوا با افزایش دما كاهش می یابد كه این سبب …………… ضریب شکست می شود.

پاسخ : کاهش (0.25)

 

ب) اگر دو باریکۀ نور قرمز و سبز با زاویۀ تابش یکسان از هوا وارد شيشه شوند، باریکۀ سبز …………… خم می شود.

پاسخ : بیشتر (0.25)

 

پ) یک دليل اینکه گيرنده ها با وجود مانع می توانند سيگنالها را دریافت كنند، پدیدۀ …………… از لبۀ مانع است.

پاسخ : پراش امواج (0.25)

 

ت) در اجاقهای مایکروفر، بيشترین افزایش دما مربوط به محل تشکيل …………… است.

پاسخ : شکم ها (0.25)

 

6- دو مادۀ كندساز نوترون در راكتورهای هسته ای را نام ببرید.

پاسخ : دو مورد از : آب معمولی، آب سنگین، گرافیت(اتمهای كربن) هر مورد (0.25)

شما می توانید فایل pdf سوالات، را از لینک زیر دانلود کنید…

بخش بندی کتاب فیزیک 3

کتاب فیزیک پايە دوازدهم رشته ریاضی فیزیک در 6 فصل تنظیم شده است.

این کتاب شامل سه بخش اساسی مکانیک، موج و فیزیک جدید است. بخش مکانیک، از مباحث حرکت، دینامیک و حرکت دایره‌ای یکنواخت تشکیل شده است که دانش آموزان با مقدمات برخی از این مباحث در علوم نهم و فیزیک دهم آشنا شده‌اند. در این فصل‌ها از تجزیه نیروها و مشتق استفاده نمی‌شود و نیروها در یک راستا و عمود برهم مورد بررسی قرار می‌گیرند و در فصل حرکت نیز فقط حرکت در مسیر مستقیم بررسی می‌شود.

بخش موج، از مباحث حرکت نوسانی، امواج مکانیکی (شامل امواج فنر، صوتی و…) و امواج الکترومغناطیسی و نیز برهمکنش های امواج شامل (بازتاب، شکست، پراش و تداخل) تشکیل شده است. بخشی از دانش مورد نیاز اولیه این مباحث در علوم دوره اول متوسطه و شیمی دهم بیان شده است.

بخش فیزیک جدید، از مباحث فیزیک اتمی (شامل اثر فوتوالکتریک، طیف خطی، مدلهای اتمی و لیزر) و فیزیک هسته ای (شامل ساختار هسته، پرتوزایی طبیعی ونیمه عمر، شکافت و همجوشی هسته ای) تشکیل شده است.

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک با دو رویکرد تعیین می شود. رویکرد اول نحوه بارم بندی براساس فصل های کتاب است. بر این اساس از فصل یک 3.75، از فصل دو 4، از فصل سه 3.75، از فصل چهار 3.25، از فصل پنج 2.75 و از فصل ششم 2.5 نمره سوال طراحی می شود. همانطور که مشاهده می کنید بخش های نخست کتاب در امتحان نهایی بارم بیشتری را به خود اختصاص داده اند که نشان از اهمیت آنها دارد.

نوع دیگر تعیین بارم بندی امتحان فیزیک براساس نوع طراحی سوال تعیین می شود. بر این اساس دانش آموز با 5 نوع سوال در امتحان روبه رو می شود.  “طراحی آزمایش” 1 تا 2 نمره، “تجزیه و تحلیل داده ها، رسم نمودار، نتیجه گیری از داده ها، پیش بینی و …” 2 تا 4 نمره، “پاسخ به پرسش های مفهومی (دانش ،کاربرد ، استدلال و قضاوت)” 4 تا 7 نمره، “توانایی حل پرسش های محاسباتی” 9 تا 11 نمره و “حل مسائل در شرایط جدید(کاربرد و استدلال)” 1 تا 3 نمره خواهد داشت

مهم ترین بخش سوال های امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی را حل مسئله تشکیل می دهد.

نکاتی درباره امتحان نهایی فیزیک 3

در کتاب فیزیک 3 برای آموزش بسیاری از مفاهیم از تصاویر استفاده می شود. چندین سوال امتحان فیزیک نیز تصویری می باشد و دانش آموز برای پاسخ به آنها باید مباحث مربوط به آن را به خوبی فرا بگیرد.

برای موفقیت در امتحان نهایی فیزیک لازم است دانش آموز در پاسخ به پرسش های محاسباتی مهارت بالایی داشته باشد. چون بخش اصلی سوالات امتحان نهایی را در بر می گیرد.

مباحث مهم کتاب فیزیک دوازدهم را سه فصل نخست تشکیل می دهد که مربوط به نیم سال نخست می باشد. از این سه فصل 11.5 نمره در امتحان نهایی سوال مطرح می شود.

در طراحی سوالات امتحان نهایی فیزیک تنوع زیادی وجود دارد و در مجموع حدود 20 سوال طراحی می گردد.

وقت امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی حدود 120 دقیقه می باشد.

مرور و تمرین سوال های امتحانی سال های گذشته به شما در فهم بهتر مطالب و کشف نقاط ضعفتان کمک می کند.

سوالات متداول

از فصل یک 3.75، از فصل دو 4، از فصل سه 3.75، از فصل چهار 3.25، از فصل پنج 2.75 و از فصل ششم 2.5 نمره سوال طراحی می شود.

سوالات تنوع بالایی دارد. برای موفقیت در امتحان نهایی فیزیک لازم است دانش آموزان در حل مسئله توانمند باشند. زیرا بخش اصلی سوالات را این موضوع در بر گرفته است.

مدت زمان آزمون حدود 120 دقیقه و تعداد سوالات حدود 20 سوال می باشد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x