جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

بارم‌بندی پایه دهم تجربی 1402 – دروس تخصصی

بارم‌بندی پایه دهم تجربی 1402 – دروس تخصصی
بارم‌بندی پایه دهم تجربی 1402 – دروس تخصصی
فهرست مطالب

بارم‌بندی امتحانات دهم تجربی  نوبت اول و دوم در سایت آموزش‌وپرورش منتشر شد. آگاهی از بارم‌بندی هر درس برای کسب نمره بالا در امتحانات دی و امتحانات نهایی بسیار مهم است. شما چه برای امتحان دی، امتحان خرداد یا شهریور در حال مطالعه باشید، باید بدانید که بیشتر روی چه مبحثی تمرکز کنید تا بهترین نمره را کسب نمایید. در این مقاله به بارم‌بندی تجربی دهم 1403-1402 (نوبت اول، دوم، شهریور و دی‌ماه) دروس تخصصی زیست، شیمی، ریاضی، فیزیک و آزمایشگاه علوم تجربی  پرداخته‌ایم.

با گزینه دو همراه باشید.

بارم‌بندی پایه دهم تجربی 1402 – دروس تخصصی

بارم‌بندی دهم تجربی 1402

بارم‌بندی فصل‌های مختلف کتب درسی سبب می‌شود تا دانش‌آموزان، زمان خود بهتر مدیریت کنند. برای دروس تخصصی مانند زیست، شیمی، ریاضی، فیزیک و آزمایشگاه علوم تجربی، برای نوبت‌های اول و دوم بارم‌بندی متفاوتی ارائه شده است. همچنین توجه کنید که بارم‌بندی امتحانات دهم تجربی اگر به صورت امتحان داخلی یا نهایی برگزار شود، نیز بارم‌بندی متفاوتی دارد. در ادامه این مقاله بارم‌بندی دهم تجربی 1402 هم به صورت داخلی و نهایی در جدول‌های مجزا ارائه شده است.

جهت مطالعه محتوای آموزشی پایه دهم 1402 می توانید روی لینک کلیک کنید.

بارم‌بندی زیست دهم تجربی 1402

ارزشیابی دانش‌آموزان در درس زیست به دو صورت مستمر و پایانی انجام می‌شود.

ارزشیابی مستمر:

 • 1. براساس فعالیت‌های گروهی یا انفرادی در کلاس درس یا خارج از کلاس
 • 2. براساس مشاهدات معلم و تعامل بین معلم و دانش‌آموز در هنگام انجام فعالیت
 • 3. براساس عملکرد دانش‌آموز در انجام فعالیت‌ها، مانند ارائه گزارش، میزان مشارکت در بحث‌های گروهی، و پاسخ به پرسش‌های کتبی و شفاهی

ارزشیابی پایانی:

به صورت آزمون کتبی انجام می‌شود. 

بارم‌بندی زیست دهم تجربی 1402  برای نوبت اول و دوم؛ نوبت دوم نهایی، شهریور و دی ماه ارائه شده است. در جدول زیر می‌توانید بارم‌بندی زیست دهم تجربی را مشاهده کنید.

بارم‌بندی زیست دهم تجربی 1402
عنوان فصل نمره نوبت اول نمره نوبت دوم
اول - دنیای زنده 4.5 1
دوم- گوارش و جذب مواد 6 2
سوم- تبادلات گازی 4 1
چهارم- گردش مواد در بدن، گفتار 1 2.5 1
فعالیت‌ها 3 -
چهارم- گردش مواد در بدن، گفتار 2، 3 و 4 - 3.5
پنجم- تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد - 2.5
ششم- از یاخته تا گیاه - 4
هفتم- جذب و انتقال مواد در گیاهان - 3
فعالیت‌های بخش دوم - 2
جمع 20 20

طراحی پرسش از بیشتر بدانید، واژه‌شناسی، پاورقی، پیوست‌های آخر کتاب و رمزینه ممنوع است.

برای آزمون‌های خرداد، شهریور و دی‌ماه درصورتی‌که آزمون پایان سال به صورت نهایی برگزار شود، ارزشیابی درس زیست به صورت زیر خواهد بود:

بارم‌بندی زیست دهم تجربی 1402- امتحانات نهایی
نمره نوبت دوم در صورت برگزاری امتحان به صورت نهایی در دی، خرداد و شهریورماه
عنوان فصل نمره
اول- دنیای زنده 2
دوم- گوارش و جذب مواد 3
سوم- تبادلات گازی 2
چهارم- گردش مواد در بدن 3.5
پنجم - تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد 1.5
ششم - از یاخته تا گیاه 3
هفتم - جذب و انتقال مواد در گیاهان 2.5
فعالیت‌ها 2.5
جمع 20

بارم‌بندی آزمایشگاه علوم تجربی دهم 1402

بارم‌بندی آزمایشگاه علوم تجربی دهم شامل بودجه‌بندی نمرات برای هر فصل است. در جدول زیر می‌توانید بارم‌بندی آزمایشگاه دهم تجربی برای نوبت اول، شهریور و دی‌ماه را مشاهده کنید.

بارم‌بندی آزمایشگاه علوم تجربی دهم 1402
عنوان فصل پایانی نوبت اول پایانی نوبت دوم پایانی شهریور و دی‌ماه
اول – کلیات تئوری: 2 تئوری: 2 تئوری: 2
دوم – آزمایش‌های مربی عملکردی: 4 عملکردی: 4 عملکردی: 4
سوم- آزمایش‌های دستورالعملی عملکردی: 7 عملکردی: 7 عملکردی: 7
چهارم – آزمایش‌های کاوشگری عملکردی: 5 عملکردی: 5 عملکردی: 5
پروژه 2 2 2
جمع 20 20 20

بارم‌بندی شیمی دهم تجربی 1402

بارم‌بندی امتحان شیمی دهم تجربی شامل بودجه‌بندی و اهمیت فصل‌های مختلف کتاب است. در جدول زیر می‌توانید بارم‌بندی شیمی دهم تجربی برای نوبت اول و دوم را مشاهده کنید.

بارم‌بندی شیمی دهم تجربی 1402
عنوان فصل نمره نوبت اول نمره نوبت دوم
اول- کیهان زادگاه الفبای هستی 12 5
دوم- ردپای گازها در زندگی – تا صفحه 74 8 2
دوم- ردپای گازها در زندگی – از صفحه 74 تا آخر - 5
سوم- آب آهنگ زندگی - 8
مجموع 20 20

برای آزمون‌های خرداد، شهریور و دی‌ماه درصورتی‌که آزمون پایان سال به صورت نهایی برگزار شود، ارزشیابی آن به صورت زیر خواهد بود:

بارم‌بندی شیمی دهم تجربی 1402 – امتحان نهایی
نمره امتحانات در صورت برگزاری امتحان به صورت نهایی در دی، خرداد و شهریورماه
عنوان فصل نمره امتحان نهایی در دی، خرداد و شهریورماه
اول- کیهان زادگاه الفبای هستی 6.5
دوم- ردپای گازها در زندگی 6.5
سوم- آب آهنگ زندگی 7
مجموع 20

نکات مهم در مورد امتحان شیمی دهم تجربی

 • 1. نمره‌های تعیین شده برای هر فصل می‌تواند تا نیم نمره نسبت به بارم پیشنهادی در جدول تغییر کند.
 • 2. سهم محاسبات کمی و عددی در هر آزمون بین 30 تا 35 درصد از نمره کل آزمون است.
 • 3. آیا می‌دانید، رمزینه‌ها، تارنماها جزء ارزشیابی محسوب نمی‌شود.
 • 4. در طرح پرسش اطلاعات و داده‌هایی درباره مفاهیم درسی موجود در كتاب و پرسش‌های ارائه می‌شود.
 • 5. پیوست جدول تناوبی در آزمون ارائه می‌شود.
 • 6. معادله شیمیایی موازنه شده در محاسبات كمی و عددی داده شود.
 • 7. رسم آرایش الكترونی تا عنصر شماره 36 جدول تناوبی مجاز است.

معمولا در ارزیابی های مستمر و پایانی ، انتظارات عملكردی مورد توجه قرار می گیرد . جدول زیر فهرستی از این انتظارات و سهم آنها را در این آزمون نشان می دهد.

میزان نمره برای هر کدام از فعالیت ها و پریش های مفهومی در شیمی دهم تجربی
انتظارات عملکردی از دانش‌آموز میزان نمره پایانی
طراحی آزمایش 2-4 1-3
اجرای آزمایش، ثبت داده‌ها، نتیجه‌گیری و ارائه گزارش 2-4 -
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، رسم نمودار، نتیجه‌گیری از داده‌ها، پیش‌بینی و.... 2-4 2-4
انجام تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات (طراحی، اجرا، ثبت داده‌ها، تجزیه‌وتحلیل، ارائه گزارش) 2-3 -
مشارکت و تعامل در فرایند آموزش (انجام فعالیت‌های عملی و آزمایشگاهی، مشارکت در بحث‌های گروهی، کنجکاوی علمی، طرح پرسش‌های مفهومی) 4-6 -
پاسخ به پرسش‌های مفهومی (کاربرد، استدلال و قضاوت) 1-3 4-7
توانایی حل پرسش‌های محاسباتی 2-3 6-8
حل مسائل در شرایط جدید (کاربرد و استدلال) - 1-3

بارم‌بندی فیزیک دهم تجربی 1402

بارم‌بندی امتحان فیزیک دهم تجربی 1402 تعیین کننده میزان نمره برای هر فصل و اهمیت فصل های مختلف است. در جدول زیر می توانید بارم‌بندی فیزیک دهم تجربی نوبت اول و دوم را مشاهده کنید.

بارم‌بندی فیزیک دهم تجربی 1402
عنوان فصل نمره نوبت اول نمره نوبت دوم
محتوای نظری فعالیت و آزمایش محتوای نظری فعالیت و آزمایش
اول 5.5 2 1.75 0.5
دوم 8 2 2.5 1
سوم – تا ابتدای بخش 3-3 صفحه 61 2.5 - 1.25 -
سوم – از ابتدای بخش 3-3 تا پایان فصل - - 3.5 0.5
چهارم - - 7 2
مجموع 16 4 16 4
20 20

برای آزمون‌های خرداد، شهریور و دی‌ماه درصورتی‌که آزمون پایان سال به صورت نهایی برگزار شود، ارزشیابی آن به صورت زیر خواهد بود:

بارم‌بندی فیزیک دهم تجربی 1402 – امتحان نهایی
عنوان فصل محتوای نظری فعالیت و آزمایش
اول 3 0.5
دوم 3.75 1.25
سوم 4.5 0.5
چهارم 4.75 1.75
مجموع 16 4
20

نکات مهم در مورد امتحان فیزیک دهم تجربی

 • 1. لازم است حدود 20 درصد نمره هر آزمون (4نمره) به ارزشیابی از بخشهای مربوط به فعالیتها و آزمایشهای كتاب درسی و همچنین طراحی آزمایش اختصاص داده شود.
 • 2. نمره هر فصل حداكثر می تواند تا 0/5نمره نسبت به جدول بالا تغییر كند.
 • 3. از مطالب مربوط به خوب است بدانید، زندگینامه دانشمندان و تاریخ علم، نتایج فعالیت‌های تحقیقی، واژه نامه، مواردی كه در پاورقی برخی از صفحه‌های كتاب اشاره شده است، رمزینه‌ها و پیوستها نباید پرسش یا مسئله‌ای در آزمون‌ها طراحی شود.
 • 4. در هر آزمون ثابت‌های فیزیكی مورد نیاز داده شود.
 • 5. نوشتن یكاها در پاسخ‌ها الزامی است.
 • 6. چنانچه امتحان پایانی به صورت هماهنگ كشوری (نهایی) برگزار شود، بارم‌بندی شهریور و دی مد‌نظر خواهد بود.

بهتر است در ارزیابی‌های مستمر و پایانی، انتظارات عملكردی موردتوجه قرار گیرد. جدول زیر فهرستی از این انتظارات و سهم آن‌ها را در این آزمون نشان می‌دهد.

میزان نمره برای هر کدام از فعالیت ها و پریش های مفهومی در فیزیک دهم تجربی
انتظارات عملکردی از دانش‌آموز میزان نمره مستمر میزان نمره پایانی
طراحی آزمایش 2-4 1-3
اجرای آزمایش، ثبت داده‌ها، نتیجه‌گیری و ارائه گزارش 2-4 -
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، رسم نمودار، نتیجه‌گیری از داده‌ها، پیش‌بینی و.... 2-4 2-4
انجام تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات (طراحی، اجرا، ثبت داده‌ها، تجزیه‌وتحلیل، ارائه گزارش) 2-3 -
مشارکت و تعامل در فرایند آموزش (انجام فعالیت‌های عملی و آزمایشگاهی، مشارکت در بحث‌های گروهی، کنجکاوی علمی و طرح پرسش‌های مفهومی) 4-6 -
پاسخ به پرسش‌های مفهومی (کاربرد، استدلال و قضاوت) 1-3 4-7
توانایی حل پرسش‌های محاسباتی 2-3 7-10
حل مسائل در شرایط جدید (کاربرد و استدلال) - 1-3

بارم‌بندی امتحان ریاضی دهم تجربی 1402

بارم‌بندی ریاضی دهم تجربی 1402 نشان دهنده میزان اهمیت فصل های مختلف است. هر نمره ای که برای هر فصل در نظر گرفته شده است، می تواند یک راهنمای خوب برای مطالعه بیشتر آن مبحث باشد. در جدول زیر می توانید بارم‌بندی ریاضی دهم تجربی را مشاهده کنید.

بارم‌بندی ریاضی دهم تجربی 1402
عنوان فصل نمره نوبت اول نوبت دوم شهریور و دی‌ماه
فصل اول 5 2 2
فصل دوم 5 2 2
فصل سوم 5 2.5 2.5
فصل چهارم 5 3.5 3.5
فصل پنجم - 3.5 3.5
فصل ششم - 3 3
فصل هفتم - 3.5 3.5
مجموع 20 20 20

بیشتر بخوانید

 1. 1. جهت آگاهی از بارم‌بندی دروس عمومی پایه دهم 1403-1402 روی لینک کلیک کنید.

2. جهت آگاهی از بارم‌بندی امتحانات دروس پایه یازدهم تجربی 1403-1402 روی لینک کلیک کنید.

3. جهت مطالعه مقاله بارم‌بندی کامل امتحانات دی و نهایی دوازدهم تجربی 1403-1402 روی لینک کلیک کنید.

درصورتی‌که تمایل دارید به صورت مستقیم به سایت آموزش و پرورش مراجعه کرده و بارم‌بندی را مشاهده کنید، روی لینک زیر کلیک کنید.

بارم‌بندی دهم تجربی آموزش‌وپرورش

پرسش و پاسخ

 • دنیای زنده:4.5
 • گوارش و جذب مواد: 6
 • تبادلات گازی: 4
 • گردش مواد در بدن، گفتار 1: 5
 • فعالیت‌ها: 3

بارم‌بندی دهم تجربی 1402 براساس سایت آموزش و پرورش منتشر شده است. لینک بارم‌بندی سایت آموزش و پرورش در متن مقاله ارائه شده است.

بارم‌بندی امتحانات دهم تجربی 1402 هم به صورت امتحان نهایی و هم به صورت امتحان داخلی ارائه شده است. برای آزمون های خرداد، شهریور و دی ماه در صورتی که آزمون پایان سال به صورت نهایی برگزار شود، ارزشیابی درس ها متفاوت است، که در این مقاله به صورت مجزا بارم‌بندی ارائه شده است.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x