جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

تأثیر معدل کنکور 1403 با دیپلم غیرمرتبط و تغییر رشته چگونه است؟

تأثیر معدل کنکور 1403 با دیپلم غیرمرتبط و تغییر رشته چگونه است؟
تأثیر معدل کنکور 1403 با دیپلم غیرمرتبط و تغییر رشته چگونه است؟
فهرست مطالب

نحوه تأثیر معدل در کنکور 1403 برای دیپلم مرتبط و غیرمرتبط جهت شرکت در گروه آزمایشی مورد نظر در کنکور یکی از سوالات مهم داوطلبین است. طبق مصوبه شورا، تاثیر معدل در نمره نهایی کنکور به 50 درصد قطعی می‌رسد و هر سال به تاثیر سوابق تحصیلی در نمره نهایی کنکور افزوده می‌شود.  در این مقاله لیست دروس و میزان ضرایب در سوابق تحصیلی برای دیپلم‌های غیرمرتبط بیان کرده ایم.

با گزینه دو همراه باشید.

تأثیر معدل کنکور 1403 با دیپلم غیرمرتبط و تغییر رشته چگونه است؟

نام دروس و ضرایب با دیپلم غیرمرتبط در کنکور 1403

براساس اطلاعیه‌های منتشر شده از سوی سازمان سنجش، داوطلبین با هر دیپلمی می‌توانند در گروه آزمایشی مدنظر خود در کنکور 1403 شرکت کنند و منعی برای ثبت‌نام آن‌ها وجود ندارد. نکته مهمی که این دسته از داوطلبین باید توجه کنند، این است که 50 درصد نتیجه نهایی کنکور به معدل بستگی دارد، پس اگر داوطلب در یک رشته سابقه تحصیلی ندارد یا دارای سابقه تحصیلی ناقص است، باید برای ایجاد سابقه تحصیلی اقدام کند، در غیر این صورت برای دروس که دارای سابقه تحصیلی نیست، نمره صفر لحاظ می‌شود.  در ادامه این متن به تفکیک گروه آزمایشی، ضرایب تأثیر دروس را برای داوطلبین نظام جدید و قدیم بیان کرده‌ایم. 

برای آگاهی از ضرایب دروس سوابق تحصیلی شاخه نظری دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 می‌توانید مقاله زیر را مطالعه کنید.

برای آگاهی از ضرایب دروس سوابق تحصیلی شاخه نظری دیپلم نظام آموزشی قدیم سالی واحدی می‌توانید مقاله زیر را مطالعه کنید.

ضرایب دروس برای دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 گروه علوم ریاضی و فنی در کنکور 1403

ضرایب دروس برای دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 گروه علوم ریاضی و فنی در کنکور 1403
نوع درس ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی سایر رشته‌ها ضریب
عمومی فارسی 3 فارسی 3 فارسی 3 فارسی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 18.64
عربی، زبان قرآن 3 عربی، زبان قرآن 3 عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 7.80
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) اصول عقاید 3 یا ایجاد سابقه تحصییل ایجاد سابقه تحصیلی 14.23
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 10.17
سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت ایجاد سابقه تحصیلی 2.96
علوم اجتماعی علوم اجتماعی جامعه‌شناسی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 2.20
تخصصی حسابان ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 9.86
هندسه ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 5.82
ریاضیات گسسته ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 4.93
فیزیک 3 فیزیک 3 ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 13.98
شیمی 3 شیمی 3 ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 9.41

ضرایب دروس برای دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 گروه علوم تجربی در کنکور 1403

ضرایب دروس برای دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 گروه علوم تجربی در کنکور 1403
نوع درس علوم تجربی ریاضی و فیزیک ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی سایر رشته‌ها ضریب
عمومی فارسی 3 فارسی 3 فارسی 3 فارسی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 18.64
عربی، زبان قرآن 3 عربی، زبان قرآن 3 عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 7.80
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) اصول عقاید 3 یا ایجاد سابقه تحصییل ایجاد سابقه تحصیلی 14.23
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 10.17
سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت ایجاد سابقه تحصیلی 2.96
علوم اجتماعی علوم اجتماعی جامعه‌شناسی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 2.20
تخصصی ریاضی 3 حسابان 2 با ضریب: 6.92 و هندسه 3 با ضریب 1.73 یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 8.65
زیست‌شناسی 3 ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 15.11
فیزیک 3 فیزیک 3 ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 7.78
شیمی 3 شیمی 3 ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 12.46

ضرایب دروس برای دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 گروه آزمایشی علوم انسانی در کنکور 1403

ضرایب دروس برای دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 گروه آزمایشی علوم انسانی در کنکور 1403
نوع درس ادبیات و علوم انسانی ریاضی و فیزیک علوم تجربی سایر رشته‌ها ضریب
عمومی فارسی 3 فارسی 3 فارسی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 18.64
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) ایجاد سابقه تحصیلی 14.23
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 10.17
سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت ایجاد سابقه تحصیلی 2.96
ریاضی و آمار 3 حسابان 2 با ضریب: 5.89 و هندسه 3 با ضریب 1.47 یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 7.36
علوم و فنون ادبی 3 ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 9.57
تخصصی عربی 3 (زبان تخصصی رشته) عربی، زبان قرآن 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی، زبان قرآن 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.26
تاریخ 3 ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 8.59
جغرافیا 3 ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 7.36
جامعه‌شناسی 3 ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 8.59
فلسفه 2 ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.26

ضرایب دروس برای دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام آموزشی جدید 3-3-6 گروه آزمایشی علوم انسانی در کنکور 1403

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور علوم انسانی 1403 برای داوطلبین با دیپلم علوم و معارف اسلامی - نظام آموزشی جدید 3-3-6
نوع درس دیپلم علوم و معارف اسلامی ضریب
عمومی فارسی 3 18.64
اصول عقاید 3 14.23
زبان خارجی 3 10.17
سلامت و بهداشت 2.96
ریاضی و آمار 3 7.36
علوم و فنون ادبی 3 9.57
تخصصی عربی 3 (زبان تخصصی رشته) 10.55
تاریخ 3 (تخصصی رشته) 7.36
احکام 3 4.30
علوم و معارف قرآنی 3 8.59
فلسفه 2 6.26

ضرایب دروس برای دیپلم و پیش‌دانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی گروه علوم ریاضی و فنی در کنکور 1403

ضرایب دروس برای دیپلم و پیش‌دانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی گروه علوم ریاضی و فنی در کنکور 1403
سابقه تحصیلی نوع درس ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی سایر رشته‌ها ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 زبان فارسی 3 زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.95 فارسی 3
ادبیات فارسی 3 ادبیات فارسی 3 ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.95 فارسی 3
عربی 3 عربی 3 عربی 3 ویژه علوم انسانی یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی 3 ویژه علوم معارف یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 7.67 عربی، زبان قرآن 3
تعلیمات دینی و قرآن 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 اصول عقاید 2 یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 10.60 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 9.82 زبان خارجی 3
تخصصی حسابان ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.41 حسابان 3
هندسه 2 ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 5.05 هندسه 3
جبر و احتمال ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 4.27 ریاضیات گسسته
فیزیک 3 و آزمایشگاه فیزیک 3 و آزمایشگاه ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 9.10 فیزیک 3
شیمی 3 و آزمایشگاه شیمی 3 و آزمایشگاه ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 8.17 شیمی 3
پیش دانشگاهی عمومی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی ربان فارسی ایجاد سابقه تحصیلی 7.81 فارسی 3
معارف اسلامی معارف اسلامی معارف اسلامی اصول عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.19 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
تخصصی حساب دیفرانسیل و انتگرال ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 4.55 حسابان 2
فیزیک (ریاضی) فیزیک (تجربی) ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.45 فیزیک 3

ضرایب دروس برای دیپلم و پیش‌دانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی گروه علوم تجربی در کنکور 1403

ضرایب دروس برای دیپلم و پیش‌دانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی گروه علوم تجربی در کنکور 1403
سابقه تحصیلی نوع درس علوم تجربی ریاضی فیزیک ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی سایر رشته‌ها ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 زبان فارسی 3 زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.95 فارسی 3
ادبیات فارسی 3 ادبیات فارسی 3 ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.95 فارسی 3
عربی 3 عربی 3 عربی 3 ویژه علوم انسانی یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی 3 ویژه علوم معارف یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 7.67 عربی، زبان قرآن 3
تعلیمات دینی و قرآن 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 اصول عقاید 2 یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 10.60 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 9.90 زبان خارجی 3
تخصصی زمین‌شناسی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 2.56 زمین‌شناسی پایه یازدهم
ریاضی 2 حسابان یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.88 ریاضی 3
زیست‌شناسی 2 و آزمایشگاه ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 9.02 زیست‌شناسی 3
فیزیک 3 و آزمایشگاه فیزیک 3 و آزمایشگاه ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 4.64 فیزیک 3
شیمی 3 و آزمایشگاه شیمی 3 و آزمایشگاه ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 9.91 شیمی 3
پیش‌دانشگاهی عمومی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی ربان فارسی ایجاد سابقه تحصیلی 7.86 فارسی 3
معارف اسلامی معارف اسلامی معارف اسلامی اصول عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.14 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
تخصصی زیست‌شناسی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 7.26 زیست‌شناسی 3
فیزیک (تجربی) فیزیک (ریاضی) ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 3.74 فیزیک 3

ضرایب دروس برای دیپلم و پیش‌دانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی گروه علوم انسانی در کنکور 1403

ضرایب دروس برای دیپلم و پیش‌دانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی گروه علوم انسانی در کنکور 1403
سابقه تحصیلی نوع درس ادبیات و علوم انسانی ریاضی فیزیک علوم تجربی سایر رشته‌ها ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
دیپلم عمومی زبان فارسی تخصصی زبان فارسی 3 زبان فارسی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 13.02 فارسی 3
تعلیمات دینی و قرآن 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 ایجاد سابقه تحصیلی 11.86 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 9.62 زبان خارجی 3
تخصصی ریاضی حسابان با ضریب 4.77 و جبرو احتمال با ضریب 1.19 یا ایجاد سابقه تحصیلی ریاضی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 5.96 ریاضی و آمار 3
ادبیات فارسی تخصصی ادبیات فارسی 3 ادبیات فارسی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 2.90 فارسی 3
آرایه‌های ادبی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 2.90 علوم و فنون ادبی 3
عربی 3 ویژه علوم انسانی عربی 3 عربی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 3.80 عربی، 3 (زبان تخصصی رشته)
تاریخ ایران و جهان 2 ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.95 تاریخ 3
جغرافیا 2 ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 5.96 جغرافیا 3
جامعه‌شناسی 2 ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.95 جامعه‌شناسی 3
فلسفه و منطق ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 5.07 فلسفه 2
پیش دانشگاهی عمومی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی ایجاد سابقه تحصیلی 7.86 فارسی 3
معارف اسلامی معارف اسلامی معارف اسلامی ایجاد سابقه تحصیلی 6.14 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
تخصصی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی زیست‌شناسی ایجاد سابقه تحصیلی 7.26 علوم و فنون ادبی 3
ایجاد سابقه تحصیلی فیزیک (ریاضی) فیزیک (تجربی) ایجاد سابقه تحصیلی 3.74 عربی 3 (زبان تخصصی رشته)

ضرایب دروس برای دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام آموزشی سالی واحدی گروه علوم انسانی در کنکور 1403

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور علوم انسانی 1403 برای داوطلبین با دیپلم و پیش‌دانشگاهی علوم و معارف اسلامی در نظام آموزشی سالی واحدی
سابقه تحصیلی نوع درس علوم و معارف اسلامی ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
دیپلم عمومی زبان فارسی تخصصی 13.02 فارسی 3
اصول عقاید 2 11.86 اصول عقاید 3
زبان خارجی 3 9.62 زبان خارجی 3
تخصصی ریاضی 6.06 ریاضی و آمار 3
ادبیات فارسی تخصصی 7.09 فارسی 3
عربی 3 ویژه علوم معارف 5.87 عربی، 3 (زبان تخصصی رشته)
تاریخ اسلام 2 4.54 تاریخ 3 (تخصصی رشته)
جامعه‌شناسی 2 3.47 جامعه‌شناسی 3 – دیپلم علوم انسانی
فلسفه و منطق 4.64 فلسفه 2
اخلاق 2 3.53 اصول عقاید 3
تفسیر و علوم قرآنی 2 5.30 علوم و معارف قرآنی 3
پیش‌دانشگاهی عمومی زبان فارسی 6.08 فارسی 3
اصول عقاید 5.42 اصول عقاید 3
تخصصی ادبیات عرب 7.44 عربی 3 (زبان تخصصی رشته)
فقه و اصول 6.06 احکام 3

منظور از سایر رشته‌ها در این جدول، دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای، کاردانش، فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی، فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی هستند.

امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس دروس دیپلم علوم انسانی نظام آموزشی جدید 3-3-6 صورت می‌پذیرد.

پرسش و پاسخ

 درصورتی‌که داوطلبین بخواهند در کنکور مرتبط یا غیرمرتبط با دیپلم خود شرکت کنند، باید به ضرایب دروس تأثیرگذار در معدل براساس دیپلم و گروه آزمایشی موردنظر توجه کنند.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x