جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

تغییرات آزمون سراسری 1403

تغییرات آزمون سراسری 1403
تغییرات آزمون سراسری 1403
فهرست مطالب

کنکور 1403 مانند کنکور 1402 به صورت دو بار در سال برگزار می شود و سوابق تحصیلی علی رغم مخالفت ها و کارزارهایی که ایجاد شده بود،  در کنکور 1403 نیز تاثیر دارد و تاثیر آن به صورت 50 درصد قطعی است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تغییرات کنکور سراسری 1403 می توانید ادامه مطلب را مطالعه کنید، اطلاعات زیر براساس اعلامیه منتشر شده از سوی روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور است.

با گزینه دو همراه باشید.

تغییرات آزمون سراسری 1403

خلاصه ای از جزئیات کنکور 1402

کنکور 1402 با تمام چالش های پیش رویی که داشت به اتمام رسید و وضعیت داوطلبین این کنکور با اعلام نتایج نهایی مشخص شد.

آزمون کنکور 1402 برای نخستین بار دو بار در سال برگزار شد. داوطلبین می توانستند در یکی یا هر دو نوبت شرکت کنند و در نهایت رتبه بهتر را برای انتخاب رشته ملاک قرار دهند. سوابق تحصیلی دوطلبین که توسط وزارت آموزش و پرورش ارسال شد با تاثیر قطعی 40 درصدی برای سه گروه اصلی آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی و تاثیر قطعی 26 درصدی برای گروه های زبان خارجی و هنر اعمال شد. دروس عمومی و زیرگروه ها از کنکور 1402 حذف شده اند و تمامی رشته ها در یک گروه قرار گرفته و ضریب تمامی آن ها یکسان بود.

تعداد پذیرفته شدگان در کنکور 1402 در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

در آزمون سراسری 1402 در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی 15 هزار و 110  پذیرفته شده به دانشگاه معرفی شده است که این میزان بیشتر از ظرفیت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در واقع تعداد 500 تا 600 نفر بیشتر از ظرفیت اولیه به دانشگاه معرفی شده اند.

تعداد کل پذیرفته شدگان در انتخاب رشته کنکور 1402

در مجموع بیش از 825 هزار داوطلب در دانشگاه های سراسری، غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد پذیرش شده اند. البته تعدادی از آن ها در قبولی دانشگاه ها مشترک هستند.

مصوبات جدید کنکور 1403

در مصوبات جدید که برای کنکور 1403 اعمال می شود، قرار شده است تمام شرایط کنکور 1402 برقرار باشد، اما تنها تفاوت بین کنکور 1402 و 1403 در تاثیر سوابق تحصیلی است. تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1403 برای شاخه نظری به میزان 50 درصد قطعی است. تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1403 برای گروه های زبان و هنر به میزان 28 درصد قطعی سات.

نمره نهایی داوطلبین در کنکور 1403 برای شاخه های نظری به  صورت 50 درصد قطعی از سوابق تحصیلی و 50 درصد قطعی از کنکور به دست می آید. در سال های آینده تاثیر سوابق تحصیلی به صورت 60 درصد قطعی است. زمانی که تاثیر معدل به صورت قطعی باشد، تمامی نمرات داوطبین بر روی رتبه نهایی آن ها در کنکور محاسبه خواهد شد.

در ادامه به شرح جزئیات بیشتر در مورد مصوبات جدید کنکور 1403 و زمان برگزاری این کنکور می پردازیم.

زمان برگزاری کنکور 1403

ملاک قطعی سازمان سنجش آموزش کشور در کنکور 1402 براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. کنکور 1403 در دو نوبت برگزار می شود.

  • 1. نوبت اول کنکور 1403 در روزهای پنج شنبه و جمعه 6 و 7 اردیبشهت ماه 1403 برگزار می شود.
  • 2. نوبت دوم کنکور 1403 در روزهای پنجشنبه و جمعه 7 و 8 تیرماه 1403 برگزار می شود.
تغییرات آزمون سراسری 1403

دروس عمومی کنکور 1403

تاثیر دروس عمومی آزمون سراسری سال 1403 مانند آزمون سراسری 1402 صرفا از طریق سوابق تحصیلی اعمال می شود.

حذف زیر گروه ها از کنکور 1403

در کنکور سراسری 1402 زیرگروه ها حذف شده بود، برای کنکور 1403 نیز زیرگروه ها حذف شده اند. این بدین معنی است که تمامی رشته های کنکور تجربی، کنکور علوم ریاضی و فنی، کنکور انسانی، کنکور هنر و کنکور زبان خارجی دارای یک گروه هستند. تمامی دروس تخصصی برای تمامی گروه های مذکور دارای ضرایب یکسان هستند. داوطلبین دیگر امکان حذف یک درس تخصصی را در کنکور سراسری نداشته و تمامی دروس سراسری برای کنکور باید خوانده شوند.

سهم نمره کل سوابق تحصیلی در کنکور 1403 برای گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی

در زیر سهم نمره کل سوابق تحصیلی در کنکور 1403 چیست:

  • 1. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام 3-3-6 در گروه آزمایشی اصلی علوم و ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال 1403 به میزان 50 درصد با تاثیر قطعی است.
  • 2. میزان تاثیر نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم نظام سالی-واحدی / ترمی -واحدی در گروه های آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی 37.5 درصد با تاثیر قطعی است و میزان تاثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام سالی -واحدی /ترمی واحدی در گروه های آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی 12.5 درصد با تاثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی است که در مجموع تاثیر سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی 50 درصد است.

به صورت خلاصه، تاثیر معدل برای گروه های آزمایشی اصلی علوم و ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی به صورت 50 درصد قطعی است.

سهم نمره کل سوابق تحصیلی در کنکور 1403 برای گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی

در ادامه سهم نمره کل سوابق تحصیلی در کنکور 1403 برای گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی ارائه شده است:

  • 1. تاثیر نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام آموزشی 3-3-6 در گروه آزمایشی هنر و زبان های خارجی به میزان 28 درصد با تاثیر قطعی است.
  • 2. تاثیر نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی/ ترمی واحدی در گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی 21 درصد با تاثیر قطعی و میزان تاثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی/ ترمی واحدی 7 درصد با تاثیر قطعهی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموعه دیپلم و پیش دانشگاهی 28 درصد) است.

نمره کل سابقه تحصیلی در گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی آزمون سراسری 1403 فقط شامل دروس عمومی است و سهم نمره آزمون کنکور 72 درصد است.

شرایط آزمون ورودی به دانشگاه فرهنگیان در کنکور 1403

ورود به دانشگاه فرهنگیان نوعی پذیرش همراه با استخدام محسوب می شود. آزمون اختصاصی باید برای ورود به دانشگاه فرهنگیان برگزار شود که وزارت آموزش و پرورش جزئیات آن را به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می کند.

کنکور 1403 و الکترونیکی بودن آن

برای الکترونیکی کردن آزمون ها اقدامات لازم در حال انجام است و نرم های مورد نظر آماده شده است، اما هنوز شرایط سخت افزاری مهیا نشده است. اجرای کامل آزمون الکترونیکی ببه بودجه و میزان کمک شرکت های دانش بنیان دارد. از طریف دیگر باید تمامی سالن های کشور مجهز به زیرساخت های لازم باشند. در حال حاضر سازمان سنجش اطلاعات دقیقی در مورد طرح الکترونیکی بودن کنکور 1403 ارائه نکرده است. این احتمال وجود دارد که در کنکور سال های آینده داوطلبین به صورت الکترونیکی در کنکور شرکت کنند.  

تغییرات آزمون سراسری 1403

شرایط داوطلبین فاقد سابقه تحصیلی در گروه آزمایشی مورد نظر در کنکور 1403

داوطلبینی اعم از دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخه های نظری، فنی و حرفه ای، کارودانش در تمام نظام های آموزش و پرورش و طلاب حوزه های علمیه موظفند نسبت به ایجاد سابقه تحصیلی دروس عمومی و اختصاصی براساس برنامه اعلامی وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

در صورتی که داوطلبی در امتحانات نهایی که وازرت آموزش و پرورش برای ایجاد سوابق تحصیلی در نظر گرفته است، شرکت نکند، نمره خام آن درس که سابقه تحصیلی ندارد، صفر لحاظ و سپس تراز می شود. داوطلبینی که سابقه تحصیلی ناقص دارند یا کلا سابقه تحصیلی ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی قابل جایگزینی با نمره کل آزمون اختصاصی نیست.

پرسش و پاسخ

نوبت اول کنکور در روزهای پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و نوبت دوم در روزهای پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ تیر ماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

سوابق تحصیلی برای نظام آموزشی جدید 3-3-6 برای گروه های اصلی آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی برای کنکور 1403 با تاثیر 50 درصد به صورت قطعی است.

سوابق تحصیلی دیپلم برای نظام سالی-واحدی / ترمی -واحدی در گروه های آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی برای کنکور 1403 با تاثیر 37.5 درصد به صورت قطعی است. میزان تاثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام سالی -واحدی /ترمی واحدی در گروه های آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی برای کنکور 1403 با تاثیر 12.5 درصد به صورت قطعی است.  (در مجموع  دیپلم و پیش دانشگاهی در کنکور 50 درصد است)

سهم نمره کل سابقه تحصلیی پایه دوازدهم نظام جدید برای این گروه های آزمایشی به میزان 28 درصد با تاثیر قطعی است.

میزان تاثیر سوابق تحصیلی دیپلم این نظام 21 درصد با تاثیر قطعی و تاثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی 7 درصد با تاثیر قطعی (در مجموع دیپلم و پیش دانشگاهی 28 درصد) است. سهم نمره کل آزمون 72 است.

شرایط تاثیر معدل برای داوطلبین نظام جدید و قدیم متفاوت است. تاثیر معدل در کنکور برای داوطلبین نظام آموزشی جدید به صورت 50 درصد قطعی برای پایه دوازدهم است. تاثیر معدل در کنکور برای داوطلبین نظام قدیم به صورت 37.5 درصد تاثیر قطعی برای دیپلم و 12.5 درصد تاثیر قطعی برای پیش دانشگاهی است که روی هم دیگر به صورت 50 درصدی و براساس نمرات پیش دانشگاهی و سوم دبیرستان محاسبه می شود.

تاثیر معدل در کنکور برای داوطلبین نظام جدید به صورت 28 درصد قطعی برای پایه دوازدهم است. تاثیر معدل در کنکور برای نظام به صورت 21 درصد تاثیر قعطی نمرات دیپلم و 7 درصد تاثیرات قطعی نمرات پیش دانشگاهی است که روی هم 28 درصد می شود.

بله دروس عمومی کنکور 1403 مانند کنکور 1402 از کنکور حذف شده اند. دروس عمومی کنکور 1403 مانند کنکور 1402 صرفا از طریق سوابق تحصیلی اعمال می شود.

در حال حاضر زیرساخت های سخت افزاری برای اجرای الکترونیکی کنکور 1403 در حال اجر است. اجرای کامل این آزمون ها بستگی به تخصیص بودجه دارد.

کنکور 1403 همانند کنکور 1402 دو بار در سال برگزار می شود.

خیر در سال ۱۴۰۳ تنها تاثیر سوابق تحصیلی پایه دوازدهم اعمال می‌شود و تاثیر پایه های دیگر به سال‌های بعد موکول خواهد شد.

با حذف زیرگروه ها از کنکور سراسری 1403 تمامی رشته ها در یک گروه قرار می گیرد و ضریب تمامی آن ها یکسان است.

داوطلبینی که سابقه تحصیلی کامل گروه آزمایشی مورد نظر خود را ندارند، باید نسبت به ایجاد سابقه تحصیلی اقدام کنند، در غیر این صورت برای آنان نمره صفر لحاظ می شود.

با توجه به اخرین تغییرات در مورد نحوه برگزای کنکور 1403 نتیجه این آزمون سراسری تا 2 سال معتبر است.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
طناز احمدیان
طناز احمدیان
7 ماه قبل

اینقدری که درگیر معلم و کتاب کمک آموزش هستیم
پیگیر مثبت کردن تاثیر سوابق تحصیلی بودیم،وضعمون بهتر می بود!

 فارغ التحصیل هر سال که باشی،با همون فارغ التحصیلان تراز بندی میشی
و همیشه تراز سال قبل یا قبل تر ها،از تراز افرادی که 1403 فارغ التحصیل میشن همیشه پایین تره!

یعنی شما پارسال 20 شده باشی(!) همه درس ها رو، ترازت پایین تر ایجاد میشه نسبت به کسی که 1403 فارغ التحصیل میشه!

شواری انقلاب فرهنگی که مسئول این ایده بود،اول گفت هر کسی میتونه 10 بار ترمیم شرکت کنه.یهو شد یک بار!!!؟
برای یه بار هم شده،به دیوان عدالت کشوری و سامانه ارتباط مردمی با ریاست جمهوری پیام بدید برای مثبت شدن تاثیر سوابق. وگرنه فاتحه همه مون خوندس!

1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x