جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

حداقل معدل لازم برای ورود به رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد

حداقل معدل لازم برای ورود به رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد
حداقل معدل لازم برای ورود به رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد
فهرست مطالب

داشتن حداقل معدل لازم برای ورود به رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد از مهم‌ترین شروط پذیرش در رشته‌های بدون کنکور است. از طرف دیگر داوطلبینی که قصد تحصیل در رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد در مقاطع تحصیلی مختلف را دارند، باید مدارکی را نیز همراه داشته باشند.  حداقل معدل برای ورود به دانشگاه آزاد برای رشته‌های بدون کنکور برای مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و همچنین مدارک لازم در این نوشتار ارائه شده است.

با گزینه دو همراه باشید.

حداقل معدل لازم برای ورود به رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد

معدل کتبی دیپلم برای پذیرش در رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد

منظور از معدل کتبی دیپلم، نمره‌ای است که از میانگین وزنی نمرات امتحانات نهایی سال سوم متوسطه سالی واحدی یا ترمی‌واحدی یا پایه دوازدهم دوره متوسطه نظام جدید یا نظام قدیم آموزش متوسطه به دست می‌آید. این نمره در سمت چپ کارنامه با عنوان معدل کتبی نهایی مشخص شده است. یکی از مهم‌ترین تغییرات دانشگاه آزاد بدون کنکور این است که امسال شرط معدل ورود به دانشگاه آزاد بر اساس معدل کتبی و کل دیپلم است. شرط معدل دانشگاه آزاد بدون کنکور برای رشته‌های مختلف متفاوت است. افرادی که معدل بهتری دارند، شانس بیشتری برای پذیرش در رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد را خواهند داشت. دانشگاه آزاد هیچ شرط معدل مشخصی تعیین نکرده است.  پذیرش براساس سوابق تحصیلی به میزان زیادی به رشته و ظرفیت واحد دانشگاهی بستگی دارد.  در دفترچه ثبت‌نام دانشگاه آزاد اشاره به معدل مشخصی نشده است، به همین دلیل احتمال اینکه با معدل پایین شانس تحصیل در رشته‌های مختلف را داشته باشید، وجود دارد.

اولویت پذیرش متقاضیان ثبت‌نام دانشگاه آزاد بدون کنکور در وهله اول با داوطلبانی است که از معدل بالاتری برخوردار هستند و در مرحله دوم بر اساس ظرفیت هر یک از رشته‌ها در مورد پذیرش داوطلبان تصمیم‌گیری خواهد شد و مرحله سوم بررسی اولویت‌های انتخابی داوطلبان در انتخاب رشته است.

افراد مجاز به ثبت‌نام در رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد

نظر به این که گزینش دانشجو در رشته‌های بدون کنکور بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) صورت خواهد گرفت؛ لذا کلیه متقاضیان شامل دیپلمه‌های نظام آموزشی (3-3-6) اعـم از (نظری، فنی حرفه ای و یا کاردانش)، نظام سالی واحدی یـا ترمـی واحدی، نظام قدیم چهارساله دبیرستان و همچنین دیپلمه‌های فنـی و حرفهای و کـاردانش نظـام قـدیم هنرسـتان کـه دارای مـدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی می‌باشند، بایسـتی معـدل کـل و یـا معدل کتبی خود را به صورت صحیح در تقاضـانامه ثبـتنـام اینترنتی درج نمایند. داوطلبان توجه داشته باشـند در صـورت مغایرت معدل کل و یا معدل کتبی واقعی با معـدل کـل و یـا معدل کتبی اعلام شده در تقاضـانامه ثبت‌نام از ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان ممانعـت به‌عمل‌آمده و قبـولی آنهـا لغـو می‌گردد.

داوطلبان دیپلم فنی و حرفه‌ای و یا کاردانش نظام آموزشـی جدیـد  6-3-3و دیپلمه‌های فنـی و حرفـهای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که دارای مدرک پیش دانشـگاهی و یا کاردانی می‌باشند و فاقد معدل کتبی دیپلم هستند بایسـتی معدل کل دیپلم متوسطه خود را ثبت کنند.

حداقل معدل برای ورود به دانشگاه آزاد مقطع کاردانی

حداقل معدل برای ورود به دانشگاه آزاد مقطع کاردانی تعریف نشده است. مقطع کاردانی دانشگاه آزاد به دو صورت پیوسته و ناپیوسته ارائه می‌شود. طول مدت تحصیل در هر دو مقطع 2 سال است. توجه کنید که تمامی رشته‌های دوره کاردانی در دانشگه آزاد به صورت بدون کنکور ارائه می‌شوند. داوطلبین در این در این مقطع براساس سوابق تحصیلی و معدل پذیرش می‌شوند. حداقل معدل برای مقطع کاردانی بدون کنکور دانشگاه آزاد با توجه به رشته انتخابی متفاوت است. از طرف دیگر رشته‌های کاردانی دانشگاه آزاد ظرفیت پذیرش متفاوتی داشته و در نتیجه این رشته و داوطلبین است که تعیین می‌کند، برای پذیرش در یک رشته خاص حداقل معدل چقدر باشد.

برای پذیرش در مقطع کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد دارا بودن یکی از مدارک زیر الزامی است:

 • 1. مدرک دیپلم نظام جدید رشته‌های نظری
 • 2. مدرک دیپلم نظام جدید رشته‌های فنی حرفه‌ای
 • 3. مدرک دیپلم نظام جدید رشته‌های کار و دانش
 • 4. مدرک دیپلم نظام قدیم رشته‌های فنی حرفه‌ای
 • 5. مدرک دیپلم نظام قدیم رشته‌های کار و دانش

فارغ‌التحصیلان دوره‌های کاردانی پیوسته، چنانچه مشـمول خدمت وظیفه عمومی نباشند، و یا تعهد خدمت نداشته باشند، مجـاز به ثبت‌نام در کلیه رشته‌های کارشناسی هستند

پذیرش در مقطع کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد

برای پذیرش در مقطع کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد دارا بودن یکی از مدارک زیر الزامی است:

 • 1. مدرک دیپلم نظام جدید رشته‌های نظری
 • 2. مدرک دیپلم نظام جدید رشته‌های فنی حرفه‌ای
 • 3. مدرک دیپلم نظام جدید رشته‌های کار و دانش
 • 4. مدرک دیپلم نظام قدیم رشته‌های نظری + مدرک پیش‌دانشگاهی
 • 5. مدرک کاردانی
 • 6. مدرک دیپلم ۴ساله نظام قدیم

حداقل معدل برای ورود به دانشگاه آزاد مقطع کارشناسی

حداقل معدل برای ورود به دانشگاه آزاد مقطع کارشناسی تعریف نشده است.  رشته‌های دوره کارشناسی دانشگاه آزاد به دو صورت پیوسته و ناپیوسته ارائه می‌شود.

 • 1. پذیرش رشته‌های با کنکور دانشگاه آزاد مانند رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و رشته‌های پیراپزشکی هستند. در این رشته‌ها براساس کنکور انجام می‌شود.
 •  
 • 2. پذیرش رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد براساس سوابق تحصیلی و معدل داوطلب انجام می‌شود

با توجه به اینکه رشته‌های ارائه شده در دوره کارشناسی دانشگاه آزاد از ظرفیت پذیرش خوبی برخوردار هستند، اکثر داوطلبین می‌توانند در رشته محل موردعلاقه خود پذیرش بگیرند. اولویت پذیرش متقاضیان با داوطلبینی است که معدل بهتری دارند.

پذیرش در مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد

برای پذیرش در مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد دارا بودن یکی از مدارک زیر الزامی است:

 • 1. مدرک دیپلم نظام جدید رشته‌های نظری
 • 2. مدرک دیپلم نظام جدید رشته‌های فنی حرفه‌ای
 • 3. مدرک دیپلم نظام جدید رشته‌های کار و دانش
 • 4. مدرک دیپلم نظام قدیم رشته‌های نظری + مدرک پیش‌دانشگاهی
 • 5. مدرک کاردانی
 • 6. مدرک دیپلم ۴ساله نظام قدیم

برای پذیرش در مقطع کارشناسی ناپیوسته نیز فقط مدرک کاردانی یا همان فوق‌دیپلم مورد قبول است.

ثبت‌نام بدون کنکور دانشگاه آزاد با معدل پایین

اگر معدل کتبی و معدل کل دیپلم شما پایین است، می‌توانید ثبت‌نام بدون کنکور دانشگاه آزاد را انجام دهید، زیرا شانس قبولی بیشتری نسبت به رشته‌های با کنکور دارید.

تأثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاه آزاد

در پذیرش رشته‌های بدون کنکور ملاک بررسی، معدل است. ازآنجاکه پذیرش داوطلبان صـرفاً بر اساس سـوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) صورت می‌پذیرد و نظـر بـه ایـن کـه دروس امتحانی داوطلبان دیپلمه با توجه به نوع دیپلم آنان (ریاضی، تجربی، انسانی و…) متفاوت است؛ لذا چنانچه نوع دیپلم داوطلب با گروه آزمایشی که متقاضی آن می‌شود متفاوت باشد، درصد اعمـال معدل کتبی متفاوت خواهد بود. جدول زیر تأثیر سوابق تحصیلی را براساس گروه‌های آزمایشی مختلف ارائه می‌دهد

جدول ضریب تأثیر اعمال سوابق تحصیلی معدل کتبی دیپلم با توجه به نوع دیپلم و گروه آزمایشی
گروه آزمایشی نوع دیپلم
ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی سایر عناوین دیپلم
علوم ریاضی و فنی 100 100 57.1 57.1 51.4
علوم تجربی 100 100 57.1 57.1 51.4
علوم انسانی 57.1 57.1 100 100 51.4
هنر 100 100 100 100 100
زبان‌های خارجی 100 100 100 100 100

آیا تمامی داوطلبین می‌توانند در رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد ثبت‌نام کنند؟

درصورتی‌که داوطلب از معدل پایین برخوردار باشد، شانس کمتری برای پذیرش در رشته‌های پرمتقاضی دارد، زیرا اولویت پذیرش با دانشجویانی است که دارای سوابق تحصیلی بهتری هستند. البته هیچ محدودیتی برای ثبت‌نام داوطلبین با معدل پایین وجود ندارد، هر فردی با هر معدلی که دارد می‌تواند در رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد در مقطع کاردانی یا کارشناسی ثبت‌نام کند.

حداقل معدل لازم برای پذیرش در دانشگاه‌های آزاد تهران

برای پذیرش در رشته‌های پرمتقاضی در دانشگاه‌های آزاد تهران مانند تهران مرکز یا علوم و تحقیقات نیاز است که معدل خوبی داشته باشید تا در رشته‌های بدون کنکور پذیرش شوید. البته پذیرش داوطلبین براساس میزان ظرفیت نیز تعیین می‌شود. ظرفیت رشته مورد تقاضا نیز تعیین‌کننده احتمال‌پذیرش داوطلب است، هر چقدر ظرفیت رشته کم باشد، رقابت بالا بوده و افراد با معدل بالا شانس پذیرش بیشتری دارند.

پرسش و پاسخ

حداقل معدل لازم برای ورود به رشته‌های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد با توجه به ظرفیت رشته داوطلب تعیین می‌شود. برای پذیرش در رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد در مقطع کاردانی و کارشناسی، حداقل معدل تعیین نشده است.

شرط معدل دانشگاه آزاد بدون کنکور برای رشته‌های مختلف با همدیگر متفاوت است. شرط معدل ورود به دانشگاه آزاد براساس معدل کتبی و کل دیپلم است.

اگر معدل کتبی دیپلم و معدل کل شما پایین است، می‌توانید ثبت‌نام کنکور دانشگاه آزاد را انجام دهید و شانس قبولی هم دارید. پذیرش براساس سوابق تحصیلی به میزان زیادی به رشته و ظرفیت واحد دانشگاهی وابسته است، به همین دلیل احتمال اینکه شما با معدل پایین نیز شانس تحصیل در رشته‌های بدون کنکور را داشته باشید، وجود دارد.

خیر، رشته‌های گروه پزشکی به صورت بدون آزمون در هیچ دانشگاهی ارائه نمی‌شود.

منظور رشته‌هایی است که پذیرش در آن‌ها نیازی به شرکت در جلسه آزمون ندارد و ملاک سنجش داوطلبان، معدل کتبی آخرین مدرک تحصیلی آن‌ها است.

برای این منظور باید به سایت دانشگاه آزاد به آدرس azmoon.org مراجعه کرده و پس از پرداخت هزینه ثبت‌نام، انتخاب رشته خود را انجام دهید.

ازآنجاکه پذیرش داوطلبان صـرفاً بر اساس سـوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) صورت می‌پذیرد و نظـر بـه ایـن کـه دروس امتحانی داوطلبان دیپلمه با توجه به نوع دیپلم آنان (ریاضی،

تجربی، انسانی و…) متفاوت است؛ لذا چنانچه نوع دیپلم داوطلب با گروه آزمایشی که متقاضی آن می‌شود متفاوت باشد، درصد اعمـال معدل کتبی متفاوت خواهد بود که در این مقاله جدول مربوطه ارائه شده است.

رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد، شامل تمامی گروه‌های ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان شده و محدودیتی ازاین‌حیث وجود ندارد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x