جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

حذف سهمیه‌های کنکور سراسری 1404

حذف سهمیه‌های کنکور سراسری 1404
حذف سهمیه‌های کنکور سراسری 1404
فهرست مطالب

تغییرات سهمیه های کنکور سراسری در صورت تصویب، احتمالا از کنکورهای سال 1404 به بعد اجرا شود. در سال 1399 اقداماتی در راستای ایجاد تغییر در سهمیه‌های مصوب کنکور سراسری ایجاد شد و لایحه‌های آن تدوین گشت. این لایحه جهت رقابت در شرایط یکسان ایجاد شده است. در قالب این لایجه برخی از سهمیه‌های کنکور حذف یا دچار تغییرات شده است. در این نوشتار به تغییرات سهمیه‌های کنکور سراسری 1404 می‌پردازیم.

با گزینه دو همراه باشید.

حذف سهمیه‌های کنکور سراسری 1404

تغییرات سهمیه‌های کنکور سراسری 1404

به دلیل اعتراض داوطلبین نسبت به سهمیه‌ها در کنکور سراسری، قرار بر این شد که وزارت علوم و بهداشت در قالب یک لایحه تغییرات سهمیه‌های کنکور سراسری را ارائه دهند. در این لایحه سهمیه‌های ایثارگران، رزمندگان، بومی گزینی، هیئت‌علمی و بهیار حذف یا اصلاح می‌شود. در صورت تصویب این لایحه ایجاد هیچ‌گونه سهمیه جدید به جز موارد مندرج در این قانون وجود نخواهد داشت.

در پی اعتراضات داوطلبین نسبت به سهمیه‌های کنکور سراسری،  سازمان سنجش موافقت خود را با حذف سهمیه‌ها و اصلاحات اعلام کرد و وزارتین علوم و بهداشت از ارائه لایحه‌ای برای اصلاح سهمیه‌های کنکور سراسری خبر دادند.

سهمیه‌های کنکور سراسری 1404

در آزمون سراسری سهمیه‌های پذیرش به صورت آزاد، سهمیه منطقه و ایثارگران است.

حذف سهمیه‌های کنکور سراسری 1404

حدنصاب گزینش آزاد در کنکور 1404

گزینش علمی تمامی داوطلبین بدون هیچ سهمیه و امتیازی گزینش آزاد نامیده می‌شود. نمره کل آخرین فرد قبول شده در هر رشته به‌عنوان حدنصاب گزینش آزاد آن کد رشته محل در نظر گرفته می‌شود.

ظرفیت سهمیه مناطق در کنکور 1404

یکی از سهمیه‌های کنکور سراسری، سهمیه مناطق است. سهمیه مناطق خود به سه دسته سهمیه منطقه 1، سهمیه منطقه 2 و سهمیه منطقه 3 تقسیم می‌شود. این سهمیه براساس سه سال آخر منطقه تحصیل داوطلب تعیین می‌شود. این سهمیه سبب می‌شود تا داوطلبین به جای رقابت با کل متقاضیان شرکت کننده در کنکور با داوطلبین هم سهمیه ای خود مورد رقابت قرار بگیرند. برای مثال داوطلبین منطقه یک با داوطلبین سهمیه منطقه یک، داوطلبین سهمیه منطقه دو با داوطلبین سهمیه منطقه دو و داوطلبین سهمیه منطقه سه با داوطلبین سهمیه منطقه 3 رقابت کنند.

بر اساس لایحه تغییرات سهمیه کنکور سراسری قرار بر این شد که  ظرفیت هر کد رشته محل در آزمون سراسری به میزان 50 درصد به نسبت شرکت‌کنندگان به هر یک از مناطق یک، دو و سه و مابقی به صورت آزاد به داوطلبین متقاضی هر کد رشته محل اختصاص می‌یابد.

ظرفیت سهمیه ایثارگری و حدنصاب آن در کنکور 1404

از دیگر سهمیه‌های مؤثر در کنکور سراسری،  سهمیه ایثارگران است. در کنکورهای سال قبل جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان، جانبازان زیر 25 درصد و همسر و فرزندان آنان، آزادگان و همسـر و فرزنـدان آنـان، همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همچنین همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر نیز مشمول سهمیه ایثارگران بوده و در صورت کسب حداقل 70 درصد نمره آخرین نفر پذیرفته شده در گزینش آزاد، می‌توانند از این سهمیه استفاده نمایند. بر اساس این سهمیه،:

 • 1 بیست و پنج درصد از ظرفیت هر کد رشته محل به (همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر)، (آزادگان و همسر و فرزندان آنان)، (جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان) اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران 25 درصد ظرفیت)
 • 2. پنج درصد از ظرفیت هر کد رشته محل نیز به (جانبازان زیر 25 درصد و همسر و فرزندان آنان) و (همسر و فرزندان رزمندگان بـا حـداقل شـش مـاه حضور داوطلبانه در جبهه) اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران 5 درصد ظرفیت)

اما بر اساس لایحه تعریف شده قرار است که سهمیه ایثارگران کاهش پیدا کند که جزئیات آن در ادامه شرح داده شده است.  تصمیم بر آن است که در آزمون سراسری میزان 5 درصد از ظرفیت تعیین شده در هر کد رشته محل به صورت اضافه بر ظرفیت مازاد به ایثارگران اختصاصی می‌یابد.  در این سهمیه:

 • 1. اولویت با همسر، فرزندان شهدا و مفقودالاثر، جانبازان 25 درصد و همسر و فرزندان ایشان، آزادگان و همسر و فرزندان ایشان، رزمندگان به شش ماه حضور داوطلبانه در جهبه زیر 25 درصد است.
 • 2. درصورتی‌که ظرفیت بالا تکمیل نشود، خالی مانده ظرفیت به خانواده شهدا (پدر، مادر، بردار و خواهر)، همسر و فرزندان رزمندگان زیر 25 درصد و هسمر و فرزندگان با شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، اختصاص می‌یابد. در صورت تکمیل این ظرفیت در هر کدرشته محل، سایر ایثارگران با داوطلبین غیرایثارگر بر سر صندلی رقابت می‌کنند.

در لایحه تعریف شده برای تغییرات سهمیه، حدنصاب سهمیه ایثارگران، 85 درصد حدنصاب گزینش آزاد است.

سهمیه کنکور سراسری 1404 | رزمندگان

دسته‌ای از داوطلبان کنکور سراسری که دارای یکی از شرایط زیر هستند، درصورتی‌که موفق به کسب حداقل 75 درصد نمره آخرین فرد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در گزینش آزاد شوند، می‌توانند با سهمیه کنکور سراسری رزمندگان سنجیده شوند.

 • 1. رزمندگان بسیجی، جهادگران جهاد کشاورزی و رزمندگان ستاد کل نیروهای مسلح با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه‌های دفاع مقدس از سال 1359 تا 1367 بطور متوالی یا متناوب
 • 2. دسته‌ای از داوطلبان که در زمان جنگ به صورت سرباز یا نیروی کادری (پایور) در جبهه بودند، اگر سه‌چهارم مدت حضور آن‌ها در جبهه بیش از 6 ماه باشد، می‌توانند از سهمیه رزمندگان استفاده کنند.

سهمیه‌های شهدا و رزمندگان بدون تغییر باقی ماند.

سهمیه خانواده شهدا در کنکور سراسری 1404

مشمولان این سهمیه پدر، مادر، خواهر و برادر شهید هستند. گزینش سهمیه خانواده شهدا مانند سهمیه مناطق بوده و ظرفیت پذیرش برای دارندگان این سهمیه به نسبت کل شرکت‌کنندگان کنکور سراسری محاسبه می‌شود.

سهمیه‌های شهدا و رزمندگان بدون تغییر باقی ماند.

ظرفیت سهمیه المپیادهای دانش‌آموزی جهانی در کنکور 1404

سهمیه المپیادهای دانش‌آموزی جهانی به قوت خود باقی است و پذیرش در هر کد رشته محل توسط سازمان انجام می‌شود.

ظرفیت سهمیه المپیادهای دانش‌آموزی داخلی و حدنصاب آن در کنکور 1404

سهمیه استعداد درخشان در خصوص المپیادهای داخلی دانش‌آموزی دارای مدال طلا، نقره یا برنز حداکثر به میزان 5 درصد ظرفیت و به صورت مازاد، صرفاً در رشته‌هایی که شورا تعیین می‌کند، تخصیص داده می‌شود.

حدنصاب مربوط به المپیادهای دانش‌آموزی داخلی دارای مدال‌های طلا، نقره و برنز ۹۰ درصد حدنصاب گزینش آزاد در کد رشته محل مورد تقاضا است.

ظرفیت سهمیه مناطق محروم در کنکور 1404

در تمامی آزمون از جمله آزمون سراسری برای تأمین نیاز مناطق  محروم در صورت نیاز حداکثر 5 درصد ظرفیت هر کد رشته محل به صورت مازاد بر ظرفیت در دانشگاه‌های استان مربوطه اختصاص داده می‌شود. در صورت عدم وجود رشته در همان استان، می‌توان نزدیک‌ترین دانشگاه در استان‌های هم‌جوار را به این سهمیه اختصاص داد.

سهمیه مناطق محروم هم دستخوش تغییرات جدی شده است و تنها بر اساس نیاز منطقه‌ای و مصوبه شورای گسترش دانشگاه‌ها اعمال می‌شود.

ظرفیت سهمیه بلایای طبیعی در کنکور 1404

سهمیه مصوب بلایای طبیعی در آزمون سراسری همچنان به قوت خود باقی است. این سهمیه به صورت مازاد بر ظرفیت اختصاص داده می‌شود. سهمیه حوادث غیرمترقبه (سیل، زلزله) به دلیل زمان‌دار بودن و محدودیت مکانی بر قوت خود باقی است.

طبق لایحه تنظیم شده، باید ظرفیت تمامی رشته‌ها در دانشگاه‌های مختلف بر اساس نمره‌ای که داوطلب کسب می‌کند تقسیم شود و نباید بخشی از آن به یک دانش‌آموز با سهمیه خاص اختصاص پیدا کند. اگر قرار است به دانش‌آموزانی که دارای سهمیه‌ای به جز سهمیه آزاد هستند، امتیازی تعلق بگیرد باید به صورت مازاد بر ظرفیت باشد.

سهمیه بومی گزینی در کنکور سراسری 1404

در کنکورهای سال قبل، سازمان سنجش آموزش کشور جهت کاهش مشکلات اقامتی (تأمین خوابگاه برای دانشجویان) و همچنین برای حل مشکل رفت‌وآمد داوطلبان گزینش بومی برای رشته محل‌ها را در نظر گرفت. دانشگاه‌های سراسری ملزم هستند 80 درصد از ظرفیت پذیرش رشته‌های خود را به داوطلبان بومی اختصاص دهند و مابقی آن را که حدود 20 درصد می‌باشد به داوطلبان غیر بومی اختصاص دهند.

بر اساس لایحه اصلاحات سهمیه کنکور قرار بر این شد که سهمیه‌های بومی گزینی، قطبی، ناحیه‌ای حذف شود.

سهمیه کنکور سراسری 1404 | بهیاران

دسته‌ای از داوطلبان که جزو بهیاران هستند، می‌توانند از سال 1403 به مدت پنج سال برای وورد به کد رشته محل‌های ارائه شده در دوره روزانه رشته پرستاری از این سهمیه کنکور سراسری استفاده کنند. 5 درصد از ظرفیت رشته‌های پرستاری در دوره روزانه دانشگاه‌های دولتی به مشمولان سهمیه بهیاری تعلق می‌گیرد. در صورتی که داوطلب موفق به کسب حدنصاب 70 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد شود، می‌تواند با سهمیه بهیاری در کد رشته محل مورد نظر پذیرفته شود.

سهمیه ویژه بهیاران که در کنکور سال‌های گذشته حذف شده بود، از سال 1400 به مدت 5 سال و به صورت 5 درصد ظرفیت کل رشته محل‌های پرستاری تعیین گشت.

لایحه برای حذف یا تغییر سهمیه‌های کنکور سراسری 1404

لایحه سهمیه‌های حذف شده یا تغییریافته در کنکور سراسری 1404 در زیر ارائه شده است:

 • 1. سهمیه‌های مهمی چون بومی گزینی، بومی منطقه‌ای، بومی قطب و بومی ناحیه‌ای به دلیل مشکلات متعددی که برای دانشگاه‌های کشور ایجاد کرده بود، در این لایحه حذف گردیده است.
 • 2. در سهمیه مناطق، سهمیه مناطق 1، 2، 3 به دلایلی از جمله توزیع آموزشی این مناطق و زیر ساخت‌های آموزشی باقی مانده است اما آن نیز به صورت 50 درصد به نسبت شرکت کنندگان اعمال می‌شود.
 • 3 متیاز تسهیلات فرزندان هیئت‌علمی، سهمیه‌های قهرمانان، حافظان قرآن، کشاورزی و بهیاری نیز در این لایحه حذف شده‌اند.
 • 4. ظرفیت پذیرش ایثارگران در آزمون‌ها 30 درصد (25 درصد از این ظرفیت به سهمیه ایثارگران 25 درصد و 5 درصد این ظرفیت به سهمیه ایثارگران 5 درصد در کنکور) بوده که این میزان به 5 درصد به صورت مازاد تغییر پیدا کرده است. حدنصاب ایثارگران در آزمون‌ها از 70 درصد نمره آخرین نفر به 85 درصد نمره آخرین نفر تغییر کرده است.
 • 5. بر اساس لایحه تصمیم بر آن شد که در کنکور سراسری 1404 سهمیه‌های مندرج در قانون خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن، قانون ورود رزمندگان به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، سهمیه‌های مربوط به کارگر نمونه، قهرمانان ورزشی، حافظان قرآن، دانشجوی نمونه کشوری، بهیاری و …) لغو شود.

 

هر داوطلب فقط یک بار مجاز به استفاده از سهمیه (به استثنا سهمیه مناطق در هر منطقه تحصیلی است.)

آخرین اخبار تغییرات و حذف سهمیه‌های کنکور سراسری 1404

با توجه به اینکه لایحه تغییر سهمیه‌های کنکور سراسری اخیراً به مجلس ارائه شده است، ازاین‌رو داوطلبین باید اخبار مربوط به تغییرات سهمیه‌های کنکور سراسری 1404 را بادقت دنبال کنند. اطلاعیه‌های مربوط به تغییرات و حذف سهمیه‌های کنکور سراسری 1404 در سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org منتشر می‌شود.

پرسش و پاسخ

ظرفیت هر کد رشته محل در آزمون سراسری در مجموع به میزان 50 درصد به نسبت شرکت کنندگان به هر یک از مناطق (یک و دو و سه) و مابقی (50 درصد) به صورت آزاد به تمامی داوطلبان متقاضی هر کدرشته محل اختصاص می‌یابد.

طبق لایحه ارسال شده به هیئت دولت، 5 درصد ظرفیت رشته محل‌ها به صورت مازاد، به این داوطلبان اختصاص می‌یابد.

 مطابق آخرین اخبار منتشر شده، لایحه تغییرات سهمیه‌های کنکور سراسری در کنکور 1404 اجرا خواهد شد

سهمیه‌های کنکور در کل به دو بخش مصوب مجلس و مصوب شورای عالی انقلاب‌فرهنگی تقسیم شده که شامل سهمیه مناطق 3 گانه و مناطق محروم، سهمیه ایثارگران 5 و 25 درصد، سهمیه رزمندگان، سهمیه خانواده شهدا، سهمیه جانبازی، سهمیه بهیاری، بومی گزینی، فرزندان هیئت‌علمی، سهمیه حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله و… هستند که در کنکور سراسری 1404 برخی از آن‌ها با تغییراتی مواجه شده و برخی دیگر ثابت باقی‌مانده‌اند.

بله سهمیه‌های حوادث غیرمترقبه به دلیل محدودیت زمانی و مکانی تغییر نکردند.

سهمیه‌های مناطق 1 و 2 و 3 به دلیل اهمیت زیر ساخت‌های آموزشی به میزان 50 درصد به قوت خود باقی ماندند.

سهمیه ویژه بهیاران از سال 1400 به مدت 5 سال و به صورت 5 درصد ظرفیت کل رشته محل‌های پرستاری اعمال می‌شود.

 به‌محض تصویب این لایحه به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

خیر، تنها چند مورد تغییر و یا حذف شده‌اند که شامل بومی گزینی، امتیازات حافظان قرآن و سایر موارد ذکر شده در این مقاله هستند.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x