آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

دلایل اخراج از مدارس نمونه دولتی

دلایل اخراج از مدارس نمونه دولتی
شرایط اخراج از مدارس نمونه دولتی
فهرست مطالب

مدارس نمونه دولتی مانند مدارس تیزهوشان برای امکان ادامه تحصیل دانش آموزان، دارای ضوابط و مقررات خاصی هستند. در صورتی که دانش آموزی نمرات پایینی کسب کرده باشد و در آزمون تجدید سبز نیز موفق عمل نکند، از مدرسه اخراج می‌شود. در این نوشتار همراه ما باشید تا شرایط اخراج از مدارس نمونه را مرور کنیم.

با گزینه دو همراه باشید.

شرایط اخراج از مدارس نمونه دولتی

توجه داشته باشید که مدارس نمونه دولتی برای دانش آموزان پرتلاش و برتر است. اگر دانش آموزی برای ادامه تحصیل خود در مدارس نمونه دولتی تلاش نکند، شانس ادامه تحصیل در این مدارس را از دست می دهد.

مقررات ادامه تحصیل در مدارس نمونه دولتی

مدارس نمونه دولتی به دلیل امکانات بیشتر و کادر آموزشی حرفه ای و همچنین سهولت قبولی نسبت به مدارس تیزهوشان برای دانش آموزان از اهمیت خاصی قائل است. مدارس نمونه دولتی جزء مدارس خاص محسوب شده و شرایط و ضوابط خاصی برای پذیرش دانش آموزان دارد. همانطور که ورود به مدارس نمونه دولتی شرایط خاصی دارد، ماندن یا ادامه تحصیل در این مدارس نیز با مدارس عادی متفاوت بوده و شرایط خاصی دارد. دانش آموز باید مطابق با آیین نامه مدارس نمونه در امتحانات نمرات خوبی کسب کند تا بتواند در این مدارس تحصیل کند.

برخی از دانش آموزان مدارس نمونه دولتی ممکن است به دلیل کسب نمره پایین در امتحان، ترس از اخراج شدن را داشته باشند؛ بهتر است بدانید که مدارس نمونه دولتی امکان آزمون مجدد برای دانش آموزانی که نمرات پایین کسب کرده اند را فراهم کرده است. در صورتی که دانش آموز برای بهبود نمرات خود در آزمون مجدید هیچ تلاشی نکند شانس خود را برای ادامه تحصیل در مدرسه نمونه دولتی از دست می دهد.

دانش آموزان مدارس نمونه دولتی توجه داشته باشند که در صورت کسب نمره پایین و یا حتی نمره تک، شانس مجدد برای کسب نمره قبولی و ادامه تحصیل در مدارس نمونه دولتی را دارند. زیرا با آزمون مجدد به دانش آموزان این شانس داده می شود.

یکی از اصطلاحاتی که ممکن است پس از پایان یافتن امتحانات در مدارس نمونه دولتی به گوش دانش آموزان نمونه برسد، تجدید سبز است.

مدرسه نمونه دولتی

تجدید سبز به چه معناست؟

تجدید سبز در مدارس نمونه دولتی به این معنا است که شرط ادامه تحصیل در این مدارس کسب نمره 12 است. در صورتی که دانش آموز نمره قبولی یعنی 12 را کسب نکند، آموزشگاه باید مجددا از دانش آموز امتحان بگیرد.

تجدید سبز در مدارس نمونه به این معنا است که شرط ادامه تحصیل در این مدارس کسب نمره 12 است. در صورتی که دانش آموز نمره قبولی این قانون (تجدید سبز) یعنی 12 را کسب نکند، آموزشگاه می‌بایست از آن دانش آموز مجددا امتحان بگیرد. دانش آموز در صورت کسب نمره 12 می تواند در مدرسه نمونه دولتی ادامه تحصیل دهد ولی آموزشگاه در دفتر امتحانات قسمت ملاحظات توضیحات مورد نیاز را طبق آئین نامه و قوانین تجدید سبز درج می‌نماید.

قانون تجدید سبز برای دانش آموزان سال دوازدهم در مدرسه نمونه دولتی

دانش آموزان سال چهارم دبیرستان های نمونه دولتی یا دانش آموزان سال دوازدهم می توانند بنابر بر قانون آیین نامه و قانون تجدید سبز با کسب نمره 10 قبول شوند. توجه داشته باشید که مجموع نمرات سالانه دانش آموز باید 10 باشد. براساس این قانون دانش آموز در امتحان نهایی باید حداقل نمره 7 را روی برگه کسب کند و مجموع نمرات سالانه وی 10 باشد.

توجه داشته باشید که کسانی که نمره ورقه 7 را در آزمون تجدید سبز مدارس نمونه دولتی کسب می کند، همچنین از طریق نمره سالانه، شانس قبولی در امتحان نهایی را خواهد داشت، اما ممکن است از ادامه تحصیل در مدارس نمونه دولتی محروم شود.

به صورت کلی می توان این گونه بیان کرد که آزمون تجدید سبز مخصوص مدارس نمونه دولتی است و تاثیری بر عدم قبولی دانش آموزان در امتحانات نهایی ندارد.

همانطور که در پاراگراف های بالاتر بیان شد، دانش آموزان پایه نهم، دهم و یازدهم برای هر درس باید نمره کتبی بالای 10 و مجموع نمرات سالانه بالای 12 را کسب کنند تا مشکلی برای ادامه تحصیل نداشته باشند.

دانش آموزان سال چهارم دبیرستان‌های نمونه دولتی (سال دوازدهم) بر اساس آیین نامه مدارس نمونه دولتی با کسب نمره 10 قبول خواهند شد، نمره 10 در مجموع نمرات سالانه محسوب می شود. یکی از شرایط تحصیل در مدارس نمونه دولتی این است که دانش آموز باید در امتحانات کتبی نهایی حداقل نمره 7 را کسب کند.

شرایط اخراج از مدارس نمونه دولتی

اخراج از مدرسه نمونه دولتی

دانش آموزان مدارس نمونه دولتی باید دروس خود را به خوبی خوانده و نمره بالای 12 کسب کنند تا بتوانند بدون نگرانی در این مدارس به تحصیل بپردازند. اگر دانش آموزان در خواندن دروس کوتاهی کرده و نمره زیر 12 کسب کنند، تحت شرایطی باید از مدرسه نمونه دولتی اخراج شوند.

آشنایی با شرایط اخراج از مدرسه نمونه دولتی به دانش آموز کمک می کند تا در صورت کسب نمره پایین در امتحانات مدرسه نمونه دولتی برای بهبود نمره آن درس تلاش کند.

دلایل اخراج از مدرسه نمونه دولتی

دانش آموزانی که در امتحانات نیم سال اول و دوم دوره متوسطه نتوانند در دروس حد نصاب نمره قبولی را کسب کنند، با دارا بودن شرایط خاص می توانند از قانون تبصره یا تک ماده استفاده کنند. به صورت کلی قانون تبصره و تک ماده برای 4 درس امتحانات پایان ترم امکان پذیر است. یعنی دانش آموز باید در همه دروس خود به جز چهار درس نمره قابل قبول (نمره 10 و بالاتر ) را کسب کرده باشند.

اگر دانش آموز دوره متوسطه اول در امتحانات پایان ترم در تمام دروس خود نمره قبولی را کسب کرده باشد اما در یک درس حداقل نمره 7 و در درس دیگر نمره کمتر از 7 داشته باشد، با داشتن شرایط زیر می توانند در دروس مربوطه از تک ماده استفاده کنند:

به صورت کلی دلایل اخراج از مدرسه نمونه دولتی در زیر ارائه شده است:

دانش آموزانی که شرایط بالا را داشته باشند از ادامه تحصیل در مدارس نمونه دولتی محروم خواهند شود و باید مدارس دولتی یا غیردولتی شوند.

به صورت کلی شرایط اخراج از مدارس نمونه دولتی برای دانش آموزان پایه دوازدهم در زیر ارائه شده است:

نکات مهم در مورد ادامه تحصیل در مدرسه نمونه دولتی

در زیر نکات مهمی در مورد ادامه تحصیل در مدرسه نمونه دولتی ارائه شده است:

به طور کلی به دلیل حذف آزمون نمونه دولتی از پایه ششم به هفتم در سال های اخیر، برای پذیرش دانش آموزان پایه هفتم در مدارس نمونه دولتی شرایط ساده تری وجود دارد و تنها با دارا بودن معدل و نمرات خوب قادر به ثبت نام در این مدارس هستند. آزمون نمونه دولتی تنها برای برای پایه نهم به دهم برگزار می شود.

پرسش و پاسخ

️آزمون تجدید سبز مدرسه نمونه دولتی یک شانس دوباره برای دانش آموزانی است که در امتحانات مدرسه نمونه دولتی نمره کافی را کسب نکرده اند.

 دانش آموزان در صورت کسب نمره زیر 12 در امتحانات مدرسه نمونه دولتی و کسب مجدد نمره زیر 12 در آزمون تجدید سبز از مدرسه اخراج خواهند شد.

دانش آموزان پایه دوازدهم باید در امتحانات نهایی حداقل نمره 7 را کسب کنند و مجموع نمرات سالانه آن ها 10 باشد.

درصورتی که دانش آموز در آزمون مجدد موفق به کسب نمره بالای 12 نشود باید به آموزشگاهای غیردولتی و یا آموزشگاهای دولتی مراجعه نماید.

دانش آموزانی که نمره کمتر از 10 کسب نمایند، در امتحانی که مجددا برگزار می شود شرکت می نمایند امتحان این درس تحت عنوان درس مانده خواهد بود. البته توجه داشته باشید که از مدرسه نمونه اخراج می شوند و این امتحان برای قبولی در مدارس دولتی و غیردولتی است.

در صورتی که فردی در آزمون سوم نمره 10، نمره 12 و کمتر از 12 کسب نمایند (بین 10 تا 12) ، موفق به کسب نمره قبولی شده است ولی بنابر قانون تجدید در مدارس نمونه دولتی، در سمت ملاحظات شرایط قبولی ذکر خواهد شد.

 مدارس نمونه دولتی امکانات ویژه ای مانند دبیران با تجربه، امکانات آموزشی باکیفیت،  فضای رقابتی، ظرفیت کم دانش آموزان نسبت به سایر مدارس دارند.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 Comments
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Hana
Hana
3 ماه قبل

سلام وقت بخیر در مورد تجدید سبز مدارس نمونه بخشنامه اومده که از ۱۲ هست !؟ اخه من امروز کارنامه گرفتم و حسابانمو شدم ۱۲.۵ ولی معاونمون گفت باید شهریور امتحان بدی از ۱۴ هست اینو خوده مدرسه مشخص میکنه !؟ اگه میشه زودتر جواب بدین

رضا محمدیان
مدیر
3 ماه قبل
پاسخ به  Hana

سلام حنا جان
برای اطلاع از جزئیات این موضوع با مسئولین آموزشی مدارس خود مشورت نمایید.

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x