جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

رشته‌های بدون کنکور تجربی

رشته‌های بدون کنکور تجربی
رشته‌های بدون کنکور تجربی
فهرست مطالب

آیا لیست رشته های دانشگاهی بدون کنکور 1402 را می دانید؟  گروه آزمایشی علوم تجربی نسبت به سایر گروه‌های دیگر داوطلبین زیادی دارد. داوطلبینی که به هر دلیلی موفق به کسب رتبه‌های خوب در رشته‌های تجربی نشده‌اند، به دنبال انتخاب رشته‌های بدون کنکور تجربی دانشگاه سراسری یا آزاد هستند.  هر ساله سازمان سنجش طی اطلاعیه‌ای لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی را ارائه می‌دهد. داوطلبین با مراجعه به سایت سازمان سنجش می‌توانند از لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی آگاه شوند. در این نوشتار لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی را ارائه کرده‌ایم.

با گزینه دو همراه باشید.

رشته‌های بدون کنکور تجربی

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402 – دانشگاه سراسری مقطع کارشناسی

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402 – دانشگاه سراسری مقطع کارشناسی
علوم و مهندسی شیلات علوم دامی علوم و مهندسی باغبانی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی زیست‌شناسی سلولی و مولکولی شیمی کاربردی
مهندسی طبیعت زیست‌شناسی دریا علوم و مهندسی خاک
زیست‌شناسی گیاهی گیاه‌پزشکی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
مهندسی فضای سبز علوم و مهندسی جنگل علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی زمین‌شناسی اقتصاد کشاورزی
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) علوم و مهندسی محیط‌زیست شیمی محض

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی  1402 دانشگاه سراسری در مقطع کارشناسی در لیست زیر ارائه شده است:

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402 – دانشگاه سراسری مقطع کاردانی

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی  1402 دانشگاه سراسری در مقطع کاردانی در لیست زیر ارائه شده است:

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402 – دانشگاه سراسری مقطع کاردانی
کاردانی تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی و معطر کاردانی بهداشت عمومی گرایش بهداشت خانواده کاردانی تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی و معطر
کاردانی بهداشت عمومی گرایش مبارزه با بیماری‌ها کاردانی تولید و فرآوری خرما کاردانی بهداشت عمومی گرایش مبارزه با بیماری‌ها
کاردانی شیمی آزمایشگاهی کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری کاردانی شیمی آزمایشگاهی
کاردانی بهداشت حرفه‌ای کاردانی تکنولوژی جنگل‌داری کاردانی بهداشت حرفه‌ای
کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402 – دانشگاه آزاد مقطع کارشناسی

لیست  برخی از رشته‌های بدون کنکور تجربی  1402 دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی در لیست زیر ارائه شده است:

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402 – دانشگاه آزاد مقطع کارشناسی
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار زیست‌شناسی سلولی و مولکولی علوم و مهندسی محیط‌زیست گیاه‌پزشکی
میکروبیولوژی زیست‌شناسی دریا مهندسی صنایع چوب و فعالیت‌های سلولزی زیست‌شناسی سلولی و مولکولی
اقتصاد کشاورزی بهداشت مواد غذایی مهندسی طبیعت علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
علوم و مهندسی صنایع غذایی زیست‌فناوری شیمی کاربردی علوم دامی مهندسی فضای سبز
علوم و مهندسی خاک بهداشت و بازرسی گوشت شیمی محض مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
زیست‌شناسی جانوری علوم و مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) علوم و مهندسی باغبانی و جنگل
زیست‌شناسی گیاهی اقیانوس‌شناسی زمین‌شناسی علوم و مهندسی شیلات
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار زیست‌شناسی سلولی و مولکولی علوم و مهندسی محیط‌زیست گیاه‌پزشکی

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402 – دانشگاه آزاد مقطع کاردانی

لیست  برخی از رشته‌های بدون کنکور تجربی  1402 دانشگاه آزاد در مقطع کاردانی در لیست زیر ارائه شده است:

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402 – دانشگاه آزاد مقطع کاردانی
کاردانی امور زراعی و باغی کاردانی شیمی آزمایشگاهی کاردانی تکنولوژی مواد غذایی کاردانی امور زراعی و باغی
کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی کاردانی تکنولوژی جنگل‌داری کاردانی تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی و معطر کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی
کاردانی تولید و فرآوری خرما کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری کاردانی تولید و فرآوری خرما
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار زیست‌شناسی سلولی و مولکولی علوم و مهندسی محیط‌زیست ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402- دانشگاه غیرانتفاعی مقطع کاردانی

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402- دانشگاه غیرانتفاعی مقطع کاردانی در زیر ارائه شده است:

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402 – دانشگاه غیرانتفاعی مقطع کاردانی
کاردانی امور زراعی و باغی تکنولوژی تولیدات باغی کاردانی تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی و معطر کاردانی شیمی آزمایشگاهی
کاردانی تکنولوژی مواد غذایی کاردانی امور زراعی و باغی تکنولوژی تولیدات زراعی

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402- دانشگاه غیرانتفاعی مقطع کارشناسی

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402- دانشگاه پیام‌نور مقطع کارشناسی در زیر ارائه شده است:

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402 – دانشگاه غیرانتفاعی مقطع کارشناسی
زیست‌شناسی سلولی و مولکولی علوم و مهندسی جنگل زیست‌فناوری زیست‌شناسی گیاهی
علوم و مهندسی شیلات مهندسی گیاه‌پزشکی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی میکروبیولوژی
علوم و مهندسی شیلات علوم و مهندسی محیط‌زیست علوم و مهندسی صنایع غذایی شیمی کاربردی
زیست‌شناسی جانوری مهندسی فضای سبز علوم و مهندسی باغبانی علوم و مهندسی محیط‌زیست
مهندسی علوم دامی مهندسی اقتصاد کشاورزی

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402- دانشگاه پیام‌نور مقطع کارشناسی

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402- دانشگاه پیام‌نور مقطع کارشناسی در زیر ارائه شده است:

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402 – دانشگاه پیام‌نور مقطع کارشناسی
زیست‌شناسی گیاهی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار شیمی محض علوم و مهندسی باغبانی
علوم و مهندسی محیط‌زیست علوم و مهندسی شیلات زیست‌شناسی سلولی و مولکولی علوم و مهندسی صنایع غذایی
زمین‌شناسی اقتصاد کشاورزی علوم دامی شیمی کاربردی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402- دانشگاه پردیس خودگردان

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402- دانشگاه پردیس خودگردان در زیر ارائه شده است:

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402 – دانشگاه پردیس خودگردان
زیست‌شناسی گیاهی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار شیمی محض علوم و مهندسی باغبانی
علوم و مهندسی محیط‌زیست علوم و مهندسی شیلات زیست‌شناسی سلولی و مولکولی علوم و مهندسی صنایع غذایی
زمین‌شناسی اقتصاد کشاورزی علوم دامی شیمی کاربردی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402- دانشگاه علمی کاربردی

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402- دانشگاه علمی کاربردی در زیر ارائه شده است:

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402- دانشگاه علمی کاربردی
مهندسی فناوری باغبانی – تولیدات گلخانه‌ای مهندسی فناوری شیلات مهندسی صنایع بسته‌بندی
تکثیر و پرورش آبزیان فناوری دامپروری – پرورش اسب کارشناس حرفه‌ای بهداشت مواد غذایی
فناوری دامپروری - پرورش زنبورعسل فناوری دامپروری – دام و طیور مهندسی فناوری باغبانی – گیاهان زینتی
مهندسی فناوری باغبانی – تولیدات گلخانه‌ای مهندسی فناوری شیلات مهندسی صنایع بسته‌بندی

بهترین رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402

در زیر لیست بهترین رشته‌های تجربی بدون کنکور 1402 را ارائه کرده‌ایم:

بهترین رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402
بهداشت عمومی مامایی
تکنسین سلامت دندان هوشبری
تکنسین اتاق عمل بهداشت حرفه‌ای
زیست‌شناسی مهندسی فضای سبز
مهندسی طبیعت ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
مهندسی علوم دامی علوم مهندسی باغبانی
شیمی محض مهندسی تولیدات ژنتیک گیاهی

رشته‌های پیراپزشکی بدون کنکور

ورود به رشته‌های بدون کنکور پیراپزشکی دارای شرایط خاصی است که در زیر به آن پرداخته‌ایم:

 1. 1. فقط برای گروه‌های اصلی ریاضی، تجربی و انسانی ارائه می‌شود.
 2. 2. از شرایط بومی و منطقه‌ای برخوردار است و فقط برای مناطق خاص ارائه شده است.

لیست رشته‌های بدون کنکور پیراپزشکی در جدول زیر ارائه شده است:

لیست رشته‌های بدون کنکور پیراپزشکی
کاردانی بهداشت عمومی گرایش بهداشت خانواده کاردانی بهداشت عمومی گرایش مبارزه با بیماری‌ها کاردانی مامایی
کاردانی بهداشت حرفه‌ای کاردانی اتاق عمل کاردانی هوشبری

رشته‌های پزشکی بدون کنکور

رشته تجربی یک رشته پرمتقاضی است که هر ساله دانشگاه‌های زیادی اقدام به جذب داوطلبین در رشته‌های مختلف می‌کند. دانشگاه‌های دولتی هم به صورت با کنکور و هم بدون کنکور اقدام به پذیرش داوطلبین در رشته‌های متعدد می‌نمایند، اما بهتر است از لیست از رشته‌هایی که بدون کنکور ارائه نمی‌شوند، آگاه باشید تا تصمیم‌گیری بهتری داشته باشید.

 1. 1. رشته‌های پزشکی: پزشکی؛ دندانپزشکی، داروسازی
 2. 2. رشته‌های پیراپزشکی: هوشبری، پرستاری، بینایی‌سنجی و…..

رشته‌های بدون کنکور تجربی زیاد هستند که در اکثر دانشگاه‌های کشور ارائه می‌شوند، اما اکثر رشته‌های پردرآمد و محبوب تجربی بدون کنکور ارائه نمی‌شود. داوطلبین برای قبولی در رشته‌های پزشکی، داروسازی و… باید رتبه خوبی در کنکور کسب کنند.

نحوه پذیرش در رشته‌های بدون کنکور علوم تجربی

برای پذیرش داوطلبین در رشته‌های بدون کنکور تجربی، سوابق تحصیلی فرد بسیار اهمیت دارد. برخی از رشته‌های تجربی در مقاطع کاردانی و کارشناسی وجود دارند که برای پذیرش در آن‌ها باید علاوه بر سوابق تحصیلی، گزینش نیز دارند که در صورت کسب نمره خوب امکان قبولی آن‌ها وجود دارد. رشته‌های بدون کنکور تجربی تنها زمانی یک انتخاب خوب به شمار می‌رود که داوطلبین دارای سوابق تحصیلی خوبی باشند.

پذیرش داوطلبین در رشته تجربی براساس سوابق تحصیلی و معدل کتبی  دیپلم است.

تحصیل هم‌زمان در چند رشته بدون کنکور تجربی

داوطلبینی که در رشته تجربی بدون آزمون پذیرش شده‌اند و بعد از اعلام نتایج متوجه شده‌اند که در رشته‌های با کنکور نیز پذیرفته شده‌اند، در صورت تمایل می‌توانند در رشته‌های با آزمون شرکت کنند.

شرایط اختصاصی برای ثبت‌نام در رشته‌های بدون کنکور تجربی

شرایط اختصاصی برای ثبت‌نام در رشته‌های بدون کنکور تجربی برای داوطلبان تجربی شامل موارد زیر است.

 1. 1. گزینش دانشجو در این مرحله صرفاً براساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم)، صورت خواهد گرفت:
 •   * داوطلبان دیپلمه‌های نظام آموزشی جدید (3-3-6)
 •   * نظام سالی – واحدی یا ترمی – واحدی
 • * نظام قدیم چهارساله دبیرستان
 •  * دیپلمه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش نظام سالی واحدی یا ترمی‌واحدی هنرستان که دارای مدرک پیش‌دانشگاهی و یا کاردانی هستند
 1. 2. داوطلبانی که دیپلم فنی حرفه‌ای و کارو دانش نظام قدیم را دارند، مجاز به ثبت‌نام نیستند.
 2. 3. گواهی پایان خدمت و یا معافیت برای آقایان الزامی است.

معدل لازم برای رشته‌های بدون کنکور تجربی

رشته‌های بدون کنکور دو مفهوم متفاوت دارند.

 • 1. زمانی که از شرط معدل صحبت می‌شود، منظور زمانی است که حداقل معدل برای ثبت‌نام این رشته‌ها چقدر باید باشد.
 • 2. زمانی که از معدل لازم برای قبولی در رشته‌های بدون کنکور صحبت می‌شود، منظور این است که هیچ حداقل معدلی برای ثبت‌نام در رشته‌های بدون کنکور تعیین نشده است. به‌عنوان‌مثال نمی‌توان بیان کرد که تنها افراد با معدل بالای 18 می‌توانند در رشته بهداشت محیط دانشگاه تهران قبول شوند.

این رویه پذیرش برای تمامی دانشگاه‌ها اعلام می‌شود، در نتیجه ذکر این نکته خالی‌ازلطف نیست که هر رشته تعداد ظرفیت مشخص دارند. تمامی داوطلبین می‌توانند در این رشته‌ها ثبت‌نام کنند، سپس کسانی که نسبت به سایر داوطلبین دارای معدل بالاتری باشند، به‌عنوان پذیرفته شده نهایی در آن رشته محسوب می‌شوند.

در بیشتر رشته‌های بدون آزمون دانشگاه‌های سراسری و غیره، ملاک سابقه تحصیلی داوطلبان، معدل کتبی دیپلم است؛ اما در برخی موارد دیگر معدل کل دیپلم مورد سنجش قرار می‌گیرد

پرسش و پاسخ

خیر هیچ رشته‌ای مختص به گروه علوم تجربی به صورت الکترونیکی وجود ندارد.

هیچ رشته‌ای مختص به گروه علوم تجربی جهت داوطلبین علاقه‌مند به تحصیل در دوره‌های مجازی به صورت الکترونیکی وجود ندارد.

دفترچه ثبت‌نام بدون کنکور دانشگاه سراسری و آزاد به ترتیب از سایت sanjesh.org و سایت azmoon.iau.ac.ir قابل‌دانلود است.

چنانچه داوطلب در رشته محل‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش شده باشد و در آزمون سراسری هم شرکت کرده و قبول شود تنها می‌تواند در یک کد رشته محل به‌دلخواه خود ثبت‌نام کرده و مشغول به تحصیل شود و تحصیل هم‌زمان در چند کد رشته محل ممنوع است

تعداد ظرفیت پذیرش در رشته‌های بدون کنکور تجربی زیاد نیست. سوابق تحصیلی و معدل داوطلب تا حدود زیادی برای پذیرش رشته‌های بدون کنکور تجربی تعیین‌کننده است.

داوطلبان می‌توانند در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد برای ثبت‌نام اقدام نمایند.

خیر. رشته پزشکی از جمله رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد است.

داوطلبان گروه تجربی می‌توانند یکی از رشته‌های بدون کنکور تجربی را در مقطع کارشناسی و کاردانی برای ادامه تحصیل انتخاب کنند.

داوطلبان باید سابقه تحصیلی مناسبی داشته باشند و دارای مدرک دیپلم یا پیش‌دانشگاهی باشند. اطلاعات کامل در مورد شرایط ثبت‌نام در سایت سازمان سنجش و سایت دانشگاه‌ها قرار دارد.

خیر داوطلبان برای تحصیل در رشته پزشکی باید حتماً در آزمون سراسری شرکت کنند و بهترین رتبه را در آزمون سراسری کسب نمایند.

دانشجویان و داوطلبینی که قصد شرکت در رشته‌های بدون کنکور را دارند، باید به دو معیار توجه کنند. شرط معدل و معدل لازم برای قبولی. شرط معدل برای ثبت‌نام رشته‌های بدون کنکور دانشگاه سراسری و دانشگاه‌های دیگر، حداقل معدل را تعیین می‌کند. معدل لازم برای قبولی در یک رشته بدون کنکور، شرط خاصی را تعیین نکرده است.

متن سربرگ خود را وارد کنید

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x