جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

رشته‌های بدون کنکور ریاضی

رشته‌های بدون کنکور ریاضی
رشته‌های بدون کنکور ریاضی
فهرست مطالب

رشته‌های بدون کنکور ریاضی در اکثر دانشگاه‌های کشور ارائه می‌شوند. افراد می‌توانند براساس سوابق تحصیلی خود اقدام به پذیرش در رشته‌های ریاضی نمایند. امکان اخذ پذیرش در رشته‌های مختلف ریاضی در دانشگاه‌های دولتی روزانه و شبانه، دانشگاه‌های پیام‌نور، غیرانتفاعی، آزاد، پردیس خودگردان و مجازی وجود دارد. معیار اصلی برای پذیرش داوطلبین در رشته‌های بدون کنکور ریاضی براساس معدل آن‌ها است. داوطلبین در رشته‌های بدون کنکور ریاضی می‌توانند با هر معدل کتبی ثبت‌نام کنند.  در این نوشتار لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی ارائه شده است.

با گزینه دو همراه باشید.

رشته‌های بدون کنکور ریاضی

رشته‌های بدون کنکور ریاضی در دانشگاه سراسری - روزانه

دانشگاه‌های سراسری از سال 1397 اقدام به جذب دانشجویان از طریق سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی کرده اند. داوطلبین می‌توانند در هر دو نیسمال اول (مهر ماه) و نیسمال دوم (بهمن ماه) مشغول به تحصیل شوند. در زیر لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی روزانه در مقطع کارشناسی و کاردانی ارائه شده است.

لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی - روزانه مقطع کارشناسی

در جدول زیر لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی مقطع کارشناسی روزانه ارائه شده است.

لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی - روزانه مقطع کارشناسی
مهندسی صنایع مهندسی مکانیک مهندسی برق مهندسی کامپیوتر
مهندسی معدن ریاضیات و کاربردها آمار و سنجش آموزشی مهندسی نساجی
فیزیک آمار مهندسی پلیمر علوم کامپیوتر
مهندسی عمران مهندسی نفت مهندسی پزشکی مهندسی ساخت و تولید
علوم مهندسی فیزیک مهندسی مهندسی شیمی علوم و مهندسی آب
مهندسی اپتیک و لیزر مهندسی ایمنی و بازرسی فنی مهندسی مواد و متالورژی مهندسی مکانیک بیوسیستم
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی مهندسی خط و سازه‌های ریلی مهندسی نقشه‌برداری
مهندسی معماری مهندسی ماشین‌های ریلی معماری داخلی مهندسی راه‌آهن
مهندسی مدیریت پروژه مهندسی شهرسازی مهندسی ایمنی صنعتی مهندسی انرژی
چندرسانه‌ای مهندسی ایمنی صنعتی

لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی - روزانه مقطع کاردانی

در جدول زیر لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی مقطع کاردانی روزانه ارائه شده است.

لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی - روزانه مقطع کاردانی
کاردانی آمار کاردانی شهرسازی کاردانی معماری کاردانی فنی صنایع شیمیایی
کاردانی فنی الکترونیک کاردانی تکنولوژی ماشین‌های کشاورزی کاردانی فنی صنایع کاردانی فنی عملیات پتروشیمی
کاردانی علمی کاربردی برق قدرت کاردانی نقشه‌برداری کاردانی تکنولوژی آبیاری کاردانی معماری سنتی
کاردانی مخابرات کاردانی فنی جوشکاری کاردانی پالایش گاز کاردانی فنی عمران
کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی کاردانی فنی برق و تأسیسات کاردانی فنی مکانیک کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات

رشته‌های بدون کنکور ریاضی در دانشگاه‌های سراسری - شبانه

رشته‌های بدون کنکور ریاضی در دانشگاه‌های سراسری دوره شبانه در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ارائه می‌شود. داوطلبین واجد شرایط می‌توانند در رشته موردنظر در نیمسال اول یا دوم اقدام به ثبت‌نام نمایند.

لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی – شبانه مقطع کارشناسی

لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی – شبانه مقطع کارشناسی در جدول زیر ارائه شده است.

لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی - شبانه مقطع کارشناسی
مهندسی شیمی مهندسی صنایع فیزیک مهندسی مهندسی معماری
مهندسی مکانیک مهندسی عمران ریاضیات و کاربردها مهندسی معدن
علوم مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی فیزیک
آمار مهندسی حرفه‌ای کامپیوتر مهندسی برق مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
مهندسی انرژی مهندسی مواد و متالورژی مهندسی شهرسازی علوم و مهندسی آب
علوم کامپیوتر آمار و سنجش آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
مهندسی حرفه‌ای معماری

لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی – شبانه مقطع کاردانی

لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی – شبانه مقطع کاردانی در جدول زیر ارائه شده است.

لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی - شبانه مقطع کارشناسی
کاردانی نقشه‌برداری کاردانی تکنولوژی ماشین‌های کشاورزی کاردانی فنی جوشکاری کاردانی معماری
کاردانی فراوری مواد معدنی

رشته‌های بدون کنکور ریاضی پردیس خودگردان

پردیس خودگردان از دیگر دوره‌هایی است که دانشجویان را به دو طریق با کنکور و بدون کنکور پذیرش می‌کنند. پذیرش داوطلبین بدون کنکور براساس سوابق تحصیلی است. رشته‌های ریاضی بدون کنکور که در دانشگاه پردیس خودگردان ارائه می‌شود در دو مقطع کاردانی و کارشناسی است.

لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی پردیس خودگردان – مقطع کاردانی

لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی پردیس خودگردان مقطع کاردانی در زیر ارائه شده است:

لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی پردیس خودگردان - مقطع کاردانی
کاردانی نقشه‌برداری کاردانی تکنولوژی ماشین‌های کشاورزی کاردانی فنی جوشکاری کاردانی معماری
کاردانی فراوری مواد معدنی

لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی پردیس خودگردان – مقطع کارشناسی

لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی پردیس خودگردان مقطع کارشناسی در زیر ارائه شده است:

لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی پردیس خودگردان - مقطع کارشناسی
مهندسی معماری مهندسی کامپیوتر مهندسی صنایع مهندسی هوافضا
مهندسی شهرسازی مهندسی مواد و متالورژی مهندسی عمران مهندسی مکانیک
آمار

رشته‌های ریاضی بدون کنکور دانشگاه پیام‌نور

دانشگاه پیام‌نور جزء دانشگاه‌های سراسری است، این دانشگاه شهریه پرداز است و اکثر رشته‌ها را در مقطع کارشناسی ارائه می‌دهد. دانشگاه پیام‌نور به دو طریق با کنکور و بدون کنکور اقدام به پذیرش دانشجویان می‌نمایند. داوطلبین رشته ریاضی که تمایل به ادامه تحصیل در رشته خاصی هستند، می‌توانند براساس سوابق تحصیلی اقدام به ثبت‌نام در رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد نمایند.

لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی دانشگاه پیام‌نور

لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی دانشگاه پیام‌نور در زیر ارائه شده است:

لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی - دانشگاه پیام‌نور
مهندسی صنایع آمار ریاضیات و کاربردها مهندسی برق
علوم کامپیوتر مهندسی کامپیوتر مهندسی پزشکی فیزیک
مهندسی پلیمر مهندسی راه‌آهن مهندسی شیمی مهندسی شهرسازی
مهندسی عمران مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی مهندسی مواد و متالورژی علوم و مهندسی آب
مهندسی مدیریت پروژه مهندسی هوافضا مهندسی معماری مهندسی نفت
مهندسی نقشه‌برداری مهندسی راه‌آهن

رشته‌های بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی

دانشگاه غیرانتفاعی از دیگر دانشگاه‌هایی است که اقدام به پذیرش داوطلبین رشته ریاضی به صورت بدون کنکور می‌نماید. ملاک پذیرش این دانشگاه براساس سوابق تحصیلی داوطلبین است. رشته‌های ریاضی بدون کنکور در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ارائه می‌شود.

رشته‌های بدون کنکور ریاضی دانشگاه غیرانتفاعی – مقطع کاردانی

رشته‌های بدون کنکور ریاضی دانشگاه غیرانتفاعی – مقطع کاردانی در زیر ارائه شده است:

لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی دانشگاه غیرانتفاعی – مقطع کاردانی
کاردانی کارهای عمومی ساختمان کاردانی علمی کاربردی برق قدرت کاردانی معماری کاردانی نقشه‌برداری ژئودزی
کاردان فنی الکترونیک کاردانی شهرسازی کاردانی آمار کاردانی مخابرات
کاردانی بهره‌برداری پالایش گاز کاردانی فنی جوشکاری کاردانی معماری سنتی کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات

رشته‌های بدون کنکور ریاضی دانشگاه غیرانتفاعی – مقطع کارشناسی

رشته‌های بدون کنکور ریاضی دانشگاه غیرانتفاعی – مقطع کارشناسی در زیر ارائه شده است:

لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی دانشگاه غیرانتفاعی مقطع کارشناسی
مهندسی برق مهندسی معماری مهندسی صنایع مهندسی عمران
مهندسی شهرسازی مهندسی کامپیوتر مهندسی انرژی معماری داخلی
مهندسی پزشکی مهندسی مکانیک مهندسی ایمنی صنعتی ریاضیات و کاربردها
مهندسی پلیمر مهندسی هوافضا مهندسی نفت مهندسی مواد و متالورژی
مهندسی نقشه برداری مهندسی خط و سازه‌های ریلی آمار و سنجش آموزشی علوم کامپیوتر
چندرسانه‌ای مهندسی ایمنی و بازرسی فنی مهندسی اپتیک و لیزر مهندسی شیمی
مهندسی ماشین‌های ریلی مهندسی نساجی علوم و مهندسی آب مهندسی ساخت و تولید
مهندسی مدیریت پروژه

رشته‌های بدون کنکور ریاضی دوره مجازی

دوره مجازی از دیگر دوره‌هایی است که در ایران برگزار می‌شود. داوطلبینی که به دلیل شرایط شغلی یا شخصی قادر به شرکت در کلاس‌های حضوری نیستند، می‌توانند در دوره‌های مجازی ثبت‌نام کنند. برای رشته ریاضی امکان ثبت‌نام در دوره مجازی براساس سوابق تحصیلی وجود.

لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی دوره مجازی

لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی دوره مجازی در زیر ارائه شده است:

رشته‌های بدون کنکور ریاضی دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد در مقاطع تحصیلی مختلف اعم از کاردانی ناپیوسته، کاردانی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته اقدام به پذیرش دانشجو می‌کند. رشته‌های ریاضی بدون کنکور در دانشگاه آزاد در مقاطع تحصیلی مختلفی ارائه می‌شود. داوطلبین می‌توانند براساس سوابق تحصیلی خود در رشته موردنظر پذیرش بگیرند.

لیست رشته‌های ریاضی بدون کنکور دانشگاه آزاد– کاردانی ناپیوسته

لیست رشته‌های ریاضی بدون کنکور دانشگاه آزاد– کاردانی ناپیوسته در زیر ارائه شده است:

لیست رشته‌های بدون کنکور ریاضی دانشگاه آزاد 1402
مقطع کاردانی ناپیوسته
اجرای ساختمان‌های بتنی شیمی آرایشی و بهداشتی
الکترونیک هواپیما مخابرات هواپیما
انرژی تجدیدپذیر خورشیدی معماری
برق – الکترونیک و ابزاردقیق معماری سنتی
برق – قدرت مکانیزاسیون کشاورزی
تربیت‌معلم آموزش ریاضی مکانیزاسیون کشاورزی مهندسی
تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی نرم‌افزار کامپیوتر
تعمیر و نگهداری خودرو نقشه‌برداری ژیودزی
راهبری لوکوموتیو راه‌سازی
آمار

لیست رشته‌های ریاضی دانشگاه آزاد بدون کنکور – کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای ناپیوسته

لیست رشته‌های ریاضی دانشگاه آزاد بدون کنکور – کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای ناپیوسته در زیر ارائه شده است:

لیست رشته‌های ریاضی دانشگاه آزاد بدون کنکور – کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای ناپیوسته
کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای (ناپیوسته)
کاردان فنی الکترونیک کاردانی فنی ربات
کاردان فنی مخابرات کاردانی فنی شبکه‌های کامپیوتری
کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان کاردانی فنی صنایع پلاستیک
کاردانی حرفه‌ای معماری – معماری داخلی کاردانی فنی صنایع چاپ – ماشین‌آلات
کاردانی فنی آسانسور و پله‌برقی کاردانی فنی صنایع چوب – تولید مبلمان
کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) کاردانی فنی صنایع دارویی – تولیددارو
کاردانی فنی الکترونیک صنعتی کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت
کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی کاردانی فنی صنایع سرامیک – آزمایشگاه
کاردانی فنی بازرسی جوش کاردانی فنی صنایع سرامیک – خط تولید
کاردانی فنی بازی‌سازی رایانه‌ای کاردانی فنی صنایع شیمیایی
کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه کاردانی فنی صنایع شیمیایی – پالایش گاز
کاردانی فنی برق – برق صنعتی کاردانی فنی صنایع غذایی – شیرینی‌سازی
کاردانی فنی برق – برق مترو کاردانی فنی صنایع غذایی – فراوری خشکبار
کاردانی فنی برق – تأسیسات الکتریکی ساختمان کاردانی فنی صنایع غذایی – قند
کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین‌های الکتریکی کاردانی فنی صنایع غذایی – نان
کاردانی فنی برق – توزیع کاردانی فنی طلا و جواهر – ریخته‌گری
کاردانی فنی بهره‌برداری راه‌آهن کاردانی فنی عمران – امور پیمان‌ها
کاردانی فنی تجهیزات پزشکی – تجهیزات اتاق عمل کاردانی فنی عمران – بتن
کاردانی فنی تجهیزات و ماشین‌آلات بنادر کاردانی فنی عمران – ترافیک شهری
کاردانی فنی تصفیه آب و پساب صنایع غذایی کاردانی فنی عمران – حمل‌ونقل شهری
کاردانی فنی جوشکاری کاردانی فنی عمران – راه‌سازی
کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما کاردانی فنی عمران - سازه‌های پیش‌ساخته
کاردانی فنی حفاری چاه‌های نفت و گاز کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه‌خانه آب
کاردانی فنی صنایع شیمیایی کاردانی فنی عمران -منابع آب‌های زیرزمینی
کاردانی فنی دیسپچری پرواز کاردانی فنی عمران -- منابع آب‌های سطحی
کاردانی فنی مخابرات – کابل و فیبر نوری کاردانی فنی عمران - نقشه‌برداری مسیر
کاردانی فنی متالورژی – ریخته‌گری کاردانی فنی عمران - نگهداری و مرمت ساختمان
کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم کاردانی فنی لوازم‌خانگی
کاردانی فنی لجستیک و تأمین قطعات خودرو کاردانی فنی گازرسانی
کاردانی فنی فناوری اطلاعات – رسانه کاردانی فنی عملیات پتروشیمی
کاردانی فنی فناوری اطلاعات – خدمات الکترونیکی شهر کاردانی فنی معماری – معماری شهری
کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه‌های گسترده کاردانی فنی ممیزی انرژی – ساختمان
کاردانی فنی معدن – استخراج معدن کاردانی فنی ممیزی انرژی – صنعت
کاردانی فنی معدن – اکتشاف کاردانی فنی مواد – تولید سیمان
کاردانی فنی معدن – حفاری کاردانی فنی مکانیک – پمپ و کمپرسور
کاردانی فنی معدن – فراوری سنگ‌های تزیینی کاردانی فنی مکانیک – تأسیسات مکانیکی ساختمان
کاردانی فنی معدن – فراوری سنگ‌های ساختمانی کاردانی فنی مکانیک – تعمیرات ماشین‌آلات صنعتی
کاردانی فنی معدن – فراوری مواد معدنی کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین‌های راه‌سازی
کاردانی فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکی کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین‌های زراعی و باغی
کاردانی فنی کنترل کاردانی فنی مکانیک – نیروگاه حرارتی
کاردانی فنی کشتی کاردانی فنی مکانیک خودرو
کاردانی فنی کامپیوتر – سیستم‌های کامپیوتری کاردانی فنی مکانیک مترو
کاردانی فنی نورد فولاد کاردانی فنی نرم‌افزار – برنامه‌سازی کامپیوتر
کاردانی فنی نساجی کاردانی فنی نصب و نگهداری جرثقیل

لیست رشته‌های ریاضی دانشگاه آزاد بدون کنکور – کارشناسی پیوسته

لیست رشته‌های ریاضی دانشگاه آزاد بدون کنکور – کارشناسی پیوسته در جدول زیر ارائه شده است.

لیست رشته‌های ریاضی بدون کنکور دانشگاه آزاد – کارشناسی پیوسته
مهندسی برق مهندسی عمران مهندسی معماری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
مهندسی مکانیک مهندسی کامپیوتر مهندسی شیمی مهندسی مکانیک بیوسیتم
مهندسی نقشه‌برداری مهندسی معدن مهندسی شهرسازی فناوری صدا
مهندسی صنایع علوم مهندسی فیزیک مهندسی مهندسی انرژی
مهندسی هوافضا مهندسی هسته‌ای مهندسی اپتیک لیزر مهندسی خط و سازه‌های ریلی
ریاضیات و کاربردها مهندسی پزشکی علوم کامپیوتر آمار و سنجش آموزشی
فیزیک مهندسی پلیمر معماری داخلی ایمنی صنعتی
آمار مهندسی دریانوردی مهندسی ورزش علوم و مهندسی آب
مهندسی نفت مهندسی نساجی مهندسی مواد و متالورژی مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی
مهندسی ساخت و تولید مهندسی ماشین‌آلات دریایی

لیست رشته‌های ریاضی بدون کنکور دانشگاه آزاد– کارشناسی ناپیوسته

لیست رشته‌های ریاضی بدون کنکور دانشگاه آزاد– کارشناسی ناپیوسته در زیر ارائه شده است:

لیست رشته‌های ریاضی بدون کنکور دانشگاه آزاد – کارشناسی ناپیوسته
مهندسی اجرایی عمران علمی کاربردی معماری مهندسی اجرایی عمران علمی کاربردی معماری
مهندسی تکنولوژی الکترونیک مهندسی تکنولوژی برق – قدرت مهندسی تکنولوژی الکترونیک مهندسی تکنولوژی برق – قدرت
مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی
علمی کاربردی حسابداری مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه‌کشی صنعتی علمی کاربردی حسابداری مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه‌کشی صنعتی
مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار کامپیوتر مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار کامپیوتر

داوطلبین گرامی توجه کنید که برای اطلاع از کد رشته محل و همچنین دریافت لیست کامل دفترچه بدون کنکور دانشگاه آزاد می‌توانید  دفترچه ثبت‌نام بدون کنکور نیمسال اول و دوم دانشگاه آزاد را دریافت کنند.

پرسش و پاسخ

بله؛ این دانشگاه‌ها در رشته‌های بدون کنکور ریاضی دانشجو جذب می‌کنند.

بله دانشگاه‌های روزانه و شبانه برخی از رشته‌های ریاضی را بدون کنکور ارائه می‌دهند.

بله دانشگاه آزاد در مقاطع تحصیلی مختلف اعم از کاردانی و کارشناسی رشته‌های ریاضی بدون کنکور را ارائه می‌دهد.

متن سربرگ خود را وارد کنید

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x