جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی 3-3-6 منتشر شد.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی 3-3-6 منتشر شد.
ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی 3-3-6
فهرست مطالب

با توجه به تاثیر قطعی 40 درصدی معدل در آزمون اختصاصی کنکور، ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی جدید و قدیم  مشخص شده است. با توجه به اینکه ضرایب دروس سوابق تحصیلی برای نظام آموزشی 3-3-6 و نظام آموزشی سالی-واحدی/ترمی-واحدی با همدیگر متفاوت است، در این نوشتار به بررسی کامل ضرایب دروس سابقه تحصیلی 3-3-6 نظام جدید در همه گروه های کنکور سراسری پرداخته ایم. سپس در یک مقاله به صورت جداگانه ضرایب دروس نظام سالی-واحدی / ترمی-واحدی تشریح شده است.

با گزینه دو همراه باشید.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی 3-3-6

ضرایب سابقه تحصیلی دیپلم برای کنکور 1402

سهم نمره کلی سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام 3-3-6 در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری 1402 با تاثیر 40 درصد به صورت قطعی اعلام شده است. میزان تاثیر هر درس یا ضریب آن درس در هر کدام از زیرگروه ها متفاوت است که در زیر ارائه شده است. با بررسی این جداول در هر رشته ای که قصد شرکت در کنکور را دارید می توانید استراتژی خوبی برای کسب نمرات لازم را به دست آورید تا هم 40 درصد تاثیر قطعی و هم 60 درصد نمره کنکور را کسب کنید.

سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک نظام 3-3-6 در کنکور علوم ریاضی 1402

طبق اعلام سازمان سنجش ضریب هر کدام از درس های رشته ریاضی و فیزیک براساس جدول زیر محاسبه می شود.

سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک نظام 3-3-6 در کنکور علوم ریاضی 1402
نوع نام درس سوابق تحصیلی دیپلم ضریب
عمومی فارسی 3 21.63
عربی، زبان قرآن 3 9.05
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) 16.52
زبان خارجی 3 11.80
سلامت و بهداشت 3.44
علوم اجتماعی 2.56
تخصصی حسابان 2 7.84
هندسه 3 4.63
ریاضیات گسسته 3.92
فیزیک 3 11.12
شیمی 3 7.49

لازم به ذکر است که دروس عمومی از کنکور حذف شده است اما تاثیر خود را روی سوابق تحصیلی داوطلبان می گذارد. مطالعه دروس عمومی در طول ترم تحصیلی می تواند شانس قبولی در کنکور را افزایش دهد.

سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی نظام 3-3-6 در کنکور علوم تجربی 1402

طبق اعلام سازمان سنجش ضریب هر کدام از درس های رشته علوم تجربی براساس جدول زیر محاسبه می شود.

سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی نظام 3-3-6 در کنکور علوم تجربی 1402
نوع نام درس سوابق تحصیلی دیپلم ضریب
عمومی فارسی 3 21.63
عربی، زبان قرآن 3 9.05
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) 16.52
زبان خارجی 3 11.80
سلامت و بهداشت 3.44
علوم اجتماعی 2.56
تخصصی ریاضی 3 6.88
زیست شناسی 3 12.02
فیزیک 3 6.19
شیمی 3 9.91

اهمیت هر درس بستگی به ضریب آن درس دارد. دانش آموزان باید برای مطالعه دروسی که ضریب بیشتری دارند، برنامه ریزی اصولی داشته باشند زیرا شانس موفقیت آن ها در کسب رتبه برتر را افزایش می دهد.

سوابق تحصیلی دیپلم ادبیات و علوم انسانی نظام 3-3-6 در کنکور علوم انسانی 1402

طبق اعلام سازمان سنجش ضریب هر کدام از درس های رشته علوم انسانی براساس جدول زیر محاسبه می شود.

سوابق تحصیلی دیپلم ادبیات و علوم انسانی نظام 3-3-6 در کنکور علوم انسانی 1402
نوع نام درس سوابق تحصیلی دیپلم ضریب
عمومی فارسی 3 21.63
عربی، زبان قرآن 3 9.05
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) 16.52
زبان خارجی 3 11.80
سلامت و بهداشت 3.44
تخصصی ریاضی و آمار 3 6.00
علوم و فنون ادبی 3 7.80
عربی 3 زبان تخصصی رشته 5.10
تاریخ 3 7.00
جغرافیا 3 6.00
جامعه شناسی 3 7.00
فلسفه 2 5.10

داوطلبان گرامی توجه داشته باشند که رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی شباهت زیادی به هم داشته اما از نظر مواد درسی جدا هستند و ضرایب متفاوتی دارند.

سوابق تحصیلی دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام 3-3-6 در کنکور علوم انسانی 1402

طبق اعلام سازمان سنجش ضریب هر کدام از درس های رشته علوم و معارف اسلامی براساس جدول زیر محاسبه می شود.

سوابق تحصیلی دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام 3-3-6 در کنکور علوم انسانی 1402
نوع نام درس سوابق تحصیلی دیپلم ضریب
عمومی فارسی 3 21.63
عربی، زبان قرآن 3 9.05
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) 16.52
زبان خارجی 3 11.80
سلامت و بهداشت 3.44
تخصصی ریاضی و آمار 3 6.00
علوم و فنون ادبی 3 7.80
عربی 3 زبان تخصصی رشته 8.60
تاریخ 3 تخصصی رشته 6.00
احکام 3 3.50
علوم و معارف قرآنی 3 7.00
فلسفه 2 5.10

داوطلبان گرامی توجه داشته باشند که رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی شباهت زیادی به هم داشته اما از نظر مواد درسی جدا هستند و ضرایب متفاوتی دارند.

سوابق تحصیلی دیپلم گروه های هنر و زبان های خارجی نظام 3-3-6 در کنکور هنر و زبان 1402

طبق اعلام سازمان سنجش ضریب هر کدام از درس های رشته هنر و زبان های خارجی براساس جدول زیر محاسبه می شود. داوطلبان گرامی توجه داشته باشید که در گروه هنر و زبان های خارجی، تنها دروس عمومی در سوابق تحصیلی لحاظ می شود.

سوابق تحصیلی دیپلم گروه های هنر و زبان های خارجی نظام 3-3-6 در کنکور هنر و زبان 1402
نوع نام درس سوابق تحصیلی دیپلم ضریب
عمومی فارسی 3 21.63
عربی، زبان قرآن 3 – عربی 3 (زبان تخصصی رشته) 9.05
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) اصول عقاید 3 16.52
زبان خارجی 3 11.80
سلامت و بهداشت 3.44

در هر نوبت آزمون اختصاصی کنکور، کارنامه نمرات شامل نمرات خام و نمره کل آزمون اختصاصی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی است.

ثبت نام برای ترمیم معدل به مدت یک ماه پیش از برگزاری امتحانات نهایی (خرداد، شهریور و دی) قابل انجام است. هر داوطلب فقط یک بار می تواند در امتحانات ترمیم معدل شرکت کند.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی 3-3-6

سهم دروس عمومی و تخصصی در کنکور سراسری 1402

در سال های گذشته دروس عمومی در کنکور سراسری تاثیر داشت. اما در سال 1402 دروس عمومی از کنکور حذف شده و تنها در معدل داوطلبان تاثیر دارد. در جدول زیر سهم دروس عمومی و تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی در کنکورهای تجربی، ریاضی و انسانی ارائه شده است.

سهم دروس عمومی و تخصصی در محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی در کنکور
1402 1403 1404 و بعد از آن
عمومی 26 28 30
تخصصی 14 22 30
جمع 40 50 60

برای هر داوطلب یک نمره کل سابقه تحصیلی محاسبه می شود که این نمره از میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی وی است.

سهم دروس عمومی و تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی کنکورهای هنر و زبان

داوطلبان کنکور سراسری که دارای دیپلم های نظام جدید و نظام ترمی واحدی/ سالی واحدی هستند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی این دسته از داوطلبان در کنکور های هنر و زبان با 26 درصد تاثیر قطعی فقط شامل دروس عمومی شده و بقیه به سهم نمرۀ كل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می شود. در جدول زیر می توانید سهم دروس را در کنکور 1402 مشاهده کنید.

سهم دروس عمومی و تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی کنکور هنر و زبان
سال عمومی تخصصی جمع درصد
1402 26 - 26
ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی 3-3-6

نکاتی در مورد تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1403-1402

در زیر نکاتی در مورد تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1403-1402 ارائه شده است:

در یک مقاله جداگانه تاثیر ضرایب هر درس در سوابق تحصیلی برای نظام سالی واحدی/ ترمی واحدی ارائه شده است.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی 3-3-6

پرسش و پاسخ

سوابق تحصیلی پایه 12 در نظام 3-3-6 در نمره آزمون اختصاصی کنکور با تاثیر 40 درصد قطعی لحاظ می شود.

بر اساس مصوبات قرار شده است تا دروس عمومی بطور کامل از کنکور حذف گردد. همچنین سابقه تحصیلی دانش آموزان در مقطع دیپلم بر اساس برنامه چند ساله از 40 درصد قطعی تا 60 درصد قطعی افزایش پیدا کند.

تاثیر ضرایب دروس عمومی برای نظام جدید 3-3-6 بستگی به رشته دارد که در این نوشتار به تفکیک رشته، ضریب هر درس مشخص شده است.

دروس عمومی در کنکور سراسری 1402 فاقد ضریب هستند. نمرات این دروس در سابقه تحصییلی داوطلبان لحاظ می شود. در این نوشتار ضرایب دروس عمومی برای هر رشته به تفکیک ارائه شده است.

دانش آموزان با آگاهی از تاثیر ضریب درسی عمومی یا اختصاصی در سوابق تحصیلی می توانند دروسی که اهمیت بیشتری داشته را در اولویت قرار دهند و برنامه ریزی هوشمندانه تری برای مطالعه دروس در طول سال تحصیلی داشته باشند.

دروس تخصصی هر رشته در نظام جدید 3-3-6 دارای یک ضریب مشخصی است. به این معنی که هر درس تخصصی در هر یک از رشته ها داری یک ضریب تاثیر در معدل است.

برای کسب معدل خوب در طول سال تحصیلی باید تمامی دروس مطالعه شوند و برای دروسی که ضریب تاثیر بیشتری در معدل دارند، وقت بیشتری صرف شود. دروس تخصصی در معدل دارای ضریب تاثیر بیشتری هستند. در این نوشتار به تفکیک هر رشته ضرایب دروس عمومی و تخصصی ارائه شده است.

جهت کسب بالاترین نمره در آزمون اختصاصی کنکور 1402 علاوه بر مطالعه دقیق دروس و تست زنی باید معدل و سوابق تحصیلی را نیز مورد توجه قرار داد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x