جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

ضرایب دروس امتحانات نهایی دوازدهم کنکور 1403 برای تمامی شاخه های نظری

ضرایب دروس امتحانات نهایی دوازدهم کنکور 1403 برای تمامی شاخه های نظری
ضرایب دروس سوابق تحصیلی شاخه نظری کنکور 1403 نظام آموزشی جدید
فهرست مطالب

در آزمون سراسری 1403 نمرات امتحانات نهایی پایه دوازدهم برای قبولی در کنکور نقش مهمی ایفا می کند، زیرا در آزمون 1403 نمره کل سابقه تحصیلی فقط براساس معدل نمرات دروس عمومی و تخصصی پایه دوازدهم محاسبه شده و به میزان 50 درصد در نمره کل داوطلب تاثیر قطعی می گذارد.ضریب امتحان نهایی برای پایه دوازدهم برای نظام جدید و قدیم با همدیگر متفاوت است و داوطلبین باید به نظام آموزشی توجه کنند.

 در این نوشتار ضرایب امتحان نهایی داوزدهم برای کنکور 1403 را گردآوری کرده ایم.

با گزینه دو همراه باشید.

ضرایب دروس امتحانات نهایی دوازدهم کنکور 1403 برای تمامی شاخه های نظری

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم برای کنکور 1403 (تجربی، ریاضی، انسانی، هنر، زبان های خارجی و معارف)

ضریب امتحانات نهایی پایه دوازدهم در سال 1403 برای رشته های ریاضی، تجربی، انسانی، معارف، هنر و زبان های خارجی نشان دهنده ارزش و اهمیت هر درس در محاسبه معدل کتبی نهایی دوازدهم است. با توجه به تاثیر 50 درصد قطعی سوابق تحصیلی پایه دولزدهم در کنکور 1403 باید از ضرایب دروس امتحانات نهایی مطلع شد تا با برنامه ریزی اصولی و صحیح بتوان با آمادگی کامل جهت شرکت در امتحانات آماده شد.

با توجه به اینکه کنکور 1403 به صورت دو مرحله ای یعنی در دو نوبت اردیبهشت و تیر ماه برگزار می شود، زمان ثبت نام کنکور در تاریخ های آبان و فروردین است. نتایج اولیه هر نوبت بعد از چند روز از برگزاری کنکور منتشر می شود، اما نتایج نهایی کنکور به سوابق تحصیلی موکول شده است. منظور از سوابق تحصیلی همان نمرات امتحان نهایی است که باید بعد از امتحانات توسط آموزش و پرورش به سازمان سنجش برای تاثیر در نمره کنکور اطلاع داده شود.

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی کنکور 1403 – نظام آموزشی جدید

در جدول زیر ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی کنکور  1403 – نظام آموزشی جدید ارائه شده است:

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی کنکور 1403 – نظام آموزشی جدید
نوع درس نام درس ضریب نظام جدید
عمومی فارسی 3 18/64
عربی زبان قرآن 3 7/80
دینی 14/23
زبان خارجی 3 10/17
سلامت و بهداشت 2/96
علوم اجتماعی 2/20
اختصاصی حسابان 2 9/86
هندسه 5/82
ریاضی گسسته 4/93
فیزیک 3 13/98
شیمی 3 9/41

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی کنکور 1403 – نظام آموزشی قدیم

در جدول زیر ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی  1403 کنکور – نظام آموزشی جدید ارائه شده است:

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی کنکور 1403 – نظام آموزشی قدیم
پایه نوع درس نام درس ضریب نظام قدیم
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 6/95
ادبیات فارسی 3 6/95
عربی 3 7/67
تعلیمات دینی 3 10/60
زبان خارجه 3 9/82
تخصصی حسابان 6/41
هندسه 2 5/05
جبر و احتمال 4/27
فیزیک 3 9/10
شیمی 3 8/17
پیش دانشگاهی عمومی زبان فارسی 3 7/81
معارف اسلامی 6/19
تخصصی حساب دیفرانسیل و انتگرال 4/55
فیزیک ریاضی 6/45

جهت مشاهده ضرایب دروس اختصاصی در آزمون، ضرایب دروس کنکور ریاضی ۱۴۰۳ مطلب زیر را مشاهده کنید.

ضرایب دروس کنکور ریاضی ۱۴۰۳ 

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم تجربی کنکور 1403 – نظام آموزشی جدید

در جدول زیر ضرایب امتحان نهایی دوازدهم تجربی کنکور  1403 – نظام آموزشی جدید ارائه شده است:

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم تجربی کنکور 1403 – نظام آموزشی جدید
نوع درس نام درس ضریب نظام جدید
عمومی فارسی 3 18/64
عربی زبان قرآن 3 7/80
دینی 14/23
زبان خارجی 3 10/17
سلامت و بهداشت 2/96
علوم اجتماعی 2/20
تخصصی زیست شناسی 15/11
ریاضی 8/65
فیزیک 3 7/78
شیمی 3 12/46

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم تجربی 1403 کنکور – نظام آموزشی قدیم

در جدول زیر ضرایب امتحان نهایی دوازدهم تجربی کنکور  1403 – نظام آموزشی جدید ارائه شده است:

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم تجربی کنکور 1403 – نظام آموزشی قدیم
پایه نوع درس نام درس ضریب نظام قدیم
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 6/92
ادبیات فارسی 3 6/92
عربی 3 7/68
تعلمیات دینی 3 10/56
زبان خارجه 3 9/90
اختصاصی زمین شناسی 3 2/56
ریاضی 3 6/88
زیست شناسی 2 9/02
فیزیک 3 4/64
شیمی 3 9/91
پیش دانشگاهی عمومی زبان فارسی 3 7/86
معارف اسلامی 6/14
اختصاصی زیست شناسی 3 7/26
فیزیک تجربی 3/74

جهت مشاهده ضرایب دروس اختصاصی در آزمون، ضرایب دروس کنکور تجربی ۱۴۰۳ مطلب زیر را مشاهده کنید.

ضرایب دروس کنکور تجربی ۱۴۰۳ 

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ادبیات و علوم انسانی کنکور 1403 – نظام آموزشی جدید

در جدول زیر ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ادبیات و علوم انسانی کنکور  1403 – نظام آموزشی جدید ارائه شده است:

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم انسانی کنکور 1403 – نظام آموزشی جدید
نوع درس نام درس ضریب نظام جدید
عمومی فارسی 3 18/64
دینی 14/23
زبان خارجی 3 10/17
سلامت و بهداشت 2/96
اختصاصی ریاضی و آمار 7/36
علوم و فنون ادبی 9/57
عربی 3 (زبان تخصصی رشته) 6/26
تاریخ 3 8/59
جغرافیا 3 7/36
جامعه شناسی 3 8/59
فلسفه 3 6/26

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ادبیات و علوم انسانی کنکور 1403 – نظام آموزشی قدیم

در جدول زیر ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ادبیات و علوم انسانی کنکور 1403 – نظام آموزشی جدید ارائه شده است:

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ادبیات و علوم انسانی کنکور 1403 – نظام آموزشی قدیم
پایه نوع درس نام درس ضریب نظام قدیم
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 13/02
تعلیمات دینی 3 11/86
زبان خارجه 3 9/62
تخصصی ریاضی 5/96
ادبیات فارسی تخصصی 2/90
آرایه های ادبی 2/90
عربی 3 ویژه علوم انسانی 3/80
تاریخ ایران و جهان 2 6/95
جغرافیا 2 5/96
جامعه شناسی 2 6/95
فلسفه و منطق 5/07
پیش دانشگاهی عمومی زبان فارسی 3 6/08
معارف اسلامی 5/42
تخصصی ادبیات فارسی 8/18
عربی 5/35

جهت مشاهده ضرایب دروس اختصاصی در آزمون، ضرایب دروس کنکور ادبیات و علوم انسانی ۱۴۰۳ مطلب زیر را مشاهده کنید.

ضرایب دروس کنکور ادبیات و علوم انسانی ۱۴۰۳ نظام جدید

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم معارف و علوم انسانی کنکور 1403 – نظام آموزشی جدید

در جدول زیر ضرایب امتحان نهایی دوازدهم معارف و علوم انسانی کنکور  1403 – نظام آموزشی جدید ارائه شده است:

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم معارف و علوم انسانی کنکور 1403 – نظام آموزشی جدید
نوع درس نام درس ضریب نظام جدید
عمومی فارسی 3 18/64
دینی 14/23
زبان خارجی 3 10/17
سلامت و بهداشت 2/96
اختصاصی ریاضی و آمار 7/36
علوم و فنون ادبی 9/57
عربی 3 (زبان تخصصی رشته) 10/55
تاریخ 3 تخصصی رشته 7/36
احکام 4/30
علوم معارف قرآنی 8/59
فلسفه 6/26

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم معارف و علوم انسانی کنکور 1403 – نظام آموزشی قدیم

در جدول زیر ضرایب امتحان نهایی دوازدهم معارف و علوم انسانی کنکور  1403 – نظام آموزشی جدید ارائه شده است:

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم معارف و علوم انسانی کنکور 1403 – نظام آموزشی قدیم
پایه نوع درس نام درس ضریب نظام قدیم
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 13/02
اصول عقاید 11/86
زبان خارجه 3 9/62
اختصاصی ریاضی 6/06
ادبیات فارسی تخصصی 7/09
عربی 3 معارف 5/87
تاریخ اسلام 4/54
جامعه شناسی 2 3/47
فلسفه و منطق 4/64
اخلاق 2 3/53
تفسیر و علوم قرآنی 5/30
پیش دانشگاهی عمومی زبان فارسی 3 6/08
اصول عقاید 5/42
اختصاصی ادبیات عرب 7/44
عربی 6/06

جهت مشاهده ضرایب دروس اختصاصی در آزمون، ضرایب دروس کنکور معارف و علوم انسانی ۱۴۰۳ مطلب زیر را مشاهده کنید.

ضرایب دروس کنکور معارف و علوم انسانی ۱۴۰۳ نظام جدید 

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم هنر کنکور 1403 – نظام آموزشی جدید

در جدول زیر ضرایب امتحان نهایی دوازدهم هنر کنکور  1403 – نظام آموزشی جدید ارائه شده است:

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم هنر کنکور 1403 – نظام آموزشی جدید
نوع درس نام درس ضریب نظام جدید
عمومی فارسی 3 18/64
عربی زبان قرآن 3 7/80
دینی 14/23
زبان خارجی 3 10/17
سلامت و بهداشت 2/96

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم هنر کنکور 1403 – نظام آموزشی قدیم

در جدول زیر ضرایب امتحان نهایی دوازدهم هنر کنکور 1403 – نظام آموزشی جدید ارائه شده است:

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم هنر کنکور 1403 – نظام آموزشی قدیم
پایه نوع درس نام درس ضریب نظام قدیم
دیپلم عمومی فارسی 3 زبان فارسی 3 12/3
عربی زبان قرآن 3 6/86
دینی 9/39
زبان خارجی 3 8/95
پیش دانشگاهی عمومی زبان فارسی 7/09
معارف اسلامی 5/41

جهت مشاهده ضرایب دروس اختصاصی در آزمون، ضرایب دروس کنکور  هنر ۱۴۰۳ مطلب زیر را مشاهده کنید.

ضرایب دروس کنکور هنر ۱۴۰۳ نظام جدید 

در کنکور تجربی 1404 میزان تاثیر کنکور باز هم کاهش می یابد و به 40 درصد می رسد، میزان سوابق تحصیلی نیز به 60 درصد می رسد. در کنکور 1404 پایه یازدهم و دوازدهم هر دو با هم روی سوابق تحصیلی اثر می گذارند.

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم زبان های خارجی کنکور 1403 – نظام آموزشی جدید

در جدول زیر ضرایب امتحان نهایی دوازدهم زبان های خارجی  کنکور 1403 – نظام آموزشی جدید ارائه شده است:

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم زبان های خارجی کنکور 1403 – نظام آموزشی جدید
نوع درس نام درس ضریب نظام جدید
عمومی فارسی 3 18/64
عربی زبان قرآن 3 7/80
دینی 14/23
زبان خارجی 3 10/17
سلامت و بهداشت 2/96

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم زبان های خارجی کنکور 1403 – نظام آموزشی قدیم

در جدول زیر ضرایب امتحان نهایی دوازدهم زبان های خارجی  کنکور 1403 – نظام آموزشی جدید ارائه شده است:

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم زبان های خارجی کنکور 1403 – نظام آموزشی قدیم
پایه نوع درس نام درس ضریب نظام قدیم
دیپلم عمومی فارسی 3 زبان فارسی 3 12/3
عربی زبان قرآن 3 6/86
دینی 9/39
زبان خارجی 3 8/95
پیش دانشگاهی عمومی زبان فارسی 7/09
معارف اسلامی 5/41

جهت مشاهده ضرایب دروس اختصاصی در آزمون، ضرایب دروس کنکور  زبان های خارجی  ۱۴۰۳ مطلب زیر را مشاهده کنید.

ضرایب دروس کنکور زبان های خارجی  ۱۴۰۳ نظام جدید

پرسش و پاسخ

ضرایب امتحان نهایی 1403 با توجه به دو دسته نظام قدیم و نظام جدید تا حدودی فرق داشته و ضرایب دروس دوازدهم یا پیش دانشگاهی به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می شود.

ضرایب امتحان نهایی هر ساله توسط سایت سازمان سنجش منتشر می شود، در این مقاله برای هر گروه آزمایشی به صورت مجزا ارائه شده است.

ضریب دروس نهایی نهم و ششم هیچ گونه تاثیر خاصی بر روی کنکور ندارد و میزان تاثیر دروس مختلف پایه دوازدهم نیز برای رشته های مختلف ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان فرق خواهد داشت.

برای داوطلبین نظام قدیم، نمرات درس دیپلم و پیش دانشگاهی در کنکور لحاظ می شود.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
امیر
امیر
4 ماه قبل

سلام ضرایب واسه پایه های دهم و یازدهم چطوریه

1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x