جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

ضریب دروس امتحان نهایی در کنکور 1402: ریاضی+ تجربی+ انسانی+ سوابق تحصیلی

ضریب دروس امتحان نهایی در کنکور 1402: ریاضی+ تجربی+ انسانی+ سوابق تحصیلی
تغییرات ضرایب امتحان نهایی دوازدهم در کنکور
فهرست مطالب

تغییرات ضرایب امتحان نهایی دوازدهم در کنکور را می دانید؟ کنکور 1402 با تغییرات بسیار زیادی روبه‌رو بوده است. یکی از این تغییرات تأثیر قطعی 40 درصدی سوابق تحصیلی در کنکور است. سوابق تحصیلی با ضرایب دروس امتحانات نهایی در نوبت‌های دی‌ماه، خرداد یا (شهریور) محاسبه می‌شود. ضریب دروس در امتحانات نهایی بیانگر میزان تأثیر هر درس بر معدل کتبی است. در این نوشتار ضریب دروس امتحان نهایی دوازدهم را ارائه کرده‌ایم.

با گزینه دو همراه باشید.

تغییرات ضرایب امتحان نهایی دوازدهم در کنکور

تغییرات ضرایب امتحان نهایی دوازدهم در کنکور

اعلامیه‌های منتشر شده از سوی روابط‌عمومی سازمان سنجش نشان می‌دهد که تغییراتی گسترده‌ای در کنکور و به‌ویژه کنکور ۱۴۰۲ ایجاد شده است که تغییر ضرایب دروس امتحان نهایی پایه دوازدهم از جمله مهم‌ترین آن‌ها است. بر اساس ضرایب جدید،  نمره نهایی داوطلبان کنکور در گروه‌های آموزشی ریاضی، تجربی و انسانی با تأثیر ۴۰ درصدی در سوابق تحصیلی دانش‌آموزان محاسبه می‌شود.

ضرایب دروس امتحان نهایی سال دوازدهم برای رشته‌های انسانی، تجربی و ریاضی نظام جدید

در جدول زیر ضرایب دروس امتحان نهایی سال دوازدهم برای رشته‌های انسانی، تجربی و ریاضی  ارائه شده است:

ضرایب دروس امتحانات نهایی سال دوازدهم
نام درس ضریب تاثیر در معدل نام درس ضریب تاثیر در معدل نام درس ضریب تاثیر در معدل
فارسی (3) 21/63 فارسی (3) 21/63 فارسی (3) 21/63
دین و زندگی (3) 19/13 دین و زندگی (3) 16/52 دین و زندگی (3) 16/52
انگلیسی (3) 11/8 زیست‌شناسی (3) 12/02 انگلیسی (3) 11/80
علوم و فنون ادبی (3) 7/8 انگلیسی (3) 11/80 فیزیک (3) 11/12
تاریخ (3) 7 شیمی (3) 9/91 عربی، زبان قرآن (3) 9/05
جامعه‌شناسی (3) 7 عربی، زبان قرآن (3) 9/05 حسابان (2) 7/84
ریاضی و آمار (3) 6 ریاضی (3) 6/88 شیمی (3) 7/49
جغرافیا (3) 6 فیزیک (3) 6/19 هندسه (3) 4/63
فلسفه (2) 5/1 سلامت و بهداشت (3) 3/44 ریاضیات گسسته 3/92
عربی، زبان قرآن 5/1 علوم اجتماعی 2/56 سلامت و بهداشت (3) 3/44
سلامت و بهداشت 3/44 علوم اجتماعی 2/56

ضریب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی/ ترمی‌واحدی برای سال 1402 برای رشته‌های ریاضی، تجربی، انسان و هنر

ارتباط ضرایب سوابق تحصیلی با ضرایب دروس چیست؟ ضرایب دروس در محاسبه نمره نهایی اثرگذار است. هر چقدر ضریب یک درس بیشتر باشد، اهمیت آن در تعیین نمره نهایی بیشتر است.

  • 1. میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی / ترمی‌واحدی در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم‌تجربی و علوم‌انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲، ۳۰ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی‌واحدی ۱۰ درصد (در مجموع ۴۰ درصد) با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی است.
  • 2. سهم نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم و پیش‌دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی‌واحدی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۶ درصد با تأثیر قطعی و فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی است و مابقی به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می‌شود.

با توجه به اهمیت ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی / ترمی‌واحدی در جداول زیر ضرایب گروه‌های مختلف ارائه شده است. داوطلبین نظام قدیم برای آشنایی با تأثیر دروس دیپلم و پیش‌دانشگاهی می‌توانند به جداول زیر توجه کنند.

تغییرات ضرایب امتحان نهایی دوازدهم در کنکور

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم‌تجربی نظام سالی واحدی / ترمی‌واحدی در گروه علوم‌تجربی

ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی / ترمی‌واحدی  برای سال 1402 رشته تجربی در جدول زیر ارائه شده است.

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم‌تجربی نظام سالی واحدی / ترمی‌واحدی در گروه علوم‌تجربی
سابقه تحصیلی نوع ردیف نام درس سابقه تحصیلی ضریب
دیپلم عمومی 1 زبان فارسی 3 8.58
2 ادبیات فارسی 3 8.58
3 عربی 3 9.52
4 تعلیمات دینی و قرآن 3 13.09
5 زبان خارجی 3 12.27
تخصصی 6 زمین‌شناسی 2.56
7 ریاضی 3 6.88
8 زیست‌شناسی 2 و آزمایشگاه 9.02
9 فیزیک 3 و آزمایشگاه 4.64
10 شیمی 3 و آزمایشگاه 9.91
پیش‌دانشگاهی عمومی 1 زبان فارسی 5.84
2 معارف اسلامی 4.56
تخصصی 3 زیست‌شناسی 3.00
4 فیزیک - تجربی 1.55

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم ریاضی نظام سالی واحدی / ترمی‌واحدی در گروه علوم ریاضی و فنی

ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی / ترمی‌واحدی  برای سال 1402 رشته ریاضی در جدول زیر ارائه شده است.

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم ریاضی نظام سالی واحدی / ترمی‌واحدی در گروه علوم ریاضی و فنی
سابقه تحصیلی نوع ردیف نام درس سابقه تحصیلی ضریب
دیپلم عمومی 1 زبان فارسی 3 8.93
2 ادبیات فارسی 3 8.93
3 عربی 3 9.86
4 تعلیمات دینی و قرآن 3 13.62
5 زبان خارجی 3 12.62
تخصصی 6 حسابان 5.88
7 هندسه 4.63
8 جبر و احتمال 3.92
9 فیزیک 3 و آزمایشگاه 8.34
10 شیمی 3 و آزمایشگاه 7.49
پیش‌دانشگاهی عمومی 1 زبان فارسی 6.16
2 معارف اسلامی 4.88
تخصصی 3 حساب دیفرانسیل و انتگرال 1.96
4 فیزیک - ریاضی 2.78

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ادبیات و علوم‌انسانی نظام سالی واحدی / ترمی‌واحدی در گروه علوم‌انسانی

ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی / ترمی‌واحدی  برای سال 1402 رشته ادبیات و علوم‌انسانی در جدول زیر ارائه شده است.

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ادبیات و علوم‌انسانی نظام سالی واحدی / ترمی‌واحدی در گروه علوم‌انسانی
سابقه تحصیلی نوع ردیف نام درس سابقه تحصیلی ضریب
دیپلم عمومی 1 زبان فارسی تخصصی 16.96
2 تعلیمات دینی و قرآن 3 15.45
3 زبان خارجی 3 12.54
4 ریاضی 6.00
5 ادبیات فارسی تخصصی 2.92
تخصصی 6 آرایه‌های ادبی 2.92
7 عربی 3 ویژه علوم‌انسانی 3.83
8 تاریخ ایران و جهان 2 7.00
9 جغرافیا 2 6.00
10 جامعه‌شناسی 2 7.00
11 فلسفه و منطق 5.10
پیش دانشگاهی عمومی 1 زبان فارسی 5.84
2 معارف اسلامی 5.21
تخصصی 3 ادبیات فارسی 1.95
4 عربی 1.28

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام سالی واحدی / ترمی‌واحدی در گروه علوم‌انسانی

ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی / ترمی‌واحدی  برای سال 1402 رشته علوم و معارف اسلامی در جدول زیر ارائه شده است.

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام سالی واحدی / ترمی‌واحدی در گروه علوم‌انسانی
سابقه تحصیلی نوع ردیف نام درس سابقه تحصیلی ضریب
دیپلم عمومی 1 زبان فارسی تخصصی 16.96
2 اصول عقاید 3 45.45
3 زبان خارجی 3 12.54
4 ریاضی 6.00
5 ادبیات فارسی تخصصی 7.02
تخصصی 6 عربی 3 ویژه علوم معارف 5.81
7 تاریخ اسلام 2 4.50
8 جامعه‌شناسی 2 3.43
9 فلسفه و منطق 4.59
10 اخلاق 2 3.50
11 تفسیر و علوم قرآنی 2 5.25
پیش‌دانشگاهی عمومی 1 زبان فارسی 5.84
2 اصول و عقاید 5.21
تخصصی 3 ادبیات عرب 2.15
4 فقه و اصول 1.75

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم گرو های هنر و زبان های خارجی نظام سالی واحدی / ترمی‌واحدی

ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی / ترمی‌واحدی دیپلم گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی  برای سال 1402 در جدول زیر ارائه شده است.

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی نظام سالی واحدی / ترمی‌واحدی
سابقه تحصیلی نوع ردیف نام درس سابقه تحصیلی ضریب
دیپلم عمومی 1 زبان فارسی 3 (ریاضی و تجربی) زبان فارسی تخصصی (ادبیات و علوم‌انسانی و علوم و معارف اسلامی) 8.11
ادبیات فارسی 3 (ریاضی و تجربی) 8.11
2 عربی 3/ عربی 3 ویژه علوم‌انسانی / عربی 3 ویژه علوم معارف 9.05
3 تعلیمات دینی و قرآن 3 / اصول عقاید 3 12.39
4 زبان خارجی 3 11.80
عمومی 1 زبان فارسی 5.41
2 معارف اسلامی / اصول و عقاید 4.13

تأثیر ضرایب امتحان نهایی بر معدل

تأثیر ضرایب امتحان نهایی بر معدل تحصیلی دانش‌آموز بسیار مهم است. ضرایب امتحانات نهایی معمولاً بر اساس اهمیت درس و وزن محتوایی آن تعیین می‌شود. اگر دانش‌آموز در یک درس که ضریب بالاتری دارد، نمره خوبی کسب کند، تأثیر قوی‌تر بر معدل نهایی خواهد داشت. به‌عبارت‌دیگر اگر دانش‌آموز نمره امتحان نهایی بالاتری کسب کند می‌تواند معدل را بهبود بخشد. اما اگر ضریب امتحان نهایی کمتر باشد، تأثیر کمتری روی معدل نهایی نیز خواهد داشت.

نحوه محاسبه معدل کتبی با توجه به ضرایب دروس پایه دوازدهم

معدل نهایی در حقیقت همان معدل کتبی دیپلم است که یکی از مهم‌ترین معدل‌ها برای دانش‌آموزان است. تأثیر معدل در کنکور سراسری به صورت قطعی بوده و لازم است دانش‌آموزان نسبت به این مورد اطلاع کامل داشته باشند. معدل کتبی یا همان معدل نهایی به صورت قطعی 40 درصد در کنکور تأثیر دارد.

نحوه محاسبه نمره امتحان نهایی پایه دوازدهم

نحوه حساب کردن معدل نهایی امتحان به این صورت است که نمره اخذ شده هر درس در ضریب آن درس ضرب شده و این مورد برای تمامی دروس نهایی محاسبه می‌شود. در انتها حاصل‌جمع ضرب نمره هر درس در ضریب آن درس را بر مجموع ضرایب تقسیم کرده و معدل نهایی امتحان به دست محاسبه می‌شود.

ارسال سوابق تحصیلی به سازمان سنجش

مراحل ارسال سوابق تحصیلی از سوی اداره آموزش‌وپرورش به سازمان سنجش به شرح زیر است:

  1. 1. ابتدا سوابق تحصیلی فارغ‌التحصیلان در medu.ir نمایش داده می‌شود.
  2. 2. دانش‌آموزان باید سوابق تحصیلی را تأیید کنند.
  3. 3. نهایتاً پس از اینکه سوابق تحصیلی از سوی داوطلبان تأیید شد، محاسبه تراز نمرات و تولید نمره کل انجام می‌شود.
  4. 4. سپس سابقه تحصیلی برای سازمان سنجش ارسال می‌شود.
تغییرات ضرایب امتحان نهایی دوازدهم در کنکور

پرسش و پاسخ

هرچه ضریب یک درس بیشتر باشد، اهمیت آن در تعیین نمره نهایی بیشتر است؛ بنابراین، دانش‌آموزان باید برای کسب نمرات بالاتر، به همه دروس با توجه به ضرایب مختلف، توجه ویژه داشته باشند.

تأثیر معدل در کنکور سراسری 1402 به صورت تأثیر قطعی و به میزان 40 درصد است. این بدین معنی است که نتیجه نهایی کنکور سراسری را سوابق تحصیلی داوطلبان با نمره 40 درصدی و نتیجه کنکور با نمره 60 درصدی تعیین می‌کند.

به دلیل تأثیر 40 درصدی معدل در رتبه داوطلب در کنکور، داوطلبان کنکور سراسری 1402 باید به ضریب دروس در امتحان نهایی دقت کنند. ضریب دروس عمومی در امتحان نهایی از بقیه دروس بیشتر است.

با توجه به اینکه آزمون عمومی از کنکور حذف شده است، ضریب دروس عمومی برای سوابق تحصیلی افزایش‌یافته است.

ضریب امتحانات نهایی دوازدهم تجربی، ریاضی و انسانی عبارت است از ارزش و اهمیت هر درس در محاسبه معدل کتبی نهایی دوازدهم که برای نوبت‌هایی که به صورت نهایی برگزار می‌شوند از جمله نوبت دوم (خرداد – شهریور و دی) است

نمره مستمر در معدل کل تأثیر دارد؛ اما در معدل نهایی و کنکور تأثیرگذار نیست. در واقع تأثیر نمره مستمر در کنکور صفر است. فقط نمراتی که در امتحانات نهایی کسب می‌کنید در رتبه و تراز کنکور شما تأثیر دارند. همچنین معدل ترم اول دوازدهم نیز در کنکور تأثیرگذار نیست.

دارا بودن حداقل معدل کل دیپلم 15 و بالاتر برای رشته انسانی و حداقل معدل کل دیپلم 14 برای سایر رشته‌ها، شرط دانشگاه فرهنگیان است. البته توجه کنید که در کنکور معدل کتبی لحاظ می شود.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x