جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان
ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان
فهرست مطالب

آگاهی از ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان برای تخمین میزان شانس موفقیت مهم است.  دانشگاه فرهنگیان هر ساله از 5 گروه آزمایشی اقدام به پذیرش دانشجو می‌نماید. ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان هر سال متغیر است و اگر داوطلبین از تعداد افراد قابل پذیرش هر رشته اطلاع داشته باشند، می‌توانند ارزیابی دقیق‌تری از میزان شانس قبولی خود در رشته مورد نظر انجام دهند. در این نوشتار ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان در گروه‌های آزمایشی مختلف و در سال‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

با گزینه دو همراه باشید.

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان در سال‌های مختلف

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان در سال 1401 و 1402 به تفکیک گروه‌های آزمایشی مختلف ارائه شده است:

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان سال 1401
گروه آزمایشی ظرفیت پذیرش
ریاضی - فیزیک 3186 نفر
علوم تجربی 6905 نفر
علوم انسانی 14818 نفر
هنر 153 نفر
زبان 308 نفر

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان سال 1401

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان سال 1401 در زیر ارائه شده است:

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان سال 1402
گروه آزمایشی ظرفیت پذیرش
ریاضی - فیزیک 3588 نفر
علوم تجربی 5039 نفر
علوم انسانی 13120 نفر
هنر 505 نفر
زبان 1016 نفر

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان سال 1402

ظرفیت پذیرش دانشگه فرهنگیان برای سال 1402 30 هزار نقر است که هر سال 5 هزار نفر به آن اضافه می‌شود. در جدول زیر ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنیگان برای سال‌های مختلف نمایش داده شده است:

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان در سال های مختلف
ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲ 30 هزار نفر
ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ 35 هزار نفر
ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۴ 40 هزار نفر

ظرفیت پذیرش در دانشگاه فرهنگیان برای سال 1403، افزایش خواهد داشت.

افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان 1403

تقریباً هر ساله بر تعداد دانشجوهای جذب شده توسط دانشگاه فرهنگیان افزوده می‌شود.

 • 1. در سال 1400 مجوز جذب 25 هزار داوطلب واجد شرایط برای این دانشگاه صادر شد که گروه علوم انسانی بیشترین ظرفیت را به خود اختصاص داده بود.
 • 2. در سال ۱۴۰۱ نیز مجوز افزایش جذب چند هزار نفری برای دانشگاه مذکور صادر شد. مطابق آخرین اخبار منتشر شده، ظرفیت این پذیرش در رشته‌های دانشگاه فرهنگیان در سال 1402، 30 هزار نفر بود و قرار است هرسال 5 هزار نفر به آن اضافه گردد تا به سقف 40 هزار نفر برسد.

عوامل موثر در ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان 1403

میزان تعهدات استخدام بعد از پایان دوره تحصیلی، نوع نیروی مورد نیاز آموزش و پرورش، تعداد افراد فارغ التحصیل هر رشته محل در همام سال، تعداد افراد بازنشسته و … بر میزان پذیرش سالیانه دانشگاه فرهنگیان تاثیر می‌گذارد.

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان رشته ریاضی

برای آگاهی از ظرفیت پذیرش دنشگه فرهنگیان رشته ریاضی برای کنکور 1403 باید منتظر انتشار دفترچه انتخاب رشته باشیم. ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان رشته ریاضی در سال‌های اخیر به شرح زیر بوده است:

 1. 1. ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان کنکور ریاضی سال 1402 تعداد 3588 نفر بوده است.
 2. 2. ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان در کنکور ریاضی ۱۴۰۱ به نسبت کنکور ۱۴۰۰ افزایش یافته و 3186 نفر بوده است.
 3. 3. تعداد پذیرش دانشگاه فرهنگیان در رشته ریاضی سال 99، 3124 نفر بوده است. درحالیکه تعداد کل کارت‌های صادر شده در کنکور ریاضی، ۱۱۷۳۸۰ بود.
 4. 4. ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان رشته ریاضی در سال 98 تعداد 3376 نفر بوده است.
 5. 5. در سال 97 دانشگاه فرهنگیان در کنکور ریاضی بیشترین ظرفیت را داشته است. ظرفیت دانشگاه فرهنگیان سال 97 در گروه آزمایشی ریاضی، 3621 نفر بوده است.
 6. 6. گروه آزمایشی ریاضی در سال 96 کمترین ظرفیت پذیرش را در دانشگاه فرهنگیان داشته است. تعداد پذیرش دانشگاه فرهنگیان در سال 96، رشته ریاضی، 1841 نفر بوده است.

 

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی

ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی این گروه آزمایشی در دانشگاه فرهنگیان کمتر از ظرفیت رشته‌های انسانی است.

 • 1. در کنکور تجربی ۱۴۰۱ نیز ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان نسبت به کنکور سال‌های قبل افزایش یافته و ۵۰۳۹ نفر بوده است
 • 2. ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی در سال 99، تعداد 4278 نفر بوده است.
 • 3. بیشترین ظرفیت پذیرش در رشته تجربی در دانشگاه فرهنگیان مربوط به سال 98 بوده است. ظرفیت دانشگاه فرهنگیان در سال 98 در رشته تجربی، 5293 نفر بوده است.
 • 4. تا قبل از سال ۹۷ ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان در رشته‌های تجربی حدود ۲ هزار نفر بوده اما یکباره در سال ۹۷ تعداد ظرفیت ۲ برابر و حدود ۵ هزار نفر شد. ظرفیت پذیرش در سال 97 تعداد 5203 نفر بوده است.
 • 5. کمترین تعداد پذیرش در رشته تجربی، دانشگاه فرهنگیان مربوط به سال 96 بوده است. دانشگاه فرهنگیان در سال 96 در رشته تجربی، 2189 نفر ظرفیت داشته است.

 

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان رشته انسانی

کنکور انسانی بیشترین تعداد ظرفیت را در مقایسه با سایر گروه‌های آزمایشی در دانشگاه فرهنگیان به خود اختصاص داده است. ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان رشته انسانی به شرح زیر است:

 • 1. مجموع ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان در کنکور ۱۴۰۱ گروه آزمایشی انسانی، ۱۳۱۲۰ بوده است که حدود ۱۵۰۰ نفر نسبت به کنکور ۱۴۰۰ افزایش ظرفیت را شاهد بوده ایم.
 • 2. ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان سال 99 در کنکور انسانی، 11736 نفر بوده است.
 • 3. دانشگاه فرهنگیان در گروه آزمایشی انسانی در سال 98 بیشترین ظرفیت را برای پذیرش دانشجویان داشته است. ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان سال 98 در گروه آزمایشی علوم انسانی، 14726 نفر بوده است.
 • 4. تا قبل از سال ۹۷ ظرفیت دانشگاه فرهنگیان برای رشته‌های علوم انسانی کمتر از ۶ هزار نفر بوده است، اما با افزایش به حدود ۱۴ هزار در سال ۹۷، داوطلبان بیشتری فرصت تحصیل در این دانشگاه داشتند.. آخرین پذیرش مربوط به سال ۹۹، با بیش از ۱۱ هزار نفر ظرفیت پذیرش است. در سال 97 تعداد پذیرش داوطلبین 13898 نفر بوده است.
 • 5. دانشگاه فرهنگیان در کنکور انسانی سال 96 کمترین ظرفیت پذیرش را داشته است. ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان سال 96 در رشته انسانی، 5777 نفر بوده است.
ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان رشته هنر

کنکور هنر، در مقایسه با سایر گروه‌های آزمایشی کمترین ظرفیت پذیرش را در دانشگاه فرهنگیان دارد. تعداد رشته‌های هنر دانشگاه فرهنگیان محدود است و فقط شامل دو رشته آموزش هنر و ارتباط تصویری می‌باشند.

 • 1. در سال 1401 ظرفیت پذیرش هنر در دانشگاه تهران با افزایش همراه بوده و ۵۰۵ نفر پذیرش شده اند.
 • 2. تعداد پذیرش دانشگاه فرهنگیان سال 99 در کنکور هنر، 208 نفر بوده است.
 • 3. ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان در سال 98 در کنکور هنر تعداد 420 نفر است.
 • 4. بیشترین ظرفیت پذیرش کنکور هنر در دانشگاه فرهنگیان مربوط به سال 97 با ظرفیت 467 نفر بوده است.
 • 5. در سال 96 کنکور هنر در دانشگاه فرهنگیان با ظرفیت پذیرش 36 نفر کمترین تعداد پذیرش را داشته است.
ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان رشته زبان

کنکور سراسری زبان، کمترین تنوع رشته را در میان سایر گروه‌های آزمایشی، در دانشگاه فرهنگیان دارد. تنها گرایش دانشگاه فرهنگیان در کنکور سراسری زبان، رشته آموزش زبان انگلیسی می‌باشد.

 • 1. ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان سال 99 در کنکور زبان، 653 نفر بوده است که نسبت به سال 97 و 98 کمتر شده است.
 • 2. رشته زبان در سال 98 بیشترین ظرفیت پذیرش را در دانشگاه فرهنگیان داشته است. ظرفیت دانشگاه فرهنگیان در سال 98 رشته زبان، 750 نفر بوده است.
 • 3. گروه آزمایشی زبان در کنکور زبان دانشگاه فرهنگیان تعداد 741 نفر بوده است.
 • 4. گروه آزمایشی زبان در سال 96 کمترین ظرفیت پذیرش را در دانشگاه فرهنگیان داشته است. تعداد پذیرش دانشگاه فرهنگیان در سال 96، رشته زبان، 281 نفر بوده است.

پرسش و پاسخ

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان که تقریباً هر ساله دچار تغییراتی می‌شود. قرار است هرسال 5 هزار نفر به ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان اضافه گردد تا به سقف 40 هزار نفر برسد. بنابراین در سال جاری نیز با افزایش ظرفیت پذیرش روبرو خواهیم بود.

ظرفیت ثبت نام کنندگان این دانشگاه در گروه آزمایشی علوم انسانی بیش از سایر گروه‌ها است.

ظرفیت کل پذیرش دانشگاه فرهنگیان در سال 1402، تعداد 23268 نفر بوده است.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
عارف
عارف
1 ماه قبل

عالی بود.
واضح و جامع و کامل.
ممنون از گردآورنده و سازنده این صفحه 💗

1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x