جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402
رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402
فهرست مطالب

یکی از شرایطی که دانشگاه‌های آزاد و سراسری برای داوطلبین فراهم کرده‌اند، امکان ثبت‌نام و تحصیل در رشته موردنظر بدون کنکور است. ممکن است برای برخی از داوطلبین این سؤال پیش بیاید که آیا پذیرش در تمامی رشته‌های گروه آزمایشی تجربی بدون کنکور مهیا است یا خیر.  افراد براساس لیست رشته‌های موجود در دفترچه ثبت‌نام بدون آزمون می‌توانند در رشته‌های مندرج در این دفترچه نام‌نویسی کنند.

با گزینه دو همراه باشید.

رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402

رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402

دانشگاه‌های بدون کنکور رشته تجربی دارای ورودی‌های مهر و بهمن‌ماه هستند. ورودی‌های بهمن‌ماه معمولاً زمان ثبت‌نام از تاریخ ۱۴ آذر دارند. رویه ثبت‌نام دانشگاه‌های بدون کنکور تجربی معمولاً بر اساس سوابق تحصیلی است.

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کاردانی | دوره روزانه 1402

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کاردانی دوره روزانه 1402 در جدول زیر ارائه شده است.

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کاردانی | دوره روزانه 1402
کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری کاردانی تکنولوژی آبیاری کاردانی بهداشت عمومی گرایش بهداشت خانواده کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی
کاردانی مامایی کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی کاردانی تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی و معطر کاردانی تولید و فراوری خرما
کاردانی شیمی آزمایشگاهی کاردانی بهداشت عمومی گرایش مبارزه با بیماری‌ها

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کارشناسی | دوره روزانه 1402

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کارشناسی دوره روزانه 1402 در جدول زیر ارائه شده است.

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کارشناسی | دوره روزانه 1402
زیست‌شناسی گیاهی اقتصاد کشاورزی زیست‌شناسی جانوری اقیانوس‌شناسی
زمین‌شناسی گیاه‌پزشکی مهندسی طبیعت شیمی کاربردی
مهندسی علوم دامی علوم و مهندسی جنگل علوم و مهندسی خاک علوم و مهندسی باغبانی
مهندسی فضای سبز زیست‌شناسی سلولی و مولکولی علوم و مهندسی محیط‌زیست مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
زیست‌شناسی دریا مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی شیمی کاربردی مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی
شیمی محض علوم و مهندسی صنایع غذایی علوم و مهندسی شیلات مهندسی صنایع مبلمان

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کاردانی | دوره شبانه 1402

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کاردانی دوره شبانه 1402 در جدول زیر ارائه شده است.

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کاردانی | دوره شبانه 1402
کاردانی تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی و معطر کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی معطر کاردانی تولید و فراوری خرما کاردانی تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی و معطر

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کارشناسی | دوره شبانه 1402

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کارشناسی دوره شبانه 1402 در جدول زیر ارائه شده است.

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کارشناسی | دوره شبانه 1402
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی زمین‌شناسی مهندسی علوم دامی علوم و مهندسی باغبانی
علوم و مهندسی صنایع غذایی مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی مهندسی گیاه‌پزشکی زیست‌شناسی گیاهی
علوم و مهندسی شیلات مهندسی اقتصاد کشاورزی شیمی کاربردی اقیانوس‌شناسی
علوم و مهندسی محیط‌زیست زیست‌شناسی سلولی و مولکولی مهندسی طبیعت علوم و مهندسی جنگل
علوم و مهندسی خاک مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار زیست‌شناسی جانوری مهندسی صنایع مبلمان
مهندسی فضای سبز شیمی محض مهندسی فضای سبز

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کاردانی | دانشگاه آزاد سال 1402

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کاردانی  دانشگاه آزاد سال 1402 در جدول زیر ارائه شده است.

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کاردانی | دانشگاه آزاد 1402
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی کاردانی امور زراعی و باغی کاردانی تولید و فراوری خرما کاردانی تکنولوژی مواد غذایی
کاردانی تکنولوژی جنگل‌داری کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری کاردانی تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی و معطر
کاردانی شیمی آزمایشگاهی

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کارشناسی | دانشگاه آزاد سال 1402

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کارشناسی  دانشگاه آزاد سال 1402 در جدول زیر ارائه شده است.

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کارشناسی | دانشگاه آزاد 1402
زیست‌شناسی سلولی و مولکولی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار زیست‌شناسی گیاهی علوم و مهندسی محیط‌زیست
علوم و مهندسی صنایع غذایی اقتصاد کشاورزی زیست‌شناسی جانوری بهداشت و بازرسی گوشت
علوم و مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی زیست فناوری زیست‌شناسی دریا اقیانوس‌شناسی
علوم و مهندسی خاک زمین‌شناسی بهداشت مواد غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
میکروبیولوژی مهندسی صنایع چوب و فعالیت‌های سلولزی علوم و مهندسی باغبانی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
گیاه‌پزشکی مهندسی طبیعت شیمی کاربردی شیمی محض
مهندسی فضای سبز زیست‌شناسی سلولی و مولکولی مهندسی صنایع مبلمان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
علوم و مهندسی شیلات علوم دامی

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کاردانی | دانشگاه غیرانتفاعی سال 1402

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کاردانی دانشگاه غیرانتفاعی سال 1402 در جدول زیر ارائه شده است.

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کاردانی | دانشگاه غیرانتفاعی 1402
کاردانی امور زراعی و باغی تکنولوژی تولیدات باغی کاردانی تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی و معطر کاردانی شیمی آزمایشگاهی کاردانی امور زراعی و باغی تکنولوژی تولیدات باغی
کاردانی تکنولوژی مواد غذایی کاردانی امور زراعی و باغی تکنولوژی تولیدات زراعی کاردانی تکنولوژی مواد غذایی

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کارشناسی | دانشگاه غیرانتفاعی سال 1402

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کارشناسی دانشگاه غیرانتفاعی سال 1402 در جدول زیر ارائه شده است.

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کارشناسی | دانشگاه غیرانتفاعی 1402
زیست‌شناسی سلولی و مولکولی علوم و مهندسی جنگل زیست فناوری زیست‌شناسی گیاهی
علوم و مهندسی شیلات مهندسی گیاه‌پزشکی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی میکروبیولوژی
علوم و مهندسی شیلات علوم و مهندسی محیط‌زیست علوم و مهندسی صنایع غذایی شیمی کاربردی
زیست‌شناسی جانوری مهندسی فضای سبز علوم و مهندسی باغبانی علوم و مهندسی محیط‌زیست
مهندسی علوم دامی مهندسی اقتصاد کشاورزی

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کارشناسی | دانشگاه پیام‌نور سال 1402

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام‌نور سال 1402 در جدول زیر ارائه شده است.

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کارشناسی | دانشگاه پیام‌نور 1402
زیست‌شناسی گیاهی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار شیمی محض علوم و مهندسی باغبانی
علوم و مهندسی محیط‌زیست علوم و مهندسی شیلات زیست‌شناسی سلولی و مولکولی علوم و مهندسی صنایع غذایی
زمین‌شناسی اقتصاد کشاورزی علوم دامی شیمی کاربردی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کارشناسی | دانشگاه پردیس خودگردان سال 1402

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کارشناسی دانشگاه پردیس خودگردان سال 1402 در جدول زیر ارائه شده است.

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی مقطع کارشناسی | دانشگاه پردیس خودگردان 1402
مهندسی فضای سبز علوم و مهندسی صنایع غذایی مهندسی فضای سبز علوم و مهندسی صنایع غذایی

لیست رشته‌های پیراپزشکی بدون کنکور تجربی 1402

ورود به رشته‌های پیراپزشکی بدون کنکور نیازمند دارا بودن شرایط خاصی است که به شرح زیر است:

 1. 1. فقط برای گروه‌های اصلی یعنی ریاضی، تجربی و انسانی ارائه می‌شود
 2. 2. از شرایط بومی و منطقه‌ای برخوردار است و فقط برای مناطقی خاص ارائه شده است.

لیست رشته‌های پیراپزشکی بدون کنکور تجربی 1402 در جدول زیر ارائه شده است:

لیست رشته‌های پیراپزشکی بدون کنکور تجربی 1402
بهداشت عمومی هوشبری تکنسین سلامت دندان بهداشت عمومی
مامایی اتاق عمل بهداشت حرفه‌ای مامایی

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی علمی کاربردی 1402

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی علمی کاربردی 1402 در جدول زیر ارائه شده است:

لیست رشته‌های بدون کنکور تجربی علمی کاربردی 1402
مهندسی فناوری باغبانی – تولیدات گلخانه‌ای مهندسی فناوری شیلات مهندسی صنایع بسته‌بندی مهندسی فناوری باغبانی – تولیدات گلخانه‌ای
تکثیر و پرورش آبزیان فناوری دامپروری – پرورش اسب کارشناس حرفه‌ای بهداشت مواد غذایی تکثیر و پرورش آبزیان
فناوری دامپروری - پرورش زنبورعسل فناوری دامپروری – دام و طیور مهندسی فناوری باغبانی – گیاهان زینتی فناوری دامپروری - پرورش زنبورعسل

معرفی بهترین رشته‌های بدون آزمون علوم‌تجربی 1402

در زیر لیست بهترین رشته‌های بدون آزمون علوم‌تجربی 1402 را براساس آمار به‌دست‌آمده بیان کرده‌ایم:

 1. 1. بهداشت عمومی
 2. 2. کشاورزی پایدار
 3. 3. تکنسین اتاق عمل
 4. 4. زیست‌شناسی
 5. 5. مهندسی طبیعت
 6. 6. ژنتیک گیاهی
 7. 7. مهندسی علوم دامی
 8. 8. تکنسین سلامت دندان
 9. 9. مهندسی فضای سبز
 10. 10. بهداشت حرفه‌ای
 11. 11. علوم مهندسی باغبانی
 12. 12. هوشبری
 13. 13. مامایی
 14. 14. شیمی محض
رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402

هزینه ثبت‌نام و شهریه رشته‌های بدون کنکور تجربی

تحصیل در رشته‌های بدون آزمون علوم‌تجربی در دانشگاه‌های روزانه به صورت رایگان است. اما تحصیل در دانشگاه‌های شهریه پرداز شامل شهریه ثابت و متغیر است که با توجه به هر دانشگاه و به صورت سالیانه تغییر می‌کند. همچنین شهریه متغیر براساس تعداد واحدهای انتخابی و نوع نظری و عملی‌بودن واحدها متغیر هستند.

میزان شهریه هر دانشگاه برای سال جاری و مقاطع تحصیلی از طریق سایت دانشگاه قابل‌مشاهده است. داوطلبین می‌توانند با مراجعه به سایت موردنظر از میزان شهریه ثابت و متغیر برای رشته موردنظر خود آگاه شوند.

شرایط پذیرش رشته‌های بدون کنکور آزمون سراسری 1402

در زیر شرایط پذیرش رشته‌های بدون کنکور آزمون سراسری 1402 ذکر شده است:

 1. 1. دانش‌آموزان سال آخر دوره متوسطه نظام جدید آموزشی ۶-۳-۳ می‌توانند در این مرحله از پذیرش ثبت‌نام کنند و بعد از اتمام امتحانات نهایی و دریافت کارنامه از آموزش‌وپرورش، معدل کتبی خود را درج کنند.
 2. 2. تمامی کسانی که دیپلم نظام آموزشی جدید (۶-۳- ۳) با اخذ حداکثر تاریخ ۳۱ مرداد 1402 دارند.
 3. 3. تمامی کسانی که مدرک پیش‌دانشگاهی (نظام سالی واحدی یا ترمی‌واحدی) با اخذ حداکثر تاریخ ۳۱ شهریور 1402 دارند.
 4. 4. تمامی کسانی که دیپلم نظام قدیم دارند.
 5. 5. تمامی کسانی که مدرک کاردانی (فوق‌دیپلم) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای دارند.

نحوه پذیرش در رشته‌های بدون آزمون علوم‌تجربی

برای پذیرش در رشته‌های غیرپزشکی بدون کنکور، سوابق تحصیلی فرد داوطلب اهمیت بسزایی دارد. اما برخی از رشته‌های پزشکی نیز وجود دارند که بدون کنکور در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته ارائه می‌شوند و برای قبولی در آن‌ها علاوه بر سوابق تحصیلی، گزینش فرد داوطلب در دانشگاه انجام می‌گیرد و نمره آن نیز حائز اهمیت است.

رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402

مدارک تحصیلی موردنیاز برای ثبت‌نام بدون کنکور دانشگاه‌های سراسری

مدارک تحصیلی موردنیاز برای ثبت‌نام بدون کنکور دانشگاه‌های سراسری در زیر ارائه شده است:

 • 1. مدرک دیپلم نظام جدید
 • 2. مدرک دیپلم متوسطه برای داوطلبان نظام قدیم متوسطه
 • 3. مدرک پیش‌دانشگاهی برای داوطلبان نظام سالی واحدی و یا ترمی‌واحدی
 • 4. مدرک کاردانی (فوق‌دیپلم) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور (این مدرک برای داوطلبانی است که دارای دیپلم فنی و حرفه‌ای یا کاردانش نظام قدیم هنرستان هستند و دوره پیش‌دانشگاهی را نگذرانده‌اند.)
 • 5. اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
 • 6. شش قطعه عکس 4 * 3
 • 7. کارت پایان خدمت یا معافیت تحصیلی برای آقایان

نکات مهم در مورد ثبت‌نام رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402

داوطلبینی که تمایل به ثبت‌نام و تحصیل در رشته‌های بدون کنکور تجربی 1402 دارند می‌بایست به نکات زیر توجه کنند:

 1. 1. افرادی که خواهان ثبت‌نام در رشته‌های علوم پزشکی بدون آزمون هستند، پس از قبولی و پذیرش ملزم به انجام تعهدات هستند.
 2. 2. داوطلبین باید توجه داشته باشد که امکان ادامه تحصیل همزمان در چند کد رشته محل را ندارند.
 3. 3. هیچ رشته‌ای مختص به گروه علوم‌تجربی جهت داوطلبان علاقه‌مند به تحصیل در رشته‌های بدون کنکور دانشگاه‌های مجازی به صورت الکترونیکی وجود ندارد.
 4. 4. علاقه‌مندان می‌توانند در هر کدام از رشته‌های بدون کنکور تجربی موجود در دفترچه با توجه به ضرایب تعیین شده برای سوابق تحصیلی هر رشته ثبت‌نام نمایند.

طبق اعلام سازمان سنجش، دارندگان دیپلم فنی و حرفه‌ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که فاقد مدرک پیش‌دانشگاهی و یا مدرک کاردانی هستند، حق ثبت‌نام و شرکت در ثبت‌نام بدون کنکور دانشگاه‌های سراسری را نداشته و در صورت ثبت‌نام و انتخاب رشته، پذیرش این افراد باطل خواهد شد.

نحوه دریافت دفترچه راهنمای رشته‌های بدون آزمون

متقاضیانی که تمایل به انتخاب رشته بدون آزمون کنکور 1402 هستند، باید در زمان اعلام شده به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه کرده و دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌‌های تحصیلی و قسمت پیوست‌‌ها شامل شرایط و مقررات دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی در هر کدام از گروه‌‌های آزمایشی را مطالعه نمایند.

برای گروه‌‌های آزمایشی علوم‌تجربی، علوم‌انسانی، ریاضی و فنی دفترچه‌‌های جداگانه و برای گروه‌‌های آزمایشی هنر و زبان‌‌های خارجی یک دفترچه مشترک و برای همه رشته‌های بدون آزمون در همه گروه‌های آزمایشی یک دفترچه مشترک منتشر می‌شود.

پرسش و پاسخ

خیر داوطلبان برای تحصیل در رشته پزشکی باید حتماً در آزمون سراسری شرکت کنند و بهترین رتبه را در آزمون سراسری کسب نمایند.

هیچ‌کدام از رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی داروسازی و انواع رشته‌های پیراپزشکی مانند هوشبری، پرستاری، بینایی‌سنجی و مانند آن بدون آزمون نخواهد بود. تنها رشته‌های تجربی بدون کنکور ۱۴۰۲ رشته‌های عنوان شده در جدول بالاست.

ثبت‌نام رشته‌های تجربی بدون کنکور از طریق سایت سازمان سنجش انجام می‌شود.

داوطلبان در دو نوبت مهر و بهمن‌ماه می‌توانند نسبت به نام‌نویسی بدون کنکور در مقاطع کاردانی و کارشناسی گروه علوم‌تجربی در دانشگاه‌های سراسری و آزاد اقدام کنند.

دفترچه ثبت‌نام بدون کنکور دانشگاه سراسری و آزاد به ترتیب از سایت sanjesh.org و سایت azmoon.iau.ac.ir قابل دریافت است.

داوطلبین دارنده دیپلم فنی و حرفه‌ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که فاقد مدرک پیش‌دانشگاهی یا کاردانی هستند، حق ثبت‌نام بدون کنکور در دانشگاه‌های سراسری را ندارند و در صورت ثبت‌نام، پذیرش آن‌ها باطل می‌شود.

پذیرش بدون کنکور داوطلبان دانشگاه‌های سراسری مربوط به دوره‌های کاردانی و کارشناسی شده و بر اساس سوابق تحصیلی دانشجویان انجام می‌گیرد.

شهریه تحصیل در رشته‌های بدون آزمون علوم‌تجربی در دانشگاه‌های روزانه به صورت رایگان است. اما تحصیل در دانشگاه‌های شهریه پرداز شامل شهریه ثابت و متغیر است که با توجه به هر دانشگاه و به صورت سالیانه تغییر می‌کند. همچنین شهریه متغیر براساس تعداد واحدهای انتخابی و نوع نظری و عملی‌بودن واحدها متغیر هستند.

داوطلبان می‌توانند در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد برای ثبت‌نام اقدام نمایند.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x