جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

نحوه محاسبه نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) و سابقه تحصیلی 1403

نحوه محاسبه نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) و سابقه تحصیلی 1403
نحوه محاسبه نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) و سابقه تحصیلی 1403
فهرست مطالب

نمرات متقاضی در امتحانات نهایی و نمره ای که در آزمون اختصاصی به دست می‌آید، تراز و رتبه داوطلبین را تعیین می‌کند.  منظور از معدل همان نمرات امتحانات پایه دوازدهم است که به صورت نهایی برگزار می‌شود. البته برای کنکور سال‌های 1404 و به بعد نمرات پایه‌های یازدهم و دهم نیز در سابقه تحصیلی تأثیر خواهد گذاشت.  در این نوشتار نحوه محاسبه نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) و همچنین سابقه تحصیلی ارائه شده است. همچنین در مورد شرایط ترمیم معدل و ایجاد سابقه تحصیلی نیز نکاتی بیان شده است.

با گزینه دو همراه باشید.

نحوه محاسبه نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) و سابقه تحصیلی 1403

نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) و سابقه تحصیلی 1403

نکات مهم در مورد نمره کل آزمون اختصاصی کنکور و سابقه تحصیلی برای گروه‌های تجربی، ریاضی و انسانی در زیر ارائه شده است:

 • 1. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام 3-3-6 در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی آزمون سراسری 1403 به میزان 50 درصد با تأثیر قطعی است.
 • 2. میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی – واحدی در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال،1403، 37.5 درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی – واحدی 5 درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیش‌دانشگاهی  50درصد) است. همچنین سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور)  50 درصد است.

نکات مهم در مورد نمره کل آزمون اختصاصی کنکور برای گروه‌های هنر و زبان در زیر ارائه شده است:

 • 1. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام 3-3-6 در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی آزمون سراسری 1403 به میزان 28 درصد با تأثیر قطعی و همچنین میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی – واحدی در این گروه‌ها، 21 درصد با تأثیر قطعی است.
 • 2. میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی – واحدی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی 7 درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیش‌دانشگاهی 28درصد)  است.

سهم نمره کل سابقه تحصیلی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی است و سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور)  72درصد است.

نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) 1403

برای پذیرش در سال 1403 نمره کل نهایی مربوط به گروه آزمایشی درخواستی متقاضی،  از ترکیب بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی در نوبت‌های آزمون اختصاصی گروه درخواستی و نمره کل سابقه تحصیلی گروه درخواستی (میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی) ساخته می‌شود و ملاک علمی برای پذیرش متقاضیان برای ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، نمره کل نهایی مربوط به سال پذیرش دانشجو است.

با توجه به تغییر ضرایب و میزان تأثیر سوابق تحصیلی در سال  1403 نمره کل نهایی متقاضیان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال  1402 برای پذیرش در سال  1403 تغییر می‌کند.

لحاظ‌کردن بیشتر نمره کل آزمون اختصاصی در رتبه در کنکور 1403

بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی مربوط به دو یا چند نوبت آزمون اختصاصی هر سال در کارنامه متقاضیان که در مردادماه برای انتخاب رشته همان سال در اختیار آنان قرار می‌گیرد، اطلاع‌رسانی می‌شود. در صورت یکسان بودن گروه آزمایشی (نوبت‌های اول و دوم سال  1403 و نوبت‌های اول و دوم سال  1402در صورتی که متقاضی در جلسه آزمون آنها حاضر بوده است).

 • 1. بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی بین حداکثر 4 نمره کل آزمون اختصاصی، با سهم  50درصد در گروه‌های علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی  انتخاب می‌شود.
 • 2. بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی بین حداکثر 4 نمره کل آزمون اختصاصی با سهم  72درصد در گروه‌های هنر و زبان در نمره کل نهایی لحاظ و در کارنامه ملاک انتخاب رشته اطلاع رسانی می‌شود.

نمرات هر یک از دروس سوابق تحصیلی توسط وزارت آموزش‌وپرورش اطلاع‌رسانی می‌شود و در کارنامه متقاضیان که سازمان سنجش آموزش کشور صادر می‌کند، نمره کل سابقه تحصیلی مربوط به گروه آزمایشی متقاضی درج می‌شود.

نحوه محاسبه نمره کل نهایی کنکور 1403

نحوه محاسبه نمره کل نهایی کنکور 1403  برای گروه‌های آزمایشی اصلی (تجربی، ریاضی، انسانی) و گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی با همدیگر تفاوت دارد.

 • 1. نمره کل نهایی گروه‌های آزمایشی اصلی حاصل از 50درصد نمره کل سابقه تحصیلی مربوط به گروه آزمایشی اصلی درخواستی و  50درصد بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی گروه آزمایشی اصلی درخواستی است.
 • 2. نمره کل نهایی گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی حاصل از 28درصد نمره کل سابقه تحصیلی و  72درصد بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی این گروه‌های آزمایشی است.

برای متقاضیانی که در خرداد ماه موفق به اخذ مدرک دیپلم نمی‌شوند و در شهریورماه مدرک دیپلم خود را اخذ می‌کنند، نمرات سوابق تحصیلی و معدل براساس نمرات کسب شده متقاضی در امتحانات نهایی آموزش‌وپرورش در خردادماه همان سال محاسبه می‌شود و ملاک اعمال در گزینش علمی است

نمره کل سابقه تحصیلی در کنکور سراسری 1403

براساس مصوبات، برای هر متقاضی یک نمره کل سابقه تحصیلی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی وی با توجه به ضرایب سوابق تحصیلی ساخته می‌شود.

از آزمون سراسری سال  1403 و بعد از آن، همه متقاضیانی که سابقه تحصیلی کامل گروه آزمایشی مورد نظر خود را ندارند اعم از:

 • 1. دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کار و دانش در تمام نظام‌های آموزش‌وپرورش
 • 2. طلاب حوزه‌های علمیه
 • 3. متقاضیانی که نمره خود را قبل از خرداد سال 1384 اخذ کرده اند.
 • 4. فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل
 • 5. دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی

 باید نسبت به ایجاد سابقه تحصیلی دروس عمومی و اختصاصی از طریق شرکت در امتحانات نهایی نظام 3-3-6  که وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌کند اقدام کنند. در غیر این صورت، برای هر درس که سابقه تحصیلی وجود نداشته باشد و متقاضی اقدام به ایجاد سوابق تحصیلی در دروس عمومی و اختصاصی نکند، نمره خام آن درس که سابقه تحصیلی ندارد، صفر (0) لحاظ می‌شود. این نمره پس از تبدیل به نمره تراز در نمره کل سابقه تحصیلی محاسبه خواهد شد.

برای متقاضیانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند و یا کلاً سابقه تحصیلی ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی قابل‌جایگزینی با نمره کل آزمون اختصاصی نیست.

نحوه محاسبه تراز دروس سوابق تحصیلی 1403

تراز هر یک از دروس سوابق تحصیلی به صورت مجزا در هر درس، دیپلم و سال انجام می‌شود.

در محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی، نمره تراز ملاک عمل است؛ لذا، نمرات خام آزمون (نمرات در بازه صفر تا بیست) ابتدا به نمرات تراز تبدیل و سپس با درنظرگرفتن ضرایب مصوب شورای سنجش و پذیرش دانشجو به صورت نمره کل سابقه تحصیلی محاسبه می‌شوند. در خصوص نمرات تراز و نمره کل سابقه تحصیلی توجه به موارد زیر حائز اهمیت است:

 1. 1. در هر سال، برای هر داوطلب پنج نمره کل به تفکیک پنج گروه آزمایشی (علوم ریاضی و فنی، تجربی، علوم انسانی، زبان‌های خارجی و هنر) محاسبه و از بین آنها، نمره کل مربوط به گروه یا گروه‌های آزمایشی انتخابی داوطلب ملاک عمل قرار می‌گیرد.
 2. 2. نمره کل سابقه تحصیلی یک‌مرتبه در هر سال اعلام و صرفاً برای پذیرش در همان سال معتبر است و برای سال‌های بعد با توجه به ضرایب آن سال محاسبه خواهد شد.
 3. 3. تراز هریک از دروس سوابق تحصیلی، به‌صورت مجزا در هر درس، نوع دیپلم و سال محاسبه می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، تراز یک نمره معین، می‌تواند در دروس و سال‌های مختلف متفاوت باشد. در ضمن، سال مدنظر در محاسبه نمره تراز، سال اخذ امتحان نهایی است و به سال فارغ‌التحصیلی و یا مولفه‌های دیگر ارتباطی ندارد.
 4. 4. برای داوطلبانی که در آزمون ترمیم نمره دروس سوابق تحصیلی شرکت می‌کنند (در یک درس، دارای چند نمره هستند)، بیشترین نمره تراز هر درس برای محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ می‌شود.
 5. 5. برای داوطلبانی که دارای بیش از یک دیپلم هستند، نمره کل سابقه تحصیلی بر اساس بیشترین نمره تراز دروس مؤثر و معتبر محاسبه می‌شود.
 6. 6. معدل مدرک دیپلم (معدل کتبی و معدل کل) داوطلبانی که در آزمونهای ترمیم نمره یا ایجاد سابقه شرکت می‌کنند، تغییر نمی‌کند و این نمرات (ترمیم، ایجاد) صرفاً در نمره کل سابقه تحصیلی که برای پذیرش در رشته محل‌های با آزمون کاربرد دارد، لحاظ می‌شوند.
 7. 7. برای محاسبه نمرات تراز نیاز به دردست‌داشتن تمامی نمرات شرکت‌کننده در آزمون است؛ لذا، امکان انجام این محاسبات بدون در اختیار داشتن نمرات خام کل شرکت‌کنندگان امکان‌پذیر نمی‌باشد.
نحوه محاسبه نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) و سابقه تحصیلی 1403

ایجاد سابقه تحصیلی و یا ترمیم نمره

متقاضیان ایجاد سابقه تحصیلی و یا ترمیم نمره می‌توانند بر اساس ضوابط مربوطه و با درنظرگرفتن دیپلم و گروه آزمایشی مدنظر خود در امتحانات نهایی که وزارت آموزش‌وپرورش برگزار می‌کند، شرکت نمایند. دراین‌خصوص توجه به موارد زیر ضروری است:

 • 1. متقاضیانی که قبل از 08/05/1401 از فرصت ترمیم استفاده نموده اند، اجازه داده می‌شود یک بار دیگر نمرات امتحانات نهایی دروس مورد نظر خود را ترمیم نمایند. لذا امکان ترمیم نمرات امتحانات نهایی برای افراد واجد شرایطی که پیش‌تر نسبت به ترمیم نمره اقدام نموده اند، در نوبت امتحانی خرداد  1403فراهم است.
 • 2. از نوبت امتحانات خرداد سال 1402 و پس از آن، سابقه تحصیلی صرفاً شامل نتایج آزمون‌های نوبت خرداد است. به عبارت دیگر، از این نوبت امتحانات به بعد، نمرات کسب شده در نوبت‌های شهریور و دی ماه به عنوان سابقه تحصیلی لحاظ نخواهند شد.
 • 3. متقاضیان ترمیم نمره، امکان ترمیم هر نمره‌ای را فقط در خردادماه هر سال دارند.

پرسش و پاسخ

از نوبت امتحانات خرداد سال  1402 و پس از آن، سابقه تحصیلی صرفاً شامل نتایج آزمون‌های نوبت خرداد است.

متقاضیان ترمیم نمره، امکان ترمیم هر نمره‌ای را فقط در خردادماه هر سال دارند.

برای داوطلبانی که دارای بیش از یک دیپلم هستند، نمره کل سابقه تحصیلی بر اساس بیشترین نمره تراز دروس مؤثر و معتبر محاسبه می‌شود.

معدل مدرک دیپلم (معدل کتبی و معدل کل) داوطلبانی که در آزمونهای ترمیم نمره یا ایجاد سابقه شرکت می‌کنند، تغییر نمی‌کند و این نمرات (ترمیم، ایجاد) صرفاً در نمره کل سابقه تحصیلی که برای پذیرش در رشته محل‌های با آزمون کاربرد دارد، لحاظ می‌شوند.

متقاضی اقدام به ایجاد سوابق تحصیلی در دروس عمومی و اختصاصی نکند، نمره خام آن درس که سابقه تحصیلی ندارد، صفر (0) لحاظ می‌شود. این نمره پس از تبدیل به نمره تراز در نمره کل سابقه تحصیلی محاسبه خواهد شد.

نمره کل سابقه تحصیلی یک‌مرتبه در هر سال اعلام و صرفاً برای پذیرش در همان سال معتبر است و برای سال‌های بعد با توجه به ضرایب آن سال محاسبه خواهد شد.

نمره کل نهایی گروه‌های آزمایشی اصلی حاصل از  50درصد نمره کل سابقه تحصیلی مربوط به گروه آزمایشی اصلی درخواستی و  50درصد بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی گروه آزمایشی اصلی درخواستی است.

نمره کل نهایی گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی حاصل از  28درصد نمره کل سابقه تحصیلی و  72درصد بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی این گروه‌های آزمایشی است.

برای محاسبه نمرات تراز نیاز به دردست‌داشتن تمامی نمرات شرکت‌کننده در آزمون است؛ لذا، امکان انجام این محاسبات بدون در اختیار داشتن نمرات خام کل شرکت‌کنندگان امکان‌پذیر نمی‌باشد.

ملاک علمی برای پذیرش متقاضیان برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، نمره کل نهایی مربوط به سال پذیرش دانشجو است.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x