جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

همه چیز درباره سوابق تحصیلی کنکور 1403

همه چیز درباره سوابق تحصیلی کنکور 1403
سوابق تحصیلی کنکور 1403
فهرست مطالب

بنابر اطلاعیه سایت سنجش در کنکور 1403 میزان تأثیر سوابق تحصیلی یا معدل داوطلبین صرفاً 50 درصد به صورت قطعی است.  همانند سال‌های گذشته بخشی از نمره نهایی هر داوطلب را سوابق تحصیلی یا نمرات کتبی دیپلم وی تشکیل می‌دهد. در این نوشتار هر آن چیزی که نیاز است در مورد سوابق تحصیلی در کنکور 1403 بدانید را ذکر کرده ایم.

با گزینه دو همراه باشید.

سوابق تحصیلی کنکور 1403

تأثیر معدل در کنکور 1403

از سال 1402 به بعد تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور افزایش یافته است. در کنکور 1403 تأثیر معدل در کنکور 50 درصد قطعی است.

تأثیر معدل در کنکور
سال برگزاری کنکور پایه‌های که نمراتشان اهمیت دارد. میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی
1402 فقط پایه دوازدهم 40 درصد قطعی
1403 فقط پایه دوازدهم 50 درصد قطعی
1404 پایه‌های یازدهم و دوازدهم 60 درصد قطعی
1405 پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم 60 درصد قطعی

تأثیر معدل در کنکور 1403 برای نظام قدیم

تأثیر دروس سوابق تحصیلی در کنکور 1403 برای نظام قدیم با نظام جدید با همدیگر تفاوت دارد. برای مشاهده  تأثیر دروس سوابث تحصیلی در کنکور 1403 برای نظام جدید و نظام قدیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید. توجه داشته باشید که تأثیر سوابق تحصیلی برای تمامی داوطلبین نظام جدید و نظام قدیم به صورت 50 درصد قطعی است. برای مشاهده ضرایب دروس سوابق تحصیلی گروه‌های آزمایشی مختلف لینک‌های زیر را می‌توانید مشاهده کنید.

تأثیر معدل در کنکور 1403 برای نظام قدیم

تأثیر معدل در کنکور 1403 برای نظام جدید

تعریف سوابق تحصیلی برای داوطلبین با نظام‌های آموزشی مختلف

در زیر تعریفی از سوابق تحصیلی برای نظام‌های آموزشی مختلف داشته باشیم.

  • 1. در حال حاضر برای دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان پایه دوازدهم که امتحانات پایان ترم آنان به صورت هماهنگ و نهایی برگزار می‌شود، سوابق تحصیلی داوطلبین نظام جدید گفته می‌شود.
  • 2. داوطلبین نظام قدیم که امتحانات نهایی سوم دبیرستان و پیش‌دانشگاهی آنان به صورت نهایی برگزار شده است، سوابق تحصیلی داوطلبین نظام قدیمی گفته می‌شود.
  • 3. داوطلبینی که قبل از سال 1384 مدرک دیپلم خود را کسب کرده اند و امتحانات انها به صورت نهایی برگزار نشده است، فاقد سابقه تحصیلی هستند و برای ایجاد سابقه تحصیلی باید اطلاعیه‌های سازمان سنجش را پیگیری کنند.

تأثیر معدل در کنکور 1403 برای نظام‌های آموزشی مختلف

تأثیر سوابق تحصیلی کنکور 1403 برای نظام قدیم با نظام جدید در ضرایب دروس متفاوت است. در جدول زیر تأثیر معدل در کنکور 1403 براساس مصوبه شواری انقلاب فرهنگی ارائه شده است:

تأثیر معدل در کنکور ۱۴۰۳ بر اساس مصوبه شورای انقلاب فرهنگی
نظام جدید 3-3-6 50 درصد قطعی (28 درصد عمومی و 22 درصد اختصاصی)
نظام قدیم و پیش‌دانشگاهی دارای نمرات نهایی 50 درصد قطعی (28 درصد عمومی و 22 درصد اختصاصی)
دیپلمه‌های قبل از سال 1384 ایجاد سابقه و 50 درصد قطعی
دیپلمه‌های کاردانش و فنی حرفه‌ای ایجاد سابقه و 50 درصد قطعی

تأثیر معدل در کنکور 1403 هنر و زبان‌های خارجی برای نظام‌های آموزشی مختلف

تأثیر معدل در کنکور 1403 هنر و زبان‌های خارجی برای نظام‌های آموزشی مختلف در زیر ارائه شده است:

تأثیر معدل هنر و زبان های خارجی در کنکور ۱۴۰۳ بر اساس مصوبه شورای انقلاب فرهنگی
نظام جدیدها 28 درصد قطعی (28 درصد سهم دروس عمومی)
نظام قدیم و پیش‌دانشگاهی دارای نمرات نهایی 28 درصد قطعی (21 درصد سم دروس عمومی سوم دبیرستان و 7 درصد دروس عمومی پیش‌دانشگاهی)
72 درصد باقی مانده سهم کنکور اختصاصی می‌باشد.

تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1403 برای داوطلبین با دیپلم غیرمرتبط

داوطلبینی که تمایل به شرکت در کنکور غیر از رشته تحصیلی خود هستند، می‌توانند برای تأثیر سوابق تحصیلی گروه‌های آزمایشی مدنظر خود لینک‌های زیر را دنبال کنند.

تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1403 برای داوطلبین با دیپلم ریاضی و غیرریاضی

تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1403 برای داوطلبین با دیپلم تجربی و غیر تجربی

تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1403 برای داوطلبین با دیپلم انسانی و غیر انسانی

نحوه تأثیر نمرات سوابق تحصیلی در کنکور 1403

در کنکور 1403 نمرات سوابق تحصیلی در کنکور 1403 به صورت قطعی است. تفاوت تأثیر قطعی و تأثیر مثبت معدل در کنکور 1403 در زیر ارائه شده است:

  1. 1. تأثیر مثبت معدل در کنکور:

 منظور از تأثیر مثبت معدل در کنکور این است که اگر نمرات سوابق تحصیلی داوطلب بالا باشد و تأثیر مثبت در نتیجه کنکور بگذارد در رتبه نهایی تأثیر می‌گذارد، در غیر این صورت نمرات در نظر گرفته نمی‌شوند.

  1. 2. تأثیر قطعی معدل در کنکور:

منظور از تأثیر قطعی معدل در کنکور این است که نمرات سوابق تحصیلی چه مثبت و چه منفی باشد، در نتیجه نهایی کنکور تأثیر قطعی می‌گذارد. برای داوطلبینی که نمرات سوابق تحصیلی پایینی دارند، این تأثیر قطعی ناامیدکننده است زیرا روی نمره نهایی کنکور تأثیر منفی می‌گذارد.

تأثیر دروس عمومی در کنکور 1403

دروس عمومی تأثیر خود را از طریق سوابق تحصیلی اعمال می‌کنند. در کنکور 1402 سهم سوابق تحصیلی 26 درصد مربوط به دروس عمومی بود. در کنکور 1403 سهم دروس عمومی در کنکور 28 درصد است. از دروس عمومی در کنکور سراسری 1403 سوالی مطرح نمی‌شود. سوالات کنکور سراسری فقط از دروس اختصاصی خواهد بود.  دروس عمومی تأثیر خودشان را از طریق سوابق تحصیلی اعمال می‌کنند. در جدول زیر سهم دروس عمومی و تخصصی در سوابق تحصیلی برای سال 1402 و 1403 را ارائه کرده ایم.

تأثیر سوابق تحصیلی در کنکورهای 1402-1403
سال کنکور دروس عمومی دروس تخصصی مجموع دروس عمومی و تخصصی
کنکور 1402 26 درصد قطعی 14 درصد قطعی 40 درصد
کنکور 1403 28 درصد قطعی 22 درصد قطعی 50 درصد

همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید، سهم دروس عمومی در سوابق تحصیلی نسبت به دروس تخصصی بیشتر است. با حذف دروس عمومی از کنکور 1402 به بعد، سهم آنان در سوابق تحصیلی بیشتر شده است.

ضرایب دروس عمومی در کنکور ریاضی نظام آموزشی جدید 3-3-6 و نظام آموزشی سالی واحدی

ضرایب دروس عمومی در کنکور ریاضی نظام آموزشی جدید 3-3-6 در جدول زیر ارائه شده است:

ضرایب دروس عمومی در کنکور ریاضی نظام آموزشی جدید 3-3-6
عنوان دروس ضریب
فارسی 3 18.64
عربی، زبان قرآن 3 7.80
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) 14.23
زبان خارجی 3 10.17
سلامت و بهداشت 2.96
علوم اجتماعی 2.20

ضرایب دروس عمومی در کنکور ریاضی نظام آموزشی سالی واحدی در جدول زیر ارائه شده است:

ضرایب دروس عمومی در کنکور ریاضی نظام آموزشی سالی واحدی
دیپلم عنوان دروس ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
زبان فارسی 3 6.95 فارسی 3
ادبیات فارسی 3 6.95 فارسی 3
عربی 3 7.67 عربی، زبان قرآن 3
تعلیمات دینی و قرآن 3 10.60 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
زبان خارجی 3 9.82 زبان خارجی 3
پیش‌دانشگاهی زبان فارسی 7.81 فارسی 3
معارف اسلامی 6.19 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)

ضرایب دروس عمومی در کنکور تجربی نظام آموزشی جدید 3-3-6

ضرایب دروس عمومی در کنکور تجربی نظام آموزشی جدید 3-3-6 در جدول زیر ارائه شده است:

ضرایب دروس عمومی در کنکور تجربی نظام آموزشی جدید 3-3-6
عنوان دروس ضریب
فارسی 3 18.64
عربی، زبان قرآن 3 7.80
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) 14.23
زبان خارجی 3 10.17
سلامت و بهداشت 2.96
علوم اجتماعی 2.20

ضرایب دروس عمومی در کنکور تجربی نظام آموزشی سالی واحدی در جدول زیر ارائه شده است:

ضرایب دروس عمومی در کنکور تجربی نظام آموزشی سالی واحدی
دیپلم عنوان دروس ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
زبان فارسی 3 6.92 فارسی 3
ادبیات فارسی 3 6.92 فارسی 3
عربی 3 7.68 عربی، زبان قرآن 3
تعلیمات دینی و قرآن 3 10.56 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
زبان خارجی 3 9.90 زبان خارجی 3
پیش‌دانشگاهی زبان فارسی 7.86 فارسی 3
معارف اسلامی 6.14 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)

ضرایب دروس عمومی در کنکور انسانی نظام آموزشی جدید 3-3-6

ضرایب دروس عمومی در کنکور انسانی نظام آموزشی جدید 3-3-6 در جدول زیر ارائه شده است:

ضرایب دروس عمومی در کنکور انسانی نظام آموزشی جدید 3-3-6
عنوان دروس ضریب
فارسی 3 18.64
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) 14.23
زبان خارجی 3 10.17
سلامت و بهداشت 2.96

ضرایب دروس عمومی در کنکور انسانی نظام آموزشی سالی واحدی در جدول زیر ارائه شده است:

ضرایب دروس عمومی در کنکور انسانی نظام آموزشی سالی واحدی
دیپلم عنوان دروس ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
زبان فارسی تخصصی 13.02 فارسی 3
تعلیمات دینی و قرآن 3 11.86 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
زبان خارجی 3 9.62 زبان خارجی 3
پیش دانشگاهی زبان فارسی 6.08 فارسی 3
معارف اسلامی 5.42 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)

ضرایب دروس عمومی در کنکور علوم و معارف اسلامی نظام آموزشی جدید 3-3-6

ضرایب دروس عمومی در کنکور علوم و معارف اسلامی نظام آموزشی جدید 3-3-6 در جدول زیر ارائه شده است:

ضرایب دروس عمومی در انسانی علوم و معارف اسلامی نظام آموزشی جدید 3-3-6
عنوان دروس ضریب
فارسی 3 18.64
اصول عقاید 3 14.23
زبان خارجی 3 10.17
سلامت و بهداشت 2.96

ضرایب دروس عمومی در کنکور علوم و معارف اسلامی نظام آموزشی سالی واحدی در جدول زیر ارائه شده است:

ضرایب دروس عمومی در کنکور علوم و معارف اسلامی نظام آموزشی سالی واحدی
دیپلم عنوان دروس ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
زبان فارسی تخصصی 13.02 فارسی 3
اصول عقاید 11.86 اصول عقاید 3
زبان خارجی 3 9.62 زبان خارجی 3
پیش‌دانشگاهی زبان فارسی 6.08 فارسی 3
اصول عقاید 5.42 اصول عقاید 3

ضرایب دروس عمومی در کنکور هنر نظام آموزشی جدید 3-3-6

ضرایب دروس عمومی در کنکور هنر نظام آموزشی جدید 3-3-6 در جدول زیر ارائه شده است:

ضرایب دروس عمومی در کنکور هنر نظام آموزشی جدید 3-3-6
عنوان دروس ضریب
فارسی 3 18.64
عربی، زبان قرآن 3 7.80
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) 14.23
زبان خارجی 3 10.17
سلامت و بهداشت 2.96

ضرایب دروس عمومی در کنکور هنر نظام آموزشی سالی واحدی در جدول زیر ارائه شده است:

ضرایب دروس عمومی در کنکور هنر نظام آموزشی سالی واحدی
دیپلم عنوان دروس ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس نظام 3-3-6
زبان فارسی 3 (ضریب: 6.15) و ادبیات فارسی 3 (ضریب: 6.15) 12.3 فارسی 3
عربی 3 6.86 عربی، زبان قرآن 3
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) 9.39 تعلیمات دینی 3
زبان خارجی 3 8.95 زبان خارجی 3
پیش دانشگاهی زبان فارسی 7.09 فارسی 3
معارف اسلامی 5.41 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید 3

ضرایب دروس عمومی در کنکور زبان‌های خارجی نظام آموزشی جدید 3-3-6

ضرایب دروس عمومی در کنکور زبان‌های خارجی نظام آموزشی جدید 3-3-6 در جدول زیر ارائه شده است:

ضرایب دروس عمومی در کنکور زبان‌های خارجی نظام آموزشی جدید 3-3-6
عنوان دروس ضریب
فارسی 3 18.64
عربی، زبان قرآن 3 7.80
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) 14.23
زبان خارجی 3 10.17
سلامت و بهداشت 2.96

ضرایب دروس عمومی در کنکور زبان‌های خارجی نظام آموزشی سالی واحدی در جدول زیر ارائه شده است.

ضرایب دروس عمومی در کنکور زبان‌های خارجی نظام آموزشی سالی واحدی
دیپلم عنوان دروس ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس نظام 3-3-6
زبان فارسی 3 (ضریب: 6.15) و ادبیات فارسی 3 (ضریب: 6.15) 12.3 فارسی 3
عربی 3 6.86 عربی، زبان قرآن 3
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) 9.39 تعلیمات دینی 3
زبان خارجی 3 8.95 زبان خارجی 3
پیش‌دانشگاهی زبان فارسی 7.09 فارسی 3
معارف اسلامی 5.41 تعلمیات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید 3

پرسش و پاسخ

سوابق تحصیلی در کنکور 1403 با تأثیر 50 درصد قطعی در نمره نهایی کنکور تصویب شده است.

خیر مصوبه حذف دروس عمومی از کنکور 1403 منشتر شده است و دروس عمومی در کنکور مطرح نمی‌شوند.

درست است که دروس عمومی از کنکور 1403 حذف شده اند، اما این بدین معنا نیست که نمرات آنان روی نمره نهایی کنکور تأثیر نمی‌گذارد. دروس عمومی روی سوابق تحصیلی تأثیر قطعی دارند. تأثیر دروس عمومی در سوابق تحصیلی 28 درصد است که با جمع دروس تخصصی به 50 درصد قطعی می‌رسد.

بله داوطلبین و دانش‌آموزان می‌توانند برای ترمیم معدل شرکت کنند. البته محدودیت‌هایی برای شرکت در ترمیم معدل برای کنکور 1403 وجود دارد و داوطبین تنها یک بار در خرداد ماه می‌توانند برای ترمیم معدل اقدام کنند.

در کنکور 1403 نمرات امتحانات نهایی چه تأثیر منفی و چه تأثیر مثبت روی نمره نهایی کنکور داشته باشد، بر نتیجه نهایی اعمال می‌شود.

بله تأثیر معدل در کنکور 1403 به صورت قطعی محاسبه می‌شود.

بله تأثیر معدل در کنکور 1403 هم برای داوطلبین نظام جدید و هم نظام قدیم است. ضرایب تأثیر دروس سوابق تحصیلی برای نظام جدید و قدیم با همدیگر متفاوت است.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x