جستجو
Close this search box.

ضرایب کنکور انسانی 1403 برای نظام آموزشی جدید و قدیم

ضرایب کنکور انسانی 1403 برای نظام آموزشی جدید و قدیم

آگاهی از ضرایب دروس کنکور انسانی 1403 از مهمترین موضوعاتی است که داوطلبین باید در مورد آن اطلاع داشته باشند. تاثیر سوابق تحصیلی 50 درصد و تاثیر کنکور 50 درصد است. در کنکور انسانی 1403 میزان تاثیر نمره اختصاصی کنکور به 50 درصد رسیده است که یعنی 10 درصد از سال قبل کاهش یافته است، […]

ضرایب کنکور تجربی 1403 برای نظام آموزشی جدید و قدیم

ضرایب کنکور تجربی 1403 برای نظام آموزشی جدید و قدیم

آگاهی از ضرایب دروس کنکور تجربی 1403 از مهمترین موضوعاتی است که شما باید در مورد آن اطلاع داشته باشید. تاثیر سوابق تحصیلی 50 درصد و تاثیر کنکور 50 درصد است. کنکور تجربی 1403 میزان تاثیر نمره کنکور به 50 درصد رسیده است که یعنی 10 درصد از سال قبل کاهش یافته است، از سوی […]

ضرایب دروس سوابق تحصیلی برای کنکور ریاضی 1403

ضرایب دروس سوابق تحصیلی برای کنکور ریاضی 1403

کارنامه نهایی کنکور سراسری 1402 در تاریخ 25 مهر منتشر می شود. سایت سازمان سنجش براساس اطلاعیه منتشر شده اعلام کرده است که کارنامه داوطلب حاوی رتبه در هر یک از کدرشته محل های انتخابی در بین متقاضیان کدرشته محل مزبور در سهمیه مربوط و همچنین رتبه آخرین نفر پذیرفته شده در کدرشته محل های […]

ضرایب و دروس سوابق تحصیلی کنکور زبان و هنر برای نظام آموزشی جدید و قدیم

ضرایب و دروس سوابق تحصیلی کنکور زبان و هنر برای نظام آموزشی جدید و قدیم

کارنامه نهایی کنکور سراسری 1402 در تاریخ 25 مهر منتشر می شود. سایت سازمان سنجش براساس اطلاعیه منتشر شده اعلام کرده است که کارنامه داوطلب حاوی رتبه در هر یک از کدرشته محل های انتخابی در بین متقاضیان کدرشته محل مزبور در سهمیه مربوط و همچنین رتبه آخرین نفر پذیرفته شده در کدرشته محل های […]

ضرایب سوابق تحصیلی کنکور 1403-نظام قدیم

ضرایب دروس سوابق تحصیلی شاخه نظری کنکور 1403 نظام قدیم

یکی از دغدغه‌های داوطلبین کنکور ، تأثیر ضرایب دروس سوابق تحصیلی در کنکور 1403 است. ضرایب دروس تخصصی رشته‌های مختلف در مقطع دوازدهم متفاوت است، ازاین‌رو نیاز است که داوطلبین کنکور از تأثیر تمامی دروس عمومی و تخصصی آگاه باشند. در این مقاله جداول ضرایب دروس دیپلم و پیش‌دانشگاهی نظام قدیم برای کنکور 1403 ارائه […]

ضرایب سوابق تحصیلی کنکور 1403-نظام جدید

ضرایب دروس سوابق تحصیلی شاخه نظری کنکور 1403 نظام آموزشی جدید

هر یک از گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی،، هنر و زبان‌های خارجی دارای دروس مختلفی هستند. تمامی دروس این رشته‌ها دارای ضرایبی بوده که تأثیر آنها در معدل متفاوت است.  به دلیل اهمیت میزان تأثیر سوابق تحصیلی دروس عمومی و اختصاصی در کنکور 1403 که سهم 50 درصدی قطعی دارند، […]