جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

ضرایب کنکور تجربی 1403 برای نظام آموزشی جدید و قدیم

ضرایب کنکور تجربی 1403 برای نظام آموزشی جدید و قدیم
ضرایب کنکور تجربی 1403 برای نظام آموزشی جدید و قدیم
فهرست مطالب

آگاهی از ضرایب دروس کنکور تجربی 1403 از مهمترین موضوعاتی است که شما باید در مورد آن اطلاع داشته باشید. تاثیر سوابق تحصیلی 50 درصد و تاثیر کنکور 50 درصد است. کنکور تجربی 1403 میزان تاثیر نمره کنکور به 50 درصد رسیده است که یعنی 10 درصد از سال قبل کاهش یافته است، از سوی دیگر میزان تاثیر سوابق تحصیلی به 50 درصد یعنی 10درصد از سال قبل بیشتر شده است. ضریب سوابق تحصیلی کنکور تجربی 1403 براساس مصوبه کنکور شورا در این مقاله ارائه شده است.

با گزینه دو همراه باشید.

ضرایب کنکور تجربی 1403 برای نظام آموزشی جدید و قدیم

سهم نمرات سابقه تحصیلی نظام آموزشی جدید و نظام آموزشی قدیم برای کنکور تجربی

سهم نمرات سابقه تحصیلی نظام آموزشی جدید و نظام آموزشی قدیم در ادامه ذکر شده است.

  • 1. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروه‌های آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی است.
  • 2. میزان تأثیر نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم نظام سالی – واحدی/ ترمی – واحدی در این گروه‌ها، ۳۷/۵ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی – واحدی/ترمی – واحدی ۱۲/۵ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیش‌دانشگاهی ۵۰ درصد) است. همچنین سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) ۵۰ درصد است.

در کنکور تجربی 1404 میزان تاثیر کنکور باز هم کاهش می یابد و به 40 درصد می رسد، میزان سوابق تحصیلی نیز به 60 درصد می رسد. در کنکور 1404 پایه یازدهم و دوازدهم هر دو با هم روی سوابق تحصیلی اثر می گذارند.

برای آگاهی از ضرایب دروس سوابق تحصیلی شاخه نظری دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6  می‌توانید مقاله زیر را مطالعه کنید.

برای آگاهی از ضرایب دروس سوابق تحصیلی شاخه نظری دیپلم نظام آموزشی قدیم سالی واحدی می‌توانید مقاله زیر را مطالعه کنید.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور تجربی 1403 برای داوطلبین با دیپلم تجربی - نظام آموزشی جدید 3-3-6

داوطلبین کنکور تجربی 1403 نظام آموزشی جدید باید از ضرایب دروس سوابق تحصیلی اطلاع پیدا کنند تا برنامه ریزی صحیحی برای کنکور تجربی داشته باشند.  دروس عمومی از کنکور 1402 و1403 حذف شده اند و فقط از دروس تخصصی در کنکور سوال مطرح می شود. البته تاثیر ضرایب دروس عمومی در کنکور تجربی روی سوابق تحصیلی اعمال می شود و در نهایت روی رتبه نهایی کنکور تاثیر می گذارد. بیشترین ضریب کنکور تجربی برای دروس اختصاصی مربوط به درس زیست شناسی با ضریب 15.11 است. بیشترین ضریب کنکور تجربی برای دروس عمومی مربوط به درس فارسی با ضریب 18.64 است. بعد از فارسی عربی و بعد از عربی درس تعلمیات دینی بیشترین ضریب را دارد.  ضرایب دروس عمومی در سوابق تحصیلی بیشترین ضرایب را در گروه علوم تجربی به خود اختصاص داده اند و از اهمیت زیادی برخوردار هستند. ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور تجربی 1403 برای داوطلبین با دیپلم تجربی – نظام آموزشی جدید  3-3-6 در جدول زیر ارائه شده است.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور تجربی 1403 برای داوطلبین با دیپلم تجربی - نظام آموزشی جدید 3-3-6
نوع درس علوم تجربی ضریب
عمومی فارسی 3 18.64
عربی، زبان قرآن 3 7.80
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) 14.23
زبان خارجی 3 10.17
سلامت و بهداشت 2.96
علوم اجتماعی 2.20
تخصصی ریاضی 3 8.65
زیست‌شناسی 3 15.11
فیزیک 3 7.78
شیمی 3 12.46

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور تجربی 1403 برای داوطلبین با دیپلم غیر تجربی - نظام آموزشی جدید 3-3-6

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور تجربی 1403 برای داوطلبین با دیپلم غیر تجربی – نظام آموزشی جدید  3-3-6 در جدول زیر ارائه شده است.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور تجربی 1403 برای داوطلبین با دیپلم غیر تجربی - نظام آموزشی جدید 3-3-6
نوع درس ریاضی و فیزیک ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی سایر رشته‌ها ضریب
عمومی فارسی 3 فارسی 3 فارسی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 18.64
عربی، زبان قرآن 3 عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 7.80
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) اصول عقاید 3 یا ایجاد سابقه تحصییل ایجاد سابقه تحصیلی 14.23
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 10.17
سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت ایجاد سابقه تحصیلی 2.96
علوم اجتماعی جامعه‌شناسی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 2.20
تخصصی حسابان 2 با ضریب: 6.92 و هندسه 3 با ضریب 1.73 یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 8.65
ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 15.11
فیزیک 3 ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 7.78
شیمی 3 ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 12.46

منظور از سایر رشته‌ها در این جدول، دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای، کاردانش، فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی، فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی هستند.  امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس دروس دیپلم تجربی نظام آموزشی جدید 3-3-6 صورت می‌پذیرد.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور تجربی 1403 برای داوطلبین با دیپلم تجربی - نظام آموزشی سالی واحدی /ترمی واحدی

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور تجربی 1403 برای داوطلبین با دیپلم تجربی – نظام آموزشی سالی واحدی /ترمی واحدی در جدول زیر ارائه شده است.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور تجربی 1403 برای داوطلبین با دیپلم تجربی - نظام آموزشی سالی واحدی /ترمی واحدی
سابقه تحصیلی نوع درس علوم تجربی ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 6.95 فارسی 3
ادبیات فارسی 3 6.95 فارسی 3
عربی 3 7.67 عربی، زبان قرآن 3
تعلیمات دینی و قرآن 3 10.60 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
زبان خارجی 3 9.90 زبان خارجی 3
تخصصی زمین‌شناسی 2.56 زمین‌شناسی پایه یازدهم
ریاضی 2 6.88 ریاضی 3
زیست‌شناسی 2 و آزمایشگاه 9.02 زیست‌شناسی 3
فیزیک 3 و آزمایشگاه 4.64 فیزیک 3
شیمی 3 و آزمایشگاه 9.91 شیمی 3
پیش‌دانشگاهی عمومی زبان فارسی 7.86 فارسی 3
معارف اسلامی 6.14 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
تخصصی زیست‌شناسی 7.26 زیست‌شناسی 3
فیزیک (تجربی) 3.74 فیزیک 3

منظور از سایر رشته‌ها در این جدول، دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای، کاردانش، فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی، فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی هستند.  امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس دروس دیپلم تجربی نظام آموزشی جدید 3-3-6 صورت می‌پذیرد.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور تجربی 1403 برای داوطلبین با دیپلم غیرتجربی - نظام آموزشی سالی واحدی /ترمی واحدی

داوطلبین نظام آموزشی سالی واحدی که دیپلم غیرمرتبط با کنکور تجربی دارند، باید برای دروسی که فاقد سوابق تحصیلی هستند، اقدام به ایجاد سابقه تحصیلی نمایند. در جدول زیر ضرایب دروس عمومی و تخصصی دیپلم نظام آموزشی سالی واحدی برای گروه آزمایشی علوم تجربی ارائه شده است.  امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس دروس دیپلم علوم تجربی نظام آموزشی جدید 3-3-6 صورت می‌پذیرد. ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور تجربی 1403 برای داوطلبین با دیپلم غیرتجربی – نظام آموزشی سالی واحدی /ترمی‌واحدی در جدول زیر ارائه شده است.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور تجربی 1403 برای داوطلبین با دیپلم غیرتجربی - نظام آموزشی سالی واحدی /ترمی واحدی
سابقه تحصیلی نوع درس ریاضی فیزیک ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی سایر رشته‌ها ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.95 فارسی 3
ادبیات فارسی 3 ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.95 فارسی 3
عربی 3 عربی 3 ویژه علوم انسانی یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی 3 ویژه علوم معارف یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 7.67 عربی، زبان قرآن 3
تعلیمات دینی و قرآن 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 اصول عقاید 2 یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 10.60 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 9.90 زبان خارجی 3
تخصصی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 2.56 زمین‌شناسی پایه یازدهم
حسابان یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.88 ریاضی 3
ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 9.02 زیست‌شناسی 3
فیزیک 3 و آزمایشگاه ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 4.64 فیزیک 3
شیمی 3 و آزمایشگاه ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 9.91 شیمی 3
پیش‌دانشگاهی عمومی زبان فارسی زبان فارسی ربان فارسی ایجاد سابقه تحصیلی 7.86 فارسی 3
معارف اسلامی معارف اسلامی اصول عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.14 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
تخصصی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 7.26 زیست‌شناسی 3
فیزیک (ریاضی) ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 3.74 فیزیک 3

منظور از سایر رشته‌ها در این جدول، دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای، کاردانش، فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی، فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی هستند.  امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس دروس دیپلم تجربی نظام آموزشی جدید 3-3-6 صورت می‌پذیرد.

زیرگروه‌های کنکور تجربی 1403

زیرگروه‌های کنکور تجربی 1403 حذف شده اند. برای مثال در کنکورهای سال 1401و قبل از آن داوطلبین برای قبولی در هر رشته باید به ضرایب دروس آن رشته در کنکور توجه می کردند. برای مثال رشته پزشکی و رشته داروسازی هر کدام یک زیرگروه بودند و درس زیست شناسی در هر زیرگروه یک ضریب جداگانه ای داشت. در کنکور 1402 و 1403 دیگر زیرگروه ها مطرح نیستند، یعنی برای هر رشته ای که بخواهید قبول شوید، ضرایب تجربی برای آن رشته ثابت است.

منظور از سایر رشته‌ها در این جدول، دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای، کاردانش، فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی، فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی هستند.

داوطلبین فاقد سابقه تحصیلی کامل در گروه آزمایشی مدنظر در کنکور 1403

همه داوطلبانی که سابقه تحصیلی کامل گروه آزمایشی موردنظر خود را ندارند (اعم از دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کارودانش در تمام نظام‌های آموزش‌وپرورش و طلاب حوزه‌های علمیه) باید نسبت به ایجاد سابقه تحصیلی دروس عمومی و اختصاصی براساس برنامه اعلامی وزارت آموزش‌وپرورش اقدام نمایند.

درصورتی‌که داوطلب در امتحانات نهایی که وزارت آموزش‌وپرورش برای ایجاد سوابق تحصیلی پیش‌بینی می‌کند، شرکت نکند و یا اقدام به ایجاد سوابق تحصیلی در دروس عمومی و اختصاصی ننماید، نمره خام آن درس که سابقه تحصیلی ندارد، صفر (۰) لحاظ و سپس تراز می‌شود. برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند و یا کلاً سابقه تحصیلی ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی قابل‌جایگزینی با نمره کل آزمون اختصاصی نیست.

پرسش و پاسخ

امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس دروس دیپلم علوم تجربی نظام آموزشی جدید 3-3-6 صورت می‌پذیرد.

دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای، کاردانش، فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی، فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموزان  فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی می‌توانند در کنکور علوم تجربی 1403 شرکت کنند. این دسته از داوطلبین باید برای ایجاد سابقه تحصیلی اقدام کنند.

سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروه‌ آزمایشی علوم تجربی کنکور ۱۴۰۳ به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی است.

میزان تأثیر نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم نظام سالی – واحدی/ ترمی – واحدی در این گروه‌ها، ۳۷/۵ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی – واحدی/ترمی – واحدی ۱۲/۵ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیش‌دانشگاهی ۵۰ درصد) است. همچنین سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) ۵۰ درصد است.

درس فارسی دوازدهم با ضریب 18.64 بیشترین ضریب سوابق تحصیلی را در بین دروس عمومی در کنکور تجربی 1403 دارد.

درس زیست دوازدهم با ضریب 15.11 بیشترین ضریب سوابق تحصیلی را بین دروس تخصصی در کنکور علوم تجربی 1403 دارد.

در بحث سوابق تحصیلی برای کنکور تجربی 1403 بیشترین ضرایب تجربی مربوط به دروس عمومی هستند، زیرا دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و از این رو باید تاثیر آن در سوابق تحصیلی بیشتر باشد.

تأثیر درس ریاضی دوازدهم در کنکور علوم تجربی 1403 ضریب 6.3 دارد.

بله ضرایب سوابق تحصیلی دروس عمومی و تخصصی در کنکور تجربی 1403 برای نظام آموزشی جدید 3-3-6 و نظام آموزشی قدیم با همدیگر متفاوت است. در این مقاله به بررسی ضرایب نظام آموزشی جدید و قدیم برای شرکت در کنکور تجربی 1403 پرداخته ایم.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x