جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

ضرایب و دروس سوابق تحصیلی کنکور زبان و هنر برای نظام آموزشی جدید و قدیم

ضرایب و دروس سوابق تحصیلی کنکور زبان و هنر برای نظام آموزشی جدید و قدیم
ضرایب و دروس سوابق تحصیلی کنکور زبان و هنر برای نظام آموزشی جدید و قدیم
فهرست مطالب

دانش‌آموزان شاخه نظری (ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی) و  غیرنظری (کارودانش، فنی حرفه‌ای و سایر) می‌توانند در کنکور هنر و زبان‌های خارجی شرکت کنند. با توجه به تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور، ازاین‌رو نیاز است که به ضرایب دروس توجه شود. در این نوشتار ما نام دروس عمومی و ضرایب دروس برای دیپلم نظام آموزشی جدید (3-3-6) و دیپلم نظام آموزشی قدیم (سالی واحدی) را براساس اطلاعیه سایت سنجش گردآوری کرده‌ایم.

با گزینه دو همراه باشید.

ضرایب و دروس سوابق تحصیلی کنکور زبان و هنر برای نظام آموزشی جدید و قدیم

سهم نمره کل سابقه تحصیلی گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی برای نظام آموزشی جدید و قدیم

سهم نمره کل سابقه تحصیلی گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی برای نظام آموزشی جدید و قدیم در ادامه ارائه شده است.

  1. 1. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام 3-3-6 در گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی کنکور 1402 به میزان 28 درصد به صورت قطعی است.

2. سهم نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم نظامی سالی واحدی و ترمی‌واحدی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی با تأثیر 21 درصد قطعی است. سهم نمره کل سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی و ترمی واحدی 7 درصد با تاثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی است. در مجموعه دیپلم و پیش دانشگاهی 28 درصد است.

سهم نمره کل سابقه تحصیلی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی آزمون سراسری 1403 فقط شامل دروس عمومی است و سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) 72 درصد است.

ضرایب دروس تحصیلی کنکور هنر و زبان‌های خارجی نظام جدید و قدیم برای آزمون سراسری 1403

برای آگاهی از ضرایب دروس سوابق تحصیلی شاخه نظری دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 می توانید مقاله زیر را مطالعه کنید.

برای آگاهی از ضرایب دروس سوابق تحصیلی شاخه نظری دیپلم نظام آموزشی قدیم سالی واحدی می‌توانید مقاله زیر را مطالعه کنید.

عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 در گروه آزمایشی هنر– کنکور سراسری 1403

داوطلبین کنکور گروه هنر برای شرکت در این کنکور نیاز است که در دروس عمومی سابقه تحصیلی داشته باشند. اگر داوطلبین در دروس عمومی که در جدول زیر ارائه شده است،  سابقه تحصیلی ندارند، باید برای ایجاد سابقه تحصیلی در امتحانات تعیین شده از سوی آموزش‌وپرورش شرکت کنند. در جدول زیر ضرایب دروس عمومی دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 برای گروه آزمایشی هنر ارائه شده است.

ضرایب دروس برای دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 گروه آزمایشی هنر در کنکور 1403
نوع درس ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی سایر رشته‌ها ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
عمومی فارسی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی فارسی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی فارسی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی فارسی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 18.64 فارسی 3 – شاخه های کارودانش و فنی حرفه ای /شاخه نظری
عربی، زبان قرآن 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی، زبان قرآن 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 7.80 عربی، زبان قرآن 3 – شاخه های کارودانش و فنی حرفه ای / شاخه نظری
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) یا ایجاد سابقه تحصیلی اصول عقاید 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 14.23 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید 3 – شاخه نظری
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 10.17 زبان خارجی 3 – شاخه نظری
سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت ایجاد سابقه تحصیلی 2.96 سلامت و بهداشت – شاخه نظری

منظور از سایر رشته‌ها در این جدول، دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای، کاردانش، فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی، فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی هستند.

امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس دروس نظام آموزشی جدید 3-3-6 صورت می‌پذیرد.

عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 در گروه آزمایشی زبان های خارجی– کنکور سراسری 1403

داوطلبین کنکور زبان‌های خارجی باید در دروس ارائه شده در جدول زیر دارای سابقه تحصیلی باشند. اگر داوطلبین در تمام یا بخشی از این دروس دارای سابقه تحصیلی نیستند، باید برای ایجاد سابقه تحصیلی از طریق امتحانات تعیین شده آموزش‌وپرورش شرکت کنند.  در جدول زیر ضرایب دروس عمومی دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 برای گروه آزمایشی زبان‌های خارجی ارائه شده است.

ضرایب دروس برای دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 گروه آزمایشی زبان های خارجی در کنکور 1403
نوع درس ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی سایر رشته‌ها ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
عمومی فارسی 3 فارسی 3 فارسی 3 فارسی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 18.64 فارسی 3 - شاخه نظری
عربی، زبان قرآن 3 عربی، زبان قرآن 3 عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 7.80 عربی، زبان قرآن 3 –شاخه نظری
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) اصول عقاید 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 14.23 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید 3 – شاخه نظری
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 10.17 زبان خارجی 3 – شاخه نظری
سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت ایجاد سابقه تحصیلی 2.96 سلامت و بهداشت – شاخه نظری

منظور از سایر رشته‌ها در این جدول، دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای، کاردانش، فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی، فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی هستند.

امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس دروس نظام آموزشی جدید 3-3-6 صورت می‌پذیرد.

عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی سالی واحدی در گروه هنر– کنکور سراسری 1403

عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی سالی واحدی  در گروه آزمایشی هنر – کنکور سراسری 1403 در جدول زیر ارائه شده است.

ضرایب دروس برای دیپلم نظام آموزشی سالی واحدی گروه آزمایشی هنر در کنکور 1403
سابقه تحصیلی نوع درس ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی سایر رشته‌ها ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 (ضریب: 6.15 ) و ادبیات فارسی 3 (ضریب: 6.15)یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی 3 (ضریب: 6.15 ) و ادبیات فارسی 3 (ضریب: 6.15)یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 12.3 فارسی 3 - شاخه های کارودانش و فنی حرفه ای / نظری
عربی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی 3 ویژه علوم انسانی یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی 3 ویژه علوم معارف یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.86 عربی، زبان قرآن 3 - شاخه های کارودانش و فنی حرفه ای /نظری
تعلیمات دینی و قرآن 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی اصول عقاید 2 یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 9.39 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید 3 – شاخه نظری
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 8.95 زبان خارجی 3 – شاخه نظری
زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 7.09 فارسی 3 – شاخه های کاردانش و فنی و حرفه ای / نظری
معارف اسلامی معارف اسلامی معارف اسلامی اصول عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 5.41 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید 3 – شاخه نظری

منظور از سایر رشته‌ها در این جدول، دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای، کاردانش، فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی، فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی هستند.

امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس دروس نظام آموزشی جدید 3-3-6 صورت می‌پذیرد.

عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی سالی واحدی در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی – کنکور سراسری 1403

عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی سالی واحدی  در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی – کنکور سراسری 1403 در جدول زیر ارائه شده است.

ضرایب دروس برای دیپلم نظام آموزشی سالی واحدی گروه آزمایشی زبان‌های خارجی در کنکور 1403
سابقه تحصیلی نوع درس ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی سایر رشته‌ها ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 (ضریب: 6.15 ) و ادبیات فارسی 3 (ضریب: 6.15)یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی 3 (ضریب: 6.15 ) و ادبیات فارسی 3 (ضریب: 6.15)یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 12.3 فارسی 3 - شاخه نظری
عربی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی 3 ویژه علوم انسانی یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی 3 ویژه علوم معارف یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.86 عربی، زبان قرآن 3 - شاخه نظری
تعلیمات دینی و قرآن 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی اصول عقاید 2 یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 9.39 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید 3 – شاخه نظری
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 8.95 زبان خارجی 3 – شاخه نظری
زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 7.09 فارسی 3 – شاخه نظری
معارف اسلامی معارف اسلامی معارف اسلامی اصول عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 5.41 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید 3 – شاخه نظری

منظور از سایر رشته‌ها در این جدول، دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای، کاردانش، فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی، فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی هستند.

امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس دروس نظام آموزشی جدید 3-3-6 صورت می‌پذیرد.

پرسش و پاسخ

بله ضرایب دروس سوابق تحصیلی نظام جدید و نظام قدیم برای شرکت در کنکور هنر و زبان‌های خارجی 1403 با همدیگر متفاوت است. در این مقاله ضرایب دروس برای هر نظام آموزشی به تفکیک ارائه شده است.

بله ضرایب دروس سوابق تحصیلی برای هر رشته متفاوت است. داوطلبین باید براساس نوع دیپلم خود ضرایب دروس تحصیلی را برای شرکت در کنکور در نظر بگیرند.

داوطلبین متقاضی کنکور هنر و زبان‌های خارجی با دیپلم نظری یا غیرنظری درصورتی‌که در درسی دارای سابقه تحصیلی نیستند، باید برای ایجاد بخشی یا تمام آن دروس سوابق تحصیلی ایجاد کنند. امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس نظام جدید 3-3-6 است.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x