جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

ضرایب دروس سوابق تحصیلی برای کنکور ریاضی 1403

ضرایب دروس سوابق تحصیلی برای کنکور ریاضی 1403
ضرایب دروس سوابق تحصیلی برای کنکور ریاضی 1403
فهرست مطالب

گروه آزمایشی ریاضی یکی از گروه‌های اصلی است که شرکت‌کنندگان زیادی بعد از کنکور تجربی و انسانی در این کنکور شرکت می‌کنند. با توجه به اینکه سهم سوابق تحصیلی در کنکور 1403 به صورت 50 درصد قطعی است، ازاین‌رو باید یک برنامه‌ریزی اصولی برای مطالعه دروس براساس ضریب تأثیر جهت موفقیت در کنکور داشت. داوطلبین با دیپلم ریاضی و دیپلم غیر ریاضی می‌توانند در کنکور علوم ریاضی و فنی 1403 شرکت کنند. ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور ریاضی 1403 برای نظام آموزشی جدید و نظام آموزشی قدیم در این مقاله ارائه شده است.

با گزینه دو همراه باشید.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی برای کنکور ریاضی 1403

کنکور ریاضی 1403 و ضرایب دروس سوابق تحصیلی

ضرایب دروس عمومی و تخصصی کنکور ریاضی 1403 براساس نوع دیپلم نظام جدید 3-3-6 و نظام آموزشی سالی واحدی در سوابق تحصیلی داوطلبین اعمال می شود. اطلاع از ضرایب دروس عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی 1403 می توانند به داوطلبین کمک کرده تا با آگاهی بیشتری به مطالعه دروس بپردازند.

سهم نمرات سابقه تحصیلی نظام آموزشی جدید و نظام آموزشی قدیم برای کنکور ریاضی

سهم نمرات سابقه تحصیلی نظام آموزشی جدید و نظام آموزشی قدیم در ادامه ذکر شده است.

  • 1. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروه‌های آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی است.
  • 2. میزان تأثیر نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم نظام سالی – واحدی/ ترمی – واحدی در این گروه‌ها، ۳۷/۵ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی – واحدی/ترمی – واحدی ۱۲/۵ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیش‌دانشگاهی ۵۰ درصد) است. همچنین سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) ۵۰ درصد است.

برای آگاهی از ضرایب دروس سوابق تحصیلی شاخه نظری دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6  می‌توانید مقاله زیر را مطالعه کنید.

برای آگاهی از ضرایب دروس سوابق تحصیلی شاخه نظری دیپلم نظام آموزشی قدیم سالی واحدی می‌توانید مقاله زیر را مطالعه کنید.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور ریاضی 1403 برای داوطلبین با دیپلم ریاضی – نظام آموزشی جدید

داوطلبین کنکور ریاضی 1403 نظام آموزشی جدید باید از ضرایب دروس سوابق تحصیلی اطلاع پیدا کنند تا برنامه ریزی صحیحی برای کنکور داشته باشند. ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور ریاضی 1403 برای داوطلبین با دیپلم ریاضی – نظام آموزشی جدید در ادامه این مطلب ارائه شده است. با گزینه دو همراه باشید.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور ریاضی 1403 برای داوطلبین با دیپلم ریاضی – نظام آموزشی جدید
نوع درس ریاضی فیزیک ضریب
عمومی فارسی 3 18.64
عربی، زبان قرآن 3 7.80
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) 14.23
زبان خارجی 3 10.17
سلامت و بهداشت 2.96
علوم اجتماعی 2.20
تخصصی حسابان 9.86
هندسه 5.82
ریاضیات گسسته 4.93
فیزیک 3 13.98
شیمی 3 9.41

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور ریاضی 1403 برای داوطلبین با دیپلم غیر ریاضی – نظام آموزشی جدید

داوطلبینی که دیپلم غیر از دیپلم ریاضی دارند و تمایل به شرکت در کنکور گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی دارند، باید به ضرایب سوابق تحصیلی توجه کنند. برای مثال داوطلبین با دیپلم تجربی که تمایل به شرکت در کنکور ریاضی دارند، باید برای دروسی که فاقد سوابق تحصیلی هستند، اقدام به ایجاد سابقه تحصیلی نمایند. در جدول زیر نوع درس و ضریب برای دیپلم‌های غیر ریاضی که تمایل به شرکت در کنکور ریاضی 1403 دارند ارائه شده است.  منظور از سایر رشته‌ها در این جدول، دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای، کاردانش، فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی، فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی هستند.  امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس دروس دیپلم ریاضی و فیزیک نظام آموزشی جدید 3-3-6 صورت می‌پذیرد.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور ریاضی 1403 برای داوطلبین با دیپلم غیر ریاضی – نظام آموزشی جدید
نوع درس علوم تجربی ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی سایر رشته‌ها ضریب
عمومی فارسی 3 فارسی 3 فارسی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 18.64
عربی، زبان قرآن 3 عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 7.80
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) اصول عقاید 3 یا ایجاد سابقه تحصییل ایجاد سابقه تحصیلی 14.23
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 10.17
سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت ایجاد سابقه تحصیلی 2.96
علوم اجتماعی جامعه‌شناسی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 2.20
تخصصی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 9.86
ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 5.82
ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 4.93
فیزیک 3 ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 13.98
شیمی 3 ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 9.41

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور ریاضی 1403 برای داوطلبین با دیپلم ریاضی – نظام سالی واحدی

آگاهی از ضرایب دروس عمومی و تخصصی داوطلبین کنکور ریاضی 1403 که مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی نظام آموزشی قدیم دارند، برای برنامه ریزی اصولی کنکور بسیار حائز اهمیت است.  در جدول زیر ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور ریاضی 1403 برای داوطلبین با دیپلم غیر ریاضی – نظام آموزشی جدید  ارائه شده است.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور ریاضی 1403 برای داوطلبین با دیپلم ریاضی – نظام سالی واحدی
سابقه تحصیلی نوع درس ریاضی فیزیک ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 6.95 فارسی 3
ادبیات فارسی 3 6.95 فارسی 3
عربی 3 7.67 عربی، زبان قرآن 3
تعلیمات دینی و قرآن 3 10.60 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
زبان خارجی 3 9.82 زبان خارجی 3
تخصصی حسابان 6.41 حسابان 3
هندسه 2 5.05 هندسه 3
جبر و احتمال 4.27 ریاضیات گسسته
فیزیک 3 و آزمایشگاه 9.10 فیزیک 3
شیمی 3 و آزمایشگاه 8.17 شیمی 3
پیش‌دانشگاهی عمومی زبان فارسی 7.81 فارسی 3
معارف اسلامی 6.19 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
تخصصی حساب دیفرانسیل و انتگرال 4.55 حسابان 2
فیزیک (ریاضی) 6.45 فیزیک 3

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور ریاضی 1403 برای داوطلبین با دیپلم غیر ریاضی – نظام آموزشی سالی واحدی

داوطلبین نظام آموزشی سالی واحدی که دیپلم غیرمرتبط با کنکور ریاضی دارند، باید برای دروسی که فاقد سوابق تحصیلی هستند، اقدام به ایجاد سابقه تحصیلی نمایند. در جدول زیر ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور ریاضی 1403 برای داوطلبین با دیپلم غیر ریاضی – نظام آموزشی جدید ارائه شده است.  امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس دروس دیپلم ریاضی و فیزیک نظام آموزشی جدید 3-3-6 صورت می‌پذیرد.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور ریاضی 1403 برای داوطلبین با دیپلم غیر ریاضی – نظام آموزشی سالی واحدی
سابقه تحصیلی نوع درس علوم تجربی ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی سایر رشته‌ها ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.95 فارسی 3
ادبیات فارسی 3 ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.95 فارسی 3
عربی 3 عربی 3 ویژه علوم انسانی یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی 3 ویژه علوم معارف یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 7.67 عربی، زبان قرآن 3
تعلیمات دینی و قرآن 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 اصول عقاید 2 یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 10.60 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 9.82 زبان خارجی 3
تخصصی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.41 حسابان 3
ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 5.05 هندسه 3
ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 4.27 ریاضیات گسسته
فیزیک 3 و آزمایشگاه ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 9.10 فیزیک 3
شیمی 3 و آزمایشگاه ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 8.17 شیمی 3
پیش‌دانشگاهی عمومی زبان فارسی زبان فارسی ربان فارسی ایجاد سابقه تحصیلی 7.81 فارسی 3
معارف اسلامی معارف اسلامی اصول عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.19 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
تخصصی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 4.55 حسابان 2
فیزیک (تجربی) ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.45 فیزیک 3

منظور از سایر رشته‌ها در این جدول، دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای، کاردانش، فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی، فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی هستند.

امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس دروس نظام آموزشی جدید 3-3-6 صورت می‌پذیرد.

داوطلبین فاقد سابقه تحصیلی کامل در گروه آزمایشی مدنظر در کنکور 1403

همه داوطلبانی که سابقه تحصیلی کامل گروه آزمایشی موردنظر خود را ندارند (اعم از دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کارودانش در تمام نظام‌های آموزش‌وپرورش و طلاب حوزه‌های علمیه) باید نسبت به ایجاد سابقه تحصیلی دروس عمومی و اختصاصی براساس برنامه اعلامی وزارت آموزش‌وپرورش اقدام نمایند.

درصورتی‌که داوطلب در امتحانات نهایی که وزارت آموزش‌وپرورش برای ایجاد سوابق تحصیلی پیش‌بینی می‌کند، شرکت نکند و یا اقدام به ایجاد سوابق تحصیلی در دروس عمومی و اختصاصی ننماید، نمره خام آن درس که سابقه تحصیلی ندارد، صفر (۰) لحاظ و سپس تراز می‌شود. برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند و یا کلاً سابقه تحصیلی ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی قابل‌جایگزینی با نمره کل آزمون اختصاصی نیست.

پرسش و پاسخ

بله داوطلبین سایر شاخه‌های نظری مانند علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی، معارف و علوم انسانی و سایر رشته‌های غیرنظری مانند کارودانش و فنی و حرفه‌ای امکان شرکت در کنکور علوم ریاضی 1403 را دارند. این دسته از داوطلبین برای شرکت در کنکور ریاضی 1403 باید برای ایجاد سابقه تحصیلی اقدام کنند. درصورتی‌که داوطلبین دارای سابقه تحصیلی نیستند، باید برای ایجاد سابقه تحصیلی اقدام کنند، در غیر این صورت نمره صفر برای آن درس در نظر گرفته می‌شود.

داوطلبین کارودانش و فنی حرفه‌ای و  فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی و فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی می‌توانند در کنکور علوم ریاضی و فنی شرکت کنند.

بله داوطلبین رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و همچنین معارف و علوم انسانی می‌توانند در کنکور ریاضی شرکت کنند. این دسته از داوطلبین باید برای ایجاد سابقه تحصیلی اقدام کنند در غیر این صورت نمره خام آن درس که سابقه تحصیلی ندارد، صفر لحاظ شده و سپس تراز می‌شود.

داوطلبین باید در امتحانات نهایی که وزارت آموزش‌وپرورش برای ایجاد سوابق تحصیلی در نظر گرفته است، شرکت کنند. در غیر این صورت نمره خام آن درس که سابقه تحصیلی ندارند، صفر لحاظ می‌شود.

برای داوطلبان کنکور ریاضی 1403 که سابقه تحصیلی ناقص دارند و یا کلاً سابقه تحصیلی ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی قابل جایگزینی با نمره‌کل آزمون اختصاصی نیست.

امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس دروس دیپلم ریاضی و فیزیک نظام آموزشی جدید 3-3-6 صورت می‌پذیرد.

سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی است. میزان تأثیر نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم نظام سالی – واحدی/ ترمی – واحدی در این گروه‌ها، ۳۷/۵ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی – واحدی/ترمی – واحدی ۱۲/۵ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیش‌دانشگاهی ۵۰ درصد) است

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x