دسته‌بندی: ویدئوی دروس دهم

دسته بندی نتایج
تغییرات کنکور 1402 توسط روابط عمومی سازمان سنجش نخست به صورت کلی بیان شد تا جزئیات آن در زمان دیگری اعلام گردد. مطابق انتظار، جزئیات هر تغییر به تدریج با اعلامیه های رسمی توسط سازمان سنجش منتشر می شود. جزئیات...
تغییرات کنکور 1402 توسط روابط عمومی سازمان سنجش نخست به صورت کلی بیان شد تا جزئیات آن در زمان دیگری اعلام گردد. مطابق انتظار، جزئیات هر تغییر به تدریج با اعلامیه های رسمی توسط سازمان سنجش منتشر می شود. جزئیات...
تغییرات در کنکور 1402 به تدریج توسط روابط عمومی سازمان سنجش اعلام می‌شود. یکی تغییرات دیگر که در روزهای اخیر مطرح شد، ضرایب جدید دروس در گروه های آزمایشی مختلف می باشد. به این نکته توجه کنید که با توجه...
در این فیلم آموزشی با موضوع انواع واکنش های شیمیایی و هسته ای، محاسبه انرژی به وجود آمده در اثر از بین رفتن جرم و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو انواع واکنش های شیمیایی و هسته ای واکنش...
در این فیلم آموزشی با موضوع چگونگی تشکیل جهان هستی و عناصر سازنده آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو مطالعات بر روی چگونگی تشکیل جهان هستی در ابتدای این فصل، به بررسی موضوع شکل گیری جهان کنونی می پردازیم. در...
در این فیلم آموزشی با موضوع جمله واره قیدی هدف (َAdverbial Clause Of Purpose) و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو جمله واره قیدی هدف (Adverbial Clause Of Purpose) در زبان انگلیسی جمله واره قیدی هدف (Adverbial clause of...
فقط تا ۳۰ مهر؛ آزمونک های نیمسال اول را رایگان دریافت کن! ویژه پایه هفتم تا دوازدهم
This is default text for notification bar