جستجو
Close this search box.

دسته‌بندی: ویدئوی دروس دهم

آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

قضیه تالس

در این فیلم آموزشی با موضوع قضیه تالس، نکات تستی و کنکوری آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قضیه تالس چیست؟ قضیۀ تالس: هرگاه در یک مثلث، خطی موازی یکی

ادامه مطلب »

واسطه هندسی چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع واسطه هندسی، نکات و نمونه سوالات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو واسطه هندسی چیست؟ تعریف واسطۀ هندسی: اگر طرفین یا وسطین یک تناسب،

ادامه مطلب »

استدلال نامساوی مثلث

در این فیلم آموزشی با موضوع استدلال نامساوی ها در مثلث، نمونه تست و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو استدلال نامساوی در مثلث ها دو نامساوی در مثلث

ادامه مطلب »

خواص نیمساز و عمود منصف چیست؟

در این فیلم آموزشی با خواص نیمساز، عمود منصف، نمونه سوالات تستی و نکات کنکوری آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو خواص نیمساز چیست؟ خاصیت نیمساز: هر نقطه روی نیمساز

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید