جستجو
Close this search box.

دسته‌بندی: ویدئوی دروس دهم

آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

وضعیت نسبی خط و صفحه

در این فیلم آموزشی با موضوع وضعیت نسبی خط و صفحه نسبت به یکدیگر، نمونه تست ها و نکات کاربردی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو وضعیت نسبی خط و صفحه

ادامه مطلب »

نقاط شبکه ای و مساحت

در این فیلم آموزشی با موضوع نقاط شبکه ای و مساحت، نکات کاربردی و تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو نقاط شبکه ای و مساحت نقاطی که روی خط‏ های افقی

ادامه مطلب »

ویژگی های مثلث متساوی الاضلاع

در این فیلم آموزشی با ویژگی های مثلث متساوی الاضلاع و نکات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو ویژگی های مثلث متساوی الاضلاع در هر مثلث متساوی ‏الاضلاع، مجموع فواصل

ادامه مطلب »

ویژگی های مثلث متساوی الساقین

در این فیلم آموزشی با ویژگی های مثلث متساوی الساقین و نکات کاربردی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو ویژگی های مثلث متساوی الساقین در هر مثلث متساوی ‏الساقین، مجموع فواصل

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید