دسته‌بندی: ویدئوی دروس دهم

غلظت مولی و مول

در این فیلم آموزشی، مبحث غلظت به ویژه غلظت مولی توضیح داده شده است. پخش ویدئو مفهوم غلظت در شیمی بررسی غلظت: به طور کلی نیاز است، همواره مقدار یک

ادامه مطلب »

آب کره چیست؟

در این فیلم آموزشی، به معرفی آب کره از قسمت های مختلف زمین خواهیم پرداخت. پخش ویدئو آب کره چیست؟ آب کره، شامل دو بخش اساسی می باشد: 1- آب

ادامه مطلب »

قسمت های مختلف زمین

در این فیلم آموزشی، چهار قسمت زمین شامل هواکره، آب کره، سنگ کره و زیست کره معرفی خواهند شد پخش ویدئو چهار بخش مختلف زمین به طور کلی، زمین به

ادامه مطلب »

سوخت سبز چیست؟

در این فیلم آموزشی، با نکات مهم و کاربردی در حل تست های کنکور سراسری، درباره ی  مباحث سوخت سبز، پرتوهای فروسرخ و گاز هیدروژن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو

ادامه مطلب »

گازهای گلخانه ای چیست؟

در این فیلم آموزشی مبحث گازهای گلخانه ای و کربن دی اکسید، به همراه نمونه سوالات تستی آن توضیح داده شده است. پخش ویدئو گاز گلخانه ای چیست؟ کربن دی

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید