جستجو
Close this search box.

دسته‌بندی: ویدئوی دروس دهم

آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

واریانس چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع واریانس، نکات و نمونه سوالات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو واریانس چیست؟ به توان دوم (مربع) انحراف‏ معیار، واریانس گفته می‌شود. بنابراین:

ادامه مطلب »

داده دور افتاده چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع داده دور افتاده، نکات و نمونه تست آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو داده دور افتاده چیست؟ دادۀ دورافتاده: مقداری متفاوت با سایر داده‌ها

ادامه مطلب »

میانه چیست؟ نحوه محاسبه میانه

در این فیلم آموزشی با موضوع میانه، نحوه محاسبه میانه و نمونه سوالات تستی آن خواهید شد. پخش ویدئو میانه چیست؟ میانه: در داده‌های مرتب‌شده دادۀ وسط، میانه است. برای

ادامه مطلب »

معیار گرایش به مرکز میانگین

در این فیلم آموزشی با موضوع معیار گرایش به مرکز میانگین و نمونه سوالات تستی آن خواهید شد. پخش ویدئو معیار گرایش به مرکز میانگین چیست؟ میانگین: همان معدل یا

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید