آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

گزینه دو » محتوای آموزشی » اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی
فهرست مطالب

در این فیلم آموزشی، با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش، چگونگی تبدیل اسامی غیر قابل شمارش به قابل شمارش آشنا خواهید شد.

پخش ویدئو

انواع اسامی در زبان انگلیسی

انواع اسامی در زبان انگلیسی به شرح زیر می باشد:

  • اسم مرکب compound noun: مانند classroom
  • اسم جمع collective noun: مانند police
  • جنس gender noun: مانند gold
  • اسم خاص proper noun: مانند Tehran
  • معنا connotative noun: مانند happiness
  • ذات concrete noun: مانند pen
  • اسم عام common noun: مانند car

در زبان انگلیسی، هر لغت دارای معنی و کاربردهای متفاوتی است که نیاز است به خاطر سپرده شود.

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

اسامی می توانند قابل شمارش مانند “book” یا غیر قابل شمارش مثل “weather” باشند. اسامی غیر قابل شمارش جمع بسته نمی شوند.

برای اسامی غیر قابل شمارش، فعل به صورت مفرد استفاده خواهد شد.

بعد از “little, a little, much, a great/good deal of”، اسامی غیر قابل شمارش به کار می روند. مانند: little money

لغات “quite, only, just” قبل از “a few” استفاده می شوند.

بعد از “lots of” و “a lot of” هم از اسامی قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش می توان استفاده نمود.

“a lot” به عنوان قید در جمله کاربرد دارد.

I have …………… money, can you give me some?

1. a few

2. few

3. many

4. little

پاسخ: گزینه 4 پاسخ صحیح می باشد.

لغت “money” اسم غیر قابل شمارش است، بنابراین نیاز است قبل از آن از little که برای اسامی غیر قابل شمارش به کار می رود، استفاده کرد.

در زبان انگلیسی، اسامی به دو دسته اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش دسته بندی می شوند.

تبدیل اسامی غیر قابل شمارش به قابل شمارش در زبان انگلیسی

برای تبدیل اسامی غیر قابل شمارش به قابل شمارش، نیاز است از واحد آن اسم استفاده کنیم. مثال های از این دست در جدول زیر آورده شده است:

عبارت
معنی
a sheet of paper
یک ورق کاغذ
a bar of chocolate
یک قالب یا یک بسته شکلات
a bar of soap / butter
یک قالب صابون یا کره
a loaf, piece, slice of bread
یک تکه نان
a block of ice
یک تکه یخ
a lump of sugar
یک دانه شکر
a slice of cake
یک تکه کیک

در این صورت، برای جمع بستن این اسامی، واحد آن ها جمع بسته خواهد شد. به عنوان نمونه “two slices of cake” گفته خواهد شد.

از کلمه “piece” به منظور تبدیل تعداد زیادی از اسامی غیر قابل شمارش به قابل شمارش استفاده می شود. مانند لغات زیر

a piece of news/ cake/ information/ advice/ furniture/ luggage/ rubbish/ equipment

برای کلمات “blood, coffee, ink” از “stain of” به معنی “لکه” بهره گرفته می شود.

برای لغت “wheat” به معنی “گندم” از “ear” به مفهوم خوشه استفاده خواهد شد. به عنوان نمونه “An ear of wheat” به مفهوم ” یک خوشه گندم” است.

از واژه “dash” برای لغات “salt, history” استفاده  می شود.

It was such a niece …………… furniture that I tended to get it.

1. piece of

2. dash

3. block

4. sheet

پاسخ: گزینه 2 پاسخ صحیح می باشد.

از کلمه “piece” به منظور تبدیل تعداد زیادی از اسامی غیر قابل شمارش به قابل شمارش استفاده می شود. لذا از عبارت “piece of” برای لغت furniture بهره گرفته خواهد شد.

در زبان انگلیسی، برای تبدیل اسامی غیر قابل شمارش به قابل شمارش باید از واحد آن اسم استفاده کنیم.

به منظور آشنایی بیشتر با گرامر و نکات اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش می توانید ویدئو آموزشی را مشاهده کنید.

سوالات متداول

بعد از “several”، نیاز است از اسامی جمع استفاده گردد. مانند several books

“weather”، جز اسامی غیر قابل شمارش می باشد. به همین خاطر، جمع بسته نمی شود و با فعل مفرد به کار خواهد رفت.

برای این کار، باید از واحد اسم غیر قابل شمارش استفاده شود. به طور مثال two bottles of milk، به معنی دو بطری شیر است.

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فقط تا ۳۰ مهر؛ آزمونک های نیمسال اول را رایگان دریافت کن! ویژه پایه هفتم تا دوازدهم
This is default text for notification bar