جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

امتحان نهایی فلسفه 2 پایه دوازدهم خرداد 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی فلسفه 2 پایه دوازدهم خرداد 1402 با پاسخ تشریحی
امتحان نهایی فلسفه خرداد 1402
فهرست مطالب

امتحان نهایی فلسفه 2 رشته علوم انسانی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. فلسفه 2 رشته انسانی شامل 3 بخش و 11 درس است. این کتاب در ادامه مباحث کتاب فلسفه سال گذشته می باشد. هدف اصلی این درس تقویت تفکر فلسفی و توانایی دانش آموز در حل مسائل فلسفی با توجه به نظرات فیلسوفان بزرگ و صاحب نام می باشد. در ادامه شما می توانید فایل پی دی اف سوالات امتحان نهایی فلسفه 2 ویژه رشته علوم انسانی خرداد 1402 را با پاسخنامه آن مشاهده و دانلود کنید:

سوالات امتحان نهایی فلسفه 2 رشته انسانی خرداد 1402

1- تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام یک غلط می باشد :(0.75 نمره)

الف) به عقیدۀ هیوم منشا ء درک و پذيرش رابطۀ علیت، يك حالت روانی ناشی از توالی پديده ها است.

پاسخ : صحیح (0.25)

 

ب) به نظر كانت، وجود جهان ماورای دنیای مادی، مشروط به وجود خدائی جاودان و نامتناهی است.

پاسخ : صحیح (0.25)

 

ج) فیلسوفان مسلمان می گويند ابتدا بايد با خدا ارتباط معنوی برقرار كرد و بعد به اثبات عقلانی وی پرداخت.

پاسخ : غلط (0.25)

2- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید: (0.5 نمره)

از نظر دكارت، انسان اصل علیت را به طورِ …………………………. درک می كند.

پاسخ :فطری(0.25)

 

امروزه ، عقل در اروپا، به عقلِ ………………………… . تقلیل پیدا كرده است.

پاسخ : تجربی (0.25)

3- به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید : (2 نمره)

از نظر فیلسوفان مسلمان، انسان بعد از درک كدام اصل، در می يابد كه پديده ها خود به خود به وجود نمی آيند؟

پاسخ : اصل امتناع اجتماع نقیضین (0.5)

 

هنگامی كه راننده ای ، خودروی بدون نقص را روشن كرده و هدايت می كند، اين عملِ او بر مبنای پذيرش كدام يك از لوازم علیّت است ؟ (0.5)

پاسخ : اصل وجوب بخشی علت به معلول (یا اصل ضرورت علی و معلولی) (0.5)

 

دو فیلسوف غربی دورۀ جديد اروپا كه از تجربه های معنوی درونی، برای باور به وجود خداوند استفاده كردند را نام ببريد.

پاسخ : ویلیام جیمز برگسون كركگور كاتینگهام (ذكر دو مورد كافی است) (هر مورد 0.25)

از نظر فیلسوفان مسلمان، عالی ترين مرتبۀ شهود چه نام دارد و مختص چه كسانی است؟

پاسخ : وحی – پیامبران (هر مورد 0.25)

4- به سوال های زیر، پاسخ کامل دهید : 

از ديدگاه ابن سینا، وقتی می گويیم “آب و وجود دو مفهوم از يك موجود هستند”، به چه معنا می باشد؟ توضیح دهید.(0.75)

پاسخ : بدین معنا نیست كه آن ها دو جزء از یک موجودند كه باهم تركیب یا جمع شده اند. (0.25) بلکه از موجودی واحد، دو مفهوم مختلف را بدست آورده ایم (0.25) یعنی در عالم خارج دو امر جداگانه به نام آب و وجود نداریم. (0.25)

 

به لحاظ عقلی و فلسفی، قبول غايت برای اشیا و پديده های جهان، در چه صورت امکان پذير است؟ توضیح دهید. (0.75)

پاسخ : قبول غایت برای اشیا و پدیده های جهان وقتی امکان پذیر است كه این غایت قبل از پیدایش اشیا مشخص شده باشد (0.25) تا اشیا متناسب با آن هدف و غایت ساخته شده باشند (0.25) و چنین هدفی بدون قبول خداوند امکان پذیر نیست. (0.25)

 

از نظر فارابی چرا تسلسل علل نامتناهي محال است؟ توضیح دهید.

پاسخ : زیرا اگر سلسلۀ علت ها بخواهد تا بینهایت به عقب برگردد و هر علتی وابسته به علت قبل از خود باشد، بدین معناست که آغاز و ابتدایی در كار نباشد (0.25) و در این صورت اصلاً چیزی پدید نمی آید (0.25) تا نوبت به معلولی برسد كه اكنون پیش روی ماست. (0.25)

 

از نظر فیلسوفان مسلمان، تمام ادراک ها و دانش های انسان به كمك كدام يك از عقولِ عالم عقل حاصل می شود؟ شرح دهید.(1)

پاسخ : عقل فعال (0.25) این عقل عامل فیض رسانی به عقل انسان ها است. (0.25) یعنی به واسطۀ این عقل است كه انسان مفاهیم كلی رامی فهمد. (0.25) البته این مدد رسانی در باطن وجود انسان صورت می گیرد و برای خود انسان محسوس نیست. (0.25)

شما می توانید فایل pdf سوالات، را از لینک زیر دانلود کنید…

بخش بندی کتاب فلسفه 2

کتاب فلسفه پايە دوازدهم رشته انسانی در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول دربارۀ وجود و برخی مسائل مربوط به وجود است. این بخش خود شامل 4 درس می باشد. بخش دوم برخی مسائل مربوط به فلسفه های مضاف را طرح می کند. این بخش در قالب 4 درس به دانش آموزان تدریس می شود. در بخش سوم نیز تاریخی مختصر از جریان فلسفه در جهان اسلام آمده است. این بخش نیز شامل سه درس می باشد. با توجه به موارد ذکر شده کتاب فلسفه در مجموع شامل 11 درس خواهد بود.

 

بارم بندی امتحان نهایی فلسفه

بارم بندی امتحان نهایی فلسفه یکی از موضوعات مهم برای دانش آموزان است. در امتحان نهایی از بخش نخست کتاب که شامل 4 درس می باشد و در ارزشیابی نوبت اول مورد پرسش قرار گرفته است حدود 5 نمره سوال طرح می گردد. از بخش دوم کتاب که شامل 4 درس است و 2 درس از آن در ارزشیابی نوبت اول قرار داشته است، حدود 8 نمره سوال طرح می گردد. بخش سوم کتاب هم که خود مشتمل بر 3 درس می باشد، حدود 7 نمره از امتحان را تشکیل می دهد. 

سعی کنید مطالب کتاب فلسفه را به صورت مفهومی مطالعه کنید چون بخش اصلی نمره امتحان به سوالات تشریحی اختصاص دارد.

نکاتی درباره امتحان نهایی فلسفه

سوالات امتحان نهایی فلسفه تنوع بالایی دارند و دانش آموز برای موفقیت در امتحان باید نمونه سوال های امتحانی سال های قبل را نیز مطالعه نماید.

 در حاشیۀ کتاب، موارد متنوعی از قبیل معرفی فیلسوفان، آشنایی با آثار آنها و نکاتی که جنبۀ تکمیلی نسبت به درس دارند آمده است. شایسته است در هنگام تدریس و مطالعۀ درس، حاشیه ها نیز مطالعه شود تا دانش عمومی شما نسبت به محتوای درس افزایش یابد. طرح سؤال از این حاشیه در امتحانات پایانی و آزمونهای سراسری ممنوع است، زیرا مربوط به دانش اضافی است و محتوای الزامی محسوب نمی شود.

در متن کتاب فلسفه فعالیت هایی که واگرا هستند و جواب معین ندارند، با علامت * مشخص شده اند.در آزمونهای کتبی و آزمونهای سراسری نباید از این فعالیت ها سؤال طراحی شود.

از بخش اول کتاب که مربوط به نیم سال اول می باشد(دروس 1 تا 6) حدود 7 نمره سوال طراحی می گردد.

در امتحان حدود 20 سوال مطرح خواهد گردید و دانش آموز باید به آن پاسخ دهد.

وقت امتحان نهایی فلسفه حدود 90 دقیقه می باشد.

مرور و تمرین سوال های امتحانی سال های گذشته به شما در فهم بهتر مطالب و کشف نقاط ضعفتان کمک می کند.

سوالات متداول

در امتحان نهایی فلسفه 7 نمره به 6 درس نخست کتاب (مربوط به نیم سال اول) اختصاص می یابد و 13 نمره مربوط به دروس 7 تا 11 خواهد بود.

سوالات در سطوح مختلف مطرح می شود و تنوع مختلفی در طراحی آن وجود دارد. برای تسلط بر سوالات امتحان نهایی فلسفه بهتر است نمونه سوال های سال های قبلی مورد بررسی قرار بگیرد.

مدت زمان آزمون حدود 90 دقیقه و تعداد سوالات حدود 20 می باشد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 Comments
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مانیا محمدی
مانیا محمدی
10 ماه قبل

سلام برای شهریور این پی دی اف رو بخونم بدرد میخوره؟ چند نمره میگیرم ازش

رضا محمدیان
مدیر
10 ماه قبل
پاسخ به  مانیا محمدی

سلام مانیا
با مطالعه نمونه سوالات سالهای قبل با نوع طراحی سوالات و مباحث مهم کتاب آشنا خواهید شد.

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x