جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

کاهش تعداد سوالات و افزایش زمان پاسخگویی به سوالات دفترچه‌های اختصاصی در کنکور 1402

کاهش تعداد سوالات و افزایش زمان پاسخگویی به سوالات دفترچه‌های اختصاصی در کنکور 1402
تعداد سوالات و مدت زمان پاسخگویی کنکور 1402
فهرست مطالب

سوالات کنکور 1402 در تمامی گروه های آزمایشی (ریاضی فیزیک، تجربی، انسانی و هنر و زبان) تنها شامل دروس تخصصی است، بنابراین بدیهی است که مدت زمان پاسخگویی نسبت به کنکورهای سال های قبل کمتر می شود. تعداد سوالات و مدت زمان پاسخگویی در گروه های آزمایشی مختلف، توسط سنجش اعلام شد. در این نوشتار همراه شما هستیم تا به تشریح تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور 1402 بپردازیم.

با گزینه دو همراه باشید.

تعداد سوالات و مدت زمان پاسخگویی کنکور 1402

داوطلبان با توجه به گروه آزمایشی موجود باید به تعداد سوالات متفاوتی پاسخ دهند. برای هر آزمون مدت زمان پاسخگویی متفاوتی در نظر گرفته شده است.

تعداد سوالات و مدت زمان پاسخگویی به سوالات کنکور 1402

با توجه به تصویب شورای عالی، تغییرات بسیاری در کنکور 1402 رخ داده است که مهمترین آن حذف دروس عمومی از تمامی گروه های آزمایشی است. با در نظر داشتن این تغییر، می توان نتیجه گرفت که دفترچه سوالات و مدت زمان پاسخگویی نیز دچار تحولاتی شده است. با توجه به اهمیت اطلاع از تعداد سوالات اختصاصی در هر گروه آزمایشی و مدت زمانی که می بایست به سوالات پاسخ داده شود، این مطلب گردآوری شده است. ابتدا تغییرات کنکور 1402 را در زیر برشمردیم سپس در ادامه تعداد سوالات و مدت زمان پاسخگویی کنکور 1402 برای هر رشته به تفکیک ارائه شده است.

تغییرات کنکور 1402

تعداد سوالات و مدت زمان پاسخگویی کنکور 1402

مدت زمان برگزاری کنکور 1402 گروه ریاضی فیزیک

مدت زمان برگزاری کنکور گروه ریاضی و فیزیک 145 دقیقه است. داوطلبان باید در این بازه زمانی به 105 سوال پاسخ دهند. دفترچه های کنکور ریاضی 1402 شامل 2 دفترچه است.

  • دفترچه شماره 1: شامل درس ریاضیات است. تعداد سوالات این دفترچه 40 سوال است. مدت زمان پاسخگویی 70 دقیقه است.
  • دفترچه شماره 2: شامل درس فیزیک و شیمی است. تعداد سوالات فیزیک 35 عدد و تعداد سوالات شیمی 30 عدد است. مدت زمان پاسخگویی درس فیزیک 45 دقیقه و درس شیمی 30 دقیقه است.

در کنکور سال گذشته، دفترچه شماره 2 (دروس اختصاصی) شامل درس ریاضی با 50 سوال و 80 دقیقه زمان و دفترچه شماره 3 شامل درس فیزیک با 40 سوال و 50 دقیقه زمان و درس شیمی با 30 سوال  و 30 دقیقه زمان بود. تعداد سوالات درس شیمی نسبت به کنکور گذشته تغییری نکرده است.

کنکور ریاضی فیزیک 1402 دارای 105 سوال و مدت زمان پاسخگویی 145 دقیقه است.

مدت زمان برگزاری کنکور 1402 گروه علوم تجربی

مدت زمان برگزاری کنکور گروه علوم تجربی 200 دقیقه است. داوطلبان باید در این بازه زمانی به 185 سوال پاسخ دهند.بیشترین تعداد دفترچه مختص داوطلبین گروه علوم تجربی است. تعداد دفترچه سوالات داوطلبان این گروه آزمایشی با احتساب بهیاری 4 عدد است.

  • دفترچه شماره 1: شامل درس زیست شناسی است. تعداد سوالات این دفترچه 45 عدد است که داوطلبین باید در مدت زمان 45 دقیقه به سوالات پاسخ دهند.
  • دفترچه شماره 2: شامل درس فیزیک و شیمی است. تعداد 30 سوال فیزیک و 35 سوال شیمی در این دفترچه وچود دارد. مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک 40 دقیقه و برای درس شیمی 35 دقیقه است. به صورت کلی مدت زمان در نظر گرفته شده برای پاسخ به این دفترچه، 75 دقیقه است.
  • دفترچه شماره 3: شامل دروس ریاضی و زمین شناسی است.تعداد سوالات درس ریاضی 30 عدد است و تعداد سوالات درس زمین 15 است. داوطلبان برای پاسخ به این سوال ها، 60 دقیقه فرصت دارند.

دفترچه شماره 4: داوطلبانی که بهیاری را انتخاب کرده باشند، باید به سوالات دفترچه چهارم که شامل 30 سوال است پاسخ دهند، تعداد سوابات بهیاری در کنکور 1402 30 عدد است که مدت زمان پاسخگویی 20 دقیقه است.

در کنکور سال گذشته کنکور تجربی نیز مانند کنکور ریاضی، برای دروس اختصاصی دو دفترچه اختصاصی درنظر گرفته می شد. دفترچه شماره 2 این گروه آزمایشی شامل درس ریاضی با 30 سؤال در مدت زمان 50 دقیقه و زیست شناسی با 50 سؤال در 40 دقیقه بود که متقاضیان در مجموع به 80 سؤال در مدت 90 دقیقه پاسخ می دادند.  درس زیست شناسی و درس زمین شناسی در کنکور 1402، نسبت به کنکور 1401 تعداد 5 سوال کمتر دارند.

کنکور علوم تجربی 1402 با احتساب دفترچه چهارم، دارای 185 سوال و مدت زمان پاسخگویی 200 دقیقه است.

مدت زمان برگزاری کنکور 1402 گروه علوم انسانی

مدت زمان برگزاری کنکور گروه علوم انسانی 160 دقیقه است. داوطلبان باید در این بازه زمانی به 160 سوال پاسخ دهند. داوطلبانی که در گروه آزمایشی علوم‌انسانی شرکت می‌کنند، ۲ دفترچه دارند.

دفترچه شماره 1: شامل ۲۰ سوال ریاضی، ۳۰ سوال برای زبان و ادبیات فارسی، ۱۵ سوال علوم‌اجتماعی و ۱۵ سوال روان‌شناسی است. مدت‌زمان درنظر گرفته شده برای ۸۰ سوال دفترچه اول، ۸۵ دقیقه است. به عبارتی برای درس ریاضی 30 دقیقه برای درس زبان و ادبیات فارسی 30 دقیقه، برای درس علوم اجتماعی و روان شناسی با هم 25 دقیقه در نظر گرفته شده است.

دفترچه شماره 2: شامل ۸۰ سوال است.این دفترچه شامل دروس عربی، تاریخ، جغرافیا، فلسفه و منطق و اقتصاد است که به ترتیب ۳۰، ۱۳، ۱۲، ۲۰ و ۱۵ پرسش دارند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات درس عربی 20 دقیقه، برای در تاریخ و جغرافیا با هم 20 دقیقه، برای درس فلسفه و منطق 20 دقیقه و برای درس اقتصاد 15 دقیقه است. شرکت کنندگان فرصت دارند که در ۷۵ دقیقه به پرسش‌های طراحی شده، پاسخ دهند.

دفترچه شماره 3:  ویژه داوطلبانی است که دیپلم تحصیلی آنها، علوم و معارف اسلامی است. این دفترچه ۸۰ سوال دارد و افراد باید در مدت زمان ۸۰ دقیقه به پرسش‌ها پاسخ دهند. دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی باید به ۲۰ سوال عربی، ۱۳ سوال تاریخ، ۱۲ سوال جغرافیا، ۲۰ سوال فلسفه و منطق و ۱۵ پرسش اقتصادی پاسخ دهند. برای درس زبان عربی 20 دقیقه، برای درس تاریخ و جغرافیا با هم 20 دقیقه، برای درس فلسفه و منطق 20 دقیقه و برای درس اقتصاد 15 دقیقه زمان تعیین شده است. مدت زمان پاسخ به پرسش‌های طراحی شده، ۷۵ دقیقه است.

در سال گذشته تعداد سوالات آزمون اختصاصی کنکور انسانی نیز در دو دفترچه مجزا ارائه می شد. دفترچه دوم سوالات از درس ریاضی با 20 سؤال و 25 دقیقه، اقتصاد با 15 سؤال در 10 دقیقه، زبان فارسی با 30 سؤال در 30 دقیقه، علوم اجتماعی با 20 سؤال در 15 دقیقه زمان تعیین شده بود. در مجموع تعداد سوالات این دفترچه حاوی 85 سؤال بود که زمان پاسخگویی به این سوالات 80 دقیقه درنظر گرفته شده بود.

تعداد سوالات دروس گروه آزمایشی علوم‌اسلامی نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ نسبت به کنکور ۱۴۰۱ تغییر نکرده است، اما تعداد سوالات دروس علوم‌اجتماعی و روان‌شناسی هرکدام ۵ مورد کمتر شده است. همچنین تعداد پرسش‌های دروس تاریخ و جغرافیا به ترتیب نسبت به آخرین کنکور برگزار شده، ۲ و ۳ مورد کاهش یافته است.

کنکور علوم انسانی 1402 دارای 160 سوال و مدت زمان پاسخگویی 160 دقیقه است.

مدت زمان برگزاری کنکور 1402 گروه هنر

مدت زمان برگزاری کنکور گروه هنر 115 دقیقه است. داوطلبان باید در این بازه زمانی به 100 سوال پاسخ دهند. تعداد دفترچه های گروه هنر یک عدد است که در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

دفترچه گروه هنر شامل 50 پرسش درک عمومی هنر، 30 سوال درک عمومی ریاضی و فیزیک و 20 سوال خلاقیت تصویری و تجسمی است. برای درس درک عمومی هنر 50 دقیقه زمان، برای درس درک عمومی ریاضی فیزیک 40 دقیقه و برای درس خلاقیت تصویری و تجسمی 25 دقیقه زمان در نظر گرفته شده است. مدت زمان پاسخ گویی به سوالات 115 دقیقه است.

تعداد سوالات درک عمومی هنر در نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ نسبت به کنکور ۱۴۰۱، ۲۰ مورد بیشتر شده است

کنکور هنر 1402 دارای 100 سوال و مدت زمان پاسخگویی 115 دقیقه است.

مدت زمان برگزاری کنکور 1402 گروه زبان

مدت زمان برگزاری کنکور گروه زبان 105 دقیقه است. داوطلبان باید در این بازه زمانی به 70 سوال پاسخ دهند. تعداد دفترچه های گروه زبان یک عدد است که در اختیار داوطلبان قرار می گیرد. دفترچه گروه زبان در قالب یک دفترچه است که شامل یک درس به نام زبان تخصصی است که 70 سوال دارد و مدت زمان پاسخگویی به سوالات آن 105 دقیقه است.

تعداد سوالات آزمون زبان نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ نسبت به آخرین آزمون ورودی به دانشگاه‌ها تغییر نکرده است. این آزمون شامل پرسش‌های تخصصی از زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، ایتالیایی و روسی است.

کنکور زبان 1402 دارای 70 سوال و مدت زمان پاسخگویی 105 دقیقه است.

تعداد سوالات و مدت زمان پاسخگویی کنکور 1402

پرسش و پاسخ

دروس عمومی در کنکور 1402 حذف شده است.

برای رشته های مختلف، تغییراتی در تعداد سوالات تخصصی و زمان پاسخگویی آن ها ایجاد شده است. در این نوشتار برای هر رشته به تفکیک تعداد سولات تخصصی و مدت زمان پاسخگویی در کنکور 1402 مشخص شده است.

برای گروه آزمایشی ریاضی 145 دقیقه، برای گروه آزمایشی علوم تجربی 200 دقیقه، برای گروه آزمایشی علوم انسانی 160 دقیقه، برای گروه آزمایشی هنر 115 دقیقه و برای گروه آزمایشی زبان105 دقیقه زمان در نظر گرفته شده است.

تعداد دفترچه ها در کنکور سراسری 1402 دچار تغییراتی شده است. گروه آزمایشی ریاضی 2 دفترچه، گروه آزمایشی علوم تجربی 4 دفترچه، گروه آزمایشی علوم انسانی 2 دفترچه، گروه آزمایشی هنر 1 دفترچه و گروه آزمایشی زبان 1 دفترچه در نظر گرفته شده است.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x