جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

ثبت نام دانش آموزان پایه نهم / تشکیل کارگروه هدایت تحصیلی

ثبت نام دانش آموزان پایه نهم / تشکیل کارگروه هدایت تحصیلی
فهرست مطالب

ثبت نام دانش آموزان ورودی دوره دوم متوسطه (پایه نهم) مدارس از دهه دوم تیرماه آغاز می شود. دانش آموزان پایه نهم باید در آزمون های مرتبط با هدایت تحصیلی شرکت کرده و فرم های مرتبط با هدایت تحصیلی را تکمیل کنند، در نتیجه ثبت نام از دهه دوم تیرماه به بعد انجام می شود.

فرایند ثبت نام پایه نهم یکی از مهمترین مراحل برای دانش آموزان است زیرا تاثیر مستقیمی در آینده تحصیلی و شغلی آن ها دارد. در این نوشتار همراه شما هستیم تا به توضیحات کامل در مورد نحوه اولویت بندی و عوامل تاثیر گذار در انتخاب رشته و هدایت تحصیلی پایه نهم بپردازیم.

با گزینه دو همراه باشید.

ثبت نام مدارس برای پایه نهم از دهه دوم تیر ماه در سال 1402 برگزار می شود.

هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم چیست؟

آموزش و پرورش به منظور هدایت دانش آموزان جهت انتخاب رشته متناسب با استعداد، علایق و نیازهای شغلی، اقدام به برگزاری برنامه هدایت تحصیلی برای پایه نهم کرده است.

هدایت تحصیلی به فرایند ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان جهت انتخاب رشته تحصیلی مناسب اطلاق می شود. فرایند هدایت تحصیلی به دانش آموزان کمک می کند تا با استعدادها، علایق، توانایی ها و ویژگی های شخصیتی خود آشنا شده و همچنین انواع شاخه ها، رشته های تحصیلی و مشاغل را نیز بشناسند و در نهایت به صورت آگاهانه و اختیاری رشته تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنند.

برخی از دانش آموزان به دلیل عدم آگاهی کافی نسبت به آزمون های هدایت تحصیلی توجه لازم را به آن ندارند. در نتیجه پس از اعلام نتایج از اولویت بندی ناراضی بوده و موفق به ثبت نام در رشته دلخواه نمی شوند.

اهداف تشکیل کارگروه هدایت تحصیلی پایه نهم

اهدافی که برای تشکیل هدایت تحصیلی برای راهنمایی دانش آموزان برای انتخاب رشته دنبال می شود در زیر ارائه شده است:

 1. شناسایی استعدادها، توانایی ها، علاقه و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان
 2. راهنمایی دانش آموزان برای انتخاب رشته تحصیلی به صورت آگاهانه و ترسیم مسیر آینده شغلی برای آن ها

برگ هدایت تحصیلی جنبه توصیه و راهنمایی دارد و دانش آموز با مشاهده نتیجه برگ هدایت تحصیلی آگاهی پیدا می کند که صلاحیت و توانمندی وورد به کدام شغل را دارد. اما باید توجه داشت که هدایت تحصیلی تابع امکانات و ظرفیت های آموزش و پرورش و سوابق تحصیلی دانش آموز است.

مراحل ثبت نام هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم

دانش آموزانی که قصد تکمیل فرایند انتخاب رشته نهم به دهم را دارند باید در زمان اعلامی به سایت همگام مراجعه کرده و  اقدام به تکمیل فرم های مربوطه نمایند. در زیر مراحل انجام هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم ارائه شده است.

 • ورود به سایت همگام
 • وارد کردن کد ملی و سریال شناسنامه دانش آموز
 • ورود به قسمت هدایت تحصیلی
 • تکمیل فرم هدایت تحصیلی
 • دریافت رسید

فرایند کارگروه هدایت تحصیلی پایه نهم

 • اجرای آزمون های توانایی و رغبت: از 16 بهمن 1401 تا 7 اردیبهشت 1402
 • تکمیل نمون برگ های نظرخواهی برای مشاوران و معلمان: از 15 فروردین تا 15 اردیبهشت
 • تکمیل نمون برگ های نظرخواهی دانش آموزان و والدین: از 4 تا 20 اردیبهشت
 • تکمیل ظرفیت شاخه و رشته های تحصیلی مناطق: از 4 تا 25 اردیبهشت
 • ثبت نتایج امتحانات برای عملکرد تحصیلی: دو هفته بعد از آخرین امتحان ( دهه اول تیر ماه)
 • صدور نمونه برگ هدایت تحصیلی: در دهه دوم تیرماه
زمان ثبت نام دانش آموزان پایه نهم و زمان اعلام نتایج هدایت تحصیلی

صدور نمونه برگ هدایت تحصیلی کلاس نهمی در دهه دوم تیرماه بعد از صدور کارنامه و مهلت قانونی برای رفع اعتراضات انجام می شود.

عوامل مهم تاثیر گذار در هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم

عوامل مهم تاثیر گذار در هدایت تحصیلی در زیر ارائه شده است:

 1. بررسی مشاوره ای: نمون برگ شماره 6 – در حد توصیه به دانش آموز
 2. عملکرد تحصیلی: نمون برگ شماره 7 – حد نصاب نمره لازم برای دروس تخصصی رشته های شاخه نظری (علوم تجربی، ریاضی فیزیک، ادبیات و علوم انسانی، معارف اسلامی) – شاخه فنی و حرفه ای (صنعت، خدمات، کشاورزی، هنر) – شاخه کار دانش (صنعت، خدمات، کشاورزی، هنر)
 3. ظرفیت رشته
 4. امکانات تحصیلی و تجهیزات منطقه

فرم شماره 6 و 7 به منظور هدایت تحصیلی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. همان طور که بیان شد، فرم شماره 6 جنبه توصیه ای داشته و فرم شماره 7 براساس عملکرد تحصیلی دانش اموزان و ظرفیت منطقه تکمیل می شود.

فرم های هدایت تحصیلی پایه نهم در سایت همگام در دسترس متقاضیان قرار می گیرد.

فرم شماره 6 در هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم

فرم شماره 6 از 100 نمره در نظر گرفته شده است. نمونه برگ شماره 6 تنها در راستای راهنمایی و مشاوره بدون تاثیرگذاری بر عملکرد انتخاب رشته است و براساس ملاک هایی زیر تکمیل می شود:

 1. توصیه های مشاوران 10 نمره
 2. نظر معلم در زمینه استعداد دانش آموزان 10 نمره
 3. نظر خود دانش آموز 10 نمره
 4. نظر اولیاء دانش آموز 5 نمره
 5. آزمون رغبت و توانایی 30 نمره
 6. عملکرد تحصیلی 35 نمره

در نظر داشته باشید که فرم شماره 6 بیشتر جنبه توصیه ای دارد.

فرم شماره 7 هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم

فرم شماره 7 با توجه به سوابق تحصیلی دانش آموز و ظرفیت منطقه تعریف می شود. با توجه به اینکه هدایت تحصیلی صرفا براساس عملکرد تحصیلی و در نظر گرفتن ظرفیت منطقه و در نهایت رتبه بندی عملکرد تحصیلی انجام می شود، بنابراین نمره کف در این فرم بسیار مهم است. در نمون برگ شماره 7 باید نمره کف به عنوان شرط اصلی و لازم کسب شود.

در این فرم ضریب دروس مقاطع هفتم و هشتم با ضریب 1 و دروس مقطع نهم با ضریب 3 اعلام می شود. نمرات مقطع نهم بالاترین اثر را روی سوابق تحصیلی و انتخاب رشته فرد دارند. دانش آموزان در فرم شماره 7 با حروفی مانند الف و ب مواجه می شوند. که در ادامه در مورد این حروف توضیحاتی ارائه شده است.

نحوه اولویت بندی شاخه ها در نمون برگ های هدایت تحصیلی

دانش آموزان براساس رتبه ی عملکرد و ظرفیت منطقه در فرم شماره 7 ولویت بندی می شوند. یعنی براساس نتایج رتبه عملکرد و ظرفیت منطقه طبقه بندی شده و ثبت نام آن ها انجام می شود. نحوه اولویت بندی برای رشته های مختلف در دو بخش زیر ارائه شده است.

رشته های ریاضی فیزیک، علوم و معارف اسلامی و شاخه کار دانش

نمونه برگ هدایت تحصیلی دانش آموزان در رشته های ریاضی فیزیک، شاخه کاردانش و رشته علوم و معارف اسلامی براساس اولویت الف صادر می شود. یعنی اگر دانش آموزی کف نمره برای ورود به رشته مورد نظر را کسب کند، بدون اعمال ظرفیت منطقه در رشته دلخواه ثبت نام می شوند.

رشته های علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و شاخه فنی حرفه ای

نمونه برگ هدایت تحصیلی برای رشته های علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و شاخه فنی حرفه ای براساس اولویت های الف و ب صادر می شود. یعنی علاوه بر کسب نمره کف هر رشته، دانش آموزان براساس رتبه و ظرفیت منطقه به گروه الف و ب تقسیم بندی می شوند. گروه الف دارای اولویت بالاتر برای ثبت نام هستند. در صورت عدم ثبت نام گروه الف، گروه ب مجاز به ثبت نام در رشته مورد نظر هستند.

نحوه ثبت نام دانش آموزان براساس هدایت تحصیلی پایه نهم

نحوه ثبت نام دانش آموزان براساس هدایت تحصیلی در زیر ارائه شده است:

دانش آموزان متقاضی رشته های ریاضی،  علوم و معارف اسلامی و شاخه کارو دانش به طور کلی به یک گروه الف تقسیم بندی می شوند.

دانش آموزان متقاضی رشته های تجربی، ادبیات و علوم انسانی و شاخه فنی حرفه ای به دو گروه الف و ب تقسیم می شوند.

 • گروه الف در اولویت ثبت نام هستند.
 • دانش آموزانی که در اولویت ب قرار دارند، به شرط خالی بودن ظرفیت مدرسه در رشته مورد نظر ثبت نام می شوند.
زمان ثبت نام دانش آموزان پایه نهم و زمان اعلام نتایج هدایت تحصیلی

میانگین نمرات برای انتخاب رشته ریاضی، تجربی، علوم انسانی و معارف

میانگین نمرات برای انتخاب رشته ریاضی، تجربی، علوم انسانی و معارف در زیر ارائه شده است.

 • برای دانش آموزان متقاضی در رشته ریاضی باید حد نصاب میانگین 3 سال دروس ریاضی و تجربی در پایه های هفتم، هشتم و نهم به ترتیب حداقل 14 و 13 باشد.
 • حد نصاب میانگین 3 سال دروس ریاضی و تجربی در پایه های هفتم، هشتم و نهم برای ورود به رشته تجربی نیز باید به ترتیب حداقل 13 و 14 باشد.
 • برای دانش آموزان متقاضی در رشته های علوم انسانی باید میانگین نمره در پایه های هفتم، هشتم و نهم برای درس زبان و ادبیات فارسی 14، برای درس مطالعات اجتماعی 13 و برای درس زبان عربی 12 باشد.
 • دانش آموزان متقاضی برای رشته علوم و معارف باید میانگین نمره در پایه های هفتم، هشتم و نهم برای درس معارف اسلامی 14 برای درس زبان عربی 13 و برای درس زبان و ادبیات فارسی 12 را کسب کنند.

در جدول زیر حد نصاب میانگین 3 سال برای دروس تخصصی مرتبط با رشته های ریاضی، تجربی، انسانی و معارف ارائه شده است.

میانگین نمرات برای انتخاب رشته ریاضی، تجربی، علوم انسانی و معارف در هدایت تحصیلی
رشته ریاضی فیزیک ریاضی علوم تجربی -
14 13
رشته علوم تجربی ریاضی علوم تجربی
13 14
رشته علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی مطالعات اجتماعی زبان عربی
14 13 12
رشته علوم و معارف اسلامی معارف زبان عربی زبان و ادبیات فارسی
14 13 12

حد نصاب نمره لازم برای دروس تخصصی مرتبط با شاخه های گروه فنی و حرفه ای

جهت ورود به رشته های شاخه های فنی و حرفه ای باید حداقل نمره برای هر رشته کسب شود. در جدول زیر حد نصاب نمره لازم برای دروس تخصصی رشته های شاخه های گروه فنی و حرفه ای ارائه شده است.

حد نصاب نمره لازم برای دروس تخصصی مرتبط با شاخه های گروه فنی و حرفه ای
ریاضی علوم تجربی فرهنگ و هنر کار و فناوری
رشته های زمینه هنر 10 10 12 12
رشته های زمینه کشاورزی - 10 12 12
رشته های زمینه خدمات 10 - 12 12
رشته های زمینه هنر 10 10 12 12

حد نصاب نمره لازم برای دروس تخصصی مرتبط با شاخه های کارودانش

جهت ورود به رشته های شاخه های کارودانش باید حداقل نمره برای هر رشته کسب شود. در جدول زیر حد نصاب نمره لازم برای دروس تخصصی رشته های شاخه های کارودانش ارائه شده است.

حد نصاب نمره لازم برای دروس تخصصی مرتبط با شاخه های کارودانش
ریاضی علوم تجربی فرهنگ و هنر کار و فناوری
رشته های زمینه هنر 10 - 12 12
رشته های زمینه کشاورزی - 10 10 12
رشته های زمینه خدمات 10 - 12 12
رشته های زمینه هنر 10 - 10 12

فرصت اصلاح نمره برای هدایت تحصیلی جهت انتخاب رشته در پایه نهم

دانش آموزانی که حد نصاب نمره را در یکی از شاخه ها و یا رشته های تحصیلی مورد نظر کسب نکرده باشند می توانند با تکمیل نمون برگ درخواست تعیین رشته، بار دیگر در امتحان تعیین رشته که در شهریورماه (همزمان با امتحانات دانش آموزان تجدیدی) برگزار می شود، اقدام کنند. حد نصاب لازم برای وورد به یک رشته براساس نمرات پایانی سه ساله دوره اول متوسطه و درس یا دروس مربوط به رشته محاسبه می شود. در صورت کسب حد نصاب نمره لازم، ورود دانش آموز به مدارس دولتی در صورت وجود ظرفیت امکان پذیر است

مراحل هدایت تحصیلی برای دانش آموزانی که حداقل نمره لازم را کسب نکردند به شرح زیر است:

 1. دریافت فرم های لازم از مدرسه و تکمیل آن و مراجعه به اداره آموزش و پرورش برای شرکت در آزمون مجدد
 2. شرکت در آزمون مجدد در شهریور ماه
 3. انتخاب رشته

در نظر داشته باشید که حد نصاب لازم برای ورود به هر رشته براساس نمرات پایانی سه ساله دوره اول متوسطه یا دروس مربوطه محاسبه می شود.

مراحل ثبت نام هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم

دانش آموزانی که قصد تکمیل فرایند انتخاب رشته نهم به دهم را دارند باید در زمان اعلامی به سایت همگام مراجعه کرده و  اقدام به تکمیل فرم های مربوطه نمایند. در زیر مراحل انجام هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم ارائه شده است.

 • ورود به سایت همگام
 • وارد کردن کد ملی و سریال شناسنامه دانش آموز
 • ورود به قسمت هدایت تحصیلی
 • تکمیل فرم هدایت تحصیلی
 • دریافت رسید
زمان ثبت نام دانش آموزان پایه نهم و زمان اعلام نتایج هدایت تحصیلی

دانش آموزان و اولیا گرامی توجه داشته باشند که هدایت تحصیلی یکی از مهمترین اقدامات در پایه تحصیلی نهم است. لذا آن را جدی تلقی کنید.

پرسش و پاسخ

سوابق تحصیلی و ظرفیت منطقه از عوامل موثر در هدایت تحصیلی دانش آموزان است.

با توجه به در نظر گرفتن میانگین نمره سه سال تحصیلی هفتم، هشتم و نهم، در نتیجه نمرات هر سه پایه در هدایت تحصیلی تاثیر گذار است.

نتایج نمونه برگ هدایت تحصیلی در دهه دوم تیرماه صادر می شود.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 Comments
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
امیر
امیر
10 ماه قبل

اگه اولویت الف ثبت نام نکنیم و وایسیم برای اولویت ب و اولویت ب جا نبود دیگه الف هم نمی‌تونیم بریم؟

رضا محمدیان
مدیر
10 ماه قبل
پاسخ به  امیر

سلام امیرجان
از مشاورین آموزشی مدرسه کمک بگیرید.

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x