جستجو
Close this search box.

مجموعه سوالات امتحان نهایی دین و زندگی دوازدهم رشته تجربی

درس دین و زندگی جز دروس عمومی رشته علوم تجربی است. کتاب دین و زندگی رشته تجربی 10 فصل دارد. 6 فصل نخست مربوط به آزمون نیم سال است و برای امتحان نهایی هر 10 درس مورد ارزشیابی قرار می گیرد. البته دروس 7 تا 10 شامل سوالات و تاثیر بیشتری در امتحان می شود.

در این پست به آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس دین و زندگی رشته علوم تجربی در سالیان اخیر دسترسی خواهید داشت. همچنین با نحوه طراحی سوالات، بارم بندی و زمان بندی امتحان، سوالات پرتکرار و … آشنا خواهید شد. برای موفقیت در امتحان نهایی درس تعلیمات دینی با ما همراه باشید.

دانلود مجموعه سوالات امتحان نهایی دینی تجربی و ریاضی

آرشیو سوالات امتحان نهایی دین و زندگی پایه دوازدهم علوم تجربی + پاسخنامه

در این بخش آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس دین و زندگی رشته علوم تجربی سالیان اخیر همراه با پاسخنامه تشریحی برای شما آماده شده است. در تقویم های امتحانی آموزش و پرورش این امتحان با نام امتحان تعلیمات دینی شناخته می شود. شما می توانید با مراجعه به صفحه مربوط به هر امتحان به محتوای آن دسترسی کامل داشته باشید. این مجموعه شامل تمامی سوالات امتحانی تعلیمات دینی رشته تجربی از دی 97 تاکنون است. ضمنا شما می توانید از طریق جدول انتهایی همین بخش نیز به صورت مستقیم به سوالات دسترسی داشته باشید.

بارم بندی امتحان نهایی دینی تجربی

کتاب دین و زندگی 3 ویژه رشته علوم تجربی شامل 10 درس است که این دروس در دو بخش خلاصه می شود. در بخش نخست این کتاب که به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته علوم تجربی تدریس می شود، در 6 درس به موضوع “تفکر و اندیشه” پرداخته می شود. این 6 درس در نیمه نخست سال تدریس می گردد و محدوده امتحانی نیم سال اول را در بر می گیرد. بخش دوم کتاب “در مسیر” نام دارد و شامل 4 درس است. بخش اصلی ارزشیابی پایانی نیز به همین 4 درس اختصاص دارد. در ارزشیابی نهایی 7 نمره به 6 درس نخست و 13 نمره به 4 درس بعدی اختصاص یافته است. پس دانش آموزان رشته تجربی برای موفقیت در امتحان نهایی تعلیمات دینی باید توجه ویژه ای به دروس نیم سال دوم داشته باشند.

مدت زمان و تعداد سوالات

تعداد سوالات امتحان نهایی دین و زندگی حدود 25 سوال و وقت تقریبی آزمون 75 تا 80 دقیقه است. وقت آزمون با تعداد سوالات نسبت مستقیم دارد و در آزمون هایی که تعداد سوالات بیش از 25 باشد، زمان آزمون نیز 80 دقیقه خواهد بود.

در امتحان نهایی دین و زندگی 3 رشته علوم تجربی، 7 نمره به دروس نیمسال اول و 13 نمره به دروس نیمسال دوم اختصاص داده شده است.

آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته تجربی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته تجربی دی 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته تجربی شهریور 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته تجربی خرداد 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته تجربی دی 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته تجربی شهریور 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته تجربی خرداد 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته تجربی دی 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته تجربی شهریور 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته تجربی خرداد 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته تجربی دی 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته تجربی شهریور 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته تجربی خرداد 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته تجربی دی 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته تجربی شهریور 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته تجربی خرداد 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته تجربی دی 1397 + پاسخ تشریحی

سوالات پرتکرار امتحان نهایی دینی تجربی + پاسخ تشریحی

مرور امتحانات نهایی درس دین و زندگی رشته تجربی در سالیان گذشته نشان می دهد که علیرغم تفاوت در سوالات اما ترتیب و موضوعات سوالات امتحانی تا حدود زیادی قابل پیش بینی می باشد. طی سالیان اخیر بخش اول سوالات امتحان تعلیمات دینی همواره به موضوع به تدبر در آیات و احادیث می پردازد. در این بخش مفهاهیمی از یک آیه یا حدیث مرتبط با موضوعات کتاب به صورت مستقیم از دانش آموز خواسته می شود. سوالات این بخش 2/5 تا 3 نمره دارد. در ادامه نمونه هایی از سوالات بخش تدبر در آیات و احادیث آورده شده است:

1- انواع توحید را در عبارت شریفه “انَّ اللهَ ربی و رَبُّکُم فَاعبُدوهُ…” مشخص نمایید؟ (0.5 نمره)

پاسخ : توحید در ربوبیت (0.25) – توحید عملی (0.25) 

شهریور 1400

2- حدیث شریف امام باقر علیه السلام که می فرماید: “براي توبه کردن پشیمانی کافی است.” بیانگر چه موضوعی است؟ (0.5 نمره)

پاسخ : حقیقت توبه (تحقق یافتن توبه با پشیمانی) (0.5)

دی 1400

یکی دیگر از بخش های مهم سوالات امتحان دین و زندگی تجزبی درستی یا نادستی گزاره ها می باشد. این بخش اصولا شامل 4 سوال و 2 نمره می باشد. در ادامه نمونه ای از سوالات این بخش بیان گردیده است:

3- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را با (ص/غ) مشخص کنید:

احکام و قوانین اسلام فقط زندگی سالم در دنیا را تضمین می کند.

پاسخ : غ (0.5)

4- در میان مخلوقات انسان موجودی است که می تواند علیه خود قیام کند.

پاسخ : ص (0.5)

دی 1397

بخش دیگر سوالات پر کردن جای خالی می باشد. سوالات این بخش 2 نمره دارد که در ادامه نمونه ای از این سوالات را مشاهده خواهید کرد:

5- عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

توحید عملی دارای دو بعد  ……. و …….. است.

پاسخ : فردی – اجتماعی (0.5)

 

6- مهم ترین عامل برای حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان …….. و ………نظام حکومتی یک کشور است.

پاسخ : استحکام – اقتدار (0.5)

شهریور 1398

بخش پاسخ کوتاه به سوالات غالبا شامل 6 سوال و 3 نمره می باشد.نمونه هایی از سوالات این بخش در سال های گذشته در ادامه بیان شده است: 

7- در چه صورت یک نظام اجتماعی، توحیدی است؟ (0.5 نمره)

پاسخ : وقتی یک نظام اجتماعی توحیدی است که حاکم و زمامدار آن بر اساس قوانین الهی به حکومت رسیده باشد و (همان شرایطی راکه خداوند براي حاکم تعیین کرده است دارا باشد) 0/25 و بکوشد قوانین الهی رادرجامعه به اجرا درآورد. 0/25

 

8- در چه صورت استغفار بی خاصیت می شود؟ (0.5)

پاسخ : اظهار ندامت ظاهرى و گفتن کلمه استغفار در حال انجام گناه، استغفار را بى خاصیت مى کند. (0.5 نمره)

خرداد 1398

بخش سوالات چند گزینه ای هم یکی دیگر از بخش های امتحان دین و زندگی است که دانش آموز باید جواب صحیح را از بین دو یا چند گزینه انتخاب کند: 

9- در ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ:

اگر کسی دل به هوای نفس (بت درون) سپرده و آن را معبود خود قرار دهد، گرفتار چه نوع شرکی شده است؟

1- شرک عملی در بعد فردی

2- شرک در ربوبیت

پاسخ : گزینه 1 (0.5)

خرداد 1400

سوالات کشف ارتباط در امتحان های دین و زندگی سالیان اخیر همواره وجود داشته است. ماهیت این سوالات به گونه ای است که دو ستون مفاهیم مختلف را باید به یکدیگر ارتباط دهیم. این بخش غالبا 1/5 نمره دارد.

یکی دیگر از بخش های مهم امتحان احکام است. در این بخش چند کار بیان می شود و دانش آموز تشخیص دهد که این کار مکروه، مستحب، حرام یا … می باشد.

بخش نهایی سوالات امتحان دین و زندگی در سالیان اخیر همواره پاسخ کامل و تشریحی به سوالات اصلی درس بوده است. این بخش تقریبا 5 نمره دارد و برخی از مفاهیم اصلی کتاب در آن مطرح می گردد:

10- یکی از مراحل توبه، جبران حقوق مردم (حق الناس) است، آن را با یک مثال توضیح دهید؟ (2)

پاسخ : توبه کننده باید بکوشد اگر ستمی بر مردم کرده است آن را جبران نماید و حقوق مادی یا معنوی آنها را در حد توان ادا کند و رضایت صاحبان حق را به دست آورد. (1) حقوق معنوي انسانها بسیار مهمتر از حقوق مادى آنان است. مثلاً اگر با دروغ، غیبت و تهمت آبروى انسانى ریخته شده یا … در واقع حقوق معنوى افراد ضایع شده است و باید فرد توبه کننده به جبران حقوق از دست رفته بپردازد. (1) (چنانچه دانش آموز مثالهاي دیگري از حقوق معنوي افراد بنویسد نمره منظور گردد.)

خرداد 1399

11- سنت املا و استدراج را تعریف کنید؟ (2)

پاسخ : انسانی که به دام گناه می افتد، خداوند براي او شرایطی فراهم می کند تا توبه نماید. اما اگر او چنان در گناه پیش رود و با حق دشمنی ورزد، خدا به او فرصت می دهد و او از این فرصت و نعمت در جهت غرق شدن در گناه استفاده می کند (0.5) و بار گناهانش هر روز سنگین تر شده و به تدریج به سوی هلاکت ابدی نزدیکتر می شود.(0.5)

شهریور 1399

برای موفقیت در امتحان نهایی دینی رشته تجربی باید توجه ویژه به نمونه سوالات سال گذشته (خرداد، شهریور و دی) داشته باشید.

حذفیات کتاب دین و زندگی در امتحان نهایی

ترجمه آیاتی که در مقابل صفحه قرائت و قبل از شروع درس آمده، جزء محتوای آموزشی نیست و تنها جهت آشنایی دانش آموزانی كه تمایل به دانستن مفاهیم این آیات را دارند، قرار داده شده است. از این قسمت در آزمون ها، اعم از آزمونهای كتبی در نظام آموزشی آموزش و پرورش و آزمون های ورودی دانشگاهها، نباید سؤالی طرح شود.

آیات ابتدای هر درس برای قرائت در كلاس است و تنها در ارزشیابی مستمر و پایانی نیمسال اول به صورت شفاهی از دانش آموزان پرسیده می شود و نباید هیچگونه سؤالی در امتحانات كتبی و آزمونهای ورودی دانشگاهها از این آیات طراحی شود.

قسمتهای “بیشتر بدانیم”، “پیشنهاد”، “پاورقیها”، “برداشت” و “دانش تکمیلی” فقط برای توسعه اطلاعات و كسب نمره تشویقی است و در امتحانات مستمر و پایانی و آزمونهای ورودی دانشگاهها نباید از این قسمت ها سؤال طرح شود.

بخشهای “پاسخ به یک پرسش” و “نمونه” جزء متن آموزشی است که در فرایند آموزش بایستی ارائه شود و از آن سؤال طرح می گردد.

حفظ کردن عین آیات و روایات ضروری نیست، بلکه برداشت و استنباط از آنها اهمیت دارد.

در نظر داشته باشید که کتاب درسی دین و زندگی رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک مشابه با یکدیگر می باشد. همچنین امتحان نهایی این کتاب با عنوان امتحان تهایی تعلیمات دینی در یک زمان و به صورت مشترک برگزار می شود.

سوالات متداول

در امتحان نهایی درس دین و زندگی 3، 7نمره به 6 درس نخست (نیمسال اول) و 13 نمره به دروس 7 تا 10 اختصاص می یابد.

در امتحان نهایی پایان سال امتحان دین و زندگی به صورت کتبی برگزار می شود و تمام 20 نمره مربوط به همان امتحان است.

حفظ کردن آیات ضروری نیست. قسمتهای “بیشتر بدانیم”، “پیشنهاد”، “پاورقیها”، “برداشت” و “دانش تکمیلی” نیز حفظ می گردد.ترجمه آیاتی که در مقابل صفحه قرائت و قبل از شروع درس آمده، جزء محتوای آمتحانی نیست.