جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

میزان ضرایب دروس عمومی در کنکور هنر و زبان 1403

میزان ضرایب دروس عمومی در کنکور هنر و زبان 1403
میزان ضرایب دروس عمومی در کنکور هنر و زبان 1403
فهرست مطالب

معدل در کنکور هنر و زبان سال 1403  فقط از روی نمرات دروس عمومی امتحانات نهایی دوازدهم محاسبه می‌شود. نمرات دروس عمومی امتحان نهایی با تأثیر 28 درصد قطعی روی نمره نهایی کنکور اعمال می‌شود. سهم آزمون اختصاصی (کنکور) در تعیین نمره کل کنکور نیز 72 درصد است. در این نوشتار میزان ضرایب دروس عمومی در نتیجه کنکور و همچنین ضرایب دروس تخصصی کنکور زبان و هنر 1403 ارائه شده است.

با گزینه دو همراه باشید.

میزان ضرایب دروس عمومی در کنکور هنر و زبان 1403

ضرایب دروس عمومی کنکور هنر و زبان به همراه ضرایب آن‌ها در کنکور 1403

سوابق تحصیلی در کنکور 1402 و 1403 تأثیر خود را به صورت قطعی روی نمره نهایی کنکور می‌گذارند. سوابق تحصیلی معدل هنر و زبان فقط مختص دروس عمومی است.

 • 1. دروس عمومی برای رشته‌های زبان و هنر با سهم 28 درصدی تأثیر قطعی خود را روی نمره نهایی کنکور می‌گذارند.
 • 2.نمره آزمون اختصاصی (کنکور) سهم 72 درصدی در نمره نهایی کنکور هنر و زبان 1403 دارد.
میزان ضرایب دروس عمومی در کنکور هنر و زبان 1403

ضرایب دروس عمومی کنکور هنر نظام جدید

ضرایب دروس عمومی تأثیرگذار در سوابق تحصیلی کنکور هنر 1403 منشتر شده است.  جدول زیر به صورت خلاصه ضرایب دروس عمومی سوابق تحصیلی هنر در نظام جدید را نشان می‌دهد.

دیپلم نظام جدید رشته هنر کنکور 1403
نوع درس نام درس ضریب
عمومی فارسی 3 18.64
عمومی عربی، زبان قرآن 3 7.80
عمومی تعلیماتی دینی 3 14.23
عمومی زبان خارجی 3 10.17
عمومی سلامت و بهداشت 2.96

ضرایب دروس عمومی کنکور هنر نظام سالی واحدی

ضرایب دروس عمومی تأثیرگذار در سوابق تحصیلی کنکور هنر 1403 منشتر شده است.  جدول زیر به صورت خلاصه ضرایب دروس عمومی سوابق تحصیلی هنر در نظام سالی واحدی را نشان می‌دهد.

دیپلم و پیش‌دانشگاهی نظام سالی واحدی رشته هنر کنکور 1403
نوع درس نام درس ضریب
دیپلم زبان فارسی 3(ریاضی و تجربی) یا زبان فارسی تخصصی انسانی 6.15
ادبیات فارسی 3(ریاضی و تجربی) 6.15
عربی 3/عربی3 ویژه علوم انسانی/عربی 3 ویژه علوم معارف 6.86
تعلیمات دینی و قران 3/اصول عقاید 3 9.39
زبان خارجی 3 8.95
پیش‌دانشگاهی زبان فارسی 7.09
معارف اسلامی/ اصول و عقاید 5.41

ضرایب دروس عمومی کنکور زبان‌های خارجی نظام جدید

ضرایب دروس عمومی تأثیرگذار در سوابق تحصیلی کنکور زبان‌های خارجی 1403 منشتر شده است.  جدول زیر به صورت خلاصه ضرایب دروس عمومی سوابق تحصیلی زبان‌های خارجی در نظام جدید را نشان می‌دهد.

دیپلم نظام جدید رشته زبان‌های خارجی کنکور 1403
نوع درس نام درس ضریب
عمومی فارسی 3 18.64
عمومی عربی، زبان قرآن 3 7.80
عمومی تعلیماتی دینی 3 14.23
عمومی زبان خارجی 3 10.17
عمومی سلامت و بهداشت 2.96

ضرایب دروس عمومی کنکور زبان‌های خارجی نظام سالی واحدی

ضرایب دروس عمومی تأثیرگذار در سوابق تحصیلی کنکور زبان‌های خارجی 1403 منتشر شده است. جدول زیر به صورت خلاصه ضرایب دروس عمومی سوابق تحصیلی زبان و هنر در نظام سالی واحدی  را نشان می‌دهد.

دیپلم و پیش‌دانشگاهی نظام سالی واحدی رشته زبان خارجی کنکور 1403
نوع درس نام درس ضریب
دیپلم زبان فارسی 3(ریاضی و تجربی) یا زبان فارسی تخصصی انسانی 6.15
ادبیات فارسی 3(ریاضی و تجربی) 6.15
عربی 3/عربی3 ویژه علوم انسانی/عربی 3 ویژه علوم معارف 6.86
تعلیمات دینی و قران 3/اصول عقاید 3 9.39
زبان خارجی 3 8.95
پیش‌دانشگاهی زبان فارسی 7.09
معارف اسلامی/ اصول و عقاید 5.41

نکات مهم در مورد سوابق تحصیلی در کنکور 1403

نکات مهم در مورد سوابق تحصیلی در کنکور 1403 در زیر ارائه شده است:

 • 1. همه داوطلبین اعم از دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای، کاردانش در تمامی نظام‌های آموزش و پرورش باید در دروس عمومی دارای سابقه تحصیلی باشند، در غیر این صورت باید برای ایجاد آن از طریق امتحانات نهایی خرداد ماه اقدام کنند.
 • 2. ملاک عمل سابقه تحصیل، نمرات امتحانات نهایی خرداد ماه است.
 • 3. داوطلبین نظام قدیم و نظام جدید برای ایجاد سابقه تحصیلی برای کنکور زبان و هنر باید کتب نظام جدید را مطالعه کنند، زیرا سؤالات امتحان نهایی از این کتب طرح می‌شود.
 • 4. هر داوطلب برای هر درس تنها یک بار امکان ایجاد سابقه تحصیلی یا ترمیم معدل را دارد.
 • 5. زمان ترمیم معدل یا ایجاد سابقه تحصیلی تنها در خرداد ماه است و امتحانات دی‌ماه و شهریورماه برای ایجاد سابقه تحصیلی یا ترمیم معدل امکان‌پذیر نیست.

نمرات چه امتحانی در سوابق تحصیلی کنکور زبان و هنر مؤثر است؟

اینکه چه دروسی در سوابق تحصیلی اعمال می‌شود و ضریب هر درس چقدر است، بستگی به این دارد که مدرک دیپلم شما چیست.

 • 1. دیپلم رشته‌های نظری
 • 2. دیپلم رشته‌های غیرنظری و سایر رشته‌ها

دیپلم رشته‌های نظری

دیپلم رشته‌های نظری دارای دروس عمومی هستند، در صورت یکه داوطلب دارای سابقه تحصیلی دروس عمومی در دیپلم خود نیست، می‌تواند برای ایجاد سابقه تحصیلی اقدام کند.

دیپلم رشته‌های غیرنظری و سایر رشته‌ها

دیپلم رشته‌های غیرنظری که فاقد سابقه تحصیلی در دروس عمومی هستند، می‌توانند برای ایجاد سابقه تحصیلی اقدام کنند. افرادی که باید برای ایجاد سابقه تحصیلی اقدام کنند شامل:

 • 1. کسانی که دیپلم خود را قبل از سال 1384 دریافت کرده اند.
 • 2. افرادی که در رشته‌های کاردانش و فنی حرفه‌ای فارغ‌التحصیل شده‌اند.
 • 3. فارغ‌التحصیلان رشته‌های غیرنظری
 • 4. فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی
 • 5. دیپلمه‌های تطبیقی مدارس غیرایرانی خارج از کشور

ضرایب دروس کنکور هنر 1403

عناوین و ضرایب دروس کنکور هنر 1403 به شرح زیر است:

ضرایب دروس کنکور هنر 1403
نام درس ضریب
درک عمومی هنر 12
درک عمومی ریاضی – فیزیک 5
خلاقیت تصویری و جسمی 3

ضرایب دروس کنکور زبان‌های خارجی 1403

عناوین و ضرایب دروس کنکور زبان‌های خارجی 1403 به شرح زیر است:

ضرایب دروس کنکور زبان‌های خارجی 1403
نام درس ضریب
زبان تخصصی 1

در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی، کنکور از زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی برگزار می‌شود. داوطلب باید در زمان ثبت‌نام یکی از آن‌ها را برای پاسخگویی انتخاب کند. داوطلبین می‌توانند رشته محل‌های مربوط به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی را انتخاب کنند که صرفاً در کنکور مربوط به آن زبان شرکت کرده باشند.

پرسش و پاسخ

افرادی که قصد شرکت در کنکور هنر و زبان 1403 را دارند باید دارای سوابق تحصیلی باشند. با توجه به اینکه سوابق تحصیلی برای رشته‌های هنر و زبان‌های خارجی فقط از دروس عمومی است. در نتیجه داوطلبین باید در امتحانات نهایی تمامی دروس رشته نظری شرکت کنند.

افرادی که رشته دیپلم آن‌ها با گروه آزمایشی که انتخاب می‌کنند، یکسان نیست، یا دارای دروس مشترک بین رشته دیپلم با رشته موردنظر کنکور هستند که در این صورت آن دروس در سوابق تحصیلی لحاظ می‌شود. یا اینکه دروس تأثیرگذار در سوابق تحصیلی در سوابق دیپلم آن‌ها وجود ندارد که در این صورت نمره صفر برای سوابق تحصیلی لحاظ می‌شود. البته که داوطلبین می‌توانند برای ایجاد سابقه تحصیلی اقدام کنند.

سوابق تحصیلی روی رتبه کل کنکور تأثیر می‌گذارد، یک بخش از این سوابق تحصیلی، دروس عمومی است. با توجه به اینکه دروس عمومی از کنکور حذف شده‌اند  اما روی نمره معدل تأثیر می‌گذارند.

معدل برای کنکور زبان و هنر 1403 تأثیر 28 درصدی قطعی دارد. خود آزمون کنکور نیز 72 درصد برای تعیین نتیجه نهایی کنکور تأثیر می‌گذارد.

سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم به میزان 28 درصد قطعی در نمره کنکور است و فقط شامل دروس عمومی بوده و مابقی سهم نمره کل آزمون اختصاصی کنکور خواهد شد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مهدوی
مهدوی
14 روز قبل

درود بر شما، خسته نباشید،ببخشید من دوتا سوال داشتم، من دانش آموز دهم انسانی هستم،شما در این مقاله فرمودید که دروس عمومی کنکور هنر شامل زبان، ادبیات، عربی، دینی و سلامت بهداشته. یک‌سوال اینکه چون ما سال دهم سلامت بهداشت نداریم، آیا نمره دروس عمومی دیگه مثل جغرافی تاثیر گذاره؟‌ یا نه فقط چهار تا درس عمومی دیگه مهمن؟ و سوال دیگه اینکه در خصوص دروسی مثل دینی و عربی که برای رشته انسانی تخصصی هستند، در تاثیر سوابق تحصیلی کنکور هنر، آیا تنها بخش هایی از کتاب که در تمام رشته ها مشترک هست تاثیر داده میشه؟ خیلی ممنون میشم پاسخ بدید🌸

1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x