جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

ضرایب کنکور انسانی 1403 برای نظام آموزشی جدید و قدیم

ضرایب کنکور انسانی 1403 برای نظام آموزشی جدید و قدیم
ضرایب کنکور انسانی 1403 برای نظام آموزشی جدید و قدیم
فهرست مطالب

آگاهی از ضرایب دروس کنکور انسانی 1403 از مهمترین موضوعاتی است که داوطلبین باید در مورد آن اطلاع داشته باشند. تاثیر سوابق تحصیلی 50 درصد و تاثیر کنکور 50 درصد است. در کنکور انسانی 1403 میزان تاثیر نمره اختصاصی کنکور به 50 درصد رسیده است که یعنی 10 درصد از سال قبل کاهش یافته است، از سوی دیگر میزان تاثیر سوابق تحصیلی به 50 درصد رسیده که یعنی 10درصد از سال قبل بیشتر شده است. ضرایب سوابق تحصیلی کنکور انسانی 1403 براساس مصوبه کنکور شورا در این مقاله ارائه شده است.

با گزینه دو همراه باشید.

ضرایب کنکور انسانی 1403 برای نظام آموزشی جدید و قدیم

سهم نمرات سابقه تحصیلی نظام آموزشی جدید و نظام آموزشی قدیم برای کنکور انسانی

سهم نمرات سابقه تحصیلی نظام آموزشی جدید و نظام آموزشی قدیم در ادامه ذکر شده است.

  • 1. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروه‌های آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی است.
  • 2. میزان تأثیر نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم نظام سالی – واحدی/ ترمی – واحدی در این گروه‌ها، ۳۷/۵ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی – واحدی/ترمی – واحدی ۱۲/۵ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیش‌دانشگاهی ۵۰ درصد) است. همچنین سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) ۵۰ درصد است.

در کنکور انسانی 1404 میزان تاثیر کنکور باز هم کاهش می یابد و به 40 درصد می رسد، میزان سوابق تحصیلی نیز به 60 درصد می رسد. در کنکور 1404 پایه یازدهم و دوازدهم هر دو با هم روی سوابق تحصیلی اثر می گذارند.

داوطلبین متقاضی در کنکور علوم انسانی یا دارای دیپلم همین گروه آزمایشی هستند یا از داوطلبین سایر شاخه‌های نظری و غیرنظری تمایل به شرکت در کنکور علوم انسانی را دارند. داوطلبینی که دیپلم غیر از علوم انسانی دارند باید به ضرایب دروس توجه کرده و براساس آن اقدام کنند و در دروسی که سابقه تحصیلی ندارند برای ایجاد سابقه تحصیلی در امتحانات تعیین شده از سوی آموزش‌وپرورش شرکت نمایند.

برای آگاهی از ضرایب دروس سوابق تحصیلی شاخه نظری دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 می‌توانید مقاله زیر را مطالعه کنید.

برای آگاهی از ضرایب دروس سوابق تحصیلی شاخه نظری دیپلم نظام آموزشی قدیم سالی واحدی می‌توانید مقاله زیر را مطالعه کنید.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور علوم انسانی 1403 برای داوطلبین با دیپلم انسانی - نظام آموزشی جدید 3-3-6

در جدول زیر ضرایب دروس عمومی و تخصصی دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 برای داوطلبینی که دارای دیپلم گروه آزمایشی علوم انسانی هستند، ارائه شده است.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور علوم انسانی 1403 برای داوطلبین با دیپلم انسانی - نظام آموزشی جدید 3-3-6
نوع درس ادبیات و علوم انسانی ضریب
عمومی فارسی 3 18.64
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) 14.23
زبان خارجی 3 10.17
سلامت و بهداشت 2.96
تخصصی ریاضی و آمار 3 7.36
علوم و فنون ادبی 3 9.57
عربی 3 (زبان تخصصی رشته) 6.26
تاریخ 3 8.59
جغرافیا 3 7.36
جامعه‌شناسی 3 8.59
فلسفه 2 6.26

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور علوم انسانی 1403 برای داوطلبین با دیپلم غیرانسانی - نظام آموزشی جدید 3-3-6

آن دسته از داوطلبینی که دارای دیپلم غیر از گروه علوم انسانی هستند و تمایل دارند که در کنکور 1403 در کنکور گروه آزمایشی انسانی شرکت کنند، نیاز است که به ضرایب دروس سوابق تحصیلی توجه کنند، این دسته از داوطلبین باید برای دروسی که در آن سابقه تحصیلی ندارند، ایجاد سابقه تحصیلی کنند. ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور علوم انسانی 1403 برای داوطلبین با دیپلم غیرانسانی – نظام آموزشی جدید 3-3-6  در جدول زیر ارائه شده است.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور علوم انسانی 1403 برای داوطلبین با دیپلم انسانی - نظام آموزشی جدید 3-3-6
نوع درس ادبیات و علوم انسانی ضریب
عمومی فارسی 3 18.64
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) 14.23
زبان خارجی 3 10.17
سلامت و بهداشت 2.96
تخصصی ریاضی و آمار 3 7.36
علوم و فنون ادبی 3 9.57
عربی 3 (زبان تخصصی رشته) 6.26
تاریخ 3 8.59
جغرافیا 3 7.36
جامعه‌شناسی 3 8.59
فلسفه 2 6.26

منظور از سایر رشته‌ها در این جدول، دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای، کاردانش، فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی، فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی هستند.  

امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس دروس دیپلم علوم انسانی نظام آموزشی جدید 3-3-6 صورت می‌پذیرد.

داوطلبین متقاضی کنکور انسانی 1403 نظام قدیم سالی واحدی

ضرایب سوابق تحصیلی داوطلبینی که دارای دیپلم نظام قدیم هستند، با داوطلبین نظام جدید متفاوت است. این دسته از داوطلبین بسته به اینکه دیپلم مرتبط با گروه علوم انسانی را دارند یا اینکه از شاخه‌های دیگر نظری یا غیرنظری می‌خواهند در کنکور انسانی 1403 شرکت کنند، دارای ضرایب دروس سوابق تحصیلی متفاوتی هستند.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور علوم انسانی 1403 برای داوطلبین با دیپلم و پیش‌دانشگاهی گروه آزمایشی علوم انسانی در نظام آموزشی سالی واحدی

داوطلبینی که دیپلم و پیش‌دانشگاهی نظام قدیم را در گروه علوم انسانی دارند، ضرایب و سوابق تحصیلی آنان با داوطلبینی که دارای این دیپلم نیستند، متفاوت است.  ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور علوم انسانی 1403 برای داوطلبین با دیپلم و پیش‌دانشگاهی گروه آزمایشی علوم انسانی در نظام آموزشی سالی واحدی  در جدول زیر ارائه شده است.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور علوم انسانی 1403 برای داوطلبین با دیپلم و پیش‌دانشگاهی علوم انسانی در نظام آموزشی سالی واحدی
سابقه تحصیلی نوع درس ادبیات و علوم انسانی ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
دیپلم عمومی زبان فارسی تخصصی 13.02 فارسی 3
تعلیمات دینی و قرآن 3 11.86 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
زبان خارجی 3 9.62 زبان خارجی 3
تخصصی ریاضی 5.96 ریاضی و آمار 3
ادبیات فارسی تخصصی 2.90 فارسی 3
آرایه‌های ادبی 2.90 علوم و فنون ادبی 3
عربی 3 ویژه علوم انسانی 3.80 عربی، 3 (زبان تخصصی رشته)
تاریخ ایران و جهان 2 6.95 تاریخ 3
جغرافیا 2 5.96 جغرافیا 3
جامعه‌شناسی 2 6.95 جامعه‌شناسی 3
فلسفه و منطق 5.07 فلسفه 2
پیش‌دانشگاهی عمومی زبان فارسی 7.86 فارسی 3
معارف اسلامی 6.14 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
تخصصی ایجاد سابقه تحصیلی 7.26 علوم و فنون ادبی 3
ایجاد سابقه تحصیلی 3.74 عربی 3 (زبان تخصصی رشته)

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور علوم انسانی 1403 برای داوطلبین با دیپلم و پیش‌دانشگاهی غیر علوم انسانی در نظام آموزشی سالی واحدی

داوطلبینی که دیپلم و پیش‌دانشگاهی غیرانسانی هستند، ولی درعین‌حال تمایل به شرکت در کنکور علوم انسانی 1402 دارند، دارای ضرایب دروس سوابق تحصیلی متفاوت با داوطلبین با دیپلم انسانی هستند.  ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور علوم انسانی 1403 برای داوطلبین با دیپلم و پیش‌دانشگاهی گروه آزمایشی غیر علوم انسانی در نظام آموزشی سالی واحدی در جدول زیر ارائه شده است.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور علوم انسانی 1403 برای داوطلبین با دیپلم و پیش‌دانشگاهی غیر علوم انسانی در نظام آموزشی سالی واحدی
سابقه تحصیلی نوع درس ریاضی فیزیک علوم تجربی سایر رشته‌ها ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 زبان فارسی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 13.02 فارسی 3
تعلیمات دینی و قرآن 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 ایجاد سابقه تحصیلی 11.86 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 9.62 زبان خارجی 3
تخصصی حسابان با ضریب 4.77 و جبرو احتمال با ضریب 1.19 یا ایجاد سابقه تحصیلی ریاضی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 5.96 ریاضی و آمار 3
ادبیات فارسی 3 ادبیات فارسی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 2.90 فارسی 3
ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 2.90 علوم و فنون ادبی 3
عربی 3 عربی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 3.80 عربی، 3 (زبان تخصصی رشته)
ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.95 تاریخ 3
ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 5.96 جغرافیا 3
ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.95 جامعه‌شناسی 3
ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 5.07 فلسفه 2
پیش‌دانشگاهی عمومی زبان فارسی زبان فارسی ایجاد سابقه تحصیلی 7.86 فارسی 3
معارف اسلامی معارف اسلامی ایجاد سابقه تحصیلی 6.14 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
تخصصی ایجاد سابقه تحصیلی زیست‌شناسی ایجاد سابقه تحصیلی 7.26 علوم و فنون ادبی 3
فیزیک (ریاضی) فیزیک (تجربی) ایجاد سابقه تحصیلی 3.74 عربی 3 (زبان تخصصی رشته)

منظور از سایر رشته‌ها در این جدول، دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای، کاردانش، فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی، فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی هستند.  

امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس دروس دیپلم علوم انسانی نظام آموزشی جدید 3-3-6 صورت می‌پذیرد.

داوطلبین فاقد سابقه تحصیلی کامل در گروه آزمایشی مدنظر در کنکور 1403

همه داوطلبانی که سابقه تحصیلی کامل گروه آزمایشی موردنظر خود را ندارند (اعم از دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کارودانش در تمام نظام‌های آموزش‌وپرورش و طلاب حوزه‌های علمیه) باید نسبت به ایجاد سابقه تحصیلی دروس عمومی و اختصاصی براساس برنامه اعلامی وزارت آموزش‌وپرورش اقدام نمایند.

درصورتی‌که داوطلب در امتحانات نهایی که وزارت آموزش‌وپرورش برای ایجاد سوابق تحصیلی پیش‌بینی می‌کند، شرکت نکند و یا اقدام به ایجاد سوابق تحصیلی در دروس عمومی و اختصاصی ننماید، نمره خام آن درس که سابقه تحصیلی ندارد، صفر (۰) لحاظ و سپس تراز می‌شود. برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند و یا کلاً سابقه تحصیلی ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی قابل‌جایگزینی با نمره کل آزمون اختصاصی نیست.

پرسش و پاسخ

دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای، کاردانش، فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی، فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموزان  فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی می‌توانند در کنکور علوم انسانی 1403 شرکت کنند. این دسته از داوطلبین باید برای ایجاد سابقه تحصیلی اقدام کنند.

سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروه‌ آزمایشی علوم انسانی کنکور ۱۴۰۳ به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی است.

میزان تأثیر نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم نظام سالی – واحدی/ ترمی – واحدی در این گروه‌ها، ۳۷/۵ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی – واحدی/ترمی – واحدی ۱۲/۵ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیش‌دانشگاهی ۵۰ درصد) است. همچنین سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) ۵۰ درصد است.

درس فارسی دوازدهم با ضریب 18.64 بیشترین ضریب سوابق تحصیلی را در بین دروس عمومی در کنکور انسانی 1403 دارد.

درس علوم و فنون ادبی با ضریب 9.57 بیشترین ضریب را بین دروس تخصصی در کنکور علوم انسانی دارد.

در بحث سوابق تحصیلی برای کنکور انسانی 1403 بیتشرین ضرایب مربوط به دروس عمومی هستند، زیرا دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و از این رو باید تاثیر آن در سوابق تحصیلی بیشتر باشد.

تأثیر درس ریاضی دوازدهم در کنکور علوم انسانی 1403 ضریب 7.36 دارد.

بله ضرایب سوابق تحصیلی دروس عمومی و تخصصی در کنکور انسانی 1403 برای نظام آموزشی جدید 3-3-6 و نظام آموزشی قدیم با همدیگر متفاوت است. در این مقاله به بررسی ضرایب نظام آموزشی جدید و قدیم برای شرکت در کنکور انسانی 1403 پرداخته ایم.

بله با دیپلم علوم و معارف اسلامی می‌توان در کنکور علوم انسانی شرکت کرد. ضرایب دروس دیپلم علوم و معارف اسلامی مؤثر در کنکور علوم انسانی در این مقاله ارائه شده است.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x