جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی گروه‌های آزمایشی مختلف کنکور 1402

ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی گروه‌های آزمایشی مختلف کنکور 1402
ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی گروه‌های آزمایشی مختلف کنکور 1402
فهرست مطالب

آگاهی از ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها به انتخاب رشته دقیق‌تر کمک می‌کند. براساس آمار سازمان سنجش،  11 میلیون و 127 هزار و 8 نفر در کنکور سراسری 1402 شرکت کرده‌اند. از این تعداد 1 میلیون و 82 هزار و 900 نفر مجاز به انتخاب رشته شده‌اند.  در این نوشتار ظرفیت پذیرش دوره‌های تحصیلی مختلف در گروه‌های آزمایشی نظری ارائه شده است.

با گزینه دو همراه باشید.

ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی گروه‌های آزمایشی مختلف کنکور 1402

ظرفیت پذیرش کنکور سراسری 1402 به تفکیک گروه‌های آزمایشی

ظرفیت پذیرش کنکور سراسری 1402 به تفکیک گروه‌های آزمایشی در زیر ارائه شده است.

  • 1. ظرفیت پذیرش در رشته‌هایی با آزمون در رشته‌های با آزمون: 127 هزار و 192 نفر
  • 2. ظرفیت پذیرش در رشته‌های بدون آزمون و صرفاً با سوابق تحصیلی: 335 هزار و 745 نفر
  • 3. ظرفیت پذیرش در گروه آزمایشی علوم‌تجربی: 58 هزار و 774 نفر
  • 4. ظرفیت پذیرش در گروه آزمایشی ریاضی و فنی: 56 هزار و 495 نفر
  • 5. ظرفیت پذیرش در گروه انسانی: 51 هزار و 394 نفر
  • 6. ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی: 14 هزار و 432 نفر
  • 7. ظرفیت پذیرش رشته پزشکی: 11 هزار و 101 نفر
  • 8. ظرفیت پذیرش در رشته دندانپزشکی: 2 هزار و 60 نفر
  • 9. ظرفیت پذیرش در رشته داروسازی: 1 هزار و 271 نفر

ظرفیت پذیرش کنکور سراسری 1402 براساس دوره‌های آموزشی روزانه، شبانه، پردیس و...

ظرفیت پذیرش کنکور در کلیه رشته‌ها در کنکورهای سال‌های مختلف تغییرات کمی دارد. ظرفیت دانشگاه‌ها دوره‌های مختلف اعم از دوره روزانه، نوبت دوم شبانه، مناطق محروم، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه‌های غیرانتفاعی، شهریه پرداز، پیام‌نور، مجازی دولتی و غیرانتفاعی، روزانه غیردولتی، پردیس خودگردان در ادامه ذکر شده است.

ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی علوم‌انسانی در دوره‌های مختلف کنکور 1402

ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی علوم‌انسانی در دوره‌های مختلف در زیر ذکر شده است.

جدول ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی علوم انسانی در دوره‌های مختلف
دوره ظرفيت رشته هاي تحصيلي جمع
با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصیلی منحصرا با اعمال سوابق تحصیلی
روزانه 22410 نفر 24694 نفر 47104 نفر
روزانه غیردولتی - 828 نفر 828 نفر
نوبت دوم شبانه 3826 نفر 6522 نفر 10348 نفر
محروم 353 نفر 264 نفر 617 نفر
دانشگاه فرهنگیان (ویژه داوطلبان آزاد) 17544 نفر - 17544 نفر
دانشگاه‌ها و موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی 2408 نفر 118803 نفر 121211 نفر
شهریه پرداز 387 نفر - 387 نفر
پردیس خودگردان - 550 نفر 387 نفر
مجازی دولتی و غیرانتفاعی - 3234 نفر 550 نفر
مشترک 24 نفر - 3234 نفر
دانشگاه پیام‌نور 3736 نفر 180650 نفر 184386 نفر
جمع کل 50688 نفر 335545 نفر 386233 نفر

ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی ریاضی در دوره‌های مختلف کنکور 1402

جدول ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی ریاضی در دوره‌های مختلف در زیر ذکر شده است.

ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی ریاضی در دوره‌های مختلف کنکور 1402
دوره ظرفيت رشته‌های تحصيلي جمع
با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصیلی منحصراً با اعمال سوابق تحصیلی
روزانه 43477 نفر 24694 نفر 68171 نفر
روزانه غیردولتی - 828 نفر 828 نفر
نوبت دوم شبانه 6376 نفر 6522 نفر 12898 نفر
محروم 608 نفر 264 نفر 872 نفر
دانشگاه فرهنگیان (ویژه داوطلبان آزاد) 3812 نفر - 3812 نفر
دانشگاه‌ها و مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی 1893 نفر 118803 نفر 120696 نفر
شهریه پرداز 81 نفر - 81 نفر
پردیس خودگردان 428 نفر 550 نفر 978 نفر
مجازی دولتی و مجازی غیرانتفاعی - 3234 نفر 3234 نفر
مشترک 4 نفر - 4 نفر
دانشگاه پیام‌نور 508 نفر 180650 نفر 181158 نفر
جمع کل 57187 نفر 335545 نفر 392732 نفر

پذیرش رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی علوم‌تجربی در دوره‌های مختلف کنکور 1402

جدول ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی علوم‌تجربی در دوره‌های مختلف در زیر ذکر شده است.

جدول ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم تجربی در دوره های مختلف
دوره ظرفيت رشته هاي تحصيلي جمع
با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصیلی منحصرا با اعمال سوابق تحصیلی
روزانه 40695 نفر 24694 نفر 65389 نفر
روزانه غیردولتی - 828 نفر 828 نفر
نوبت دوم شبانه 1870 نفر 6522 نفر 8392 نفر
محروم 170 نفر 264 نفر 434 نفر
دانشگاه فرهنگیان 7086 نفر - 7086 نفر
دانشگاه ها و موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی 1744 نفر 118803 نفر 120547 نفر
شهریه پرداز و پردیس خودگردان 4293 نفر 550 نفر 4843 نفر
مجازی دولتی و مجازی غیرانتفاعی - 3234 نفر 3234 نفر
مشترک 12 نفر - 12 نفر
دانشگاه آزاد 1818 نفر - 1518 نفر
دانشگاه پیام نور 1386نفر 180650 نفر 182036 نفر
جمع کل 58774 نفر 335545 نفر 394319 نفر

ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی زبان‌های خارجی در دوره‌های مختلف کنکور 1402

ظرفیت پذیرش کنکور زبان در سال‌های مختلف تغییر زیادی نمی‌کند و داوطلبان با توجه به اطلاعات دفترچه سال‌های گذشته می‌توانند اطلاعات نسبی را به دست آورند. ظرفیت پذیرش کنکور زبان در دانشگاه‌ها به شرح زیر است.

ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی زبان‌های خارجی در دوره‌های مختلف کنکور 1402
دوره ظرفيت رشته‌های تحصيلي جمع
با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصیلی منحصراً با اعمال سوابق تحصیلی
روزانه 2543 نفر 24694 نفر 27237 نفر
روزانه غیردولتی - 828 نفر 828 نفر
نوبت دوم شبانه 429 نفر 6522 نفر 6951 نفر
محروم 54 نفر 264 نفر 318 نفر
دانشگاه فرهنگیان (ویژه داوطلبین آزاد) 948 نفر - 948 نفر
دانشگاه‌ها و مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی 104 نفر 118803 نفر 118907 نفر
پردیس خودگردان - 550 نفر 550 نفر
مجازی دولتی و مجازی غیرانتفاعی - 3234 نفر 3234 نفر
دانشگاه پیام‌نور 200 180650 نفر 180850 نفر
جمع کل 4278 نفر 335545 نفر 339823 نفر

ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی هنر در دوره‌های مختلف کنکور 1402

ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی هنر در دوره‌های مختلف در زیر ذکر شده است.

ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی هنر در دوره‌های مختلف کنکور 1402
دوره ظرفيت رشته‌های تحصيلي جمع
با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصیلی منحصراً با اعمال سوابق تحصیلی
روزانه 4095 نفر 24694 نفر 28789 نفر
روزانه غیردولتی - 828 نفر 828 نفر
نوبت دوم شبانه 882 نفر 6522 نفر 7404 نفر
محروم 95 نفر 264 نفر 359 نفر
دانشگاه فرهنگیان 614 نفر - 359 نفر
دانشگاه‌ها و مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی 565 نفر 118803 نفر 614 نفر
پردیس خودگردان - 550 نفر 550 نفر
مجازی دولتی و مجازی غیرانتفاعی - 3234 نفر 3234 نفر
دانشگاه پیام‌نور - 180650 نفر 180650 نفر
جمع کل 6251 نفر 335545 نفر 341796 نفر

ظرفیت پذیرش دوره روزانه کنکور سراسری 1402

ظرفیت پذیرش دوره روزانه کنکور سراسری 1402 در زیر ارائه شده است:

ظرفیت پذیرش دوره روزانه کنکور سراسری 1402
گروه آزمایشی ظرفیت پذیرش کنکور / روزانه
علوم ریاضی و فنی 41309 نفر
علوم‌تجربی 36171 نفر
علوم‌انسانی 22468 نفر
هنر 4910 نفر
زبان‌های خارجی 3701
جمع کل 108559

ظرفیت پذیرش دوره شبانه (نوبت دوم) کنکور سراسری 1402

ظرفیت پذیرش دوره شبانه (نوبت دوم) کنکور سراسری 1402 در زیر ارائه شده است:

ظرفیت پذیرش دوره شبانه (نوبت دوم) کنکور سراسری 1402
گروه آزمایشی ظرفیت پذیرش کنکور / نوبت دوم (شبانه)
علوم ریاضی و فنی 6286 نفر
علوم‌تجربی 2432 نفر
علوم‌انسانی 4107 نفر
هنر 1143 نفر
زبان‌های خارجی 690 نفر
جمع کل 14658

ظرفیت پذیرش دانشگاه پیام‌نور کنکور سراسری 1402 در زیر ارائه شده است:

ظرفیت پذیرش دانشگاه پیام‌نور در کنکور سراسری 1402
گروه آزمایشی ظرفیت پذیرش کنکور / پیام‌نور
علوم ریاضی و فنی 3829 نفر
علوم‌تجربی 1413 نفر
علوم‌انسانی 6779 نفر
هنر 6718 نفر
زبان‌های خارجی 2030 نفر
جمع کل 8480 نفر

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان کنکور سراسری 1402

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان کنکور سراسری 1402 در زیر ارائه شده است:

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان در کنکور سراسری 1402
گروه آزمایشی ظرفیت پذیرش کنکور / فرهنگیان
علوم ریاضی و فنی 3588 نفر
علوم‌تجربی 5039 نفر
علوم‌انسانی 13120 نفر
هنر 505 نفر
زبان‌های خارجی 1016 نفر
جمع کل 23268

ظرفیت پذیرش پردیس خودگردان کنکور سراسری 1402

ظرفیت پذیرش پردیس خودگردان کنکور سراسری 1402 در زیر ارائه شده است:

ظرفیت پذیرش پردیس خودگردان در کنکور سراسری 1402
گروه آزمایشی ظرفیت پذیرش کنکور / پردیس خودگردان
علوم ریاضی و فنی 378 نفر
علوم‌تجربی 28 نفر
علوم‌انسانی 0
هنر 30 نفر
زبان‌های خارجی 25 نفر
جمع کل 461 نفر

ظرفیت پذیرش شهریه پرداز کنکور سراسری 1402

ظرفیت پذیرش شهریه پرداز کنکور سراسری 1402 در زیر ارائه شده است:

ظرفیت پذیرش شهریه پرداز در کنکور سراسری 1402
گروه آزمایشی ظرفیت پذیرش کنکور / شهریه پرداز
علوم ریاضی و فنی 15 نفر
علوم‌تجربی 4251 نفر
علوم‌انسانی 0
هنر 0
زبان‌های خارجی 0
جمع کل 4266

ظرفیت پذیرش کنکور دانشگاه آزاد در کنکور ۱۴۰۲

ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد در کنکور  1402 در زیر ارائه شده است:

ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد در کنکور 1402
گروه آزمایشی ظرفیت پذیرش کنکور / دانشگاه آزاد
علوم ریاضی و فنی 0
علوم‌تجربی 1339 نفر
علوم‌انسانی 0
هنر 0
زبان‌های خارجی 0
جمع کل 1339

ظرفیت پذیرش رشته‌های بدون کنکور سراسری صرفاً با سوابق تحصیلی

ظرفیت پذیرش رشته‌های بدون کنکور سراسری (پذیرش براساس سوابق تحصیلی) ۱۴۰۲ به صورت جدول زیر است:

ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی هنر در دوره‌های مختلف کنکور 1402
دوره ظرفيت رشته‌های تحصيلي جمع
با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصیلی منحصراً با اعمال سوابق تحصیلی
روزانه 4095 نفر 24694 نفر 28789 نفر
روزانه غیردولتی - 828 نفر 828 نفر
نوبت دوم شبانه 882 نفر 6522 نفر 7404 نفر
محروم 95 نفر 264 نفر 359 نفر
دانشگاه فرهنگیان 614 نفر - 359 نفر
دانشگاه‌ها و مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی 565 نفر 118803 نفر 614 نفر
پردیس خودگردان - 550 نفر 550 نفر
مجازی دولتی و مجازی غیرانتفاعی - 3234 نفر 3234 نفر
دانشگاه پیام‌نور - 180650 نفر 180650 نفر
جمع کل 6251 نفر 335545 نفر 341796 نفر

نرم‌افزار انتخاب رشته رایگان گزینه دو

نرم‌افزار انتخاب رشته رایگان گزینه دو یک نرم‌افزار هوشمند برای انتخاب رشته است. داوطلبین با کمک نرم‌افزار انتخاب رشته رایگان گزینه دو می‌توانند با واردکردن اطلاعات خود نظیر رتبه کشوری، رتبه در سهمیه، تراز و… به یک انتخاب رشته اصولی دست پیدا کنند. اساس کار نرم‌افزار انتخاب رشته رایگان گزینه دو این است که از یک الگوریتم قوی هوشمند برای دست یابی به نتایج استفاده می‌کند، به عبارتی در این نرم‌افزار با الگویابی نتایج قبولی داوطلبین در سال‌های گذشته و توجه به ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها، لیست رشته‌های که احتمال قبولی شما در آن‌ها زیاد است را اولویت‌بندی می‌کند.

پرسش و پاسخ

در هنگام انتخاب رشته آگاهی از ظرفیت پذیرش رشته‌ها در دوره‌های آزمایشی مختلف اهمیت دارد، داوطلبین می‌توانند با آگاهی از ظرفیت رشته‌ها به یک دید کلی در مورد تعداد صندلی‌های خالی برسند و بر همین اساس انتخاب رشته خود را پیش ببرند.

ظرفیت کل پذیرش دوره روزانه در کنکور سراسری، 108559 نفر است. ظرفیت پذیرش دوره روزانه به تفکیک هر گروه آزمایشی در این نوشتار ارائه شده است.

ظرفیت کل پذیرش دوره شبانه (نوبت دوم)، در کنکور سراسری 14658 نفر است. ظرفیت پذیرش دوره شبانه به تفکیک هر گروه آزمایشی در این نوشتار ارائه شده است.

ظرفیت کل پذیرش دانشگاه پیام‌نور در کنکور سراسری، 25420 نفر است. ظرفیت پذیرش دانشگاه پیام‌نور به تفکیک هر گروه آزمایشی در این نوشتار ارائه شده است.

ظرفیت کل پذیرش دانشگاه فرهنگیان در کنکور ۱۴۰۲، تعداد 23268 نفر است.  ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان به تفکیک هر گروه آزمایشی در این نوشتار ارائه شده است.

ظرفیت کل پذیرش پردیس خودگردان در کنکور سراسری ۱۴۰۲، تعداد 461 نفر است. ظرفیت پذیرش پردیس خودگردان به تفکیک هر گروه آزمایشی در این نوشتار ارائه شده است.

ظرفیت کل پذیرش دانشگاه‌های شهریه پرداز در کنکور سراسری ۱۴۰۲، تعداد 4266 نفر است. ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز به تفکیک هر گروه آزمایشی در این نوشتار ارائه شده است.

ظرفیت کل پذیرش دانشگاه آزاد در کنکور سراسری، تعداد 1339 نفر است. ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد به تفکیک هر گروه آزمایشی در این نوشتار ارائه شده است.

ظرفیت کل پذیرش دانشگاه بدون آزمون و صرفاً براساس سوابق تحصیل در سال 1402، تعداد 329050 نفر است. ظرفیت پذیرش رشته‌های بدون کنکور به تفکیک هر گروه آزمایشی در این نوشتار ارائه شده است.

ظرفیت هر رشته را می‌توان با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 1402 به دست آورد.

رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی از رشته‌های پرطرف‌دار در گروه آزمایشی علوم‌تجربی است که در سال گذشته 20 درصد افزایش ظرفیت برای آن در نظر گرفته شده بود. در کنکور سال 1402 نیز شاهد افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی بوده‌ایم. ظرفیت پذیرش کنکور تجربی در رشته‌های پزشکی ۱۱ هزار و ۱۰۱ نفر و دندان‌پزشکی در سال جاری ۲ هزار و ۶۰ نفر است.

ظرفیت پذیرش کنکور زبان در سال جاری 339823 نفر است. برای اطلاعات بیشتر در مورد ظرفیت پذیرش کنکور زبان در دوره‌های روزانه، شبانه و…. به متن مقاله می‌توانید مراجعه کنید.

ظرفیت پذیرش  کنکور هنر  341796 نفر است. برای اطلاعات بیشتر در مورد ظرفیت پذیرش کنکور هنر در دوره‌های روزانه، شبانه و…. به متن مقاله می‌توانید مراجعه کنید.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 Comments
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Bahar
Bahar
8 ماه قبل

با سلام. آیا ظرفیت دوره های روزانه و شبانه رسته های فنی مهندسی نسبت به سال گذشته افزایش یافته یا اینکه نغییری نکرده است؟

رضا محمدیان
مدیر
8 ماه قبل
پاسخ به  Bahar

سلام بهار عزیز
این مورد رو می توانید با مقایسه دفترچه انتخاب رشته امسال و سال 1401 بررسی نمایید.

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x