جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

قضیه دو شرطی زیر مجموعه ها

قضیه دو شرطی زیر مجموعه ها
فهرست مطالب

در این فیلم آموزشی با قضیه زیر مجموعه ها در جبر گزاره ها آشنا خواهید شد.

پخش ویدئو

قضیه دو شرطی در جبر گزاره ها

قضیه: برای هر دو مجموعه دلخواه A و B از مجموعه مرجع U داریم:

قضیه

تست اول) اگر A∪(B-A)=B، آن گاه کدام گزینه درست است؟

الف) A ⊆B
ب) 𝐵 ⊆𝐴
ج) 𝐴= ∅
د) 𝐵= ∅

گزینه الف پاسخ صحیح می باشد.

این مسئله را با نمودار ون به صورت زیر حل خواهیم کرد:

در تصویر بالا مجموعه A زرد رنگ شده است و B-A سفید رنگ است. بنابراین A ∪(B-A) طبق نمودار ون برابر با A ∪B خواهد بود. یعنی داریم:


A ∪(B-A)=A ∪B=B

لذا طبق رابطه بالا، A ⊆B می باشد.

به نمونه تست زیر توجه کنید:

تست دوم) اگر A ⊆B آن گاه مجموعه ( A ́ ∩B)∪(A ∩ B ́ )∪(A ∩B) برابر کدام گزینه است؟

الف) A

ب) B

ج) ‘A

د) ‘B

گزینه 2 پاسخ صحیح می باشد.
( A ́ ∩B)را به صورت زیر می توان نوشت.

( A ́∩B)= (B ∩ A ́)=(B-A)

(A’ ∩ B) را نیز می توان به شکل زیر نوشت:


(A ∩ B ́ )=A-B

بنابراین عبارت بالا به شکل زیر خواهد بود:


( B-A)∪(A-B)∪(A ∩B)

حال با توجه به نمودار ون داریم:

در نمودار ون، (A-B) با هاشور نارنجی رنگ، (B-A) با دایره های توپر مشکی و (A ∩B) با مثلث های زرد رنگ مشخص شده اند. با توجه به نمودار ون حاصل عبارت (B-A)∪(A-B)∪(A ∩B) برابر با A ∪B می باشد. با توجه به اینکه A ⊆B است، حاصل A ∪B مساوی با B خواهد شد.

 قضایای مجموعه ها به منظور ساده کردن عبارات به کار گرفته خواهد شد. 

قضیه زیر مجموعه

نکته: برای هر دو مجموعه دلخواه A و B از مجموعه مرجع U داریم:

A ⊆B ⟺ B ́ ⊆ A ́

تست) اگر ‘B ́ ⊆ A آن گاه مجموعه ( A-B)∪(B-A)∪(A ∩B) برابر کدام گزینه است؟

الف) A

ب) B

ج) ‘A

د) ‘B

گزینه ب پاسخ صحیح می باشد.
با توجه به اینکه ‘B ́ ⊆ A آن گاه A ⊆B خواهد بود. با توجه به تست قبلی، حاصل ( A-B)∪(B-A)∪(A ∩B) برابر با A ∪B می باشد و چون A ⊆B است، حاصل A ∪B مساوی با B خواهد بود.

به تست بعدی دقت کنید:

تست چهارم) اگر ‘B ́ ⊆ A آن گاه مجموعه (A ∩(B-C))-(A ∩B ∩C) برابر کدام گزینه است؟

الف) A-C
ب) A ∩C
ج) A
د) B

گزینه الف پاسخ صحیح می باشد.
اگر ‘B ́ ⊆ A باشد آن گاه A ⊆B است. عبارت (A ∩B ∩C)-(A ∩(B-C))، را به صورت زیر ساده خواهیم کرد:


(A ∩(B-C))-(A ∩B ∩C)= (A ∩B ∩ C ́ )-(A ∩B ∩C)

چون A ⊆B است، حاصل A ∩B برابر با A خواهد بود. بنابراین داریم:

(A ∩B ∩ C ́ )-(A ∩B ∩C)=( A ∩ C ́ )-(A ∩C)= A ∩( C ́-C)

به منظور یادگیری بیشتر قضایای زیر مجموعه ها و نکات آن فیلم آموزشی را مشاهده کنید.

سوالات متداول

فرض کنید A و B دو مجموعه دلخواه از مجموعه مرجع U باشد و مجموعه A زیر مجموعه B باشد، آن گاه برای اجتماع آن ها رابطه زیر را داریم:
A ⊆B ⟺ A ∪B=B

فرض کنید A و B دو مجموعه دلخواه از مجموعه مرجع U باشد و مجموعه A زیر مجموعه B باشد، آن گاه برای اشتراک آن ها رابطه زیر را خواهیم داشت:
A ⊆B ⟺ A ∩B=A

فرض کنید A و B دو مجموعه دلخواه از مجموعه مرجع U باشند و مجموعه A زیر مجموعه B باشد ، آن گاه داریم:
‘A⊆B ⟺ B ́⊆ A

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x