جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

امتحان نهایی جغرافیا 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی شهریور 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی جغرافیا 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی شهریور 1402 با پاسخ تشریحی
امتحان نهایی جغرافیا 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی شهریور 1402 با پاسخ تشریحی
فهرست مطالب

امتحان نهایی جغرافیا 3 رشته علوم انسانی به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب جغرافیا 3 شامل 3 فصل و 6 درس می باشد. در این درس دانش آموزان با موضوع سکونتگاه‌های شهری و روستایی و شبکه حمل و نقل بین آنها . همچنین مخاطرات طبیعی آشنا خواهند شد. در امتحان نهایی نوبت خرداد دروس 4 تا 6 که مربوط به نیم سال دوم می باشد، تاثیر بیشتری خواهند داشت. اما در امتحان نوبت شهریور و دی تاثیر تمامی دروس تقریبا یکسان می باشد. در ادامه شما می توانید فایل پی دی اف سوالات امتحان نهایی جغرافیا رشته علوم انسانی شهریور 1402 را با پاسخنامه آن مشاهده و دانلود کنید:

سوالات امتحان نهایی جغرافیا 3 رشته انسانی شهریور 1402

1- درست یا نادرست بودن جملات زیر را با علامت (ص) یا (غ) مشخص کنید. (1 نمره)

الف) هسته اولیه يک سکونتگاه، جايگاه آن در سطح ناحیه است.

پاسخ : نادرست (0.25)


ب) توسعه خدمات گردشگری از اقدامات مؤثر درحل مشکلات اقتصادی روستايیان است.

پاسخ : درست (0.25)


پ) دوچرخه وسیله ای مناسب برای سفرهای تا 20 كیلومتر مسافت در شهرها است.

پاسخ : نادرست (0.25)


ت) ماده تشکیل دهنده گوشته زمین به حالت نیمه جامد است.

پاسخ : نادرست (0.25)

2- جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید. (1 نمره)

الف) از پیوند يک مادرشهر با حومه ها و شهرک های مادرشهر ديگر ، ………………….. به وجود می آيد.

پاسخ : مگالاپلیس یا منطقه ابر شهری (0.25) 


ب) معماری و طراحی شهر، بازتاب فرهنگ و ………………….. شهروندان است.

پاسخ : هویت (0.25) 


پ) حمل ونقل با جابه جايی در پهنه ………………….. و فضای جغرافیايی سر و كار دارد.

پاسخ : مکان (0.25) 


ت) گستره زمین لغزش ها بسیار كمتر از مخاطراتی مانند ………………….. است.

پاسخ : زمین لرزه، سیل و خشکسالی هر كدام كه اشاره شود صحیح می باشد (0.25) 

3- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید. (1.5 نمره)
الف) دو مورد از ويژگی های كشتی های كروز را بنويسید.

پاسخ : گردشگری و تفریحی هستند مسافران مدت محدودی روی آب گردش می كنند و دوباره به مبدا برمی گردند – سفر با این کشتی ها معمولا پر هزینه است – برخی كشتی های كروز مانند هتل های چند طبقه هستند و رستوران، سینما، تئاتر، استخر ،زمین بازی و نظایر آن دارند (نوشتن دو مورد كافی است، هر مورد 0.25)


ب) چرا كمربند میانی اقیانوس اطلس يکی از مهم
ترين مناطق زلزله خیز جهان است؟

پاسخ : زیرا جایي است كه پوسته بستر اقیانوس 0.25 در حال باز شدن و گسترش است. (0.25)


پ) دو مورد از اقدامات حین وقوع زمین لغزش را بنويسید.

پاسخ : باید به سرعت از مسیر لغزش دور شویم 0.25 و به سازمان های امداد و نجات اطلاع دهیم. (0.25) علاوه بر موارد نوشته شده ، اگر دانش آموزان عبارت زیر را نیز بنویسند مورد قبول است .
“به كسانی كه برای ترک محل به كمک نیاز دارند، امداد رسانی كرد” 0.25

4- كلیه اقداماتی كه درمديريت مخاطرات طبیعی انجام می شوند، چگونه می توانند به انسان كمک كنند؟ (1 نمره)

پاسخ : به كمک آن ها می توان از بروز حوادث ناگوار پیشگیری كرد 0.25 یا در صورت بروز آن حوادث می توان آثار آنها را كاهش داد 0.25 و شرایط لازم برای امداد رسانی سریع 0.25 و بهبود اوضاع را فراهم كرد. 0.25

5- چرا سنجنده ها برخلاف چشم انسان می توانند بازتاب طیف گرمايی را دريافت كنند؟ (1 نمره)

پاسخ : سنجنده ها با استفاده از بازتاب های طیف الکترومغناطیسی 0.25 پدیده های سطح زمین 0.25 می توانند اطلاعاتی را 0.25 از
سطح خشکی ها و دریاها 0.25 ذخیره و پردازش و نمایش دهند.

شما می توانید فایل pdf سوالات، را از لینک زیر دانلود کنید…

بخش بندی کتاب جغرافیا 3

کتاب جغرافیای دوازدهم انسانی شامل سه فصل و شش درس است. در فصل اول، موضوع سکونتگاه‌های روستایی و شهری به عنوان کانون تمرکز زندگی و فعالیت‌های جوامع انسانی مطرح می‌شود. فصل دوم به موضوع شبکه‌های حمل ونقل و ارتباط بین کانون‌های روستایی و شهری اختصاص دارد که عامل ادامە‌ی حیات و فعالیت‌های اقتصادی است. سکونتگاه‌های انسانی و شبکه‌های حمل و نقل همواره در معرض تهدید انواع مخاطرات طبیعی هستند و لازم است در پیشگیری و مقابله با این مخاطرات، مدیریت شود. پس، در فصل سوم موضوع مخاطرات طبیعی و مدیریت آنها مطرح شده است. هر سه موضوع پیوند نزدیکی با زندگی واقعی دانش آموزان دارند و مفاهیم و مهارت‌های کاربردی در زندگی را در اختیار آنها می‌گذارند.

بارم بندی امتحان نهایی جغرافیا

بارم بندی امتحان نهایی جغرافیا در نوبت خرداد نسبت به نوبت شهریور و دی تفاوت دارد. در امتحان نوبت خرداد دروس یک، دو و سه هر کدام 1.5 نمره خواهند داشت. درس چهار 3 نمره، درس پنج 5 نمره و درس شش نیز 4 نمره خواهد داشت. همچنین مهارت های جغرافیایی یک 0.5 نمره، مهارت های جغرافیایی دو، 1 نمره و مهارت های جغرافیایی سه 2 نمره را شامل می شود. به این ترتیب 5 نمره به نیم سال اول و 15 نمره به نیم سال دوم اختصاص می یابد. در امتحان نهایی نوبت شهریور و دی این بارم امتحانی به صورت تقریبا همگنی بین دروس و مهارت های جغرافیایی تقسیم شده است. همچنین هر نیم سال حدود 10 نمره خواهد داشت.

با تمرین سوالات نهایی دوازدهم جغرافیا قبل از امتحان می توانید با نقاط ضعف خود آشنا شده و آنها را برطرف نمایید.

نکاتی درباره امتحان نهایی جغرافیا

طرح پرسش در زمینه خواندن و تفسیر نمودارها و مدلها در امتحان نهایی جغرافیا بلامانع است به شرط آنکه اطلاعات حافظه ای و آمار و ارقام مندرج در آنها مبنای پرسش نباشد.

در آزمونهای کتبی پایانی، آزمون نهایی خردادماه و آزمونهای ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات، طرح هر گونه سؤال از بخش های «بیشتر بدانیم»، «بیندیشیم»، «برای مطالعه»، توضیحات و زیرنویس عکسها و نقشه ها و واژه نامۀ پیوست کتاب اکیداً ممنوع است.

در امتحان نهایی جغرافیا  حدود 20 سوال مطرح خواهد گردید و اغلب سوالات شامل چندبخش می باشد.

وقت امتحان نهایی جغرافیا حدود 90 دقیقه می باشد.

مرور و تمرین سوال های امتحانی سال های گذشته به شما در فهم بهتر مطالب و کشف نقاط ضعفتان کمک می کند.

سوالات متداول

در امتحان نهایی جغرافیا نوبت خرداد 5 نمره از محدوده آزمون نیم سال اول و 15 نمره به نیم سال دوم اختصاص می یابد. در امتحانات شهریور و دی تاثیر دروس هر دو نیم سال تقریبا یکسان در نظر گرفته می شود.

در آزمون‌های کتبی پایانی، آزمون نهایی خردادماه و آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات، طرح هر گونه سؤال از بخشهای «بیشتر بدانیم»، «بیندیشیم»، «برای مطالعه»، توضیحات و زیرنویس عکس‌ها و نقشه‌ها و واژه‌نامۀ پیوست کتاب اکیداً ممنوع است.

مدت زمان امتحان نهایی جغرافیا حدود 90 دقیقه و تعداد سوالات حدود 20 عدد می باشد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x