جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی 1403

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی 1403
ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی 1403
فهرست مطالب

ضرایب امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی منتشر شد. ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی به دلیل تأثیر 50 درصدی که در کنکور 1403 دارند، بسیار مهم است. نمرت کسب شده از امتحانات نهایی سال دوازدهم در کنکور 1403 تأثیر قطعی دارند، به همین دلیل آگاهی از میزان ضریب هر درس برای برنامه ریزی بسیار مهم و ضروری است. در این نوشتار ضرایب دروس دوازدهم رشته ریاضی برای داوطلبین با دیپلم ریاضی و دیپلم غیرمرتبط ارائه شده است.

 

با گزینه دو همراه باشید.

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی 1403

تأثیر دروس دوازدهم ریاضی 1403

با قطعی‌شدن تأثیر معدل نهایی در کنکور 1403،  آگاهی از ضرایب نمره امتحان نهایی هر درس برای کنکور اهمیت درد. ضریب هر درس در کنکور ریاضی بسته به اینکه دیپلم رشته نظری یا غیرنظری داشته باشید، متفاوت است.  تأثیر سوابق تحصیلی دوازدهم در کنکور ریاضی 1403 به میزان 50 درصد قطعی است.

نمرات چه امتحانی در سوابق تحصیلی کنکور ریاضی 1403 تأثیر می‌گذارد؟

برای پاسخ به این سؤال باید توجه کنید که نوع دیپلم و گروه آزمایشی موردنظر باید مشخص باشد. زیرا سوابق تحصیلی براساس دیپلم و دروسی که امتحان داده‌اید، محاسبه می‌شود. همچنین سوابق تحصیلی برای گروه آزمایشی هدف نیز ضریب مخصوص خود را دارد.

توجه کنید که ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در سوابق تحصیلی بسته به اینکه دیپلم نظام جدید یا نظام قدیم داشته باشید، با هم متفاوت است. در ادامه ضریب امتحان نهایی دوازدهم دیپلم ریاضی برای نظام جدید و نظام قدیم ارائه شده است.

ضریب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی نظام جدید

در جدول زیر ضریب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی نظام جدید ارائه شده است:

ضریب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی نظام جدید
نوع درس نام درس ضریب
عمومی فارسی 3 18.64
عربی زبان قرآن 3 7.80
دینی 14.23
زبان خارجی 3 10.17
سلامت و بهداشت 2.96
علوم اجتماعی 2.20
اختصاصی حسابان 2 9.86
هندسه 5.82
ریاضی گسسته 4.93
فیزیک 3 13.9
شیمی 3 9.41

ضریب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی نظام قدیم

در جدول زیر ضریب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی نظام قدیم ارائه شده است:

ضریب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی نظام جدید
پایه نوع درس نام درس ضریب
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 18.64
ادبیات فارسی 3 7.80
عربی 3 14.23
تعلیمات دینی 3 10.17
زبان خارجی 3 2.96
اختصاصی حسابان 9.86
هندسه 2 5.82
جبر و احتمال 4.93
فیزیک 3 13.9
شیمی 3 9.41
پیش‌دانشگاهی عمومی زبان فارسی 3 7.81
معارف اسلامی 6.19
اختصاصی حساب دیفرانسیل و انتگرال 4.55
فیزیک ریاضی 6.45

ضرایب امتحان نهایی دیپلم‌های غیرمرتبط در کنکور 1403

اگر دیپلمی به جز دیپلم ریاضی دارید، چه نظام قدیم و چه نظام جدید باشید، برای شرکت در کنکور باید به ضریب دروس مرتبط به دیپلم خود توجه کنید. در ادامه ضرایب امتحان نهایی دیپلم های غیرمرتبط ارائه شده است.

شرکت در کنکور ریاضی 1403 با دیپلم رشته تجربی

درصورتی‌که دیپلم تجربی دارید و قصد شرکت در کنکور ریاضی 1403 را دارید، به جداول زیر توجه کنید. ضرایب هر درس با توجه به شرایط شما مشخص شده است.

ضرایب امتحان نهایی دیپلم تجربی نظام جدید برای کنکور ریاضی 1403

ضرایب دروس سوابق تحصیلی داوطلبین نظام جدید با دیپلم تجربی برای شرکت در کنکور ریاضی
نوع درس دروس رشته ریاضی علوم تجربی ضریب
عمومی فارسی 3 فارسی 3 18.64
عربی، زبان قرآن 3 عربی، زبان قرآن 3 7.80
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) 14.23
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 10.17
سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت 2.96
علوم اجتماعی علوم اجتماعی 2.20
تخصصی حسابان ایجاد سابقه تحصیلی 9.86
هندسه ایجاد سابقه تحصیلی 5.82
ریاضیات گسسته ایجاد سابقه تحصیلی 4.93
فیزیک 3 فیزیک 3 13.98
شیمی 3 شیمی 3 9.41

ضرایب امتحان نهایی دیپلم تجربی نظام قدیم برای کنکور ریاضی 1403

ضرایب دروس سوابق تحصیلی داوطلبین نظام قدیم با دیپلم تجربی برای شرکت در کنکور ریاضی
سابقه تحصیلی نوع درس دروس رشته ریاضی علوم تجربی ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 زبان فارسی 3 6.95 فارسی 3
ادبیات فارسی 3 ادبیات فارسی 3 6.95 فارسی 3
عربی 3 عربی 3 7.67 عربی، زبان قرآن 3
تعلیمات دینی و قرآن 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 10.60 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 9.82 زبان خارجی 3
تخصصی حسابان ایجاد سابقه تحصیلی 6.41 حسابان 3
هندسه 2 ایجاد سابقه تحصیلی 5.05 هندسه 3
جبر و احتمال ایجاد سابقه تحصیلی 4.27 ریاضیات گسسته
فیزیک فیزیک 3 و آزمایشگاه 9.10 فیزیک 3
3 و آزمایشگاه شیمی 3 و آزمایشگاه 8.17 شیمی 3
پیش دانشگاهی عمومی شیمی 3 و آزمایشگاه زبان فارسی 7.81 فارسی 3
زبان فارسی معارف اسلامی 6.19 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
تخصصی معارف اسلامی ایجاد سابقه تحصیلی 4.55 حسابان 2
حساب دیفرانسیل و انتگرال فیزیک (تجربی) 6.45 فیزیک 3

شرکت در کنکور ریاضی 1403 با دیپلم انسانی

درصورتی‌که دیپلم انسانی دارید و قصد شرکت در کنکور ریاضی 1403 را دارید، ضرایب دروس زیر را در نظر بگیرید.

ضرایب امتحان نهایی دیپلم انسانی نظام جدید برای کنکور ریاضی 1403

ضرایب دروس سوابق تحصیلی داوطلبین نظام جدید با دیپلم انسانی برای شرکت در کنکور ریاضی
نوع درس دروس رشته ریاضی ادبیات و علوم انسانی ضریب
عمومی فارسی 3 فارسی 3 18.64
عربی، زبان قرآن 3 عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی 7.80
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) 14.23
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 10.17
سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت 2.96
علوم اجتماعی جامعه‌شناسی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی 2.20
تخصصی حسابان ایجاد سابقه تحصیلی 9.86
هندسه ایجاد سابقه تحصیلی 5.82
ریاضیات گسسته ایجاد سابقه تحصیلی 4.93
فیزیک 3 ایجاد سابقه تحصیلی 13.98
شیمی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 9.41

ضرایب امتحان نهایی دیپلم انسانی نظام قدیم برای کنکور ریاضی 1403

ضرایب دروس سوابق تحصیلی داوطلبین نظام قدیم با دیپلم انسانی برای شرکت در کنکور ریاضی
سابقه تحصیلی نوع درس دروس رشته ریاضی ادبیات و علوم انسانی ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی 6.95 فارسی 3
ادبیات فارسی 3 ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی 6.95 فارسی 3
عربی 3 عربی 3 ویژه علوم انسانی یا ایجاد سابقه تحصیلی 7.67 عربی، زبان قرآن 3
تعلیمات دینی و قرآن 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 10.60 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 9.82 زبان خارجی 3
تخصصی حسابان ایجاد سابقه تحصیلی 6.41 حسابان 3
هندسه 2 ایجاد سابقه تحصیلی 5.05 هندسه 3
جبر و احتمال ایجاد سابقه تحصیلی 4.27 ریاضیات گسسته
فیزیک ایجاد سابقه تحصیلی 9.10 فیزیک 3
3 و آزمایشگاه ایجاد سابقه تحصیلی 8.17 شیمی 3
پیش‌دانشگاهی عمومی شیمی 3 و آزمایشگاه زبان فارسی 7.81 فارسی 3
زبان فارسی معارف اسلامی 6.19 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
تخصصی معارف اسلامی ایجاد سابقه تحصیلی 4.55 حسابان 2
حساب دیفرانسیل و انتگرال ایجاد سابقه تحصیلی 6.45 فیزیک 3

شرکت در کنکور ریاضی 1403 با دیپلم علوم و معارف اسلامی

درصورتی‌که دیپلم علوم و معارف اسلامی را دارید و قصد شرکت در کنکور ریاضی 1403 را دارید، جدول زیر را در نظر بگیرید. ضرایب هر درس با توجه به نوع دیپلم و گروه آزمایشی کنکور مورد نظر شما مشخص شده است.

ضرایب امتحان نهایی دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام جدید برای کنکور ریاضی 1403

ضرایب دروس سوابق تحصیلی داوطلبین نظام جدید با دیپلم علوم و معارف اسلامی برای شرکت در کنکور ریاضی
نوع درس دروس رشته ریاضی علوم و معارف اسلامی ضریب
عمومی فارسی 3 فارسی 3 18.64
عربی، زبان قرآن 3 عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی 7.80
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) اصول عقاید 3 یا ایجاد سابقه تحصییل 14.23
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 10.17
سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت 2.96
علوم اجتماعی ایجاد سابقه تحصیلی 2.20
تخصصی حسابان ایجاد سابقه تحصیلی 9.86
هندسه ایجاد سابقه تحصیلی 5.82
ریاضیات گسسته ایجاد سابقه تحصیلی 4.93
فیزیک 3 ایجاد سابقه تحصیلی 13.98
شیمی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 9.41

ضرایب امتحان نهایی دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام قدیم برای کنکور ریاضی 1403

ضرایب دروس سوابق تحصیلی داوطلبین نظام قدیم با دیپلم انسانی برای شرکت در کنکور ریاضی
سابقه تحصیلی نوع درس دروس رشته ریاضی ادبیات و علوم انسانی ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی 6.95 فارسی 3
ادبیات فارسی 3 ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی 6.95 فارسی 3
عربی 3 عربی 3 ویژه علوم انسانی یا ایجاد سابقه تحصیلی 7.67 عربی، زبان قرآن 3
تعلیمات دینی و قرآن 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 10.60 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 9.82 زبان خارجی 3
تخصصی حسابان ایجاد سابقه تحصیلی 6.41 حسابان 3
هندسه 2 ایجاد سابقه تحصیلی 5.05 هندسه 3
جبر و احتمال ایجاد سابقه تحصیلی 4.27 ریاضیات گسسته
فیزیک ایجاد سابقه تحصیلی 9.10 فیزیک 3
3 و آزمایشگاه ایجاد سابقه تحصیلی 8.17 شیمی 3
پیش‌دانشگاهی عمومی شیمی 3 و آزمایشگاه زبان فارسی 7.81 فارسی 3
زبان فارسی معارف اسلامی 6.19 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
تخصصی معارف اسلامی ایجاد سابقه تحصیلی 4.55 حسابان 2
حساب دیفرانسیل و انتگرال ایجاد سابقه تحصیلی 6.45 فیزیک 3

شرکت در کنکور ریاضی 1403 با دیپلم سایر رشته‌ها و رشته‌های غیرنظری

اگر دارای دیپلم رشته‌های غیرنظری هستید و تصمیم گرفته‌اید که در کنکور ریاضی 1403 شرکت کنید، باید برای شرکت در این کنکور برای ایجاد سوابق تحصیلی اقدام کنید.

ضرایب امتحان نهایی دیپلم غیرمرتبط نظام جدید برای کنکور ریاضی 1403

ضرایب دروس سوابق تحصیلی داوطلبین نظام جدید با دیپلم سایر رشته‌ها برای شرکت در کنکور ریاضی
نوع درس دروس رشته ریاضی سایر رشته‌ها ضریب
عمومی فارسی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 18.64
عربی، زبان قرآن 3 ایجاد سابقه تحصیلی 7.80
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) ایجاد سابقه تحصیلی 14.23
زبان خارجی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 10.17
سلامت و بهداشت ایجاد سابقه تحصیلی 2.96
علوم اجتماعی ایجاد سابقه تحصیلی 2.20
تخصصی حسابان ایجاد سابقه تحصیلی 9.86
هندسه ایجاد سابقه تحصیلی 5.82
ریاضیات گسسته ایجاد سابقه تحصیلی 4.93
فیزیک 3 ایجاد سابقه تحصیلی 13.98
شیمی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 9.41

ضرایب امتحان نهایی دیپلم غیرمرتبط نظام قدیم برای کنکور ریاضی 1403

ضرایب دروس سوابق تحصیلی داوطلبین نظام قدیم با دیپلم سایر رشته‌ها برای شرکت در کنکور ریاضی
سابقه تحصیلی نوع درس دروس رشته ریاضی سایر رشته‌ها ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 6.95 فارسی 3
ادبیات فارسی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 6.95 فارسی 3
عربی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 7.67 عربی، زبان قرآن 3
تعلیمات دینی و قرآن 3 ایجاد سابقه تحصیلی 10.60 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
زبان خارجی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 9.82 زبان خارجی 3
تخصصی حسابان ایجاد سابقه تحصیلی 6.41 حسابان 3
هندسه 2 ایجاد سابقه تحصیلی 5.05 هندسه 3
جبر و احتمال ایجاد سابقه تحصیلی 4.27 ریاضیات گسسته
فیزیک ایجاد سابقه تحصیلی 9.10 فیزیک 3
3 و آزمایشگاه ایجاد سابقه تحصیلی 8.17 شیمی 3
پیش‌دانشگاهی عمومی شیمی 3 و آزمایشگاه ایجاد سابقه تحصیلی 7.81 فارسی 3
زبان فارسی ایجاد سابقه تحصیلی 6.19 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
تخصصی معارف اسلامی ایجاد سابقه تحصیلی 4.55 حسابان 2
حساب دیفرانسیل و انتگرال ایجاد سابقه تحصیلی 6.45 فیزیک 3

پرسش و پاسخ

ضریب امتحان نهایی ریاضی در کنکور 1403 به صورت 50 درصد قطعی است.

بله داوطلبین سایر رشته‌های نظری یا غیرنظری می‌توانند در کنکور ریاضی 1403 شرکت کنند، اما برای ایجاد سابقه تحصیلی در دروسی که سابقه ندارند، باید در امتحانات نهایی خردادماه پایه دوازدهم شرکت نمایند.

بله ضرایب دروس امتحانات نهایی ریاضی در کنکور 1403 برای داوطلبین نظام جدید و قدیم با همدیگر متفاوت است که در این مقاله به تفکیک ارائه شده است.

بله داوطلبین با دیپلم غیر ریاضی درصورتی‌که تمایل به شرکت در کنکور ریاضی 1403 را دارند، نیاز است که در امتحانات نهایی پایه دوازدهم که در خرداد ماه برگزار می‌شود، شرکت کنند.

در صورتی که داوطلب در یک یا چند درس فاقد سابقه تحصیلی نباشد، نمره آن درس در سابقه تحصیلی صفر لحاظ می‌شود.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x