جستجو
Close this search box.

دسته‌بندی: ویدئوی دروس دهم

آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

پارامتر جامعه و آماره چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع پارامتر جامعه، آماره نمونه و نکات تستی آن خواهید شد. پخش ویدئو پارامتر جامعه چیست؟ پارامتر جامعه: یک مشخصۀ عددی که توصیف‌کنندۀ جنبه‌ای خاص

ادامه مطلب »

روش های گردآوری داده ها چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع روش های گردآوری داده ها شامل مصاحبه، مشاهده، پرسش نامه و دادگان آشنا خواهید شد. پخش ویدئو روش های گردآوری داده ها  روش‌های گردآوری

ادامه مطلب »

بیشترین و کمترین مقدار سهمی

در این فیلم آموزشی با موضوع چگونگی یافتن بیشترین و کمترین مقدار سهمی، نمونه سوالات تستی و تشریحی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو بیشترین و کمترین مقدار سهمی هر

ادامه مطلب »

محور تقارن سهمی چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع محور تقارن سهمی، نمونه سوالات تستی و تشریحی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو محور تقارن سهمی چیست؟ محور تقارن سهمی: هر سهمی دارای یک

ادامه مطلب »

نقطه مینیمم و ماکزیمم سهمی

در این ویدئو آموزشی با موضوع نقطه مینیمم و ماکزیمم سهمی، نمونه سوالات تستی و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو انواع نمایش معادله سهمی معادله سهمی به دو صورت

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید