دسته‌بندی: ویدئوی دروس دهم

مقایسه واکنش‌ پذیری عناصر

در این فیلم آموزشی، با موضوع مقایسه واکنش پذیری عناصر، تعیین بار یون ها و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو مقایسه واکنش پذیری عناصر  یکی از موضوعات مطرح

ادامه مطلب »

چهار بخش زمین، هواکره

زمین به طورکلی به چهار بخش تقسیم می شود. این چهار بخش عبارتند از: هواکره، آب کره، سنگ کره و زیست کره. در این بخش به بررسی هوا کره و

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید