آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

پیشامد سازگار و ناسازگار چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع دو پیشامد ناسازگار وسازگار خواهیم پرداخت. پخش ویدئو دو پیشامد ناسازگار چیست؟ دو پیشامد ناسازگار: دو پیشامد A و B را ناسازگار گوییم اگر

ادامه مطلب »

پیشامد تصادفی چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع پیشامد تصادفی و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو پیشامد تصادفی چیست؟ پیشامد تصادفی: به هر زیر مجموعه از فضای نمونه ای یک

ادامه مطلب »

فضای نمونه ای چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع فضای نمونه ای، فضای نمونه ای متشکل از چند آزمایش تصادفی و برآمد خواهیم پرداخت. پخش ویدئو فضای نمونه ای چیست؟ فضای نمونه ای:

ادامه مطلب »

تفاوت علم آمار و علم احتمال

در این فیلم آموزشی با موضوع فضای نمونه ای، پیشامد تصادفی و تفاوت علم آمار و احتمال آشنا خواهید شد. پخش ویدئو تفاوت علم آمار با علم احتمال علم احتمال

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید