جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

روش های نمونه گیری چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع روش های نمونه گیری شامل نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه گیری خوشه ای، نمونه گیری طبقه ای و نمونه گیری سیستماتیک ( سامانمند) آشنا

ادامه مطلب »

مفاهیم مقدماتی آمار استنباطی

در این فیلم آموزشی با موضوع تعاریف و مفاهیم مقدماتی آمار استنباطی شامل واحد آماری، جامعه آماری، نمونه، نمونه گیری و آمارگیری و روش های گردآوری داده ها آشنا خواهید

ادامه مطلب »

حل تست کنکور سال های گذشته

در این فیلم آموزشی به حل تست های محاسباتی از کنکورهای سال های گذشته خواهیم پرداخت. پخش ویدئو نمونه تست های محاسباتی به نمونه تست اول دقت نمایید: تست اول)

ادامه مطلب »

نکات معیارهای پراکندگی قسمت 2

در این فیلم آموزشی به بررسی ادامه نکات معیارهای پراکندگی و تست های آن خواهیم پرداخت. پخش ویدئو نکات معیارهای پراکندگی نکته: اگر همه داده ها در عدد حقیقی a

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید